Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Zabezpečení, audit a monitorování podvodů s využitím umělé inteligence

Použijte Oracle Risk Management Cloud se zabudovanými technikami umělé inteligence k automatizaci pokročilých analýz pro návrh role ERP, oddělení povinností (SoD), ochranu osobních údajů a prevenci finančních podvodů.

Dejte svému týmu větší finanční přehled a umožněte rychlejší řešení nejnovějších problémů týkajících se dodržování předpisů a procesů. Chraňte svoji společnost před podvody a chybami pomocí pokročilých kontrol osvědčených postupů a nových pravidel auditu, které zajišťují minimalizaci falešných poplachů. Systém Oracle Risk Management Cloud navržený tak, aby vyhověl postupně se měnícím potřebám podniku, poskytuje nástroje pro kontrolu rozsahu a pokročilé plánovací nástroje k vyhodnocení mezi obchodními jednotkami.

Risk Management Cloud
Prozkoumejte produkty pro řízení rizik

Funkce produktu

Otevřít vše Zavřít vše

Zabezpečený návrh rolí

  Urychlete implementaci ERP

 • Pomozte zajistit připravenost k auditu potvrzením optimálních rolí před uvedením do ostrého provozu.
 • Budujte pracovní role bez inherentních rizik

 • Spouštějte analýzu už při konfiguraci vlastních rolí. Vyhněte se časově náročným problémům s uživatelským akceptačním testováním (UAT) a nákladným kontrolním zjištěním po uvedení do provozu.
 • Konfigurujte modely a začněte využívat výsledky během několika hodin

 • Vyberte si z více než 100 přednastavených a konfigurovatelných bezpečnostních pravidel a provádějte analýzu při konfiguraci vlastních rolí.

Hloubková analýza přístupu a SoD

  Automatizujte podrobnou analýzu zabezpečení

 • Automatizujte kontroly přístupu a SoD a předcházejte podvodům a neoprávněným přístupům. Dodržujte testovací požadavky SOX pro cloudové ERP a SCM.
 • Urychlete implementaci zabezpečení

 • Zrychlete zavádění zabezpečení aplikací pomocí předem připravené knihovny kontrol přístupu a oddělení povinností (Segregation of Duties, SoD) založené na osvědčených postupech v oboru.
 • Vynucujte konfigurované řízení přístupu po uvedení do provozu

 • Využívejte nasazené kontroly k nepřetržitému monitorování přístupu a SoD.
 • Navrhujete nové kontroly přístupu

 • Navrhněte nové kontroly přístupu pomocí vizuálního editoru. Monitorujte více než 6000 přístupových bodů v Oracle ERP Cloud a Oracle SCM Cloud.

Zjednodušená certifikace přístupu uživatelů

   Plňte certifikační požadavky SOX

  • Certifikujte přístup uživatelů k citlivým datům a funkcím pro splnění požadavků SOX pomocí jednoduchých pracovních postupů pro snadné posuzování a schvalování.
  • Určete rozsah citlivých rolí ERP a uživatelů pro schválení vlastníky procesů

  • Schvalujte, odstraňujte nebo vyšetřujte uživatele s vysoce rizikovým přístupem.
  • Nahraďte prosazování souladu s předpisy založené na tabulkách a e-mailech

  • Používejte jednoduché pracovní postupy schvalování, odstraňování nebo vyšetřování uživatelů s vysoce rizikovým přístupem.

Automatizované řízení auditu konfigurace ERP

  Automatizujte sledování změn na základě rizika

 • Průběžně monitorujte změny kmenových dat ERP, abyste odhalili bezpečnostní rizika a narušení zabezpečení.
 • Využívejte knihovnu osvědčených postupů kontrol

 • Zrychlete nasazení prostřednictvím konfigurací přednastavených kontrol založených na osvědčených postupech v oboru. Nakonfigurujte více než 200 přednastavených kontrol v rámci závazků, pohledávek a hlavní účetní knihy.
 • Vytvářejte nová pravidla a algoritmy auditu

 • Navrhujete nové kontroly pomocí integrace s více než 1300 datovými prvky ERP a vizuálních úprav. Modelujte výsledky a simulujte změny pro minimalizaci planých poplachů.

Pokročilé kontroly transakcí

  Automatizujte analýzu dat a transakcí ERP

 • Analyzujte všechna data ERP u různých nastavení, uživatelů, rolí a transakcí. Neustále monitorujte procesy ERP, jako jsou například závazky, pohledávky a hlavní účetní kniha, aby se snížil výskyt úniků hotovosti, chyb a narušení.
 • Využívejte umělou inteligenci k detekci anomálií a objevování vznikajících rizik

 • Eliminujte časově náročnou a k chybám náchylnou manuální extrakci dat, nekontrolované skripty a ad hoc analýzu a využívejte spolehlivější kontrolní monitorování.
 • Zrychlete nasazení pomocí konfigurovatelných osvědčených postupů kontrol

 • Využívejte více než 100 přednastavených kontrol ke sledování všech transakcí ERP.

Zjednodušené vnitřní kontroly a dodržování SOX

  Propojte obchodní výsledky s riziky

 • Zaveďte a aktualizujte své matice rizik a kontrol a plány a pokyny ke kontrolním testům.
 • Propagujte kulturu uvědomování si rizik

 • Zapojte vlastníky procesů do zjišťování rizik, nápravy a vyhodnocování kontrol. Automatizujte pravidelné nebo ad hoc kontrolní testy, hodnocení rizik nebo průzkumy, aby byla zajištěna včasnost.
 • Napravujte problémy a provádějte certifikace s jistotou

 • Hlaste problémy jako součást toku hodnocení a automaticky upozorňujte vlastníky a schvalovatele. Vytvářejte a aktualizujte plány náprav a certifikujte kontroly (např. podle SOX, 302 a 404).

Hodnocení podnikových rizik

  Identifikujte významná rizika ve svém podniku

 • Vypočítejte si inherentní riziko pomocí modelů pravděpodobnosti, dopadu a analýzy.
 • Vyhodnocujte a napravujte podniková rizika

 • Vyhodnocujte rizika pomocí kontextových modelů k určení akce: přijmout, monitorovat nebo řešit. Provádějte analýzu zbytkového rizika po uplatnění kontrol.
 • Plánujte hodnocení rizik

 • Provádějte pravidelné hodnocení rizik pro účely analýzy a posouzení.

Integrované vykazování, řízení prostřednictvím panelů a správa výjimek

  Využívejte vykazování a řízení prostřednictvím panelů

 • Pro vykazování a řízení prostřednictvím panelů využívejte funkce standardní vestavěné platformy Oracle Transactional Business Intelligence.
 • Analyzujte, vyšetřujte a předcházejte problémům

 • Přiřaďte vlastníky, aby prováděli analýzu a vyšetřování a proaktivně předcházeli incidentům.
 • Efektivně spravujte výjimky

 • Spravujte výjimky pomocí jednoduchých pracovních postupů a minimalizujte ruční zásahy pomocí inteligentního automatického uzavírání konfliktů.
 • Zrychlete audity a hodnocení

 • Sestavujte auditní protokol propojením analýzy a vyšetřování výjimek s dokumentovanými obchodními riziky a urychlete tím hodnocení.

Interní audit ve věku digitální transformace: Informace o společnosti Skechers

Trendy

Co je nového v ERP

Stanovení ceny

Podívejte se, co je součástí měsíčního předplatného.

Oracle Risk Management Cloud

uživatel / měsíc1

 • Zabezpečený návrh rolí
 • Kontroly pro pokročilý přístup a segregaci povinností (SoD)
 • Certifikace přístupu uživatelů
 • Kontroly auditu pokročilé konfigurace
 • Pokročilé kontroly transakcí
 • Správa podnikových rizik2
 • Financial Reporting Compliance2

Oracle Financial Reporting Compliance Cloud

uživatel / měsíc3

 • Dokumentace rizik a kontroly
 • Automatizace kontrolních posouzení
 • Řešení problému
 • Certifikace shody
 • Průzkumy rizik a souladu

Oracle Risk Management Cloud – hostovaný zaměstnanec

zaměstnanec / měsíc4

 • Zabezpečený návrh rolí
 • Kontroly pro pokročilý přístup a segregaci povinností (SoD)
 • Certifikace přístupu uživatelů
 • Kontroly auditu pokročilé konfigurace
 • Pokročilé kontroly transakcí
 • Správa podnikových rizik
 • Financial Reporting Compliance

Oracle Financial Reporting Compliance Cloud – hostovaný zaměstnanec

zaměstnanec / měsíc5

 • Dokumentace rizik a kontroly
 • Automatizace kontrolních posouzení
 • Řešení problému
 • Certifikace shody
 • Průzkumy rizik a souladu
 1. Vyžaduje Oracle ERP Cloud nebo Oracle Procurement Cloud. Minimální počet uživatelů je součet uživatelů Oracle Financials Cloud a Oracle Procurement Cloud.
 2. Součástí je předplatné s omezeným použitím (10 uživatelů). Další uživatele lze přidat přihlášením k odběru Oracle Financial Reporting Compliance Cloud.
 3. Vyžaduje minimálně 10 uživatelů.
 4. Vyžaduje Oracle ERP Cloud – hostovaný zaměstnanec nebo Oracle Procurement Cloud – hostovaný zaměstnanec. Minimální počet uživatelů se rovná počtu zaměstnanců pro Oracle ERP Cloud – hostovaný zaměstnanec nebo Oracle Procurement Cloud – předplatné hostovaného zaměstnance.
 5. Vyžaduje minimálně 1 000 zaměstnanců.