Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Czym jest autonomiczna baza danych?

Autonomiczna baza danych to rozwiązanie chmurowe, które wykorzystuje samouczenie się maszyn do automatyzacji optymalizacji baz danych, zapewniania bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych, instalowania aktualizacji i innych rutynowych zadań z zakresu zarządzania, które były tradycyjnie wykonywane przez administratorów baz danych. W przeciwieństwie do konwencjonalnej bazy danych, autonomiczna baza danych wykonuje wszystkie te i inne zadania bez interwencji człowieka.

Dlaczego warto korzystać z autonomicznej bazy danych

W bazach danych są przechowywane informacje o newralgicznym znaczeniu dla firmy, dlatego są one niezbędne do efektywnego działania nowoczesnych przedsiębiorstw. Administratorzy baz danych są często przeciążeni czasochłonnymi, ręcznymi zadaniami związanymi z utrzymywaniem baz danych i zarządzaniem nimi. Wymagania obecnych obciążeń mogą prowadzić do popełniania przez nich błędów, co może mieć katastrofalny wpływ na czas pracy bez przestojów, wydajność i bezpieczeństwo.

Na przykład zaniechanie wdrożenia poprawki lub aktualizacji zabezpieczeń może skutkować powstaniem luki w zabezpieczeniach. Niewłaściwa instalacja poprawki może osłabić lub całkowicie wyeliminować mechanizmy ochrony. Jeśli baza danych nie jest bezpieczna, przedsiębiorstwo może być narażone na ryzyko naruszenia zabezpieczeń danych, które może mieć poważne konsekwencje finansowe i negatywnie wpłynąć na reputację firmy.

Aplikacje biznesowe mogą dodawać nowe rekordy do istniejących baz danych lub wykorzystywać informacje z baz danych do tworzenia raportów, analizowania trendów lub wyszukiwania anomalii. W efekcie bazy danych mogą rosnąć, zajmując wiele terabajtów. Mogą też stać się bardzo złożone, w wyniku czego administratorzy baz danych mogą mieć jeszcze większe trudności z zarządzaniem nimi, ich zabezpieczaniem oraz optymalizacją w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Bazy danych, które działają wolno lub są niedostępne z powodu przestojów, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność pracowników i frustrować klientów.

Coraz szybciej rośnie ilość danych dostępnych dla przedsiębiorstwa. Zwiększa to zapotrzebowanie na wydajne i bezpieczne zarządzanie bazami danych, które zwiększa bezpieczeństwo danych, skraca przestoje, poprawia wydajność i nie jest podatne na błędy ludzkie. W osiągnięciu tych celów może pomóc autonomiczna baza danych.

Rodzaje danych przechowywanych w bazach danych

Informacje przechowywane w systemie zarządzania bazą danych mogą być w wysokim stopniu ustrukturyzowane (np. zapisy księgowe lub informacje o klientach) albo nieustrukturyzowane (np. obrazy cyfrowe lub arkusze kalkulacyjne). Dane mogą być dostępne dla klientów i pracowników bezpośrednio lub pośrednio, poprzez oprogramowanie, witryny internetowe lub aplikacje mobilne przedsiębiorstwa. Dodatkowo wiele rodzajów oprogramowania — np. narzędzia do analizy biznesowej lub do zarządzania relacjami z klientem oraz aplikacje do obsługi łańcucha dostaw — wykorzystuje informacje przechowywane w bazach danych.

Elementy autonomicznej bazy danych

Autonomiczna baza danych składa się z dwóch kluczowych elementów, które są dostosowane do typów obciążeń.

 • Hurtownia danych wykonuje liczne funkcje związane z analizą danych biznesowych i wykorzystuje dane, które zostały wcześniej przygotowane do analizy. Środowisko hurtowni danych zarządza także wszystkimi operacjami cyklu życia bazy danych i może skanować miliony wierszy w celu obsługi zapytań. Można je skalować odpowiednio do potrzeb biznesowych i wdrożyć niemalże na poczekaniu.
 • Narzędzia do przetwarzania transakcji umożliwiają obsługę w wymaganym czasie procesów transakcyjnych, takich jak analiza danych w czasie rzeczywistym, personalizacja i wykrywanie oszustw. Przetwarzanie transakcji zazwyczaj dotyczy bardzo niewielkiej liczby rekordów, opiera się na zdefiniowanych wcześniej operacjach i umożliwia proste opracowywanie i wdrażanie aplikacji.

Dowiedz się więcej o autonomicznej hurtowni danych oraz o przetwarzaniu transakcji

Jak działa autonomiczna baza danych

Autonomiczna baza danych wykorzystuje sztuczną inteligencję i samouczenie się maszyn, aby zapewnić pełną, kompleksową automatyzację udostępniania, zapewniania bezpieczeństwa, aktualizacji, wysokiej dostępności, wydajności, zarządzania zmianami i zapobiegania błędom.

W tym zakresie autonomiczna baza danych ma specyficzne cechy.

 • Jest samoczynna. Wszystkie procesy zarządzania bazą danych i infrastrukturą oraz ich monitorowania i optymalizacji są zautomatyzowane. Administratorzy bazy danych są nadal potrzebni do realizacji takich zadań jak zarządzanie sposobem nawiązywania przez aplikacje połączenia z bazą danych oraz pomaganie programistom w korzystaniu z wewnętrznych cech i funkcji bazy danych bez dostępu do kodu aplikacji.
 • Automatycznie się zabezpiecza Wbudowane zabezpieczenia zapewniają ochronę zarówno przed atakami zewnętrznymi, jak i złośliwymi użytkownikami wewnętrznymi. Pomaga to wyeliminować obawę przed cyberatakami na niezałatane lub niezaszyfrowane bazy danych.
 • Automatycznie się naprawia. Może to zapobiegać przestojom, w tym nieplanowanej konserwacji. Autonomiczna baza danych może wymagać mniej niż 2,5 minuty przestojów na miesiąc, w tym na instalowanie poprawek.

Dowiedz się więcej o samouczeniu się maszyn i autonomicznej bazie danych

Korzyści zapewniane przez autonomiczną bazę danych

Autonomiczna baza danych zapewnia kilka korzyści:

 • Maksymalny czas pracy bazy danych bez przestojów, maksymalny poziom wydajności i bezpieczeństwa ― w tym automatyczne instalowanie poprawek
 • Eliminacja ręcznych, podatnych na błędy zadań zarządzania w wyniku automatyzacji
 • Niższe koszty i większa wydajność dzięki automatyzacji rutynowych zadań

Autonomiczna baza danych pozwala również przedsiębiorstwu skierować pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie bazami danych do realizacji bardziej odpowiedzialnych zadań zapewniających firmie większe korzyści biznesowe, takich jak modelowanie danych, pomaganie programistom w definiowaniu architektury danych i planowanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby. W niektórych przypadkach autonomiczna baza danych może pomóc firmie obniżyć koszty poprzez zmniejszenie liczby administratorów baz danych potrzebnych do zarządzania bazami danych lub ich przystosowywanie do potrzeb realizacji bardziej strategicznych zadań.

Inteligentne technologie obsługujące autonomiczne bazy danych

Autonomiczne bazy danych funkcjonują w oparciu o kilka podstawowych inteligentnych technologii ― umożliwiają one automatyzację prozaicznych, ale ważnych zadań, takich jak rutynowa konserwacja, skalowanie, zapewnianie bezpieczeństwa i optymalizacja baz danych. Algorytmy samouczenia się maszyn i sztucznej inteligencji wykorzystywane w autonomicznej bazie danych obejmują na przykład optymalizację zapytań, automatyczne zarządzanie pamięcią operacyjną i masową, aby zapewnić bazie danych możliwość całkowicie samodzielnej optymalizacji.

Algorytmy samouczenia się maszyn pomagają firmom podnieść poziom bezpieczeństwa bazy danych poprzez analizowanie dużych ilości zapisanych danych oraz sygnalizowanie odstępstw i nietypowych wzorców, zanim intruzi spowodują jakiekolwiek szkody. Mogą one również automatycznie i w sposób ciągły instalować poprawki systemu, optymalizować i uaktualniać go oraz tworzyć kopie zapasowe bez ręcznej interwencji, w trakcie pracy systemu. Automatyzacja taka minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w której błąd ludzki albo złośliwe zachowanie wpłynie na działanie lub bezpieczeństwo bazy danych.

Ponadto autonomiczne bazy danych mają specyficzne możliwości.

 • Łatwe skalowanie. Chmurowy serwer bazy danych może w razie potrzeby natychmiast zwiększyć lub zmniejszyć swoje zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci. Firma może na przykład zwiększyć swoje zapotrzebowanie na zasoby z 8 do 16 rdzeni, aby zwiększyć skalę przetwarzania w bazie danych na koniec kwartału, a następnie powrócić do 8 rdzeni, co oznacza niższe koszty. W rzeczywistości można nawet wyłączyć wszystkie zasoby obliczeniowe na czas weekendu, aby obniżyć koszty, a następnie uruchomić je ponownie w poniedziałek rano.
 • Bezproblemowe instalowanie poprawek w bazie danych. Wiele włamań do danych następuje poprzez luki w zabezpieczeniach systemu, dla których poprawka jest już dostępna, ale nie została jeszcze zainstalowana. Autonomiczna baza danych zapobiega temu problemowi, automatycznie wdrażając poprawki w serwerach chmurowych w sekwencji zaprojektowanej w celu wyeliminowania przestojów w działalności biznesowej.
 • Zintegrowana inteligencja. Autonomiczna baza danych jest wyposażona w zintegrowane funkcje monitorowania, zarządzania i analizy, które wykorzystują techniki samouczenia się maszyn i sztucznej inteligencji. Celem jest zautomatyzowanie optymalizacji bazy danych, zapobieganie awariom aplikacji i wzmocnienie zabezpieczeń w całej aplikacji bazodanowej.

Zalety istotne dla programistów

Dzięki autonomicznej bazie danych programiści mogą szybko opracowywać skalowalne i bezpieczne aplikacje dla przedsiębiorstw na podstawie danych przechowywanych we wstępnie skonfigurowanym, w pełni zarządzanym i bezpiecznym środowisku.

Dowiedz się więcej o Oracle Autonomous Database i Oracle Application Express

Opcje wdrażania autonomicznych baz danych

Dostępne są dwie opcje wdrażania autonomicznej bazy danych.

 • Wdrożenie bezserwerowe. W przypadku wdrożenia bezserwerowego wielu użytkowników korzysta z tych samych zasobów infrastruktury chmurowej. Wdrożenie takie stanowi najprostszą opcję — nie wymaga ono nawet minimalnego zaangażowania, a użytkownicy mogą korzystać z szybkiego udostępniania danych i tworzenia aplikacji. Użytkownicy mogą również korzystać z możliwości niezależnego skalowania mocy obliczeniowej i pamięci masowej. W tym modelu wdrażania to użytkownicy są odpowiedzialni za udostępnianie bazy danych i zarządzanie nią, podczas gdy dostawca zajmuje się wdrażaniem infrastruktury i zarządza nią.
 • Wdrożenie dedykowane. Wdrożenie dedykowane umożliwia użytkownikowi korzystanie z autonomicznej bazy danych udostępnionej w ramach dedykowanej infrastruktury chmurowej, czyli takiej, której nie współużytkuje się z innymi użytkownikami. W tym modelu wdrażania nie ma więc współużytkowania zasobów procesora, pamięci, sieci ani pamięci masowej. Wdrożenie dedykowane zapewnia większą kontrolę i większe możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb w całym środowisku i jest idealne dla użytkowników, którzy chcą dostosować autonomiczną bazę danych do konkretnych potrzeb swojego przedsiębiorstwa. Ponadto wdrożenie dedykowane umożliwia łatwe przejście z lokalnych baz danych do w pełni autonomicznej i izolowanej prywatnej chmurowej bazy danych.

Oba typy obciążeń, tzn. — hurtownię danych i przetwarzanie transakcji — można obsługiwać za pomocą każdej z tych opcji wdrażania.

Poznaj opcje wdrożenia bezserwerowego i dedykowanego oraz dedykowaną chmurową infrastrukturę Exadata

Kryteria wyboru autonomicznej bazy danych

Autonomiczne bazy danych oferują przedsiębiorstwom wiele korzyści. Gdy firma będzie gotowa do oceny dostępnych dla niej ofert, powinna szukać w nich czterech kluczowych funkcji.

 • Wdrożenie bezserwerowe. W przypadku wdrożenia bezserwerowego wielu użytkowników korzysta z tych samych zasobów infrastruktury chmurowej. Wdrożenie takie stanowi najprostszą opcję — nie wymaga ono nawet minimalnego zaangażowania, a użytkownicy mogą korzystać z szybkiego udostępniania danych i tworzenia aplikacji. Użytkownicy mogą również korzystać z możliwości niezależnego skalowania mocy obliczeniowej i pamięci masowej. W tym modelu wdrażania to użytkownicy są odpowiedzialni za udostępnianie bazy danych i zarządzanie nią, podczas gdy dostawca zajmuje się wdrażaniem infrastruktury i zarządza nią.
 • Wdrożenie dedykowane. Wdrożenie dedykowane umożliwia użytkownikowi korzystanie z autonomicznej bazy danych udostępnionej w ramach dedykowanej infrastruktury chmurowej, czyli takiej, której nie współużytkuje się z innymi użytkownikami. W tym modelu wdrażania nie ma więc współużytkowania zasobów procesora, pamięci, sieci ani pamięci masowej. Wdrożenie dedykowane zapewnia większą kontrolę i większe możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb w całym środowisku i jest idealne dla użytkowników, którzy chcą dostosować autonomiczną bazę danych do konkretnych potrzeb swojego przedsiębiorstwa. Ponadto wdrożenie dedykowane umożliwia łatwe przejście z lokalnych baz danych do w pełni autonomicznej i izolowanej prywatnej chmurowej bazy danych.

Przyszłość autonomicznych baz danych

Dane są dziś generowane w tempie szybszym niż można nimi ręcznie zarządzać i je przetwarzać, aby skutecznie i bezpiecznie dostarczać firmie newralgiczne informacje biznesowe. Ze względu na możliwości inteligentnej automatyzacji autonomiczne bazy danych oferują przedsiębiorstwom wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi bazami danych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa będą coraz częściej migrować do tego modelu bazy danych, aby korzystać z jego zalet, zachować przewagę nad konkurencją i zyskać możliwość skoncentrowania wysiłków działu IT na wdrażaniu innowacji, zamiast na zarządzaniu bazą danych.

Poznaj Oracle Autonomous Database