Oracle Financial Reporting Compliance Cloud

Certifikujte kontroly s jistotou

Zamyslete se nad dodržováním předpisů a rozhodujte s ohledem na rizika, umožněte efektivní odpovědnost a podporujte finanční přehled.

 • Zjednodušte dodržování předpisů pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska pro vyhodnocování rizik a provádění kontrol

  Zjednodušte a řiďte soulad s finančními zásadami pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska pro vyhodnocování rizik a provádění kontrol

 • Udělujte přístup podle rolí, abyste zajistili úplnost interní kontroly

  Udělujte přístup podle rolí, abyste zajistili úplnost interní kontroly a omezili rizika spojená s finančním výkaznictvím.

 • Ujistěte se, že kontrolní testy a další vyhodnocování jsou dokončovány včas

  Ujistěte se, že kontrolní testy a další vyhodnocování jsou dokončovány včas.


Zjednodušte dodržování předpisů

Zjednodušte správu kontrol a řiďte soulad s finančními zásadami pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska. Zvyšte produktivitu a omezte rizika spojená s finančním výkaznictvím díky automatizaci úloh souladu s předpisy.

 • Eliminujte chyby způsobené ručním zadáváním a vykazováním
 • Zjednodušte soulad s předpisy automatizací samostatného posuzování a nezávislých testů
 • Zlepšete přehlednost okamžité kontroly a výsledků souladu s předpisy
 • Rychle odstraňujte nedostatky kontroly s pomocí stavových řídicích panelů a konfigurovatelného pracovního postupu

Úplné pokrytí

Testujte klíčové kontrolní prvky a řešte problémy pomocí předem plánovaných procesů.

 • Získejte celopodnikový přehled o rizicích, kontrolách a problémech finančního výkaznictví
 • Zdokonalte strategický dohled a efektivní řízení se zvýšenou transparentností
 • Mějte jistotu při certifikaci kontrol na základě ověřitelné dokumentace
 • Přizpůsobte se řadě finančních předpisů a rámců, mezi které patří mimo jiné SOX a
  COSO 2013

Začínáme s řešením ERP

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu