Lösningar för bättre konsumentupplevelser inom hälso- och sjukvård

Konsumenternas förväntningar på sjukvården ökar och det blir allt viktigare att sätta den enskilda människan i centrum. Oracle Health har lösningar där digitala entréer, virtuell vård och andra funktioner bidrar till en vårdresa med bästa möjliga konsumentupplevelse.

Lösningar för bättre konsumentupplevelser inom hälso- och sjukvården

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

Ge en upplevelse som utgår från konsumenten

Oracle Healths lösningar med digitala entréer har tagits fram för att ge göra vården mer lättillgänglig och enklare att navigera i, samtidigt som ekonomiska transaktioner mellan konsument och vårdinrättning blir smidigare.

Lev upp till konsumenternas höga förväntningar

Förhöj konsumentupplevelsen av organisationen med Oracle Healths lösningar. Ge konsumenterna den flexibla och användarcentrerade upplevelse som de förväntar sig, med allt från smidig bokning av webbläkartider till möjligheten att fylla i blanketter och betala fakturor på sin egen enhet.

Möjliggör ett öppet ekosystem

Vårdorganisationer med stöd för olika områden. Med Oracle Healths öppna teknik kan organisationen anpassa sin digitala entré efter de särskilda behov som kan finnas i specifika populationer.

Möt varje patient där hen känner sig mest bekväm

Vård efter sjukhusvistelsen

Patientvården upphör inte när patienten lämnar sjukhuset. Med Oracle Healths virtuella funktioner kan vårdteamen fortsätta att vårda patienterna genom videobesök, fjärrövervakning och digitala behandlingar.

Gör det lättare att söka vård

Virtuell vård underlättar för patienter som inte så enkelt kan ta sig till fysiska vårdbesök. Med Oracle Healths funktioner för videobesök och digitala behandlingsformer kan patienterna få hjälp i en mer avslappnad miljö.

Vi kommer att fortsätta använda avancerade tekniska funktioner, system och processer som [Oracle Health CRM Connector] för att bättre kunna hjälpa befolkningen och ge våra patienter en bättre vårdupplevelse.

Mike Spencer Chief Information Officer, Henry County Memorial Hospital

Viktiga fördelar med Oracle Healths lösningar för konsumentupplevelse

 • Möjliggör ett öppet ekosystem

  Anpassa organisationens digitala entré efter populationens behov.

 • Hjälp patienterna att navigera genom vårdresan

  Gör det enklare att navigera i hälso- och sjukvården med Oracle Healths lösningar för konsumentupplevelser.

 • Gör det lättare att söka vård

  Med möljlighet till videobesök och digitala behandlingsformer kan patienterna få hjälp i en mer avslappnad miljö.

 • Lev upp till konsumenternas höga förväntningar

  Gör det enkelt, flexibelt och bekvämt för bästa möjliga konsumentupplevelse.

Get started with Oracle Health


Contact Oracle Health

Talk to a team member about Oracle solutions for healthcare.