Scenariomodellering

Financiële gebruikers hebben krachtige, flexibele hulpprogramma's nodig om de effecten te analyseren van snel veranderende bedrijfsomstandigheden en de onzekerheden die inherent zijn aan financiële prognoses op de lange termijn. Veel financiële afdelingen gebruiken aangepaste spreadsheets om financiële modellen en impactanalyses te maken voor deze prognoses. Dergelijke aangepaste spreadsheets zijn lastig te beheren, beschikken niet over transparantie en integriteit van gegevens, ze worden niet geïntegreerd met operationele plannen en zijn niet handig voor het verwerken van treasury- en financiële modellen.

Scenariomodellering is een ingebouwde functionaliteit voor financiële modellering in Planning in Oracle Fusion Cloud EPM die dit probleem opgelost. Met geavanceerde functies voor scenariomodellering en het beheren van de schuld- en kapitaalstructuur kunnen gebruikers snel langetermijnprognosemodellen maken voor een snel veranderende bedrijfsdynamiek.

Scenariomodellering wordt gebouwd binnen het Oracle Fusion Cloud EPM platform en gebruikers kunnen werken binnen de vertrouwde functies van Oracle Smart View for Office en webinterfaces.

Het combineren van financiële en operationele data is echter vaak de grootste uitdaging voor winstgevendheidsanalyse. Het is over het algemeen niet verstandig om het grootboek te vol te zetten met operationele gegevens zoals klant, kanaal en dergelijke die niet nodig zijn voor de wettelijke rapportage. Door het grootboek 'dun' te houden, zorgt u voor een gestroomlijnd wettelijk afsluitingsproces. Het manipuleren van operationele en financiële gegevens in op spreadsheets gebaseerde oplossingen kan ook erg tijdrovend en foutgevoelig zijn. Daarom zijn dit geen ideale manieren om de winstgevendheid aan te pakken.

Rentabiliteit en kostenbeheer omvat robuuste mogelijkheden voor gegevensbeheer waarmee zakelijke gebruikers eenvoudig financiële en operationele gegevens met elkaar kunnen afstemmen. Het biedt een centrale hub voor de automatisering van alle op toewijzingen gebaseerde bedrijfsprocessen. De oplossing is speciaal ontworpen voor de meerlaagse toewijzingen die doorgaans zijn vereist voor de complexe bedrijfsomgevingen van tegenwoordig. Het biedt een best practice-kader om het bouwen van modellen eenvoudig en consistent te maken, met uitstekende prestaties.

Belangrijkste voordelen scenariomodellering

  • Ingebouwde financiële informatie voor geavanceerde what-if-modellering
  • Volledige integratie met jaarlijks financieel en operationeel plan
  • Ingebouwde, configureerbare best practices
  • Afgestemd op ERP- en operationele processen voor grotere flexibiliteit
  • Verbeterde beslissingen met ingebouwde intelligentie en geavanceerde analyses

What-if-analyse en onzekerheidsmodellering

In een snel veranderend bedrijfsklimaat is scenariomodellering een ideale oplossing voor de what-if-modellering van bedrijfsrisico's. Gebruikers besteden tijd aan het simuleren van alternatieve langetermijnstrategieën, het ontwikkelen van voorwaardelijke scenario's en het testen van financiële modellen, in plaats van het bouwen of controleren van die modellen in spreadsheets of andere niet-toegewijde systemen. Met de ingebouwde functies voor scenariomodellering in Oracle Fusion Cloud EPM kunnen gebruikers proactief en effectief reageren op de veranderende markt en economische dynamiek. Met scenariomodellering kunnen gebruikers voor elke business unit talloze scenario's maken. Gebruikers kunnen ook de gevoeligheid voor belangrijke prestatiepijlers evalueren en periodieke 'doel-zoek'-controles uitvoeren om te bepalen welk prestatieniveau nodig is om specifieke financiële doelstellingen te behalen.

Financiële modellen afgestemd op plannen

In financiële modellen wordt de impact van strategische beslissingen op de winst, de balans, de cashflow en de aandeelhouderswaarde van een organisatie weergegeven. Met scenariomodellering kunnen financiële modelleerders ingebouwde financiële intelligentie gebruiken om de impact van hun what-if-strategische scenariomodellen op financiële overzichten te beoordelen. Modelmakers consolideren verschillende what-if-modellen voor verschillende bedrijfsonderdelen, entiteiten of geplande projecten om een ondernemingsoverzicht te geven van het financiële plan voor de lange termijn. Deze plannen vormen de basis voor het vaststellen van doelen voor de bottom-up operationele plannen. Ook de operationele veranderingen in de goedgekeurde bottom-up-prognose dragen bij aan de langetermijnmodellen, zodat de integriteit van de gesloten planningscyclus wordt gewaarborgd. Met scenariomodellering wordt de strategie afgestemd op het operationele plan door zinvolle doelen te stellen, snelle financiële-impactanalyses uit te voeren en gerichte financiële gegevens voor geïnformeerde besluitvorming te presenteren.

De kapitaalstructuur optimaliseren

Cashflow- en balansprognose zijn essentiële elementen in elke planningsomgeving. Scenariomodellering biedt financiële informatie waarmee alle aspecten van financiële prestaties, van winstpotentieel tot werkkapitaalbeheer en kapitaaluitgaven, belastingen en de kapitaalstructuur worden gekoppeld ter ondersteuning van de organisatie. Met scenariomodellering kunnen gebruikers de complexe iteratieve aard van financiering, de impact van strategieën op kredietbeoordelingen en de optimalisatie van de kapitaalstructuur aanpakken. Scenariomodellering biedt speciale functies, zoals treasury-planning, die waardecreatie mogelijk maken en de kapitaalkosten van een organisatie kunnen verlagen.

Tijd en geld besparen met vooraf gebouwde financiële hulpmiddelen

In tegenstelling tot spreadsheets biedt scenariomodellering gebruiksvriendelijke, ingebouwde tools voor financiële modellering. Gebruikers hoeven geen tijd te besteden aan het schrijven van geavanceerde financiële logica. In plaats daarvan kunnen financiële managers met de meegeleverde functies voor scenariomodellering moeiteloos geavanceerde what-if-modellering toevoegen aan hun financiële planningsproces.

Inherent aan deze waarde proposities zijn functies die fungeren als krachtige enablers:

Trails analyseren

De functie Trails analyseren biedt inzicht in de logica van een model. Door de meest complexe relaties in getallen en woorden weer te geven, wordt de informatie in het model transparant voor alle deelnemers aan het strategische planningsproces. In plaats van talloze verschillende 'auditpijlen' te volgen, hebben gebruikers een elegante en intuïtieve manier om de aannames en berekeningen in het model te bekijken.

Financieringsopties

Financieringsopties zijn een geavanceerde maar gebruiksvriendelijke functie waarmee de kapitaalstructuur en treasury-strategieën kunnen worden geoptimaliseerd, waardoor de financieringskosten worden verlaagd. Het biedt verschillende methoden om te specificeren hoe kasoverschotten en -tekorten in het model worden behandeld, zoals door schuldleningen en terugbetalingen, dividenduitkeringen en aandelenuitgiften of -terugkopen.

Schuldplanner

Schuldplanner is een innovatieve functie waarmee gebruikers in slechts enkele seconden schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, zoals obligaties en termijnleningen, kunnen creëren en alle financiële overzichten dienovereenkomstig kunnen bijwerken. Of het nu maandelijks, per kwartaal of in een andere tijdsfrequentie van rentebetalingen en aflossingen is, gebruikers kunnen automatisch nauwkeurige berekeningen van de huidige schuld en opgebouwde rente verkrijgen, evenals van de amortisatie van obligatiepremies, kortingen en uitgiftekosten.

Dealperiode

De functie dealperiode simuleert de effecten van fusies, overnames of afstotingen op de organisatie op basis van de tijdstippen van de transacties.

Consolidatie

De functie consolidatie consolideert entiteiten volgens de regels voor financiële consolidatie, inclusief minderheidsbelang, eigen vermogen en kostenmethoden van boekhouding. Een scenario van de ene entiteit kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met een scenario van een tweede entiteit om het 'meest waarschijnlijke' scenario in de bovenliggende entiteit te geven. Scenariomodellering stelt gebruikers met uitgebreide analyses in staat om deze gegevens, de totalisering van de consolidatie en de percentages voor elk scenario te verplaatsen naar een externe gegevensopslag voor bedrijfsrapportage.

Geïntegreerde en vrije rapportage

Dankzij de gebruiksvriendelijke rapportageomgeving kunnen gebruikers met scenariomodellering professionele rapporten en grafieken maken. Bovendien kunnen gebruikers offline aan volledige modellen werken omdat de rapporten zelfstandig aanwezig zijn in de financiële modellen zelf.

De toekomst van financiële modellering

In de snel veranderende omgeving van tegenwoordig is het gebruik van aangepaste spreadsheets voor financiële modellering en impactanalyses niet optimaal en daardoor wordt de financiële afdeling onnodig belast. Oplossingen zoals scenariomodellering in Oracle Fusion Cloud EPM stellen financiële organisaties in staat om flexibel te blijven en overal snel bij te zijn.