Řešení Oracle SCM – Integrované plánování obchodu

Plánování dodavatelského řetězce
Plánování dodavatelského řetězce

Zaměřte se na zákazníky a zvyšujte nárůst výnosů. Přicházejte rychleji s lepšími rozhodnutími v oblasti plánování. Dosahujte výsledků využitím plánů odpovídajících provozu.

Integrované plánování obchodu

Integrované řešení plánování obchodu pomáhá sjednotit finanční plány s plány provozními a zajistit tak nejlepší rozhodnutí v souladu s podnikovými cíli. Vývojem propracovaného provozního plánu a neustálým sledováním klíčových výkonnostních metrik můžete realizovat strategická rozhodnutí a zajistit funkčnost provozního plánu pro dosažení finančních cílů.

Integrované plánování obchodu

Sales and Operations Planning Cloud

Plánování prodejů a operací („Sales and Operation Planning“, S&OP) bylo až příliš dlouho považováno pouze za činnost vedoucí k zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Se správnými procesy a technologií může S&OP dosáhnout svého skutečného potenciálu a stát se prostředkem vaší celkové obchodní strategie, což je proces, kterému se také říká Integrované plánování obchodu.

Oracle Sales and Operation Planning Cloud:

 • sleduje zdraví vašeho portfolia produktů a zajišťuje, aby poptávka dosáhla cílů výnosů vaší společnosti
 • generuje plán dodávek, aby byla se ziskem uspokojena poptávka
 • dává vaše provozní plány do souladu s vašimi celkovými finančními cíli
Datasheet: Sales and Operations Planning Cloud (PDF)
Integrované plánování obchodu

Integrované plánování obchodu

Dosáhněte špičkových výsledků v oblasti provozu a vytyčených cílů v oblasti zisků vyvážením poptávky s nabídkou v podobě jednočíselné prognózy.

 • Zlepšete rozhodování zajištěním jednotného zdroje důvěryhodných informací.
 • Ověřujte obchodní plány a vyhledejte potenciální mezery pomocí plánování celého procesu.
 • Vylepšete schopnosti reagovat na změny za pomoci společného plánování na základě pracovních postupů.
 • Vytvářejte propracované provozní plány zapojením všech zainteresovaných stran a informací.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Demantra Real-Time Sales and Operations Planning (PDF)
Analytika plánování řízení

Analytika plánování řízení

Umožněte manažerům analyzovat plány pro dodavatelský řetězec, využívat modely scénářů a automatizovat realizaci obchodních procesů.

 • Přicházejte s rozhodnutím pro dodavatelský řetězec s využitím obchodního náhledu v reálném čase.
 • Podpořte kvalitnější rozhodnutí v oblasti managementu skrze plánování obchodních scénářů.
 • Urychlete rozhodnutí možnosti jednoduše přecházet mezi analytikou a plánováním.
 • Rychle realizujte a sledujte plány pro dodavatelský řetězec za pomoci automatizace obchodních procesů.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Oracle Advanced Planning Command Center (PDF)
Optimalizované sítě dodavatelských řetězců

Optimalizované sítě dodavatelských řetězců

Mějte pod kontrolou riziko v oblasti dodavatelského řetězce a využívejte dodavatelský řetězec s optimalizovanou efektivitou a návrhem sítě.

 • Navrhujte agilnější dodavatelský řetězec modelováním a optimalizací sítě.
 • Navrhněte síť umožňující mít pod kontrolou riziko v oblasti dodavatelského řetězce a využívejte dodavatelský řetězec s optimalizovanou efektivitou.
 • Minimalizujte kapitálové investice optimalizací strategie pro kapitálová aktiva.
 • Zvyšujte zisky optimalizací rozhodnutí v oblasti výroby, nákupů a outsourcingu.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Oracle Strategic Network Optimization (PDF)

Související produkty a zdroje

Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu