Czym jest system zarządzania transportem?

Oracle liderem w dziedzinie systemów zarządzania transportem według firmy Gartner

Sprawdź, dlaczego już po raz szesnasty w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za rok 2023 firma Oracle została uznana za lidera w dziedzinie systemów do zarządzania transportem*.

Przeczytaj raport na temat systemów zarządzania transportem

System zarządzania transportem (TMS) to platforma logistyczna, która wykorzystuje technologię, aby pomóc firmom planować, realizować i optymalizować fizyczny przepływ towarów, zarówno przychodzących, jak i wychodzących, a także zapewniać zgodność wysyłki z odpowiednią dokumentacją. Ten rodzaj systemu jest często częścią większego systemu zarządzania łańcuchem dostaw (SCM).

Nazywany czasami rozwiązaniem do zarządzania transportem lub oprogramowaniem do zarządzania transportem, TMS zapewnia wgląd w codzienne operacje transportowe, informacje i dokumentację dotyczące zgodności handlowej oraz zapewnia terminowe dostawy ładunków i towarów. Systemy zarządzania transportem usprawniają również proces wysyłki i ułatwiają firmom zarządzanie i optymalizację operacji transportowych, niezależnie od tego, czy jest to transport lądowy, lotniczy czy morski.

Zarządzanie transportem i łańcuch dostaw

Oprócz zarządzania transportem do pozostałych elementów typowego systemu SCM należą: zaopatrzenie, zarządzanie cyklem życia produktu, planowanie łańcucha dostaw, zarządzanie zamówieniami, produkcja, zapasy i zarządzanie magazynem.

Dowiedz się więcej o systemach zarządzania łańcuchem dostaw

Dlaczego ważne jest posiadanie systemu zarządzania transportem (TMS)

Systemy zarządzania transportem odgrywają centralną rolę w łańcuchach dostaw, wpływając na każdą część procesu — od planowania i zaopatrzenia po logistykę i zarządzanie cyklem życia. Lepszy i poszerzony wgląd zapewniony przez potężny system prowadzi do wydajniejszego planowania i realizacji transportu, co przekłada się na wyższą satysfakcję klienta. To z kolei prowadzi do większej sprzedaży, pomagając firmom się rozwijać. Przy tak dynamicznym globalnym środowisku handlowym, w którym żyjemy i przeprowadzamy transakcje, ważne jest, aby mieć system, który pozwoli z powodzeniem poruszać się po skomplikowanych procesach dotyczących polityki handlowej i zgodności.

Kto korzysta z TMS?

Zmieniające się oczekiwania konsumentów

Dziś, gdy wysyłka tego samego dnia i śledzenie w czasie rzeczywistym są standardem, klienci oczekują, że dostaną to, czego chcą i kiedy chcą. Nadążanie za tym wymaganiem wywiera bezprecedensową presję na tradycyjne przedsiębiorstwa, a najbardziej odczuwalne jest to w łańcuchu dostaw. Fizyczny przepływ towarów jest kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw, a coraz więcej firm polega na systemach zarządzania transportem, które pomagają im zarządzać tą funkcją.

Przeczytaj informacje na temat przyszłości łańcucha dostaw

Systemy zarządzania transportem są używane głównie przez firmy, które muszą regularnie wysyłać, przenosić i odbierać towary, w tym przez:

 • producentów
 • dystrybutorów
 • firmy e-commerce
 • firmy zajmujące się handlem detalicznym
 • firmy świadczące usługi logistyczne, takie jak firmy logistyczne typu 3PL i 4PL oraz dostawcy usług logistycznych (LSP)

Firmy z niemal każdej branży, od budownictwa po te związane z naukami przyrodniczymi, korzystają z systemu zarządzania transportem. Głównymi użytkownikami są firmy, które wydają rocznie co najmniej 100 milionów dolarów na przewóz, jednak dostępność opartych na chmurze rozwiązań zarządzania transportem sprawia, że mniejsze firmy również mogą skorzystać z zalet włączenia systemu zarządzania transportem do swojego łańcucha dostaw.

Cechy TMS

Firmy mogą zakupić samodzielny system zarządzania transportem, który można zintegrować z już istniejącym oprogramowaniem do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i rozwiązaniami SCM dostępnymi lokalnie lub w chmurze. Niektóre rozwiązania TMS mają funkcje dokumentacji handlowej, można też uzupełnić własny system TMS o aplikację do zarządzania globalnym handlem (Global Trade Management, GTM). Inne, zwykle mniej funkcjonalne systemy TMS są dostępne jako moduły w pakietach ERP i SCM.

Planuj, realizuj i optymalizuj, by zapewnić terminową dostawę towarów

TMS może pomóc w każdym biznesplanie, realizacji i optymalizacji fizycznego przepływu towarów.

Planowanie

TMS pomaga firmie wybrać optymalny sposób wysyłki i najlepszego przewoźnika w oparciu o koszt, wydajność i odległość, włączając w to optymalizację tras przewoźników wielooddziałowych. Sprawny system TMS zapewnia wgląd w każdy etap łańcucha dostaw, a wraz z funkcją zarządzania globalnym handlem może również dostarczać informacji o handlu i taryfach oraz o ewentualnych opóźnieniach, które mogą wystąpić z powodu przepisów celnych i innych regulacji handlowych.

Systemy TMS i małe firmy

Mniejsze firmy — takie, które wydają od 5 do 10 milionów dolarów rocznie na przewóz — zwykle polegały na arkuszach kalkulacyjnych i innych ręcznych metodach zarządzania transportem. Jednak teraz, dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze, inwestowanie w TMS jest dla mniejszych firm bardziej przystępne cenowo.

Wykonanie

Funkcje wykonawcze systemów zarządzania transportem są bardzo zróżnicowane, ale mogą obejmować dopasowywanie ładunków i komunikację z przewoźnikami, dokumentowanie i śledzenie przesyłek oraz pomoc w fakturowaniu i rozliczaniu przewozu. Niektóre zaawansowane rozwiązania TMS zapewniają również usługi śledzenia — umożliwiając wymianę informacji w czasie rzeczywistym między przewoźnikami, dystrybutorami, magazynami i klientami. Takie zaawansowane systemy mogą także zawierać funkcje stosowane do obsługi złożonej logistyki międzynarodowej, w tym dostarczania odpowiedniej dokumentacji importowej i eksportowej, zapewniając zgodność wysyłek z handlem.

Optymalizacja

Funkcje optymalizacji TMS zwykle obejmują możliwość pomiaru i śledzenia wydajności za pomocą raportów, pulpitów, analiz i informacji o transporcie.

Zalety systemów TMS

TMS — i całe nowoczesne zarządzanie transportem — zapewnia firmom wiele korzyści. Niektóre z najważniejszych korzyści to:

 • Mniejsze koszty dla firmy i klienta końcowego
 • Uproszczenie procesów łańcucha dostaw w różnych lokalizacjach, rodzajach transportu i u przewoźników
 • Automatyzacja operacji biznesowych w celu szybszego i dokładniejszego rozliczania i dokumentacji
 • Większy wgląd i bezpieczeństwo, zwłaszcza w drodze
 • Oszczędność czasu — mniej czynności wykonywanych ręcznie to mniejsze opóźnienia i krótszy czas dostawy
 • Możliwość śledzenia ładunków, zarówno lokalnie, jak i globalnie, na jednej platformie
 • Lepsza zgodność w zakresie importu i eksportu, minimalizacja kar i opóźnień w dostawach
 • Wgląd w nowe informacje biznesowe — lepsze raportowanie prowadzi do szybszego działania i usprawnienia procesów
 • Poprawa obsługi klienta i zadowolenia klientów dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i mniejszym opóźnieniom w dostawach
 • Możliwość skalowania biznesu poprzez spełnianie i przekraczanie wymagań klientów w zakresie szybkich, terminowych dostaw

Wartość dodana systemu TMS w chmurze

Oparty na chmurze system zarządzania transportem zapewnia wiele korzyści biznesowych, charakterystycznych dla rozwiązań chmurowych — w tym korzyści skali, niższy całkowity koszt posiadania, brak opłat za uaktualnienia i szybszy zwrot z inwestycji (ROI).

Dla działu IT oparty na chmurze TMS zapewnia dodatkowe korzyści w postaci szybszych wdrożeń, mniejszej liczby godzin przeznaczonych na szkolenia i instalację, automatycznych aktualizacji z najnowszymi funkcjami oraz zwiększonych zabezpieczeń.

Przyszłość systemów TMS

Oczekiwania klientów stale rosną, nie tylko w kwestii dostaw na czas, ale także w przypadku dostaw w ciągu dwóch dni, a nawet tego samego dnia, w związku z aktualizacjami w czasie rzeczywistym podawanymi przez cały proces wysyłki. Ciągle zmieniające się światowe przepisy handlowe również zmuszają łańcuchy dostaw do wprowadzania innowacji, aby być na bieżąco, często poprzez inwestowanie w system zarządzania transportem.

Systemy zarządzania transportem muszą stać się bardziej niezawodne i bogate w funkcje, zapewniając szybsze odpowiedzi konsumentom i bardziej szczegółowe informacje dla firm. Samouczenie się maszyn sprawia, że systemy TMS są bardziej inteligentne oraz dostarczają lepsze rekomendacje i dokładniejsze prognozy.

Firmy mogą zdecydować się na integrację swoich systemów TMS i zarządzania globalnym handlem (GTM) z nowymi technologiami, aby jeszcze bardziej poprawić widoczność i zapewnić lepszą obsługę klienta. Oto niektóre z dostępnych obecnie innowacyjnych technologii:

Monitorowanie floty poprzez IoT

Urządzenia i czujniki Internetu rzeczy (IoT) sprawiają, że monitorowanie floty w czasie rzeczywistym jest powszechne — w tym widoczność warunków jazdy, tras i zasobów w czasie drogi. Firmy mogą obniżyć koszty paliwa i konserwacji, a także zmniejszyć opóźnienia i poprawić bezpieczeństwo kierowców.

Asystenci cyfrowi

Asystenci cyfrowi są często nazywani chatbotami i oferują natychmiastowe, podtrzymujące konwersację odpowiedzi na zapytania o przesyłkę, co przekłada się na większe zadowolenie klientów.

Inteligencja adaptacyjna i samouczenie się maszyn

Dzięki zastosowaniu samouczenia się maszyn do trendów i danych historycznych systemy zarządzania transportem są w stanie dokładniej przewidywać czas transportu, planować zdolności produkcyjne, identyfikować przesyłki zagrożone (takie jak towary z wygasającym terminem ważności i produkty wrażliwe na czas lub temperaturę) itd. Ulepszona sztuczna inteligencja sprawi również, że system TMS dostarczy dokładniejsze i bardziej przemyślane zalecenia, takie jak alternatywne trasy dostaw w okresach dużego ruchu.

Blockchain

Łańcuchy blockchain są obecnie wykorzystywane do budowania złożonych integracji między załadowcami, klientami i przewoźnikami. Aplikacje takie jak inteligentne śledzenie zwiększają przejrzystość i identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw, ale wciąż zapewniają dokładne i bezpieczne informacje.

Zarządzanie łańcuchem chłodniczym

Innym rozwiązaniem typu blockchain dostępnym w systemach zarządzania transportem jest zarządzanie łańcuchem chłodniczym, które jest przydatne, gdy trzeba utrzymywać różne wartości temperatury w poszczególnych punktach kontrolnych w łańcuchu dostaw. Na przykład łatwo psujące się lub wrażliwe na temperaturę materiały i produkty mogą wymagać przechowywania w ciężarówce w niskiej temperaturze, ale już na półkach sklepowych w nieco wyższej. Dzięki zarządzaniu łańcuchem chłodniczym można monitorować temperaturę w całym łańcuchu dostaw, a informacje w czasie rzeczywistym dostarczane są do firmy i organów regulacyjnych w kraju pochodzenia.

Zobacz, w jaki sposób rozwijają się systemy zarządzania transportem

* Gartner, Inc., raport Magic Quadrant dotyczący systemów do zarządzania transportem; Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, Carly West; 28 marca 2023 r.

Dokument firmy Gartner jest udostępniany przez Oracle na żądanie. Firma Gartner nie promuje dostawców, produktów ani usług prezentowanych w swoich publikacjach badawczych, ani nie zaleca użytkownikom wybierania tylko dostawców uzyskujących najwyższe oceny lub określonych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie analityków i nie powinny być traktowane jako wiążące stwierdzenia faktów. Firma Gartner odrzuca wszelkie wyraźne i dorozumiane gwarancje i rękojmie co do tego badania, w tym gwarancje co do jego wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i usługowym, a Magic Quadrant zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Gartner, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i są one używane w niniejszym dokumencie za ich zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.