Oracle ERP Cloud pro kontrolory

Větší přesnost, méně rizik

Větší přesnost, méně rizik


Vykazujte s jistotou

Jsou vaše finanční výkazy včasné, přesné a srozumitelné?

Pomocí standardizovaných procesů a centralizované finanční architektury můžete zajistit přesné a bezpečné zaznamenávání finančních dat do hlavní knihy.


Zajistěte transparentnost a dohled

Dokážete potvrdit, že máte efektivní interní kontrolu nad finančním výkaznictvím?

Mějte důvěru ve své interní kontroly. Zajistěte transparentnost pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska pro vyhodnocování rizik a provádění kontrol spolu s automatizovaným a prověřitelným procesem kontroly dodržování zásad.


Umožněte rychlé uzávěrky

Je váš proces uzávěrky zpomalován zastaralým systémem ERP?

Dosáhněte rychlého a přesného uzavírání díky integrovaným dílčím účetním knihám, intuitivním řídicím panelům a integrovaným možnostem spolupráce.


Začínáme


Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu