Experian veri iş yüklerini Oracle Cloud ile geliştirdi

Experian, kritik veri ve araçlarını Oracle Cloud Infrastructure’a taşıyarak %40 performans artışı ve %60 maliyet tasarrufu elde etti.

Paylaş:

Veri ve analitik konularında bir küresel teknoloji şirketi ve pazar lideri olan Experian, müşterileri ve tüketicileri için verilerin gücünü geliştirebilecek herhangi bir teknolojiyi erken benimseme konusunda kararlıdır. Bunun bir parçası olarak, çeşitli iş yüklerimizi şirket içi merkezlerimizden, ortak yerleşim tesislerimizden ve diğer genel bulut şirketlerimizden Oracle Cloud Infrastructure'a taşıdık. Her örnekte, performansı %40 artırdık, maliyeti %60 azalttık, güvenilirliği ve esnekliği artırdık.

Mervyn LallyBaş Kurumsal Mimar, Experian

İş zorlukları

Experian dünyanın önde gelen küresel bilgi hizmetleri şirketidir. Ev veya araba almaktan çocuğunuzu üniversiteye göndermeye ve yeni müşterilerle bağlantı kurarak işletmenizi büyütmeye kadar yaşamın büyük anlarında bu şirket, tüketicilerin ve işletmelerin verilerini güvenle yönetmelerine olanak tanıyor. 44 ülkedeki 17.800 çalışanıyla Experian, dünya çapında 1,3 milyar bireyin ve 166 milyon işletmenin kredi tarihçesini yönetiyor.

Şirket işlerini dönüştürmeyi sürdürerek müşterilerine ve tüketicilere daha hızlı, daha iyi hizmetler sunuyor. Experian, tüketicilerin ve işletmelerin gerçek zamanlı veri taleplerini karşılamak için teknoloji ve inovasyonu kullanıyor. Bu, bireylerin finansal kontrole sahip olması ve finansal hizmetlere erişmesi, işletmelerin daha akıllı kararlar alarak başarıya ulaşması, borç veren kurumların daha sorumluluk biçimde borç vermesi ve kuruluşların kimlik sahteciliği ve suçu önlemesi gibi ihtiyaçlar belirdiğinde şirketin harekete geçmeye tümüyle hazır olmasını sağlıyor.

Örneğin, bir alacak bakiyesi ödendiğinde, Experian geleneksel 30 günlük dönemi beklemek yerine hızla yeniden puanlama sağlıyor. Bilgileri hızla güncellemek, ölçeklenebilir ve güvenli bir küresel veri platformunun giderek artan miktarda veriyi işlemeye yardımcı olmasını gerektirir.

OCI'nin veri havuzunun oyunu değiştiren bir unsur olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu, bulutun bir sonraki neslidir. Dönüşümü daha hızlı gerçekleştirmemize olanak tanımaktadır. Performansımızı artırmamıza olanak sağlamaktadır. Maliyeti azaltmamıza olanak tanımaktadır. Ancak, bundan da önemlisi, toplum üzerinde daha büyük etki oluşturmamıza olanak sağlamaktadır. Yeni ürünleri daha hızlı sunmak için gelişen pazarlarda daha hızlı veri işleyebiliriz.

Mervyn LallyBaş Kurumsal Mimar, Experian

Experian neden Oracle'ı seçti?

Experian geniş veri hatları kurmak, gerçek zamanlı etkinlikler ve geleneksel ilişkisel veritabanı sistemleri dahil olmak üzere büyük miktarda veriyi işlemek için açık kaynak ürün ve hizmetlere sahip açık bir veri platformuna ihtiyaç duyuyordu. Şirket, kritik veri ve analitik faaliyetlerini şirket içi veri merkezlerinden, ortak konum tesislerinden ve diğer bulut sağlayıcılardan taşıyarak tek yapılandırılmış veri gölü mimarisinde birleştirmek istiyordu.

Experian, veriyi güvenle, hızla ve küresel ölçekte işleyecek uçtan uca bulut hizmetleri grubu olarak Oracle Cloud Infrastructure'ı (OCI) seçti.

Sonuçlar

Experian, Brezilya'daki sahtecilik tespiti, çağrı merkezi analitiği, finansal analitik ve kredi verileri gibi çok sayıda veri iş yükünü Oracle Cloud Infrastructure’ın yapılandırılmış veri gölü mimarisine taşıdı. Bu teknoloji, Oracle Exadata Cloud Service, Oracle Autonomous Data Warehouse, Object Storage, Big Data Service, Data Flow ve Data Science hizmetlerinden oluşuyor. Şirket performansta %40 artış, maliyetlerde %60 azalma, daha fazla güvenilirlik ve dayanıklılık gördü.

Diğer bulut sağlayıcılarının Spark ve Hadoop'taki açık kaynaklı iş yükleri, yeniden yapılama veya yeniden mimari gerektirmeden OCI yapılandırılmış veri gölüne taşındı. Bu da önemli maliyet ve zaman tasarrufu sağladı. Bunun yanı sıra, Experian’ın OCI yapılandırılmış veri gölüne başarıyla taşınması; planlama, mimari ve prototip hazırlama ile anında değer sağlamaya yön veren Oracle Cloud Lift Services ile desteklendi.

Birleşik küresel platform, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlar için önemliydi. Bu pazarlarda büyük miktarda veri işlenmesi gerekiyordu ama diğer bölgelerdeki finansal kaynaklar bulunmuyordu. Baş Kurumsal Mimar Mervyn Lally, "Bu ekonomileri güçlendiren girişimci ekosistemini değiştirebiliriz. En baştan doğru adımları atarsanız karşılığını on kat alırsınız" diyor.

Yayınlanma tarihi:19 Ekim 2021