Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

ERP Nedir?

"ERP"nin açılımı kurumsal kaynak planlama anlamına gelir. Kuruluşların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuata uygunluk ve tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir ürün setini ifade eder. Eksiksiz bir ERP ürün seti, bir kuruluşun finansal sonuçlarını planlamaya, bütçelemeye, tahmin etmeye ve raporlamaya yardımcı olan kurumsal performans yönetimi yazılımını da içerir.

ERP sistemleri, bir bütün oluşturarak çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, birden fazla kaynaktan kuruluşun ortak işlem verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırır ve "gerçeğin tek versiyonu" ile veri doğruluğu sağlar.

ERP sistemleri günümüzde, her sektörden tüm büyüklüklerdeki binlerce işletmenin yönetiminde kritik önem taşımaktadır. Bu şirketler için ERP, tıpkı elektrik enerjisi gibi vazgeçilmezdir.

ERP Temel Prensipleri

ERP Temel Prensipleri

ERP sistemleri, genellikle ortak bir veritabanı üzerinde ortak ve tanımlı bir veri yapısı (şema) kullanacak şekilde tasarlanır. Bu, ortak tanımlara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı normalleştirilmiş verileri kullanarak kuruluş genelinde bilgi sağlanmasına yardımcı olur. ERP sayesinde bu temel yapılar daha sonra iş departmanlarındaki (örn. finans, insan kaynakları, mühendislik, pazarlama, operasyon) iş akışlarının yönlendirdiği tanımlanmış iş süreçleriyle bağlantılı hale gelir, sistemleri ve onları kullanan insanları birbirine bağlar. Kısaca söylemek gerekirse ERP, modern bir şirkette insanları, süreçleri ve teknolojileri entegre etmenin aracıdır.

Örneğin: Birden fazla tedarikçiden parça ve malzeme satın alarak otomobil üreten bir şirketi düşünün. Bir ERP sistemi bu malların istenmesi ve satın alınmasını izlemekle kalmaz, satın almadan ödemeye kadarki sürecin tamamındaki her bir bileşenin, entegre kurumsal iş akışlarına, iş süreçlerine, raporlara ve analitiklere bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanmasını sağlar. ERP bu otomotiv üretim şirketine uygun şekilde dağıtıldığında, örneğin "ön fren balataları" bileşeni; parça adı, ebat, malzeme, kaynak, lot numarası, tedarikçi parça numarası, seri numarası, maliyet ve teknik bilgilerin yanı sıra diğer açıklayıcı ve veri odaklı öğelerle düzgün biçimde tanımlanır. Veriler her modern şirketin can damarı olduğundan ERP, rollerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri için bu bilgilere ihtiyaç duyan her bireyin ve sistemin bu bilgileri toplamasını, organize etmesini, analiz etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır.

ERP bu veri alanlarının ve niteliklerinin şirketin genel kayıtlarında (örn. "Fren Balatası") doğru hesapla yer almasını, böylece tüm maliyetlerin uygun şekilde izlenmesini ve temsil edilmesini sağlar. Ön fren balatalarına bir yazılım sisteminde (veya belki bir dizi elektronik tabloda) "ön frenler", bir diğerinde "fren balataları" ve üçte birinde "ön bltlar" denilirse, otomotiv üretim şirketinin ön fren balatalarına yılda ne kadar harcandığını, tedarikçileri değiştirmesi veya daha iyi fiyat için pazarlık yapması gerekip gerekmediğini anlaması zor olacaktır.

Geniş dağıtım için merkezi veri toplama, temel ERP prensiplerinden birini oluşturur. ERP sistemleri birbiriyle bağlantılı olmayan elektronik tablolardan oluşan dipsiz bir envanterle birden fazla ayrı veritabanı kullanmak yerine, CEO'dan borç hesapları görevlilerine kadar tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve ortak süreçlerle türetilen aynı verileri kullanabilmesini sağlamak üzere bu karmaşıklığa çeki düzen verir. Güvenli ve merkezi hale getirilmiş bir veri havuzu ile organizasyondaki herkes verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğundan emin olabilir. Hataya açık elektronik tabloları kullanmadan, üç aylık bilançolardan tek bir ödenmemiş alacaklar raporuna kadar, kuruluş genelinde gerçekleştirilen her görev için veri bütünlüğü sağlanır.

Tüm ERP kaynaklarını görüntüleyin

ERP'nin İş Değeri

ERP'nin İş Değeri

Günümüzün iş dünyasında ERP'nin etkisi göz ardı edilemez. Kurumsal veriler ve süreçler ERP sistemlerinde toplandıkça, işletmeler ayrı departmanları birbiriyle uyumlu hale getirip iş akışını iyileştirerek önemli oranda kârlılık tasarrufları elde edebilir. Spesifik iş avantajlarına bazı örnekler:

  • Geliştirilmiş iş içgörüleri: Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerden elde edilir
  • Daha düşük operasyon maliyetleri: Düzenli iş süreçleri ve ideal uygulamalarla sağlanır
  • Artan iş birliği: Kullanıcıların sözleşmelerde, , isteklerde ve satın alma siparişlerinde veri paylaşması sayesinde sağlanır
  • Verimlilik artışı: Birçok işletme fonksiyonunda ve iyi tanımlanmış işletme süreçlerinde ortak bir kullanıcı deneyimi sayesinde sağlanır
  • Tutarlı altyapı: Arka ofisten ön ofise, tüm iş faaliyetleri aynı şekilde görünür ve hissettirir
  • Yüksek kullanıcı benimseme oranları: Ortak bir kullanıcı deneyimi ve tasarımla elde edilir
  • Azalan risk: Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontroller sayesinde sağlanır
  • Daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri : Düzgün biçimlendirilmiş ve entegre sistemlerle sağlanır

Tüm ERP ürünlerini görüntüleyin

Geçmiş: ERP Tarihi

Kartlardan Mobil Cihazlara

ERP'nin tarihi 100 yıldan eskiye dayanır. 1913 yılında mühendis Ford Whitman Harris, ekonomik sipariş miktarı (EOQ) modeli olarak bilinen, üretim çizelgeleme için kağıt bazlı bir üretim sistemini geliştirdi. Uzun yıllar boyunca EOQ, üretim standardı olarak kullanıldı. Alet yapan Black and Decker ise 1964 yılında EOQ kavramlarını ana bilgisayar ile birleştiren malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) çözümünü benimseyen ilk şirket olarak oyuna yeni bir soluk getirdi.

MRP, 1983 yılında üretim kaynak planlaması (MRP II adı verilir) geliştirilene dek üretim standardı olarak kullanıldı. MRP II, ana yazılım mimarisini modüller üzerine kurdu ve satınalma, ürün ağaçları, programlama ve sözleşme yönetimi dahil olmak üzere temel üretim bileşenlerini entegre etmekteydi. Tarihte ilk kez farklı üretim görevleri ortak bir sisteme entegre edildi. MRP II aynı zamanda organizasyonların kurumsal verileri paylaşmak ve entegre etmek ve daha iyi üretim planlamasıyla işletim verimliliğini arttırmak üzere yazılımdan nasıl faydalanabilecekleri konusunda çekici bir vizyon sundu, envanteri ve atıkları (ıskartaları) azalttı.

1970'li ve 1980'li yıllarda bilgisayar teknolojisi evrimleştikçe üretim, birleşik finans, müşteri ilişkileri yönetimi ve insan kaynakları verilerinin ötesinde iş faaliyetlerini yürütmek adına MRP II benzeri kavramlar geliştirildi. 1990 yılına gelindiğinde teknoloji analistleri bu yeni iş yönetimi yazılımı kategorisine bir ad verdiler: Kurumsal kaynak planlama.

Geçmiş: 1990'lardan Yeni Binyıla

Şirket İçinden Buluta

1990'lardan 21. yüzyılın başına kadar, ERP kullanımı hızla arttı. Aynı zamanda bir ERP sistemini kullanıma alma maliyeti yükselmeye başladı. Yazılımı çalıştırmak için gereken donanım genellikle şirkete ait bir tesiste, bir sunucu odasındaki büyük makineler oluyordu. Hem donanım hem de yazılım lisansları, 5-10 yıl boyunca değerini yitiren sermaye yatırımları gerektiriyordu. Buna ek olarak, kuruluşlar çoğu zaman ERP sistemlerini kendi gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirmek istemişlerdir. Bu da yazılım danışmanları ve eğitim için ek masraf çıkarmıştır.

Bu sırada ERP teknolojisi, gömülü analitik gibi yeni özellikleri ve işlevleri ile birlikte İnterneti benimseyerek evrimini sürdürdü. Zaman geçtikçe çok daha fazla kuruluş şirket içi ERP sistemlerinin modern güvenlik taleplerine veya akıllı telefonlar gibi gelişmekte olan teknolojilere ayak uyduramadığını keşfetti.

Bugün: Yeni Bir ERP Sunma Modeli

Servis Olarak Yazılım (SaaS)

Bulut, özellikle de servis olarak yazılım (SaaS) ERP sunma modeli haline geldi. ERP yazılımı bulutta "servis olarak" sunulduğunda şirketteki sunucu odası yerine, uzak sunucu ağı üzerinde çalışır. Şirket içinde her 5-10 yılda bir (veya daha fazla) pahalı bir yükseltme yapmak yerine bulut sağlayıcısı yazılımı yılda birkaç kez yamar, yönetir ve günceller. Bulut, şirketlerin yazılım ve donanım satın alma ya da ek BT çalışanlarını işe alma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için hem işletim masraflarını (OpEx) hem de yatırım giderlerini (CapEx) azaltabilir. Bu kaynaklar bunun yerine yeni iş fırsatlarına yatırım yapmakta kullanılabilir ve kuruluş her zaman en güncel ERP yazılımını kullanır. Çalışanlar BT yönetimi yerine inovasyon ve büyüme gibi daha yüksek katma değerli görevlere odaklanabilir.

Oracle ERP İle Çalışmaya Başlayın

ERP Sağlayıcınız Gelişen Teknolojilere Yatırım Yapıyor mu?

SaaS modelinin en güzel yanlarından biri, yazılımın en son özellikler, işlevler ve ideal uygulamalar ile güncel tutulmasıdır. Bulut ERP sağlayıcıları düzenli olarak güncellemeler yaparlar (örneğin Oracle her ay yapar). Bu da yapay zeka, dijital asistanlar, makine öğrenimi, kayıtzinciri, artırılmış gerçeklik ve Internet of Things (IoT) gibi en yeni ve devrim niteliğindeki gelişen teknolojilerin abonelere düzenli olarak sunulduğu anlamına gelir.

Bu yeni teknolojilere erişim sayesinde ERP yazılımı geliştikçe kuruluşlar iş ideal uygulamalarını hızla geliştirebilirler. Finansal hesapları uzlaştırmak gibi önemli ölçüde manuel müdahale gerektiren süreçleri otomatikleştirebilir. Ek olarak, kullanıcılar yalnızca ön ofiste değil, fabrika katlarındaki ambarlarda ve kuruluş genelindeki diğer tüm konumlarda da kurumsal işletme faaliyetlerini kapsamlı ve gerçek zamanlı olarak kavrayabilir. Bu bilgi daha sonra akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere her uygun çalışanın mobil cihazlarında kolayca bulunabilir.

Dijital çağ için üretilen günümüzün ERP bulutu mobil, sosyal, analitik ve en yeni gelişen teknolojileri kucaklamaktadır. Bundan daha azı, bir organizasyonu ileri taşımaz

Oracle ERP Cloud İle En İyi İş Kararlarını Alın

Kuruluşlar, iş taleplerini karşılarken, sistemin yüksek maliyetleri ve karmaşıklığı ile özelleştirilmiş özellikler ve esnekliğe duyulan ihtiyacı dengelemekte her zaman zorlanmıştır. Oracle ERP Cloud'un bağlantılı ekipleri, bütünleşik verileri ve gerçek zamanlı içgörüleri sizin ve finans ekibinizin en iyi iş kararlarını almasına yardımcı olmak için nasıl sağladığını izleyin ve öğrenin. Bugünün zorluklarıyla yarının ERP'si sayesinde başa çıkın.