Soluţii Oracle SCM – Mentenanţă, reparaţii şi revizii complexe

Funcţionalităţi pentru mentenanţă
Managementul întreţinerii

Furnizaţi informaţii esenţiale către toate departamentele şi îmbunătăţiţi fiabilitatea echipamentelor şi modul de utilizare a fabricilor.

Mentenanţă, reparaţii şi revizii complexe

Gestionaţi operaţiunile de mentenanţă pentru transporturi şi apărare şi urmăriţi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi revizii pentru producătorii din domeniile aerospaţial şi al apărării.

Operaţiunile de mentenanţă pentru operaţiunile de transport aerian şi de apărare

Operaţiunile de mentenanţă pentru operaţiunile de transport aerian şi de apărare

Optimizaţi utilizarea echipamentelor şi minimizaţi costurile privind conformitatea prin cea mai avansată soluţie pentru mentenanţă şi revizii dedicată domeniului aerospaţial şi al apărării.

  • Urmăriţi conformitatea întregului ciclu de viaţă şi al mentenanţei pentru configuraţii şi piese cu avizarea necesară la niveluri multiple, pentru asigurarea unei responsabilităţi depline
  • Soluţia completă de control al documentelor susţine primirea, gestionarea şi publicarea documentelor
  • Această soluţie avansată şi integrată acoperă crearea previziunilor, a planificărilor şi a programărilor
Mentenanţă, reparaţii şi revizii în domeniul aerospaţial şi al apărării

Mentenanţă, reparaţii şi revizii în domeniul aerospaţial şi al apărării

Valorificaţi servicii noi şi profitabile de mentenanţă, reparaţii şi revizii şi obţineţi venituri postvânzare cu piesele de schimb.

  • Difuzaţi cantităţi importante de informaţii pentru operaţiunile de service, sporindu-le accesibilitatea pentru aplicaţiile aferente
  • Sporiţi-vă disponibilitatea pentru a oferi servicii de mentenanţă, reparaţii şi revizii şi furnizare de piesele de schimb
  • Îmbunătăţiţi fluxurile de venituri cu ajutorul unei integrări mai strânse între managementul materialelor şi sistemele de executare a operaţiunilor de service într-un mediu global


Produse şi soluţii conexe