Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

 • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
 • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
 • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
 • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси

Oracle – Правен отдел

Oracle – изтегляния
Правна информация

Поверителност на Oracle
Политика за поверителност на Oracle Data Cloud

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност на Oracle Data Cloud (наричана също „Политика за поверителност“ или „Политика за поверителност на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud“) информира потребителите („Вас“) относно събирането, използването и споделянето (наричани общо „обработване“) на Вашата лична информация във връзка с предоставянето от Oracle на облачни услуги за маркетинг и облачни услуги за данни, предназначени да помагат на клиентите и партньорите на Oracle в техните онлайн и офлайн маркетингови дейности (Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud). Настоящата Политика за поверителност описва също възможностите за избор, които имате, във връзка с тези дейности по обработването.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана последно на 26 юли 2019 г. Въпреки това Политиката за поверителност може да бъде променяна с течение на времето, например с цел да отговаря на законови изисквания или да бъде съобразена с променящи се бизнес нужди. Най-актуалната версия може да бъде намерена на този уебсайт. В случай на важна промяна, към която искаме да насочим вниманието Ви, ще Ви информираме също по друг подходящ начин (например чрез изскачащо съобщение или изявление за промени на нашия уебсайт). Вижте предишна версия на тази Политика за поверителност.

„Лична информация“ или „лични данни“, както се използват в настоящата Политика за поверителност, означават информация, свързана с определено физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано. Например това може да бъде, наред с другото, Вашето име, адрес, имейл адрес, поведение при предишни покупки или информация относно Вашите онлайн интереси. Личната информация за Вас, която Oracle може да обработва, се нарича също и „информация за Вас“. За повече подробности относно видовете информация за Вас, които можем да обработваме в Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud, моля, вижте Раздел 4 по-долу.

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вижте
повече
 • Настоящата Политика за поверителност се отнася до обработването от Oracle на информация за Вас, предоставена в Oracle Marketing и Data Cloud от нашите доставчици на данни.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Oracle Corporation и свързаните с нея юридически лица са отговорни за обработването на информация за Вас, както това е описано в настоящата Политика за поверителност.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ?

Вижте
повече
 • Oracle може да обработва онлайн лична информация, която би могла да Ви идентифицира косвено, както и офлайн информация, която би могла да Ви идентифицира пряко.

ОТКЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Oracle получава данни от трети страни, включително от рекламни агенции и оператори на уебсайтове, магазини за продажби на дребно или доставчици на данни от трети страни.

ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Ние използваме лична информация за Вас, за да осигурим възможност на клиентите и партньорите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud да Ви предлагат продукти и услуги, да развиваме и подобряваме продуктите и услугите на Oracle, а също и за целите на сигурността и спазването на законови изисквания.

КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Вашата лична информация се споделя в рамките на организацията на Oracle и с трети страни, като клиенти и партньори на Oracle Data Cloud, доставчици на услуги и обществени и правителствени органи, когато това се изисква от закона.

КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

Вижте
повече
 • Ние предлагаме няколко варианта за избор във връзка с информацията за Вас, която обработваме. Можете да изберете да откажете и да възразите срещу използването на личната Ви информация от наша страна за онлайн поведенчески маркетинг и рекламни цели, да заличите личната си информация или да имате достъп до нея.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ORACLE, АКО ИМАТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ?

Вижте
повече
 • Ако смятате, че личната Ви информация е била използвана по начин, който не е в съответствие с Политиката за поверителност, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните.

2. ОБХВАТ

Политиката за поверителност се отнася до обработването от Oracle на информация за Вас, предоставена в Oracle Marketing и Data Cloud от нашите доставчици на данни от трети страни, за да се подпомогнат клиентите и партньорите на Oracle Marketing и Data Cloud да Ви предлагат продукти и услуги въз основа на Вашите интереси.

Настоящата Политика за поверителност не се отнася до следните дейности:

 • Данни, събрани във връзка с инструментите на Oracle AddThis. В някои региони Oracle може също да обработва информация за Вас, предоставена в Oracle Marketing & Data Cloud от партньори издатели на уебсайтове, използващи инструментите на Oracle AddThis. За информация относно практиките за събиране и използване на данни на Oracle, във връзка с инструментите Oracle AddThis, моля, вижте https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
 • Информация от първа страна за Вас, събирана от клиенти на Oracle. Нашите клиенти носят отговорност за своите собствени практики за събиране или използване на личната си информация за маркетингови и други цели, включително, когато използват Oracle Marketing или Data Cloud, за да Ви изпращат онлайн реклами. Това включва всякаква лична информация, обработена чрез продуктите Moat или Grapeshot на Oracle Data Cloud от името на клиентите на Oracle. За да научите повече относно използването от нашите клиенти на информация от първа страна за Вас, Ви насърчаваме да разгледате съответната политика за поверителност на компанията, която е събрала информация от Вас или Ви изпраща реклами. Моля, обърнете се към тази компания, ако имате повече въпроси относно нейното използване на информация за Вас.
 • Данни, събирани за целите на собствения директен маркетинг на Oracle. За информация относно дейности на Oracle във връзка с личната Ви информация, събирана на уебсайтовете и приложенията на Oracle и използвана за собствения директен маркетинг на Oracle, моля, вижте https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.

3. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle Corporation и Oracle America, Inc., със седалище на 2300 Oracle Way, Austin, TX, 78741, САЩ, отговарят за обработката на личната Ви информация в обхвата на настоящата Политика за поверителност.

4. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ И ОТ КОИ ИЗТОЧНИЦИ?

Oracle може да обработва както офлайн, така и онлайн информация за Вас, включително информация от общественодостъпни източници или доставчици на данни от трети страни.

 • Oracle получава офлайн информация за Вас от своите офлайн партньори, като физически магазини за продажби на дребно, магазини за хранителни стоки и съответните им програми за карти за лоялност, марки платежни карти, поръчки по каталог и програми за потребителски проучвания, както и от трети страни, които е възможно да нямат взаимоотношения с Вас и събират офлайн информация от своите офлайн партньори.
 • Онлайн информацията за Вас произхожда от дейностите Ви на сайтове, управлявани от нашите онлайн партньори, като рекламни агенции и оператори на уебсайтове (например онлайн магазини за продажби на дребно или уебсайтове за пътувания). Oracle получава онлайн информация и от трети страни, които е възможно да нямат взаимоотношения с Вас, а събират информация онлайн, като използват бисквитки или други подобни технологии, като пикселни маркери и идентификатори на устройства, докато сърфирате в интернет и взаимодействате с уебсайтове. За повече информация относно бисквитките и други подобни технологии, използвани във връзка с Oracle Data Cloud, моля, вижте Раздел 11 по-долу.

  Нашите означени онлайн партньори за данни на Oracle Marketing & Data Cloud са изброени в нашия каталог, който включва изчерпателен списък на нашите актуални доставчици на данни за EС/ЕИП. Моля, имайте предвид че някои от тези партньори единствено предоставят информация за физически лица в определени региони.

Информацията за Вас може в някои случаи да Ви идентифицира пряко, а в други – само косвено. Личната информация, която се събира офлайн и може пряко да Ви идентифицира, може например да включва:

 • име и физически адрес, имейл адреси и телефонни номера;
 • демографски характеристики, когато са свързани с друга информация, която Ви идентифицира;
 • данни от трансакции въз основа на Ваши покупки, когато са свързани с друга информация, която Ви идентифицира;
 • фирмени данни, като например име, размер и местоположение на компанията, в която работите, както и Вашата длъжност;
 • данни от маркетингови списъци, потребителски проучвания или публично достъпна информация;
 • Само за САЩ: географска ширина/дължина, произтичаща от физически адрес.

Личната информация, която се събира онлайн и може косвено да Ви идентифицира, може например да включва:

 • уникални идентификатори, като тези на мобилното Ви устройство или бисквитките в браузъра Ви;
 • свързан идентификатор на устройство, като идентификационен номер от смарт телевизор или стрийминг устройство (използвано с цел съответствие само в САЩ);
 • IP адреси и информация, произтичаща от IP адреси, като географско местоположение;
 • информация за Вашето устройство, като например браузър, вид устройство, операционна система, присъствие или използване на “приложения”, резолюция на екрана или предпочитан език;
 • неясна лична информация като хеширани имейл адреси (директните идентификатори са отстранени);
 • демографска информация, като пол, възраст и равнище на доходите, когато не са свързани с информация, която директно Ви идентифицира;
 • данни от поведението на свързания с интернет компютър или устройство, което използвате при взаимодействие с уебсайтове, приложения или други свързани устройства, като реклами, върху които сте щракнали или сте видели, уебсайтове и зони със съдържание, дата и час на дейностите или уебтърсене, използвано за откриване на и навигиране към даден уебсайт.

Ние можем да свържем лична информация за Вас със сегменти по интереси или профили като част от предоставянето на услугите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud на нашите клиенти и партньори:

 • Сегментите по интереси са специфични групи от потребители с общо поведение или предпочитания, които се използват за директен маркетинг от нашите клиенти. Например: интересуващи се от туристически промоции за Хавай.
 • Профилите са набор от характеристики за конкретен потребител или устройство или набор от множество потребители или устройства с общи характеристики, които се използват за маркетинг от нашите клиенти. Например възрастова група 25 – 55 години; приключенски настроен пътешественик; сърф ентуасиаст; интересуващ се от туристически промоции за Хавай.

5. ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Ние използваме лична информация за следните цели:

 • a) да улесним клиентите и партньорите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud да Ви предлагат продукти и услуги въз основа на Вашите интереси;
 • b) за лична информация, събирана извън Европейския Съюз/Европейско Икономическо Пространство (ЕС/ЕИП), за да анализираме, развиваме, подобряваме и оптимизираме използването, функционалността и производителността на продуктите и услугите на Oracle;
 • c) да управляваме сигурността на нашите сайтове, мрежи и системи;
 • d) да спазваме приложимите закони и разпоредби и да провеждаме бизнес дейностите си.

Тези цели са описани подробно по-долу.

 • A) Да улесним клиентите и партньорите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud да Ви предлагат продукти и услуги въз основа на Вашите интереси

Ние обработваме лична информация за Вас, за да улесним клиентите и партньорите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud да Ви предлагат продукти и услуги чрез онлайн и офлайн маркетингови дейности въз основа на Вашите интереси.

По-конкретно Oracle може да обработва информация за Вас:

 • i. За онлайн рекламиране въз основа на интереси, извършвано чрез партньорите на Oracle Data Cloud, които Ви показват онлайн реклами от името на клиентите на Oracle Data Cloud.

  Пример: специалист по маркетинг, работещ за туристическа компания, иска да насочи туристическите промоции за Хавай на компанията към определена група физически лица (известни също като аудитория), които могат да проявят интерес към тези промоции. Специалистът по маркетинг използва Oracle Data Cloud, за да създаде аудитория, интересуваща се от пътуване до Хавай. Ако сте посещавали преди уебсайт за пътувания и сте проявили интерес към почивки в Хавай, впоследствие може да видите реклами за почивка в Хавай на други уебсайтове (тъй като във Вашия браузър е поставена бисквитка) или в Съединените щати чрез свързано устройство (поради връзка между Вашия IP адрес и идентификатор на устройството).

 • ii. За офлайн и онлайн измервания във връзка с кампании, анализ и разработване на идеи от името на клиентите на Oracle Data Cloud.

  Пример: специалист по маркетинг, работещ за туристическа компания, иска да разбере дали маркетинговата кампания за туристически промоции за Хавай на компанията е довела до увеличаване на продажбите на нейните продукти. Специалистът по маркетинг използва Oracle Data Cloud, за да разбере колко видеоклипа или реклами са гледани или дали е щраквано върху рекламите и са извършвани покупки.

 • iii. За осигуряване на възможност за персонализиране на продуктите и услугите на нашите клиенти на Oracle Data Cloud, включително оптимизация на сайтове, персонализиране на имейли и динамично оптимизиране на маркетинга и рекламите.

  Пример: ако сте проявили преди това интерес към пътуване до Хавай и посетите уебсайта на туристическа компания, тя може да Ви покаже на началната си страница предложения за ваканции в Хавай.

 • iv. За свързване на Профили и Сегменти по интереси, за да се даде възможност на клиентите и партньорите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud да свържат Вашите Сегменти по интереси в различните браузъри и/или устройства, които може да използвате за целите, описани в този раздел.

  Пример: интересувате се от ваканциите, предлагани от дадена туристическа компания, и сте щраквали върху нейни онлайн реклами. Влезли сте от няколко устройства (настолен компютър, смартфон и таблет) със същото потребителско име и парола. Партньорите на Oracle показват, че тези устройства се използват най-вероятно от един и същ потребител. Туристическата компания има възможност да Ви показва оферти за ваканция (чрез деидентифициран ИД на бисквитка) на тези различни устройства

 • v. За създаване на моделирани онлайн и офлайн аудитории за продуктите и услугите на клиентите на Oracle Data Cloud.

  Пример: специалист по маркетинг, работещ за туристическа компания, иска да намери нови потенциални клиенти, които също като Вас се интересуват от пътуване до Хавай. Oracle Data Cloud може да помогне на туристическата компания, като търси ключови характеристики в Профилите, които за проявили интерес към пътуване до Хавай, и други профили, за които може да бъде направено предположение за подобни интереси въз основа на тези характеристики, като например интереси към пътувания до тропически острови.

 • vi. За осигуряване на възможност на нашите клиенти на Oracle Data Cloud да свържат информация от първа страна с определени идентификатори на Oracle Data Cloud, за да Ви предоставят маркетингови и рекламни услуги.

  Пример: Туристическа компания има собствени списъци с клиенти, които са закупили от нея пътнически услуги, със съответните имена, имейли и адреси. Туристическата компания иска да има възможност да се свърже с тези клиенти чрез онлайн реклами. Oracle Data Cloud може да помогне на туристическа компания, като превърне собствените им списъци с клиенти от идентифицирани имена, имейли и адреси в деидентифицирани групи от идентификатори на бисквитки и устройства, предоставени от Oracle Data Cloud, чрез процес, познат в рекламната индустрия като „онбординг“.

 • vii. Само за САЩ: да позволим на нашите клиенти да доставят на физическия Ви адрес каталози, които могат да Ви интересуват въз основа на предишните Ви покупки.

 • b) За лична информация, събирана извън ЕС/ЕИП, за да анализираме, развиваме, подобряваме и оптимизираме използването, функционалността и производителността на продуктите и услугите на Oracle

  Ние можем да обработваме лична информация за целите на собствените проучвания и развойни дейности на Oracle.

  Например за подобряване качеството на данните, разработване на нови характеристики и функции и за статистически анализи, свързани с производителността и работата на Oracle Marketing Cloud и Data Cloud.

 • c) да управляваме сигурността на нашите сайтове, мрежи и системи

  Ние можем да събираме данни за използването и работата на системите от Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud от съображения за сигурност и за управление на операциите, за да поддържаме сигурността на нашите мрежи и системи, както и на продуктите и услугите, или за да разследваме и предотвратяваме кибератаки и възможни измами, включително измами с реклама, а също и за да откриваме ботове.

 • d) да спазваме приложимите закони и разпоредби и да провеждаме бизнес дейностите си

  В някои случаи може да обработваме лична информация, за да спазим приложимите закони и разпоредби. Например, за да отговорим на искане на регулаторен орган или за защита на правни претенции. Ние можем също да обработваме лична информация при провеждането на бизнес дейностите си. Например, за да провеждаме одити и разследвания, както и за финансови, счетоводни, застрахователни цели и целите на архивирането.

6. ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС, СЪБИРАНА В ЕС/ЕИП, КАКВО Е ПРАВНОТО НИ ОСНОВАНИЕ?

Ние се основаваме на Вашето съгласие за целите на улесняването на клиентите и партньорите на Oracle Marketing и Data Cloud да Ви предлагат продукти и услуги, включително измервания и аналитични данни относно резултатите, персонализирането, моделирането, онбординга и свързването на кампании (Вижте Раздел 5 по-горе за повече подробности относно тези цели). Нашите доставчици на данни от трети страни получават Вашето съгласие от името на Oracle и нейните клиенти и партньори на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud.

Имате право да оттеглите съгласието си за тази цел по всяко време. Моля, вижте Раздел 12 по-долу за повече подробности относно това как да се откажете от обработването на данни въз основа на интереси на базата на Вашето съгласие.

В допълнение можем да обработваме информация за Вас при необходимост, въз основа на нашия законен интерес да поддържаме сигурността на нашите сайтове, мрежи, системи и да спазваме приложимите закони и разпоредби, като например да обработим искане за отказ.

7. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС?

Oracle съхранява информация за Вас за следните периоди на съхранение:

 • a) Онлайн информацията за Вас се съхранява до 13 месеца.

  По изключение и за онлайн информация, събрана извън ЕС/ЕИП, онлайн информацията може да бъде съхранявана до 18 месеца, например за сезонни или циклични рекламни кампании въз основа на интереси на клиенти на Oracle или за вътрешни аналитични данни и разработване на модели.

 • b) Онлайн информацията за Вас за целите на свързването (технологията cross device/cross-context) се съхранява за 12 месеца.

 • c) Офлайн информацията за Вас може да бъде съхранявана до 5 години, ако е събирана в ЕС/ЕИП. Съхраняваме офлайн информация за Вас в други региони, както е уместно за съответните цели в тези региони (Вижте също Раздел 5 по-горе).

 • d) Личната информация, необходима за запазване на предпочитанията за отказ, се съхранява 20 години освен в случаите, в които Вие я заличите или предотвратите по друг начин събирането й, както е описано по-подробно в Раздел 12 по-долу.

8. КОГА И КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Споделяне в рамките на Oracle

Тъй като Oracle е глобална организация, информацията за Вас може да бъде споделяна глобално из цялата световна организация на Oracle. Вижте списък с юридически лица на Oracle. Моля, изберете регион и държава, за да видите адреса на седалището и данните за контакт на юридическото(ите) лице(а) на Oracle във всяка държава.

Служителите на Oracle са упълномощени да имат достъп до лична информация само в степента, необходима за приложимата(ите) цел(и) и за изпълнението на служебните задължения.

Споделяне с трети страни

Ние можем да споделяме лична информация със следните трети страни:

 • клиенти и партньори на Oracle Data Cloud, включително такива, занимаващи се с цифров маркетинг, рекламни агенции, уебиздатели, свързани доставчици на телевизия, платформи във връзка с търсенето, платформи за управление на данните, платформи във връзка с предлагането, както и мрежи на социални медии;
 • доставчици на услуги от трети страни според необходимостта да извършват услуги на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud от името на Oracle;
 • съответните трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, образуване на съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане като цяло или с част от нашите предприятия, активи или акции, включително във връзка с несъстоятелност или други подобни процедури;
 • държавни и правителствени органи, включително публични и държавни органи извън държавата, в която живеете (доколкото това се изисква съгласно законодателството в отговор на техни задължителни за изпълнение искания във връзка с националната сигурност и/или за целите на правоприлагането).

Когато трети страни получават достъп до лична информация, ще вземем съответните договорни, технически и организационни мерки, предназначени да гарантират, че личната информация се обработва само до необходимата за целта степен, съобразно настоящата Политика за поверителност и в съответствие с приложимите закони.

9. КАК СЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ГЛОБАЛЕН ПЛАН?

Oracle е глобална корпорация, която развива дейности в повече от 80 държави, и личната информация се обработва глобално. Ако лична информация се предава към получател от Oracle в държава, която не осигурява подходящо равнище на защита на личната информация, Oracle ще вземе мерки, предназначени да защитават адекватно информацията за Вас, като например такива, които гарантират, че предаването е съобразено с условията на стандартните клаузи на ЕС.

Oracle спазва също рамковите принципи на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ така, както са описани от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и съхранението, когато клиент на Oracle Data Cloud и Oracle са се споразумели чрез договор, че предаването на лична информация от Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария ще бъде извършено и обработено по силата на Щита за личните данни за съответните услуги. Когато извършва тези дейности от името на своите клиенти на Oracle Data Cloud в ЕИП или Швейцария, Oracle държи и/или обработва личната информация, предоставена от клиента от ЕИП или Швейцария според неговото указание. В тези случаи Oracle носи отговорност да гарантира, че трети страни, които действат като агент от наше име, ще направят същото. Oracle е удостоверила пред Министерството на търговията, че се придържа към принципите на Щита за личните данни. Ако има противоречие между условията на настоящата Политика за поверителност и принципите на Щита за личните данни, ръководни са принципите на Щита за личните данни. За да научите повече за програмата Щит за личните данни и за да видите нашето сертифициране, моля, посетете https://www.privacyshield.gov/.

Моля, посетете уебсайта на Щита за личните данни относно списъка с юридически лица, включени в самостоятелното сертифициране на Oracle съгласно Щита за личните данни. По отношение на личната информация, получена или предадена по силата на рамковите принципи на Щита за личните данни, Oracle се подчинява на регулаторните изпълнителни правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ и се задължава да сътрудничи с органите на ЕС за защита на данните.

10. КАК Е ЗАЩИТЕНА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАС?

Oracle е предприела подходящи технически, физически и организационни мерки, предназначени да защитават личната информация от случайно или незаконно унищожение или неволна загуба, вреда, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, както и от всички други форми на незаконно обработване.

11. КАКВИ БИСКВИТКИ, ПИКСЕЛНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАМЕ?

Бисквитките и други подобни технологии (напр. пикселни маркери и идентификатори на устройства) се използват от Oracle и нашите партньори в рекламните технологии, за да разпознават Вас и/или устройството(ата) Ви във, извън и между различни услуги и устройства за целите, описани в Раздел 5 по-горе.

Бисквитките са малки текстови файлове, които съдържат низ от знаци и уникално идентифицират браузъра на свързано устройство. Ние или нашите партньори в Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud можем да използваме бисквитки с цел, наред с другото, да проследяваме тенденциите сред потребителите и да събираме информация за това как използвате сайтовете на нашите клиенти или как взаимодействате с реклами. Повечето браузъри са предварително конфигурирани да приемат бисквитки по подразбиране. Можете обаче да промените настройките на браузъра, за да накарате Вашият браузър да отказва бисквитки на трети страни или да указва, когато се изпраща бисквитка на трета страна. Проверете файловете за „Помощ“ на Вашия браузър, за да научите повече за работата с бисквитки.

Пикселните маркери (наричани също уебмаяци или прозрачни GIF файлове) са невидими пиксели с размер 1 x 1, поставени на уебстраници, които използват тази технология за целите на маркетинга и измерването. Когато влезете в тези уебстраници, пикселните маркери генерират общо уведомление за посещението. Пикселните маркери могат да се използват заедно с бисквитки или самостоятелно. Когато се използват заедно с бисквитки, пикселните маркери могат да проследят активността на определено устройство в даден сайт и да Ви предложат уместна онлайн реклама. Когато изключите приемането на бисквитки или ако сте отказали да получавате такива, пикселните маркери просто регистрират уникално посещение на уебсайта и начина, по който се взаимодейства с рекламите, но не проследяват определено физическо лице, за да предложат уместна онлайн реклама.

Можете да откажете да получавате бисквитки, като използвате инструментите за отказ в следващия раздел.

12. КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

Ние предлагаме няколко възможности за избор във връзка с информацията за Вас, която обработваме. Можете да направите своя избор, както е описано по-долу.

Отказ от и възражение срещу използването на информация за Вас от наша страна

Oracle Ви предлага няколко начина да се откажете и да възразите срещу използването на информация за Вас от наша страна:

 • Отказ чрез Oracle Data Cloud. Намерете инструмента за отказ на Oracle Data Cloud.

  Моля, обърнете внимание, че ако използвате този инструмент за отказ, Oracle ще Ви отпише от своето използване на информацията за Вас за услугите на Oracle Data Cloud, включително от използването на Вашата информация от първа страна, както и от която и да било трета страна. Вижте Раздел 2 по-горе за повече информация относно разликата между информацията от първа и от трета страна.

  Отказът от Oracle Data Cloud ще попречи на Oracle да доставя на аудитории на трети страни на свързани устройства, като смарт телевизори или стрийминг устройство; можете обаче и да посетите менюто за настройки на устройството си или политиката за поверителност за информация как да се откажете директно чрез свързаните си устройства.
 • Отказ чрез AdTech Industry. Вие можете също така да откажете нашето обработване на информация за Вас за услугите на Oracle Marketing Cloud и Oracle Data Cloud, като използвате инструментите за отказ, предоставени от следните браншови групи:
 • Отказ чрез мобилно устройство. Докато описаните по-горе методи за отказ често работят също и при интернет сърфиране с мобилно устройство, работните среди на мобилните приложения не приемат бисквитки. Може да обмислите да инсталирате приложението AppChoices, предлагано от Алианса за дигитална реклама (DAA), за да упражните контрол върху отказа за определени компании, включително Oracle, когато го правите от работна среда на мобилно приложение. Вижте повече информация за това как да изтеглите и конфигурирате приложението AppChoices, подходящо за Вашата мобилна платформа. Можете също да посетите сайта на NAI за повече информация и инструкции за отказ през мобилни устройства.
 • Не проследявай. Oracle уважава настройката на браузъра „Не проследявай“, което означава, че ние няма да проследяваме Вашия браузър с маркетингови цели, докато „Не проследявай“ е активирано в настройките на браузъра Ви.

Моля, имайте предвид, че ако използвате първите три инструмента за отказ, е възможно все още временно да виждате реклами въз основа на интереси от клиентите на Oracle Marketing Cloud и Data Cloud поради това, че рекламните кампании на тези клиенти вече са започнали. Независимо от това Вие ще бъдете изключени от всички бъдещи рекламни кампании от клиенти, които използват Oracle Marketing Cloud и Data Cloud.

Имайте предвид също, че първите три инструмента за отказ понастоящем са базирани на бисквитки и предотвратяват използването от страна на Oracle на личната Ви информация за реклама въз основа на интереси на браузъра, на който те са инсталирани. В резултат на това тези инструменти за отказ ще функционират само ако браузърът Ви е настроен да приема бисквитки на трети страни и може да не функционират, когато бисквитките в някои случаи са автоматично дезактивирани или премахнати (напр. при определени мобилни устройства и операционни системи). Ако изтриете бисквитки, промените настройките на браузъра си, смените браузърите или компютрите или използвате друга операционна система, ще трябва отново да откажете. Oracle не използва устойчиви, уникални идентификатори, за да възстанови профил с предишна настройка за отказ или изтрита бисквитка.

Ако желаете да откажете използването на информация за Вас от Oracle за услугите на Oracle Data Cloud, но не желаете да получавате бисквитки от трети страни, можете също така да промените настройките на браузъра на Вашия компютър или друго устройство, което използвате за свързване с интернет. Повечето браузъри предлагат също и функция, която Ви позволява да се откажете от всички рекламни бисквитки, включително и бисквитките на Oracle.

Изтриване на информация за Вас

Вие можете да изтриете или заличите цялата онлайн информация за Вас, като се откажете от услугите на Oracle Data Cloud, използвайки горния инструмент за отказ на Oracle Data Cloud.

Ако желаете да подадете заявка за изтриване или заличаване на офлайн информация за Вас, ако има такава, можете да използвате този формуляр.

Осъществяване на достъп до информация за Вас

За да упражните правото си на достъп до Вашата онлайн информация, запазена в Oracle Marketing и Data Cloud, можете да използвате Регистъра на Oracle Data Cloud („Регистър“), за да видите онлайн сегментите, които Oracle е свързала с Вашето устройство. Чрез достъп до този регистър можете да прегледате видовете сегменти по интереси на трети страни, които са на разположение за клиентите на Oracle Data Cloud. Моля, имайте предвид, че сегментите по интереси, които виждате в рамките на Регистъра, са информация от профила, свързан с конкретния браузър, компютър или устройство, което използвате, за да посетите Регистъра. Можете да видите различни сегменти, когато преглеждате регистъра от различен браузър, компютър или устройство. За цялостен поглед върху сегментите, свързани с всички Ваши браузъри и устройства, препоръчваме използването на тези различни браузъри и устройства, когато осъществявате достъп до Регистъра.

За копие от Вашата офлайн информация, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните на Oracle, както е описано в Раздел 16 по-долу. Докато повечето заявки за офлайн достъп могат да бъдат обработени бързо, комплексните заявки е възможно да изискват повече проучвания и време. В такива случаи ще се свържем с Вас в рамките на един месец от датата на получаване на Вашата заявка относно характера на искането Ви и подходящите стъпки, които трябва да се предприемат. Ние не можем да предоставим офлайн информация от първа страна, която се събира и поддържа от нашите клиенти. Ако имате въпроси относно информация от първа страна, Oracle препоръчва да се свържете директно с компанията, която я е събрала от Вас.

13. СЪБИРА ЛИ ORACLE DATA CLOUD ЧУВСТВИТЕЛНА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle не създава каквито и да било онлайн сегменти по интереси, които отразяват лична информация, която считаме за чувствителна. Докато видовете лична информация, която се счита за чувствителна, могат да се различават от гледна точка на потребителите и приложимите закони, ние третираме като чувствителна следните видове лична информация:

 • прецизна здравна информация, като например такава, която разкрива, че даден потребител има заболяване, като рак или диабет. Прегледайте текущия списък (PDF) със сегментите по интереси на трети страни за здравето и благосъстоянието, налични в Oracle Data Cloud за САЩ. Имайте предвид, че някои от тези сегменти не са налични в определени юрисдикции, като например ЕС/ЕИП;
 • някои аспекти от личния живот или финансовото състояние на потребителя;
 • интерес спрямо продукти или услуги „за пълнолетни“;
 • считана за чувствителна според приложимите закони информация, като например специални категории данни, ако се намирате в ЕС/ЕИП.

Ние не допускаме клиентите и партньорите на Oracle Marketing Cloud и Data Cloud да използват услугите на Oracle Marketing Cloud и Data Cloud за целите на определяне на допустимост за наемане на работа, кредитиране, медицински грижи или застраховане.

14. СЪБИРА ЛИ ORACLE DATA CLOUD ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕЦА?

Ние не събираме преднамерено лична информация от деца на възраст под 16 години и не създаваме никакви услуги специално за тях. Освен това ние забраняваме на нашите партньори на Oracle Data Cloud да предоставят на Oracle лична информация от сайтове, насочени към деца на възраст под 16 години, или от потребители, за които тези компании знаят, че са на възраст под 16 години.

15. ЧЛЕН ЛИ Е ORACLE НА ИНДУСТРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ?

Oracle членува във и се придържа към принципите за саморегулиране на следните индустриални организации:


Като член в тези организации Oracle работи с водещи в бранша компании, за да разреши важни въпроси свързани с поверителността и защитата на клиента при директния офлайн маркетинг и при онлайн рекламата.

NAI е създала програма за съответствие, която включва атестационни прегледи, процедура за подаване на оплаквания от потребители, санкции и годишно отчитане, за да се гарантира, че компаниите членки спазват обещанията, които са Ви дали, и се придържат към Саморегулиращия кодекс на поведение на NAI.

16. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ORACLE, АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ?

Oracle е назначила Длъжностно лице за глобална защита на данните.. Ако смятате, че Вашата лична информация е била използвана по начин, който не е в съответствие с настоящата Политика за поверителност или с предпочитанията Ви, ако имате допълнителни въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политика за поверителност или ако желаете да упражните правото си за достъп до своята офлайн лична информация, както е описано в Раздел 12 по-горе, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните, като попълните формуляра за запитване.

Писмени запитвания до Длъжностното лице за глобална защита на данните могат да бъдат изпратени на:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
САЩ

17. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНЕ

Ако имате каквито и да било оплаквания относно спазването от наша страна на настоящата Политика за поверителност, моля, първо се свържете с нас. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим оплакванията и споровете, свързани с използването и разкриването на лична информация, в съответствие с настоящата Политика за поверителност и съобразно приложимите закони.

В случай на нерешен въпрос относно поверителността или използването на данните, за който смятате, че не е обърнато достатъчно внимание от наша страна, моля, свържете се (безплатно) с нашия доставчик на услуги по решаване на спорове от трета страна, базиран в САЩ, на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. При определени условия, описани в сайта на Щита за личните данни, можете да поискате правно обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за решаване на спорове. Също така имате правото да подадете оплакване до компетентен орган по защита на личните данни, ако сте жител на държава-членка на Европейския съюз.

18. КОРПОРАТИВНА ЦЕНТРАЛА НА ORACLE

Корпоративната централа на Oracle се намира на следния адрес:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741,
САЩ

Тел.: +1.737.867.1000

Предишни версии: 17 януари 2019 г. | 25 май 2018 г. | 13 февруари 2018 г.

TRUSTe

Научете повече