Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Certifikujte kontroly s jistotou

Zamyslete se nad dodržováním předpisů a rozhodujte s ohledem na rizika, umožněte efektivní odpovědnost a podporujte finanční přehled.

Předejděte zneužití ze strany oprávněných osob & narušení bezpečnosti
Zjednodušte soulad s předpisy

Zjednodušte soulad s předpisy

Zjednodušte správu kontrol a řiďte soulad s finančními zásadami pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska. Zvyšte produktivitu a omezte rizika spojená s finančním výkaznictvím díky automatizaci úloh souladu s předpisy.

Propojení obchodních výsledků s riziky
Stanovte a aktualizujte matici rizik a kontrol, plány kontrolních testů a pokyny.

Propagování kultury s ohledem na rizika
Zapojte vlastníky procesu do posuzování rizik, náprav a kontrol. Automatizujte pravidelné nebo ad hoc kontrolní testy (hodnocení), posuzování rizik nebo průzkumy, aby byla zajištěna včasnost.

Náprava problémů a certifikace s důvěrou
Vykazujte v rámci toku posuzování, automaticky upozorňujte vlastníky a schvalovatele procesů. Vytvářejte a aktualizujte plány nápravy a certifikujte ovládací prvky (např. SOX 302 a 404).

Integrované vykazování, řídicí panely a správa výjimek

Integrované vykazování, řídicí panely a správa výjimek

Reporting a Dashboarding
Použijte standardní vestavěné funkce platformy (OTBI) pro reporting a dashboarding.

Analýzy, zkoumání a prevence
Přiřaďte vlastníkům možnost řízení analýz a vyšetřování a aktivně předcházejte incidentům.

Efektivní správa výjimek
Spravujte výjimky pomocí jednoduchých pracovních postupů a minimalizujte ruční zásahy pomocí inteligentního automatického uzavření konfliktů.

Urychlení auditů a hodnocení
Sestavte kontrolní záznam propojením analýzy a vyšetřování výjimek do zdokumentovaných obchodních rizik pro urychlení posouzení.