Sieci w chmurze

Produkty i usługi sieciowe oraz łącznościowe Oracle Cloud Infrastructure (OCI) umożliwiają klientom zarządzanie swoimi sieciami i ich skalowanie. Klienci mogą się bezpiecznie łączyć z dostosowywalną, izolowaną siecią wirtualnej chmury (Virtual Cloud Network, VCN), a także korzystać z niskich opłat za wychodzące dane. Szczegółowa kontrola dostępu do technologii sieciowych zapewnia rozwiązania z zakresu łączności zarówno w sieciach fizycznych, jak i wirtualnych.

Z łatwością zabezpiecz i obsługuj swoją sieć w chmurze (45:53)

Przychody związane z OCI wzrosły o 76% z roku na rok (wyniki za IV kw. 2023 r.). Dowiedz się, dlaczego klienci wybierają właśnie nas.

Funkcje sieciowe Oracle

Obsługa adresów IPv6

Łącz się z zasobami w OCI (Oracle Cloud Infrastructure) z punktów końcowych klientów IPv6.

Więcej informacji na temat IPv6

Wizualizator sieci

Zapoznaj się ze zwięzłym omówieniem obiektów i relacji w sieciach wirtualnych.

Więcej informacji o wizualizatorze sieci

Brama dynamicznych przekierowań

Rozszerzone usługi bramy dynamicznych przekierowań (Dynamic Route Gateway, DRG) zapewniają funkcje węzła transportowego.

Więcej informacji o bramie dynamicznych przekierowań

Szyfrowany przesył z prędkością 100 Gb/s

Usługa FastConnect jest szybsza i bardziej bezpieczna, umożliwiając szyfrowanie przesyłu we wszystkich regionach.

Więcej informacji na temat FastConnect

Elastyczne równoważenia obciążenia

Zautomatyzowana dystrybucja przesyłu z publicznych lub prywatnych punktów końcowych do wielu serwerów.

Więcej informacji na temat elastycznego równoważenia obciążenia

HPC z minimalnymi opóźnieniami

Połącz RDMA i sieć 100 Gb/s, by stworzyć klastry HPC z opóźnieniami rzędu mikrosekund.

Dowiedz się więcej o HPC

Poznaj podstawowe funkcje infrastruktury, które pozwalają na elastyczne, szybsze i bezpieczniejsze uruchamianie wszelkich aplikacji.

Przykłady wdrożeń Oracle Cloud Infrastructure

Więcej historii klientów OCI
GoTo usprawnia komunikację w czasie rzeczywistym za pośrednictwem OCI.
Denso Techno pięciokrotnie skraca czas analizy poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy, korzystając z Oracle Cloud.
Oracle Red Bull Racing przeprowadza o 25% więcej symulacji dzięki OCI.
 Logo Denso

„Dzięki zróżnicowanej asyście technicznej Oracle, obejmującej również technologię sieciową, możemy przygotować środowisko chmury w krótkim okresie czasu. W przyszłości oczekujemy silnego wsparcia ze strony Oracle, w tym udostępniania najnowszych zaawansowanych technologii”.

Keiji KoumuraDyrektor, dział inżynierii wspomaganej komputerowo, Denso Techno

Dlaczego klienci wybierają rozwiązania sieciowe i łącznościowe na platformie Oracle Cloud

Najniższa cena połączeń sieciowych

Platforma OCI zapewnia niższe ceny usług sieciowych, co umożliwia przedsiębiorstwom przenoszenie istotnych ilości danych, na przykład przesyłania strumieni wideo na żywo, wideokonferencji i gier, po bardzo niskich kosztach. Transfer danych przychodzących jest bezpłatny, a OCI oferuje ponadto bezpłatny transfer 10 TB danych wychodzących.

Ekonomiczność Oracle Cloud

Elastyczne równoważenie obciążenia

Usługa OCI Load Balancing umożliwia firmom rozesłanie żądań sieciowych w obrębie floty serwerów lub automatyczne kierowanie ruchu do domen awaryjnych, domen dostępności lub regionów. Zapewnia to wysoką dostępność i odporność na błędy dla dowolnej aplikacji lub źródła danych. Flexible Load Balancing w OCI zapewnia natychmiastową gotowość i dynamiczną skalowalność obciążeń firmy.

Więcej informacji na temat elastycznego równoważenia obciążenia

Globalne zarządzanie ruchem

Globalne zarządzanie ruchem zapewnia przedsiębiorstwom dokładne monitorowanie stanu połączenia z Internetem oraz automatyczne kształtowanie ruchu, maksymalizując czas dostępności aplikacji i stron internetowych. Dwupoziomowa obsługa sieci VCN IPv4/IPv6, interfejsy VNIC instancji obliczeniowych i zaawansowane rozwiązania równoważenia obciążenia zarządzają najbardziej wymagającymi zadaniami przetwarzania danych.

Więcej informacji o globalnym zarządzaniu ruchem

Sieci klastrowe RDMA na potrzeby obsługi procesów HPC

Mechanizm sieci klastrowych Oracle zapewnia dostęp do technologii RDMA w konwergentnych sieciach Ethernet (RoCE) v2 i sieciach 100 Gb/s, umożliwiając tworzenie klastrów HPC, w których występują zaledwie mikrosekundowe opóźnienia. To rozwiązanie idealne do obsługi procesów HPC wymagających najwyższej przepustowości, najmniejszych opóźnień i największej mocy obliczeniowej.

Dowiedz się więcej o HPC

Produkty Oracle Networking

Wirtualne sieci w chmurze

Wirtualne sieci w chmurze Oracle zapewniają kontrolę na poziomie lokalnym w chmurze. Przypisz publiczne lub prywatne adresy IP i łącz sięza pomocą IPv4 lub IPv6. Rozwiązuj problemy z połączeniami za pomocą narzędzi wizualizacji sieci

 • W pełni konfigurowalne adresy IPv4/IPv6
 • Przynieś własny adres IP (BYOIP)
 • Tabele przekierowywania i założenia systemowe dla wielu użytkowników
 • Segregacja podsieci zdefiniowanych przez użytkownika

Storage Gateway

Usługa Oracle Cloud Service Gateway zapewnia klientom prywatny dostęp do usług OCI w sieci lokalnej. Uzyskaj bezpieczne, prywatne połączenia z instancjami obliczeniowymi, magazynami w chmurze, kontenerami i bazami danych.

 • Prywatny dostęp do usług Oracle SaaS i PaaS
 • Ruch sieciowy omija publiczny Internet
 • Kompleksowe zabezpieczenia sieci
 • Możliwość nawiązania połączenia za pośrednictwem VPN, VCN lub FastConnect
 • Łatwa konfiguracja
 • Działa z ponad 50 usługami OCI

Elastyczne równoważenie obciążenia

Usługa Flexible Load Balancer w OCI zapewnia zautomatyzowaną dystrybucję ruchu z jednego punktu wejścia do kilku serwerów osiągalnych z sieci wirtualnej w chmurze.

 • Moduł równoważenia obciążenia proxy warstwy 4 (TCP) i warstwy 7 (HTTP)
 • Gwarantowana i elastyczna przepustowość (skalowanie zasobów obliczeniowych)
 • Odciążanie z przetwarzania SSL/zakańczanie przetwarzania SSL
 • Trwałość sesji oparta na plikach cookie
 • Obsługa mechanizmu TLS 1.2
 • Obsługa adresów IPv6

Flexible Network Load Balancer

Usługa Flexible Load Balancer w OCI zapewnia zautomatyzowaną dystrybucję ruchu z jednego punktu wejścia do kilku serwerów backendu w obrębie VCN.

 • IPv6
 • Moduł równoważenia obciążenia pass-through warstwy 3 i 4 (TCP/UDP/ICMP)
 • Małe opóźnienia
 • Optymalizacja pod kątem długotrwałych połączeń
 • Ochrona źródłowego i docelowego adresu IP
 • Bezpłatnie

FastConnect

Oracle FastConnect zapewnia wysoką dostępność i globalne kształtowanie ruchu dla firmowych aplikacji bez względu na miejsce, gdzie są uruchomione, umożliwiając zawsze optymalną wydajność działania witryn i aplikacji internetowych.

 • Peering publiczny lub prywatny
 • Przewidywalna łączność poprzez deterministyczne ścieżki
 • Ponad 50 partnerów świadczących usługę FastConnect
 • Dostępność połączeń kolokacyjnych
 • Bezpłatny prywatny peering dla danych przychodzących lub wychodzących

Publiczny DNS

Publiczny DNS zapewnia wysoką dostępność i globalne kształtowanie ruchu dla firmowych aplikacji bez względu na miejsce, w którym są uruchomione, gwarantując optymalną wydajność działania witryn i aplikacji internetowych.

 • Równoważenie obciążenia współczynnika aktywnego przejmowania awaryjnego
 • Kierowanie na podstawie lokalizacji geograficznych
 • Kierowanie na podstawie numerów ASN i prefiksów IP
 • Nadmiarowy serwer DNS

Prywatny DNS

Prywatny DNS umożliwia tworzenie prywatnych stref systemu nazw domen (DNS) w sieciach chmury wirtualnej i umożliwia wzajemne połączenie DNS między sieciami lokalnymi i siecią chmurową.

 • Odpowiedzi DNS pomiędzy sieciami VCN do wysyłania żądań między sieciami VCN
 • Łączność między siecią VCN a lokalnymi serwerami nazw i wysyłanie ruchu w obydwu kierunkach
 • Współużytkowane prywatne strefy DNS w obrębie regionu
 • Podzielony horyzont DNS umożliwia tworzenie stref prywatnych o takich samych nazwach jak nazwy publiczne w Internecie
 • Niestandardowe strefy DNS w obrębie sieci VCN odpowiadają na żądania z widoków prywatnych

Sieci klastrowe RDMA

Sieć klastrów Oracle zapewnia RDMA poprzez zunifikowaną sieć Ethernet (RoCE) v2 i sieć 100 Gb/s, a także tworzy klastry HPC z opóźnieniami rzędu mikrosekund.

 • Obliczeniowa dynamika płynów
 • Modelowanie molekularne
 • Emulacja zderzeń samochodów
 • Renderowanie i animacja filmów 3D
 • Modelowanie prognoz pogody
 • Symulacje ryzyka finansowego
 • Wyszukiwanie kontekstowe
 • Uczenie głębokie, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
27 kwietnia 2022 r.

Przestawiamy globalną łączność i udoskonaloną sieć w chmurze w oparciu o dynamiczną bramę przekierowywania

Dusko Vukmanovic, starszy główny menedżer ds. produktów, dział usług cloud native, Oracle

„OCI Service Mesh to bezpłatna usługa zarządzana, która zapewnia bezpieczeństwo, wgląd i możliwość zarządzania ruchem sieciowym w aplikacjach cloud native bez konieczności wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian. Ta w pełni zarządzana usługa sprawia, że każda organizacja, niezależnie od jej wielkości, może w prosty sposób wdrożyć te funkcje.

Aplikacje cloud native zazwyczaj składają się z kilku połączonych ze sobą mikrousług, które wspólnie zapewniają ich płynne działanie. Dlatego niezawodność każdej usługi ma kluczowe znaczenie, a organizacje muszą zarządzać bezpieczeństwem, wglądem i połączeniami we wszystkich mikrousługach”.

Przeczytaj cały wpis

Architektury referencyjne sieci

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Spójny i przejrzysty cennik usług sieciowych w różnych regionach na całym świecie

Klienci korzystający z Oracle Cloud Infrastructure, mogą cieszyć się jednakowo niskimi cenami we wszystkich regionach i za wszystkie usługi — dzięki temu ich wydatki są przewidywalne, od weryfikacji koncepcji po pełną produkcję. Zyskaj rabaty za stałe zużycie oraz możliwość przenoszenia licencji na oprogramowanie i zdobycia dodatkowych nagród. Site-to-Site VPN jest bezpłatną usługą bez godzinnych opłat za port. Koszt transferu danych jest pokrywany w cenach usługi sieci w chmurze.

Sieć

Przenoszenie znacznych ilości danych po niskich kosztach.

SZCZEGÓŁY

Gigabajt transferu danych wychodzących na miesiąc, dla każdej strefy

BEZPŁATNE PRZEZ PIERWSZE

10 TB/miesiąc

DNS

Inteligentne kierowanie ruchem sieciowym użytkowników poprzez Internet.

SZCZEGÓŁY

1 000 000 zapytań

CENA JEDNOSTKOWA

0,85 USD

Dostawa poprzez e-mail

Wysyłaj masowe wiadomości e-mail z wysokim współczynnikiem pomyślnego umieszczenia w skrzynce odbiorczej.

SZCZEGÓŁY

1 000 wysłanych wiadomości

CENA JEDNOSTKOWA

0,085 USD

FastConnect

Bezpośrednie połączenie z dedykowanymi, prywatnymi połączeniami szerokopasmowymi.

szczegóły

FastConnect 100 Gb/s

CENA JEDNOSTKOWA (za godzinę portu)

10,75 USD

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Pierwsze kroki z OCI

Przetestuj ponad 20 zawsze bezpłatnych usług chmurowych w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną wersję Free Tier bez ograniczeń czasowych dla ponad 20 usług, takich jak Networking, Compute, Storage i Autonomous Database. Zdobądź bezpłatne punkty bonusowe o wartości 300 USD, aby wypróbować dodatkowe usługi chmurowe. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • 10 TB transferu danych wychodzących na miesiąc
  • Magazyn bloków o łącznej pojemności 200 GB
  • 10 GB pamięci obiektowej
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne AMD i Arm Compute
  • Ponad 20 zawsze bezpłatnych usług
  • 300 USD w postaci darmowych kredytów ważnych 30 dni, które można przeznaczyć na dodatkowe usługi

Skorzystaj z uzyskania certyfikacji Oracle

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego Oracle ocenia i sprawdza zdolność myślenia i wykonywania zadań. Uzyskanie wysoko uznanej i cenionej certyfikacji Oracle zwiększa szanse na rynku pracy i stabilność, przyspieszając jednocześnie rozwój zawodowy.

 • Korzyści z programu

  • Rozszerz swoją wiedzę i umiejętności
  • Zwiększ potencjalne zarobki
  • Naucz się wykonywać złożone, praktyczne zadania
  • Poznaj możliwości, funkcje i zadania OCI

Poznaj ponad 150 najlepszych projektów

Zobacz, w jaki sposób nasi architekci i inni klienci wdrażają różnorodne obciążenia — od aplikacji dla przedsiębiorstwa po HPC, mikrousługi i jeziora danych. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami, posłuchaj wypowiedzi architektów w ramach serii Built & Deployed i wdrażaj wiele obciążeń poprzez klikanie gotowych opcji („click to deploy”) — lub skorzystaj z naszego repozytorium GitHub.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki OCI

Cennik Oracle Cloud jest przejrzysty, zapewnia równie niskie stawki na całym świecie i obejmuje różne przypadki użycia. Aby oszacować swoją niską stawkę, skorzystaj z estymatora kosztów i skonfiguruj usługi dopasowane do potrzeb swojej firmy.

Zauważ różnice:

 • Pierwsze 10 TB/miesiąc bezpłatnie na skalę globalną
 • Dane wychodzące powyżej 10 TB/miesiąc w cenie od 0,0085 USD

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Uzyskaj odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak zacząć korzystać z Oracle Cloud?
  • Jakiego rodzaju obciążenia można uruchamiać w OCI?
  • Jakie rodzaje usług oferuje OCI?