Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Zabezpečení, audit a monitorování podvodů s využitím umělé inteligence

Použijte Oracle Risk Management Cloud se zabudovanými technikami umělé inteligence k automatizaci pokročilých analýz pro návrh role ERP, oddělení povinností (SoD), ochranu osobních údajů a prevenci finančních podvodů.

Dejte svému týmu větší finanční přehled a umožněte rychlejší řešení nejnovějších problémů týkajících se dodržování předpisů a procesů. Chraňte svoji společnost před podvody a chybami pomocí pokročilých kontrol osvědčených postupů a nových pravidel auditu, které zajišťují minimalizaci falešných poplachů. Systém Oracle Risk Management Cloud navržený tak, aby vyhověl postupně se měnícím potřebám podniku, poskytuje nástroje pro kontrolu rozsahu a pokročilé plánovací nástroje k vyhodnocení mezi obchodními jednotkami.

Risk Management Cloud
Prozkoumejte produkty pro řízení rizik

Funkce produktu

Otevřít vše Zavřít vše

Zabezpečený návrh rolí

  Urychlete implementaci ERP

 • Pomozte zajistit připravenost k auditu potvrzením optimálních rolí před uvedením do ostrého provozu.
 • Budujte pracovní role bez inherentních rizik

 • Spouštějte analýzu už při konfiguraci vlastních rolí. Vyhněte se časově náročným problémům s uživatelským akceptačním testováním (UAT) a nákladným kontrolním zjištěním po uvedení do provozu.
 • Konfigurujte modely a začněte využívat výsledky během několika hodin

 • Vyberte si z více než 100 přednastavených a konfigurovatelných bezpečnostních pravidel a provádějte analýzu při konfiguraci vlastních rolí.

Hloubková analýza přístupu a SoD

  Automatizujte podrobnou analýzu zabezpečení

 • Automatizujte kontroly přístupu a SoD a předcházejte podvodům a neoprávněným přístupům. Dodržujte testovací požadavky SOX pro cloudové ERP a SCM.
 • Urychlete implementaci zabezpečení

 • Zrychlete zavádění zabezpečení aplikací pomocí předem připravené knihovny kontrol přístupu a oddělení povinností (Segregation of Duties, SoD) založené na osvědčených postupech v oboru.
 • Vynucujte konfigurované řízení přístupu po uvedení do provozu

 • Využívejte nasazené kontroly k nepřetržitému monitorování přístupu a SoD.
 • Navrhujete nové kontroly přístupu

 • Navrhněte nové kontroly přístupu pomocí vizuálního editoru. Monitorujte více než 6000 přístupových bodů v Oracle ERP Cloud a Oracle SCM Cloud.

Zjednodušená certifikace přístupu uživatelů

   Plňte certifikační požadavky SOX

  • Certifikujte přístup uživatelů k citlivým datům a funkcím pro splnění požadavků SOX pomocí jednoduchých pracovních postupů pro snadné posuzování a schvalování.
  • Určete rozsah citlivých rolí ERP a uživatelů pro schválení vlastníky procesů

  • Schvalujte, odstraňujte nebo vyšetřujte uživatele s vysoce rizikovým přístupem.
  • Nahraďte prosazování souladu s předpisy založené na tabulkách a e-mailech

  • Používejte jednoduché pracovní postupy schvalování, odstraňování nebo vyšetřování uživatelů s vysoce rizikovým přístupem.

Automatizované řízení auditu konfigurace ERP

  Automatizujte sledování změn na základě rizika

 • Průběžně monitorujte změny kmenových dat ERP, abyste odhalili bezpečnostní rizika a narušení zabezpečení.
 • Využívejte knihovnu osvědčených postupů kontrol

 • Zrychlete nasazení prostřednictvím konfigurací přednastavených kontrol založených na osvědčených postupech v oboru. Nakonfigurujte více než 200 přednastavených kontrol v rámci závazků, pohledávek a hlavní účetní knihy.
 • Vytvářejte nová pravidla a algoritmy auditu

 • Navrhujete nové kontroly pomocí integrace s více než 1300 datovými prvky ERP a vizuálních úprav. Modelujte výsledky a simulujte změny pro minimalizaci planých poplachů.

Pokročilé kontroly transakcí

  Automatizujte analýzu dat a transakcí ERP

 • Analyzujte všechna data ERP u různých nastavení, uživatelů, rolí a transakcí. Neustále monitorujte procesy ERP, jako jsou například závazky, pohledávky a hlavní účetní kniha, aby se snížil výskyt úniků hotovosti, chyb a narušení.
 • Využívejte umělou inteligenci k detekci anomálií a objevování vznikajících rizik

 • Eliminujte časově náročnou a k chybám náchylnou manuální extrakci dat, nekontrolované skripty a ad hoc analýzu a využívejte spolehlivější kontrolní monitorování.
 • Zrychlete nasazení pomocí konfigurovatelných osvědčených postupů kontrol

 • Využívejte více než 100 přednastavených kontrol ke sledování všech transakcí ERP.

Zjednodušené vnitřní kontroly a dodržování SOX

  Propojte obchodní výsledky s riziky

 • Zaveďte a aktualizujte své matice rizik a kontrol a plány a pokyny ke kontrolním testům.
 • Propagujte kulturu uvědomování si rizik

 • Zapojte vlastníky procesů do zjišťování rizik, nápravy a vyhodnocování kontrol. Automatizujte pravidelné nebo ad hoc kontrolní testy, hodnocení rizik nebo průzkumy, aby byla zajištěna včasnost.
 • Napravujte problémy a provádějte certifikace s jistotou

 • Hlaste problémy jako součást toku hodnocení a automaticky upozorňujte vlastníky a schvalovatele. Vytvářejte a aktualizujte plány náprav a certifikujte kontroly (např. podle SOX, 302 a 404).

Hodnocení podnikových rizik

  Identifikujte významná rizika ve svém podniku

 • Vypočítejte si inherentní riziko pomocí modelů pravděpodobnosti, dopadu a analýzy.
 • Vyhodnocujte a napravujte podniková rizika

 • Vyhodnocujte rizika pomocí kontextových modelů k určení akce: přijmout, monitorovat nebo řešit. Provádějte analýzu zbytkového rizika po uplatnění kontrol.
 • Plánujte hodnocení rizik

 • Provádějte pravidelné hodnocení rizik pro účely analýzy a posouzení.

Integrované vykazování, řízení prostřednictvím panelů a správa výjimek

  Využívejte vykazování a řízení prostřednictvím panelů

 • Pro vykazování a řízení prostřednictvím panelů využívejte funkce standardní vestavěné platformy Oracle Transactional Business Intelligence.
 • Analyzujte, vyšetřujte a předcházejte problémům

 • Přiřaďte vlastníky, aby prováděli analýzu a vyšetřování a proaktivně předcházeli incidentům.
 • Efektivně spravujte výjimky

 • Spravujte výjimky pomocí jednoduchých pracovních postupů a minimalizujte ruční zásahy pomocí inteligentního automatického uzavírání konfliktů.
 • Zrychlete audity a hodnocení

 • Sestavujte auditní protokol propojením analýzy a vyšetřování výjimek s dokumentovanými obchodními riziky a urychlete tím hodnocení.
Úspěchy s produkty pro řízení rizik

Zkušenosti zákazníků

Logo OneGlobe

OneGlobe je speciální partner společnosti Oracle pro řízení rizik

 

OneGlobe

Tim Schmutzler, Global Practice Director ve společnosti OneGlobe, zdůrazňuje výhody řešení Oracle Risk Management Cloud a naléhá na zákazníky, aby při přechodu do cloudu dali řízení rizik vysokou prioritu.

Logo IOFM

Chris Doxey z IOFM o osvědčených postupech při řízení rizik

 

Institute of Financial Management

Chris Doxey, konzultant managementu a člen poradního sboru společnosti Institute of Financial Management, hovoří o řízení rizik, kontrole financí a prevenci podvodů a o řešení těchto výzev s využitím produktu Oracle Risk Management Cloud.

Pennsylvania Treasury logo

Společnost Pennsylvania Treasury zlepšuje kontrolu nad platbami

 

Commonwealth of Pennsylvania

Připojte se k Timothymu Reese, pokladníkovi společenství Commonwealth of Pennsylvania, a zjistěte, jak používají Oracle Advanced Controls Technology ke kontrole více než 20 milionů plateb ročně. Tato technologie zaručuje, že platby jsou provedeny správně a v souladu se zákonem.

Skechers logo

Skechers transformuje interní audit pro podporu globálního růstu

 

Skechers

Skechers dokázal splnit a zmírnit rizika ve svém globálním podnikání pomocí Oracle Risk Management Cloud.

Trendy

Co je nového v ERP

Stanovení ceny

Podívejte se, co je součástí měsíčního předplatného.

Oracle Risk Management Cloud

uživatel / měsíc1

 • Zabezpečený návrh rolí
 • Kontroly pro pokročilý přístup a segregaci povinností (SoD)
 • Certifikace přístupu uživatelů
 • Kontroly auditu pokročilé konfigurace
 • Pokročilé kontroly transakcí
 • Správa podnikových rizik2
 • Financial Reporting Compliance2

Oracle Financial Reporting Compliance Cloud

uživatel / měsíc3

 • Dokumentace rizik a kontroly
 • Automatizace kontrolních posouzení
 • Řešení problému
 • Certifikace shody
 • Průzkumy rizik a souladu

Oracle Risk Management Cloud – hostovaný zaměstnanec

zaměstnanec / měsíc4

 • Zabezpečený návrh rolí
 • Kontroly pro pokročilý přístup a segregaci povinností (SoD)
 • Certifikace přístupu uživatelů
 • Kontroly auditu pokročilé konfigurace
 • Pokročilé kontroly transakcí
 • Správa podnikových rizik
 • Financial Reporting Compliance

Oracle Financial Reporting Compliance Cloud – hostovaný zaměstnanec

zaměstnanec / měsíc5

 • Dokumentace rizik a kontroly
 • Automatizace kontrolních posouzení
 • Řešení problému
 • Certifikace shody
 • Průzkumy rizik a souladu
 1. Vyžaduje Oracle ERP Cloud nebo Oracle Procurement Cloud. Minimální počet uživatelů je součet uživatelů Oracle Financials Cloud a Oracle Procurement Cloud.
 2. Součástí je předplatné s omezeným použitím (10 uživatelů). Další uživatele lze přidat přihlášením k odběru Oracle Financial Reporting Compliance Cloud.
 3. Vyžaduje minimálně 10 uživatelů.
 4. Vyžaduje Oracle ERP Cloud – hostovaný zaměstnanec nebo Oracle Procurement Cloud – hostovaný zaměstnanec. Minimální počet uživatelů se rovná počtu zaměstnanců pro Oracle ERP Cloud – hostovaný zaměstnanec nebo Oracle Procurement Cloud – předplatné hostovaného zaměstnance.
 5. Vyžaduje minimálně 1 000 zaměstnanců.