Hlavní příspěvek Oracle OpenWorld 2017 – Larry Ellison

Larry Ellison představuje převratnou novinku:
autonomní databázi Oracle

Řešení Oracle Database18c dokáže automaticky opravovat, ladit a upgradovat samo sebe bez ručního zásahu. Tím se minimalizuje riziko lidských chyb a škodlivého chování.

Autor: Rob PrestonTechnický ředitel Oracle Larry Ellison představuje první autonomní samořídicí databázi na světě.

SAN FRANCISCO: Larry Ellison zná budoucnost informačních technologií: tvoří ji autonomní, adaptivní a samosprávné systémy, které jsou bezpečnější než kdy dříve.

A tato budoucnost je tady, jak ukázal výkonný člen představenstva a technický ředitel společnosti Oracle ve svém příspěvku na konferenci Oracle OpenWorld. Má podobu databáze Oracle Database 18c, kterou popsal jako první databázi na světě, která je stoprocentně „samořídicí” a autonomní. Jedná se o ještě spolehlivější novou generaci hlavní databáze společnosti Oracle, která navíc přináší nižší náklady.

Databáze Oracle Database 18c přináší funkce automatické opravy chyb a automatického ladění. Je založena na strojovém učení („Technologii, která je stejně revoluční jako internet,“ uvedl Ellison.), nabídne minimalizaci nutnosti lidských zásahů a prakticky eliminuje lidské chyby. Tím pomůže snížit bezpečnostní rizika a zároveň uvolní čas správcům databází, aby se mohli soustředit na důležitější práci.

SLA společnosti Oracle zaručuje zákazníkům 99,995% dostupnost a průměrnou dobu plánované a neplánované nedostupnosti kratší než 2,5 minuty měsíčně.

“Tohle je mimochodem opravdu něco. Nikdo jiný to nedělá,“ řekl Ellison a dodal: „Jedná se o nejdůležitější věc, kterou jsme po opravdu, opravdu dlouhé době dokázali.”

Řekl, že stejně jako autonomní automobily, roboti, drony a další chytrá zařízení založená na strojovém učení přinesou revoluci v dopravě, výrobě, doručování zásilek a dalších odvětvích, technologie strojového učení fundamentálně změní IT zabezpečení a správu. Algoritmy strojového učení například pomohou společnostem zlepšit zabezpečení informací, protože budou moct analyzovat kvanta zaznamenaných dat a označovat neobvyklé hodnoty a vzorce vymykající se normálu ještě předtím, než budou moct útočníci způsobit škody. Ellison nabídl příklad v podobě prodejce z Kalifornie, který dokáže aktivně zabránit člověku, který se vydává za finančního ředitele, v přihlášení do finančního systému z počítače na Ukrajině.

V případě samořídicí databáze Oracle Database 18c budou algoritmy strojového učení automaticky a soustavně opravovat chyby, ladit, zálohovat a upgradovat systém bez manuálního zásahu a zatímco bude systém v provozu. Tento koncept minimalizuje prostor pro lidské chyby a zákeřné chování.

„V kybernetické válce stojí naše počítače proti jejich,” řekl Ellison a dodal, že nedávný únik ve společnosti Equifax, při kterém došlo ke zveřejnění osobních údajů přibližně 143 milionů Američanů, byl nejspíš do velké míry způsoben lidskou chybou – neprovedením opravy klíčových síťových systémů. „A budeme potřebovat daleko lepší počítačové systémy a mnohem více automatizace, pokud máme naše data ochránit.”

Opravdová záruka

Autonomní databáze Oracle Database18c také nebude muset být nedostupná kvůli přidělování, zálohování, opravám, aktualizacím a další údržbě. Ellison dodal, že smlouvy o úrovních výkonnosti služeb Oracle zajistí zákazníkům 99,995% dostupnost a zajistí, že doba plánované a neplánované nedostupnosti bude v průměru méně než 2,5 minuty za měsíc nebo 30 minut za rok.

Larry Ellison

Technický ředitel Larry Ellison uvádí, že autonomní databáze od společnosti Oracle bude fungovat rychleji a vyžadovat méně pracovní podpory než srovnatelné nabídky od společnosti AWS.

Poznamenal, že celá řada konkurentů společnosti Oracle, z nichž nejvýznamnější je společnost Amazon Web Services, také u svých databázových služeb v cloudu uvádějí dobu dostupnosti přes 99 %, ovšem má to háček.

„Výslovně nezapočítávají neplánovanou dobu nedostupnosti kvůli údržbě, neplánovanou dobu nedostupnosti kvůli chybám v softwaru, neplánovanou dobu nedostupnosti kvůli změnám v konfiguraci a neplánovanou nebo plánovanou dobu nedostupnosti kvůli bezpečnostním opravám,“ dodal Ellison. „To všechno vynechávají. V podstatě vynechávají všechny důvody, kvůli kterým na nedostupnost narazíte, ale řeknou vám, že nikdy nedostupní nejsou.“

Databáze Oracle Database 18c bude elastická. To znamená, že lze okamžitě rozšířit nebo omezit výpočetní prostředky a úložiště. Uvedl také, že protože bude databáze fungovat rychleji (spotřebovávat méně výpočetní kapacity a úložiště) a vyžadovat méně prací podpory než srovnatelné nabídky od společnosti AWS, společnost Oracle může zaručit minimálně 50procentní úspory u zákazníků, kteří přesunou své databáze Oracle nebo AWS z cloudu AWS do cloudu Oracle.

Vyšší výkon, chytřejší účtování

Ellison s účastníky konference Oracle OpenWorld prošel srovnání šesti skutečných pracovních zátěží, která ukazují lepší cenu nebo výkon autonomní databáze Oracle v cloudu Oracle ve srovnání s řešením Oracle Database v cloudu a databází Redshift společnosti AWS v cloudu AWS.

Závěr: Řešení založené pouze na technologiích Oracle nevyžaduje žádnou administraci, a proto je jednodušší definovat tabulky a načíst data a zároveň poskytnout automatickou kompresi, ukládání do mezipaměti a indexování. Naopak řešení AWS vyžaduje neustálou nezanedbatelnou administraci a ladění, což podle Ellisona podstatně zvyšuje náklady na práci a podpůrnou technologii.

Ellison zdůraznil, že databáze Oracle Database 18c neodsune databázové správce do pozadí, ale zbaví je rutinních manuálních činností.

„Řešení AWS znamená, že si najmete spoustu lidí na instalaci systému a vyhrazení systému, budete muset databázi vyladit a zajistit uvolňování a plnění databáze,“ řekl Ellison. „K tomu bude potřeba spousta odborných znalostí a spousta administrace, [je to] velice drahé z hlediska pracovní síly a náchylné k lidským chybám. Přijde vám také pořádný účet od společnosti Amazon v porovnání s mnohem menším účtem od společnosti Oracle.“

Oracle plánuje spustit nejprve dvě cloudové verze databáze Oracle Database 18c. Verze pro datové sklady a analytické pracovní zátěže, nazvaná Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, bude k dispozici později tento rok. Má za cíl nabídnout dvakrát rychlejší sloupcové úložiště in-memory a přibližně 100krát rychlejší zpracování dotazů a analýzu in-memory pro externí data. Verze pro zpracovávání online transakcí, nazvaná Oracle Autonomous Database Cloud, je naplánována k vydání v létě 2018. Slibuje čtyřikrát rychlejší přístup OLTP in-memory.

Stejně jako u všech cloudových nabídek Oracle společnost nabídne všechny verze nové generace databází buď ve veřejném cloudu, nebo za zákazníkovou bránou firewall v rámci programu Cloud at Customer. Oracle dále plánuje další autonomní služby, včetně služeb Autonomous Express Database Cloud Service a Autonomous NoSQL Database Cloud Service.

Dovednosti na vysoké úrovni

Ellison zdůraznil, samořídicí funkce databáze Oracle Database 18c neodsunou databázové správce a vedoucí do pozadí, ale zbaví je rutinních manuálních činností a vylepší jejich pracovní náplň.

„Všimnete si migrace v podobě evoluce databázových dovedností. Budete se více soustředit na návrh databází, návrh schémat, různé druhy analýzy dat včetně strojového učení a nastavování zásad ke kritickým funkcím, které vyžadují zotavení po havárii, a tvorbu těchto zásad,“ řekl Ellison. Autorizace – kdo smí data vidět, kdo je nesmí vidět a kdy. Všechny tyhle věci. A mnohem víc času (…) zabezpečováním dat, protože problém se výrazně zhoršuje.“

Technologická řešení se výrazně zlepší.


Bezpečný přístav
Cílem výše uvedených informací je představit obecné směřování produktů. Slouží výhradně informačním účelům a nelze je zahrnout do žádné smlouvy. Nejedná se o příslib jakéhokoli materiálu, kódu či služby a informace nejsou spolehlivé pro uskutečňování rozhodnutí o nákupu. Vývoj, datum uvedení, časový harmonogram a cena všech funkcí či vlastností popsaných pro produkty společnosti Oracle se může změnit a nadále o nich rozhoduje výhradně společnost Oracle Corporation. Nové nabídky databázových produktů jsou zpoplatněny.

Výroky v tomto článku v souvislosti s budoucími plány, očekáváními, názory a záměry společnosti Oracle jsou „výroky s výhledem do budoucna“ a podléhají materiálním rizikům a nejistotám. Takovéto výroky jsou založeny na aktuálních očekáváních a domněnkách společnosti Oracle, z nichž některé jsou mimo její kontrolu. Veškeré informace v tomto článku jsou aktuální ke 2. říjnu 2017 a společnost Oracle se nezavazuje žádné z výroků aktualizovat ve světle nových informací či budoucích událostí.