ERP Nedir?

ERP'nin açılımı kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. Organizasyonlar tarafından muhasebe, satınalma, proje yönetimi ve üretim gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek üzere kullanılan sistemler ve yazılım paketleridir. ERP sistemleri, bir bütün oluşturarak çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlemsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve "gerçeğin tek versiyonu" ile veri bütünlüğü sağlar.

ERP sistemleri günümüzde, her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. Bu şirketler için ERP, tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir.

ERP Temel Prensipleri

ERP sistemleri, genellikle ortak bir veritabanı üzerinde ortak ve tanımlı bir veri yapısı (şema) kullanacak şekilde tasarlanmaktadır. ERP sistemleri, ortak yapılar, tanımlar ve ortak kullanıcı deneyimlerini kullanarak kurumsal verilere çoklu faaliyet üzerinden erişim sağlar.

Geniş dağıtım için merkezi veri toplama, temel ERP prensiplerinden birini oluşturmaktadır.

ERP sistemleri birbiriyle bağlantılı olmayan elektronik tablolardan oluşan dipsiz bir envanter ile birden fazla ayrı veritabanı kullanmak yerine, CEO'dan borç hesapları görevlilerine kadar tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve ortak süreçlerle türetilen aynı verileri kullanabilmesini sağlamak üzere bu karmaşıklığa çeki düzen verir. Güvenli ve merkezi hale getirilmiş bir veri havuzu ile organizasyondaki herkes verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğundan emin olabilir. Hataya eğilimli elektronik tabloları kullanmadan, üç aylık bilançolardan tek bir ödenmemiş alacaklar raporuna kadar, organizasyon genelinde gerçekleştirilen her görev için veri bütünlüğü sağlanır.

Tüm ERP kaynaklarını görüntüleyin

ERP'nin İş Değeri

Günümüzün iş dünyasında ERP'nin etkisi göz ardı edilemez. Kurumsal veriler ve süreçler ERP sistemlerinde toplandıkça, işletmeler ayrı departmanları birbirleri ile uyumlu hale getirip iş akışını iyileştirerek önemli oranda kârlılık tasarrufları elde edebilir. Spesifik iş avantajlarına bazı örnekler:

  • İyileştirilmiş iş öngörüleri— raporlarla oluşturulangerçek zamanlı bilgilerden elde edilir
  • Daha düşük işletme maliyetleri—tanımlanmış ve daha fazla kolaylaştırılmış iş süreçleri sayesinde elde edilir
  • Üst düzey iş birliği Kullanıcıların sözleşmelerde, isteklerde ve satınalma siparişlerinde veri paylaşmasıyla elde edilir
  • İyileştirilmiş verimlilik—pek çok iş birimi ve yönetilen iş süreçleri genelinde ortak bir kullanıcı deneyimi sunulmasıyla elde edilir
  • Tutarlı altyapı—arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetlerinin aynı şekilde görünmesi ve hissettirmesi sayesinde elde edilir
  • Yüksek düzeyde kullanıcı benimseme oranı—ortak bir kullanıcı deneyimi ve tasarım sunulması sayesinde elde edilir
  • Daha az risk—iyileştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde elde edilir
  • Daha az yönetim ve işletim maliyeti—iyileştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde elde edilir

Tüm ERP ürünlerini görüntüleyin

Geçmiş: ERP Tarihi

Kartlardan Mobil Cihazlara

ERP tarihi 100 yıldan eskiye dayanır. 1913 yılında mühendis Ford Whitman Harris, ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modeli olarak bilinen, üretim çizelgeleme için kağıt bazlı bir üretim sistemini geliştirdi. Uzun yıllar boyunca EOQ, üretim standardı olarak kullanıldı. Alet yapan Black and Decker ise 1964 yılında EOQ kavramlarını ana bilgisayar ile birleştiren malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) çözümünü benimseyen ilk şirket olarak oyuna yeni bir soluk getirdi.

MRP, 1983 yılında üretim kaynak planlaması (MRP II adı verilir) geliştirilene dek üretim standardı olarak kullanıldı. MRP II, ana yazılım mimarisini modüller üzerine kurdu ve satınalma, ürün ağaçları, programlama ve sözleşme yönetimi dahil olmak üzere temel üretim bileşenlerini entegre etmekteydi. Tarihte ilk kez farklı üretim görevleri ortak bir sisteme entegre edildi. MRP II aynı zamanda organizasyonların kurumsal verileri paylaşmak ve entegre etmek ve daha iyi üretim planlamasıyla işletim verimliliğini arttırmak üzere yazılımdan nasıl faydalanabilecekleri konusunda çekici bir vizyon sundu, envanteri ve atıkları (ıskartaları) azalttı.

1970'li ve 1980'li yıllarda bilgisayar teknolojisi evrimleştikçe üretim, birleşik finans, müşteri ilişkileri yönetimi ve insan kaynakları verilerinin ötesinde iş faaliyetlerini yürütmek adına MRP II benzeri kavramlar geliştirildi. 1990 yılına gelindiğinde teknoloji analistleri bu yeni iş yönetimi yazılımı kategorisine bir ad verdiler; kurumsal kaynak planlaması.

Günümüz: ERP'nin Bugünü

Şirket İçinden Buluta

1990'lardan yirmi birinci yüzyılın başına kadar, daha fazla organizasyon çekirdek iş süreçlerini modernleştirmesi ve veri görünürlüğünü arttırması için ERP'ye güvendikçe, ERP hızla uygulandı. Aynı zamanda ERP sistemlerini uygulama maliyeti yükselmeye başladı. Şirket içi donanım ve yazılım için sermaye yatırımlarının pahalı olmasının yanında, kurumsal ERP sistemleri genellikle ortak kodlama, danışmanlar ve eğitim için ek maliyetler gerektirmekteydi.

Bu sırada ERP teknolojisi, gömülü analitik gibi yeni özellikleri ve işlevselliği ile birlikte İnterneti benimseyerek evrimini sürdürdü. Zaman geçtikçe çok daha fazla organizasyon şirket içi ERP sistemlerinin modern güvenlik taleplerine veya akıllı telefonlar gibi gelişmekte olan teknolojilere ayak uyduramadığını keşfetti.

ERP için buluta—veya servis olarak yazılım (SaaS) iletim modeline—girin. ERP yazılımının "bulutta" olması, bir şirket yerine uzak sunucu ağında tutulduğu anlamına gelir. Bulut, şirketlerin yazılım ve donanım satın alma ya da ek olarak BT çalışanlarını işe alma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için hem işletim masraflarını (OpEx) hem de yatırım giderlerini (CapEx) azaltan daha makul bir ERP alternatifi sunmaktadır. Destekleyecek maliyetli altyapılar olmadan, kaynaklar büyüme fırsatlarına yatırılabilir. Çalışanlar BT yönetimi yerine daha katma değerli görevlere odaklanabilir.

Gelecek Nesil ERP

Tüm Büyüklüklerdeki İşletmeler İçindir

Tarihin tozlu sayfalarındaki eski ERP sistemleri küçük ila orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için fazlasıyla pahalıydı ancak bulut bu engeli ortadan kaldırdı. SaaS çözümü sayesinde daha küçük şirketler, daha büyük kuruluşların yıllardır kullandığı aynı kanıtlanmış, sektörel güce sahip ERP yazılımlarından faydalanabilir. Bulut tabanlı bir ERP çözümü, hiçbir CapEx yatırımı olmadan hemen uygulanabilir. Bulut ERP, hızla inovasyon yaratmaya ve yeni iş fırsatlarını yakalamaya çalışan küçük ila orta büyüklükteki işletmeler için hızlıca yeni kullanıcı ekleme ve değişen iş gereksinimlerini destekleme esnekliğini sunmaktadır.

Oracle ERP'u Kullanmaya Başlarken

Fırsatları Canlandırmak için Genişletilmiş Kuruluş Sunma

Bulut ERP, çekirdek finansal mimarisini entegre müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), insan kaynakları yönetimi (HCM) ve kurumsal performans yönetimi (EPM) seçeneklerini içerecek şekilde genişlettiğinde, sistem tek bir veri havuzu ve ortak bir kullanıcı denetimi ile tüm uygulama yazılımları arasında bağlantı kurar. Genişletilmiş bulut ERP sistemi, tüm departmanların iyileştirilmiş düzeyde görünürlük ve işbirliği ile tek bir organizasyon gibi yönetilebilmesini sağlar. Aynı zamanda, veri sanallaştırma ve gelişmiş analitik gibi gelişmiş raporlama özelliklerine kolayca erişim sağlar. Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi gelişmekte olan teknolojilere erişim sağlayan organizasyonlar, yalnızca ön ofiste değil aynı zamanda depolarda ve fabrikalarda iş faaliyetlerine ilişkin kapsamlı ve gerçek zamanlı bir anlayış kazanır. Çalışanlar, sosyal araçları kullanarak mobil cihazlarından kolayca bu bilgilere erişebilir.

Dijital çağa ayak uydurmak üzere geliştirilen bugünün ERP bulutu, mobil, sosyal ve analitik araçları kapsar. Bundan daha azı, bir organizasyonu ileri taşımaz.

Oracle ERP Cloud ile En İyi İş Kararlarını Alın

Organizasyonlar işletmelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da sistemin getirdiği yüksek maliyetler ve karmaşıklığı özelleştirilmiş özelliklere ve esneklik ihtiyacı ile dengeleme konusunda her zaman sorun yaşamıştır. Oracle ERP Cloud'un sizin ve finans ekibinizin en iyi iş kararlarının alınmasını sağlamanıza yardımcı olmak üzere nasıl bağlantı halinde ekipler, bütünleşik veriler ve gerçek zamanlı öngörüler sunduğunu izleyip öğrenin. Yarının ERP'si ile bugünün zorluklarını aşın.