Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Yarının CRM'sini Bugünden Yaşayın

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı, işletmelerin büyük ölçekte müşteri verilerini depolamasına ve kullanmasına yardımcı olmaya yönelik "pot" teknolojisi olarak kabul edilir. Geleneksel CRM çözümleri işletmelerin satış, pazarlama, ticaret ve müşteri hizmetleri genelinde tutarlı çok kanallı deneyimler sunmalarına ve müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olmak üzere çapraz fonksiyonlu özellikleri entegre eden eksiksiz müşteri deneyimi (CX) platformları haline gelmiştir.

Bağlantı halinde CX teknolojisinin önemi.

Veri her şeydir.

Geçmişte, CRM araçlarının ve teknolojisinin yalnızca satış ve pazarlama ile ilgili olduğu düşünülüyordu. Ancak müşteri desteği, tedarik zinciri, İK ve iş ortağı yönetimi gibi diğer departmanlar git gide aynı müşteri verilerine güvenmeye başladı. Ön ve arka ofis operasyonları arasında bilgi paylaşımı yapılırken ortak bir müşteri veri profilinin olması kritik önemdedir. Aynı zamanda şirketin genel CX stratejisini ve işletmenin modern müşteri beklentilerini ne kadar etkin bir şekilde karşılayabileceğini büyük ölçüde etkiler.

Başlangıçta CRM vardı.

Müşteri verilerini yönetmek, ilişkiler kurmak ve satışları artırmak için yazılım kullanmanın geçmişi, organizasyonların giderek daha da karmaşık bir hal alan müşteri verilerini depolamaya ve takip etmeye başladığı 1970'lere dayanır. Ancak online CRM kalıcılığını yirmi birinci yüzyıla sağladı. Mobil teknoloji popülerlik kazandıkça Siebel, Oracle ve diğer şirketler mobil CRM ve bulut tabanlı çözümler geliştirdi. 2010 yılına gelindiğinde pek çok nokta CRM sistemi oluştu ve CRM kısa süre içinde büyük ve küçük ölçekli şirketlerde ön ofis faaliyetlerinin ve müşteri bilgilerinin merkezine oturdu.

CRM silolarının sorunu.

İşletmeler bugün, satış (satış gücü otomasyonu), servis (müşteri hizmetleri otomasyonu) ve pazarlama (pazarlama otomasyonu) dahil olmak üzere çok sayıda iş kolu için çok çeşitli bulut tabanlı CRM yazılımlarından yararlanmaktadır. Nokta CRM çözümlerinin bu şekilde çoğalması, iş kolu (LOB) düzeyinde yalıtılmış karar alma süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Aslında, bir şirketin birden çok müşteri verisi versiyonunu barındıran birkaç CRM teknolojisine sahip olması nadir değildir. Günümüzde ise modern organizasyonlar bu taktiksel bulut benimseme yönteminin gelecekteki dijital büyüme hedeflerine ulaşmada maliyetli bir engel olduğunu fark ediyor. Bu nedenle pek çok organizasyon nokta CRM çözümlerini konsolide etmeye ve önde gelen hepsi bir arada teknoloji satıcıları ile ortaklık kurmaya çalışıyor.

Akıllı ve entegre CRM vakası.

Dijital yaşamlarımız, her geçen gün daha fazla oranda CRM yazılımlarının emrine giriyor. Her zamankinden daha fazla müşteri kanalı ve daha fazla veri var. Yalnızca bugün oluşturulan veri miktarı, yıllar önce geliştirilen birçok CRM sisteminin özelliklerini aşıyor. İşletmeler, birden fazla satıcıdan daha fazla nokta çözümü edinmek yerine tüm iş kolu uygulama yazılımlarını bağlantılı hale getiren, müşteri verilerini konsolide eden, analitik ve yapay zekayı gömülü hale getiren ve büyük ölçekte arzu edilen deneyimler sunan eksiksiz bir müşteri deneyimi platformu sunabilecek tek bir teknoloji ve inovasyon iş ortağı bulmak istiyor. Bunun diğer adı CX teknolojisidir.

Entegre İş Kolu Uygulama Yazılımları Bağlantı halinde bir CX platformu işletmelerin operasyonları daha verimli hale getirmek üzere fonksiyonel siloları aşmasına ve müşteri serüveni boyunca bağlantılar sunmasına yardımcı olur.
Tek Müşteri Veri Profili İş kolları genelinde paylaşılan müşteri verileri satış kapanışının daha hızlı yapılmasına, servis sorunlarının daha hızlı çözümlenmesine ve çok kanallı dönüşüm oranlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Yapay Zekayı (AI) Desteklemeye Hazır İnovasyonun temel taşı olarak Yapay Zeka, çoğu geleneksel CRM çözümünün sınırlarını genişletiyor. Satış, pazarlama, ticaret ve servisi bir sonraki CX düzeyine taşıması için gömülü yapay zeka özellikli bağlantı halinde bir CX platformu gereklidir. verileri, sizin haricinizde web siteleri ve sosyal medya platformlarından gelir. Daha geniş bir kitleye ulaşmak için kullanılabilir.

Satış Gücü Otomasyonu Nedir?

Satış Ekipleri için CRM

Bağlantı halinde CX ekosisteminin bir parçası olarak modern satış gücü otomasyonu (SFA), satış ekiplerine açık bir avantaj sağlar. Günümüzün mobil satış gücünde uygulama yazılımı olarak modüler olan ancak daha büyük bir CX platformu ile bağlantılı bir çözüm kullanılmalıdır. İlerleme kaydetmek ve anlaşma kapanışı sağlamak için gerekli bilgileri sağlamalı ve kullanımı kolay olmalıdır. Satış yönetimi, kanal fırsatları ve satış rakamları konusunda gerçek zamanlı öngörülere ve hareket halindeyken satış temsilcilerini yönetmek için etkili bir yönteme ihtiyaç duyar.

 • Hızlı bir şekilde dağıtın ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünden yararlanın
 • Eksiksiz mobilite ve birden fazla ekran ile satış sonuçlarını destekleyin
 • Güçlü analitikler ile satış performansını optimize edin
 • Entegre iletişim, koçluk ve ekip satışı ile üretkenliği destekleyin
 • Modern satış araçları ile tüm kanallarda talebi destekleyin

Pazarlama Otomasyonu Nedir?

Pazarlama Ekipleri için CRM

Pazarlama otomasyonu, doğru mesajı doğru kişiye doğru zamanda sunan teknoloji ve süreçleri ifade eder. Bu, çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gerçekleştirilir ve bunun için müşteri verilerini hızlı bir şekilde toplama, öngörü kazanma ve bu öngörüleri eyleme dökme becerileri gereklidir. Tıpkı SFA teknolojisindeki gibi, bu verilerin bağlantılı hale getirilmesi temel önem taşır. Modern pazarlama otomasyonu teknolojisi, bağlantı halinde CX platformunun bir parçası olarak pazarlamacıların müşteriler için kişiselleştirilmiş, anlamlı deneyimler oluşturarak sıradan müşteri adaylarını tutkulu savunuculara dönüştürmesine ve daha hızlı şekilde daha fazla gelir elde etmelerine olanak sağlar.

 • Müşteri deneyimini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için pazarlama verilerini toplayın ve doğru müşterileri hedefleyin
 • Kanallar genelinde bireyselleştirilmiş, ilgili müşteri deneyimlerinin orkestrasyonunu sağlayın
 • Pazarlama performansını analiz edin, geliri nitelendirin ve sağladığınız müşteri deneyimleri konusunda daha iyi öngörüler elde edin

Müşteri Hizmetleri Otomasyonu Nedir?

Müşteri Hizmetleri için CRM

Modern, entegre bir müşteri hizmetleri CRM çözümü, çok kanallı bir CX ortamından yararlanarak daha az maliyetle daha üstün servis sunar, potansiyel servis sorunlarını belirlemek ve çözmek için sosyal medyayı izler ve daha yüksek satışa dönüştürme oranlarının desteklenmesine yardımcı olur. Servis ve destek gerektiğinde, eksiksiz müşteri serüveninin anlaşılması kritik önem taşır. Kârlılık: Satış temsilcileri, satış ve pazarlama tarafından paylaşılan eksiksiz bir müşteri profilinden yararlandığında müşteri hizmetleri daha iyidir.

 • Müşterilerin işletmelerle etkileşim kurmasını ve ihtiyaç duydukları bilgileri edinmelerini kolaylaştırın
 • İşletmelerin self servis içerik, online sohbet, tıklayarak arama ve sanal asistanlar ile müşterilere daha verimli bir şekilde daha kolay servis sunmasını sağlayın
 • Müşteri hizmetleri organizasyonunuza esneklik kazandırarak işletme ihtiyaçlarına kolayca ayak uydurun

Artan Beklentiler Müşteri Deneyimini Rekabet Avantajına Dönüştürüyor

İster sosyal medyada, mağazada, mobil uygulamada, ister bir çağrı merkezinde, etkileşim nerede gerçekleşirse gerçekleşsin müşteriler daima tutarlı deneyimler sunulmasını bekler. Bu modern CX beklentilerinin gerisinde kalan işletmeler gelirlerini kaybeder. Aşırı rekabetçi, metalaştırılmış pazarlarda müşteri deneyimi bir rekabet avantajıdır ve işletmelerin silolar halindeki CRM çözümlerinden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve e-ticaret genelinde modüler ancak bağlantı halinde CRM sistemlerinden oluşan eksiksiz bir CX platformuna ihtiyaçları vardır.