Kliniska tjänster och support

Våra experter strävar efter att alltid ge era slutanvändare bästa möjliga support. Vi hjälper dig att lösa tekniska problem, optimera säkerheten och se till att dina lösningar fungerar som de ska.

Lösningar för tjänster och support

Våra lösningar för tjänster och support gör att ni kan koncentrera er på att hjälpa patienter i stället för att lägga tid på tekniken.

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

Säkerhet Regelefterlevnad och kontinuitet i verksamheten

Våra säkerhetslösningar hjälper er att hantera er kliniska identitet och regelefterlevnad, samtidigt som ni har en fortsatt kontinuitet i verksamheten.

Läs mer om säkerhet

Tjänster Hjälp till bättre resultat

Använd våra tjänster för att hjälpa organisationen till bättre kliniska, operativa och ekonomiska resultat.

Läs mer om våra tjänster

Lagar och föreskrifter Förstå förändringar i lagar och föreskirfter

Våra konsulttjänster inom lagstiftning och förordningar kan hjälpa er att hålla koll på regelverken kring IT inom vården, särskilt eftersom de så ofta förändras.

Läs mer om lagar och föreskrifter

Vårt team [Oracle Health IT Works Onsite Support] var en viktig del i arbetsgruppen för covid-19. Inte nog med att de snabbt genomförde många av de idéer vi förde vidare till dem, de kom också med idéer som vi inte ens hade tänkt på ännu eftersom de förstod [de] produkterna och deras förmåga så bra.

Inte nog med att de snabbt förverkligade många av de idéer som vi gav dem, de kom också med idéer som vi inte ens hade tänkt på, eftersom de förstod produkterna och deras funktioner så bra.

Director of Community Care Management, Baptist Health

Kom igång med Oracle Health


Kontakta Oracle Health

Prata med någon i vårt team om Oracles lösningar för hälso- och sjukvården.