Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Country

Usługi łączności z chmurą z funkcją FastConnect

 

Połączenia fizyczne

Funkcja FastConnect — z dostawcą z Oracle

Partner FastConnect

Połączenie FastConnect można ustanowić między lokalnym lub zdalnym centrum przetwarzania danych a centrum przetwarzania danych, w którym przydzielane są zasoby Oracle Cloud, składając wniosek o udostępnienie usług łączności z chmurą u dowolnego partnera Oracle FastConnect. Usługa FastConnect została zintegrowana przez Oracle z geograficznie zróżnicowanym zestawem rozwiązań dostawców sieci IP, VPN i Ethernet oraz centralami chmurowymi (cloud exchange), aby ułatwić użytkownikowi nawiązanie połączenia z usługami Oracle Cloud.

Pełna lista lokalizacji centrów danych znajduje się na stronie partnerów FastConnect Oracle.

Ten model łączności jest odpowiedni, jeśli planuje się korzystać lub już się korzysta z usług komunikacji sieciowej świadczonych przez dowolnego partnera Oracle FastConnect. W zależności od wybranego partnera konieczne może być zamówienie u partnera Oracle FastConnect nadmiarowych usług łączności z chmurą.

FastConnect — kolokacja z Oracle

Kolokacja logiczna

Jeśli masz wykupioną od dostawcy centrum przetwarzania danych przestrzeń kolokacji, możesz za pomocą Oracle FastConnect ustanowić łączność między sprzętem sieciowym w tym obiekcie kolokacji a usługami Oracle Cloud przydzielonymi w tej lokalizacji. Od Oracle otrzymasz upoważnienie (LOA), które będzie potrzebne dostawcy centrum przetwarzania danych do ustanowienia bezpośredniego połączenia z urządzeniami brzegowymi Oracle FastConnect.

Ten model połączeń jest odpowiedni, jeśli jest się już w lokalizacji Oracle FastConnect lub chce się tam ustanowić obecność kolokacyjną. Jeśli potrzebna jest nadmiarowość, możesz zamówić dwa takie połączenia z centrum przetwarzania danych.

FastConnect — z dostawcą zewnętrznym

Zewnętrzny operator sieci

Możesz ustanowić połączenie FastConnect ze swojego zdalnego centrum przetwarzania danych do centrum przetwarzania danych Oracle, w którym przydzielane są Twoje zasoby w chmurze, zamawiając łącze prywatne lub dedykowane u operatora sieci, który nie jest partnerem Oracle FastConnect. Taki zewnętrzny operator sieci, zazwyczaj dostawca sieci VPN z łączami MPLS, będzie odpowiadać za fizyczne połączenie między Twoją siecią lokalną a urządzeniami brzegowymi Oracle FastConnect, w tym za ostatni etap łączności w centrum przetwarzania danych Oracle. Oracle zapewni odpowiednie upoważnienie (letter of authorization, LOA), które należy przekazać wybranemu operatorowi sieci, który następnie udostępni dane łącze. Jeśli potrzebna jest wielowymiarowość możesz u swojego operatora sieci zamówić dwa takie łącza do centrum przetwarzania danych Oracle.

Ten model połączeń jest odpowiedni, jeśli ma się już nawiązane relacje z określonymi operatorami sieci lub jeśli posiadane lokalne lub zdalne centrum przetwarzania danych nie jest obsługiwane przez żadnego z partnerów Oracle FastConnect.

Modele routingu

Po ustanowieniu fizycznego połączenia przy użyciu jednego z powyższych modeli trzeba będzie również upewnić się, że można nawiązać połączenie z usługami chmurowymi Oracle za pośrednictwem usługi FastConnect, wymieniając trasy IP między siecią a usługą Oracle FastConnect. Taka wymiana tras jest realizowana przez standardowy w branży protokół routingu BGP. Model routingu opiera się na fizycznym modelu połączeń u klienta.

Jeśli łączysz się bezpośrednio z Oracle (za pośrednictwem kolokacji lub w ramach kolokacja lub osoba trzecia), Twoje urządzenie sieciowe będzie korzystać z protokół BGP bezpośrednio z urządzeniami Ora FastConnect.

Kolokacja logiczna

Jeśli korzystasz z usług operatora sieci Oracle FastConnect lub partnerów wymiany, konieczne może być ustanowienie przez Ciebie sesji BGP albo z urządzeniami tego partnera, albo bezpośrednio z urządzeniami Oracle FastConnect. Skontaktuj się z Partnerem Oracle FastConnect w sprawie określenia właściwych sposobów ustanowienia routingu BGP.

Partner FastConnect BGP1

Prywatna lub publiczna komunikacja równorzędna w usłudze FastConnect

Prywatna komunikacja równorzędna

Prywatna komunikacja równorzędna w usłudze FastConnect pozwala na rozszerzenie zasięgu instalowanych lokalnie sieci prywatnych (RFC1918) na Oracle Cloud. Możesz łączyć się z zasobami Oracle Cloud, takimi jak Compute IPNetworks lub Private Subnet w sieciach VCN z lokalnych sieci prywatnych (RFC1918) bez konieczności korzystania z technologii IPSec VPN lub translacji adresów sieciowych (NAT). Dochodzi wówczas do dwukierunkowej wymiany prywatnych prefiksów IP między Twoimi sieciami lokalnymi a Twoimi prywatnymi prefiksami w Oracle Cloud (bezpośrednio lub za pośrednictwem sieci partnera).

Publiczna komunikacja równorzędna w usłudze FastConnect

Publiczna komunikacja równorzędna w usłudze FastConnect zapewnia dostęp do usług publicznych w chmurze Oracle Cloud bez przechodzenia ruchu przez ścieżkę internetową. W ramach tego podejścia można łączyć się z usługami publicznymi, takimi jak Oracle Object Storage, publicznymi urządzeniami do równoważenia obciążenia w sieci VCN, publicznymi adresami IP przypisanymi do zasobów obliczeniowych lub obsługiwanymi usługami SaaS. Oracle będzie promować prefiksy IP, które należą do wszystkich usług publicznych w regionie, w którym ustanawiasz publiczną komunikację równorzędną w usłudze FastConnect. W zależności od wybranego modelu połączeń, należy albo promować swoje własne prefiksy publiczne, albo skorzystać z usług partnera, który dokona translacji prefiksów RFC1918 na publiczne adresy IP, które będą promowane do Oracle.

Możliwości podłączania