Klinisk och ekonomisk verksamhet

Hantera utmaningarna som hälso- och sjukvårdsorganisationen står inför med hjälp av en rad olika ekonomiska, kliniska och operativa strategier. Oracle Health kan bidra till en datadriven vård genom att göra data användbara och åtgärdsinriktade, vilket förenklar vårdens arbete och förvandlar hälso- och sjukvårdsupplevelsen för patienten.

Lösningar för klinisk och ekonomisk verksamhet inom hälso- och sjukvården

De produkter som visas är avsedda som exempel på vad som har tillhandahållits i specifika fall. Varje medicinteknisk produkt är utformad för att följa bestämmelserna i den region där den används. Vi kan dock inte garantera dess tillgänglighet eller efterlevnad i andra specifika regioner. Lokala anpassningar kan krävas för att uppfylla regionala krav.

Använd data för vårdbeslut i nära realtid

Hjälp vårdpersonalen att skapa effektiva arbetsflöden med ett vårdsystem där verktyg och funktioner fungerar i realtid (Real-Time Health System, RTHS). Bli en RTHS-organisation och använd data från flera olika källor i nära realtid för att optimera den kliniska, operativa och ekonomiska verksamheten.

Oracle Health Patientflöde

Optimera vårdplatshanteringen och automatisera uppdragstilldelningen inom lokalvård och patienttransport för att förbättra patientgenomströmningen och få tillgång till kliniska och operativa data som ger insikt i vårdinrättningens aktuella driftstatus.

Oracle Health Clinical Operations Whiteboard

Minska överflödig dokumentation, få överblick av in- och utskrivningar samt överflyttningar och förbättra kommunikationen med hjälp av en enhetsspecifik dashboard som uppdateras i nära realtid.

Oracle Health Överflyttningscenter

Effektivisera samordningen mellan vårdpersonal och skriv in patienter direkt genom att överföra information mellan enheter.

Personalplanering och arbetsfördelning

Analysera data från flera olika källor för att på ett objektivt sätt kunna förutse bemanningsbehov utifrån enskilda patienters tillstånd och tilldela ansvaret till lämplig vårdpersonal.

Prioritera patientupplevelsen

Effektivisera arbetsflöden så att patientadministrativa team kan fokusera på det verkligt viktiga: att skapa bästa möjliga vårdupplevelse för patienten.

  • Underlätta kontakten med vården genom att göra den lättillgänglig och begriplig med effektivare betalningsmöjligheter både digitalt och på plats.
  • Gör debiteringen mer tillförlitlig och korrekt med nya sätt som kliniskt drivna patientadministrativa team kan dokumentera avgifter, samordna krav på godkännanden och förutse olika ekonomiska åtaganden.
  • Låt de patientadministrativa teamen fokusera på de viktigaste arbetsuppgifterna genom att tillhandahålla automatiseringsverktyg och snabba, inbyggda och intelligenta betalningslösningar.
  • Ge de patientadministrativa cheferna möjlighet att använda riktade analysfunktioner för att mäta, förutsäga och optimera ekonomiska resultat.

Utnyttja data för att fatta bättre beslut och generera bättre resultat

Hälso- och sjukvård kan komplicerad, men det innebär inte att era data behöver vara det. Med Oracle Health kan ni normalisera och omvandla era data – inklusive data från elektroniska patientjournaler, betalare och mindre traditionella källor som demografi och socioekonomi – till viktig vårdinformation. Ni lägger mindre tid på att söka efter och bearbeta informationen och mer på att faktiskt använda den.

  • Vi gör det möjligt för er att bryta igenom informationssilor och använda data från kliniska, ekonomiska, operativa och icke-traditionella datasystem, t.ex. gällande jämlik hälsa.
  • Vi kan hjälpa er att visualisera och kommunicera era data genom att integrera sjukvårdens information i både kliniska och affärsrelaterade arbetsflöden. Här används interaktiv analytisk visualisering för att skapa databaserad storytelling som är långt vassare än vanliga stapeldiagram och grafer.
  • Vi hjälper till att omvandla era data till meningsfull vårdinformation som kan påverka hur ni tänker och agerar, både kliniskt och i övrig verksamhet. Oavsett om ni vill minska riskerna, minska bias, begränsa kostnaderna eller hantera era resultat behöver analys och information vara centrala i er beslutsprocess.

Bygg upp ett sammanhängande vårdekosystem

Koppla samman vårdinrättningar, teknik, betalare och vårdteam i ett ekosystem där data används för att ge patienterna bästa möjliga vård. Vi kan bygga upp ett omfattande informationsnätverk som inte bara fokuserar på symptom, utan ser holistiskt på varje enskild patient. Med information om sådant som anamnes, psykisk hälsa, drivkrafter samt sociala och miljömässiga faktorer kan vi hjälpa till i arbetet för en bättre samordning av vården, friskare befolkning och bättre resultat.

En samordnad vård ger ett friskare samhälle

  • Förbättra hanteringen av långvariga diagnoser och främja ett friskare liv genom att använda data för att hitta luckor i vården, både på individ- och samhällsnivå. Här kan också vårdteamen kopplas till sina patienter, oavsett var de befinner sig.
  • Bryt igenom informationssilor och koppla samman information från olika vårdinrättningar för att få kunskap som leder till åtgärder och ger bättre beslutsfattande, både kliniskt och ekonomiskt. Vi har kopplat samman standardiserade och icke-standardiserade data från fler än 130 elektroniska journalsystem, 120 betalare och 345 datasystem.*
  • Använd våra avancerade analyslösningar, som drivs av kliniska och sociala bestämningsfaktorer för vårddata, i arbetet kring populationshälsa och vårdadministration och maximera nyttan av samhällsinvesteringar.

* Från januari 2022.

Kom igång med Oracle Health


Kontakta Oracle Health

Prata med någon i vårt team om Oracles lösningar för hälso- och sjukvården.