Oracle Project Portfolio Management Cloud

Transparent Execution. Effective Controls.

Deliver project transparency with Oracle Project Portfolio Management (PPM) Cloud. Gain insight through real-time dashboards generated from a single source of project truth. Collaborate more effectively by using mobile and embedded social capabilities for fast, secure communication.

Oracle PPM Cloud offers a complete solution for organizations of all sizes—from project financials, contracts, and billing to project management—to project resource, task, and grants management.

Potřebujete jednotný zdroj důvěryhodných informací o projektu?

Digitalizace přináší velké změny do všech oblastí podnikání včetně řízení projektů. Právě proto budou vedoucí projektů potřebovat nové nástroje ke správě financí projektů a jejich realizaci.

Řízení projektů v cloudu může přinést lepší přehled o financích, realizaci a analýzu výkonu, protože nabízí:

  • Řídicí panely k porovnání rozpočtu a skutečných hodnot, přidělování úkolů, sledování realizace a měření celkového výkonu.
  • Indikátory a výstrahy pro hlavní rizika a problémy projektu, které vyžadují pozornost
  • Metriky výkonu pro obsazení pracovních pozic a řízení zdrojů (dovednosti, školení, vyrovnávání zátěže zdrojů a další) související se systémy lidských zdrojů
  • Viditelnost, která zajistí, že se zdroje využijí naplno a doba nečinnosti se minimalizuje
  • Zabudované nástroje pro spolupráci týmů, jako jsou podnikové sociální sítě a sdílení souborů

Zjistěte, jak můžete dosáhnout lepších obchodních výsledků prostřednictvím správy projektů v cloudu.Začínáme