Oracle ERP

Co je ERP?
Co je ERP?

Tato nepostradatelná pracovní síla je základním nástrojem konkurenceschopnosti v digitální ekonomice.

 

Co je ERP?


Co je systém ERP? (1:18)

Akronym ERP pochází z anglického výrazu enterprise resource planning – plánování podnikových zdrojů. Tím se označují systémové a softwarové balíčky, které organizace používají ke správě každodenních obchodních aktivit, jako například účetnictví, zásobování, projektového managementu a výroby. Systémy ERP propojují a definují celou řadu obchodních procesů, aby mezi nimi umožnily průtok dat. Díky sběru sdílených dat o transakcích organizace z různých zdrojů eliminují systémy ERP duplikaci dat a poskytují datovou integritu s jediným autoritativním zdrojem.

V dnešní době jsou systémy ERP nepostradatelné při správě tisíců firem všech velikostí a všech odvětví. Pro tyto společnosti je systém ERP stejně nepostradatelný jako elektrické rozvody, které napájejí osvětlení.

Základní prvky ERP

Systémy ERP jsou navržené okolo sdílené definované datové struktury (schématu), která má obvykle sdílenou databázi. Systémy ERP poskytují přístup k podnikovým datům z řady aktivit pomocí běžných koncepcí, definicí a sdílených uživatelských zkušeností.

Klíčovým principem systémů ERP je centrální sběr dat pro širokou distribuci. Namísto několika samostatných databází s nekonečnou zásobou nepropojených tabulek dávají systémy ERP chaosu řád, aby každý uživatel — od generálního ředitele až po účetní závazků — mohl vytvářet, ukládat a používat stejná data získaná ze sdílených procesů. Díky zabezpečenému a centralizovanému úložišti dat má každý člověk ve firmě jistotu, že jsou data správná, aktuální a úplná. Je zajištěna integrita dat pro každý úkol prováděný v organizaci, ať už se jedná o čtvrtletní finanční zprávu, nebo jediný příjmový výkaz, aniž by se musely používat tabulky náchylné k chybám.

Hodnota ERP pro podnikání

Jen stěží lze přehlédnout význam ERP v dnešním obchodním světě. Podniková data a procesy se propojují do systémů ERP a podniky proto mohou spojit samostatná oddělení a zlepšit pracovní tok. Díky tomu získávají výrazné celkové úspory. Mezi příklady konkrétních obchodních výhod patří:

 • Vylepšený přehled o činnosti

 • Nižší provozní náklady

  • Pomocí definovaných a vylepšených obchodních postupů
 • Vylepšená spolupráce

 • Zvýšená účinnost

  • Díky sdílené uživatelské zkušenosti napříč mnoha obchodními funkcemi a řízenými obchodními procesy
 • Konzistentní infrastruktura

  • Všechny obchodní aktivity vypadají stejně, od podpůrných útvarů až po kontaktní místo
 • Vysoká uživatelská přívětivost

  • Z jednotné uživatelské zkušenosti a designu
 • Snížené riziko

 • Nižší náklady na správu a výrobu

  • Díky sjednoceným a integrovaným systémům
Co je ERP? 2

Minulost: Historie ERP

Od papírových karet k mobilním zařízením
Počátky ERP sahají více než 100 let do minulosti. V roce 1913 vyvinul technik Ford Whitman Harris systém, který se proslavil jako model EOQ – systém pro plánování výroby založený na papírových záznamech. Po desetiletí byl EOQ standardem ve výrobě. Výrobce nástrojů Black and Decker situaci změnil v roce 1964, když jako první podnik nasadil řešení MRP, které kombinovalo koncepty EOQ a sálový počítač.

MRP zůstalo výrobním standardem až do chvíle, kdy byl v roce 1983 vyvinut systém plánování výrobních zdrojů nazvaný MRP II. MRP II obsahoval moduly, jako byly klíčové komponenty softwarové architektury a integrované centrální výrobní komponenty, určené mimo jiné pro nákup, účtování materiálů, plánování a správu smluv. Poprvé se také do společného systému integrovaly různé výrobní úkoly. MRP II nabízel také lákavý způsob, jak by mohly organizace využít software ke sdílení a integraci podnikových dat a také podpoře výrobní účinnosti díky lepšímu plánování výroby, sníženým skladovým zásobám a menšímu množství odpadu.

S vývojem počítačových technologií v 70. a 80. letech 20. století se vyvíjely koncepty podobné MRP II, které byly navrženy za účelem zvládnutí obchodních aktivit přesahujících výrobu a za účelem začlenění financí, řízení vztahů se zákazníky a dat lidských zdrojů. V roce 1990 měli technologičtí analytici pro tuto novou kategorii podnikového řídicího softwaru název: podnikové plánování zdrojů (ERP).

Co je ERP? 3

 

Současnost: ERP dnes

Z lokálního úložiště do cloudu
Od 90. let 20. století až do začátku 21. století rychle probíhalo zavádění ERP. Stále více organizací se spoléhalo na ERP jako na způsob, jak vyladit centrální obchodní procesy a zvýšit viditelnost dat. Zároveň však začaly růst náklady na implementaci systémů ERP. Byly nutné vysoké kapitálové investice do lokálního hardwaru a softwaru a podnikové systémy ERP navíc často vyžadovaly dodatečné náklady ve formě kódu napsaného na zakázku, konzultací a školení.

Technologie ERP se mezitím dále vyvíjela a zapojila internet pomocí nových funkcí, jako je vložená analytika. Jak čas šel dál, řada firem pochopila, že jejich lokální systémy ERP nedokážou udržet krok s moderními nároky na zabezpečení nebo novými technologiemi, jako jsou smartphony.

Vstupte do cloudu—nebo modelu poskytování SaaS (software jako služba)—pro ERP. Když je software ERP v cloudu, jednoduše to znamená, že je uložen v síti vzdáleného serveru, nikoli na pracovišti společnosti. Cloud nabízí pro ERP cenově výhodnější alternativu, která snižuje provozní a kapitálové náklady, protože společnost nemusí nakupovat software ani hardware nebo zaměstnávat další IT pracovníky. Když není nutné utrácet za podporu drahé infrastruktury, zdroje lze investovat do příležitostí k rozvoji. Zaměstnanci se mohou soustředit na důležité úkoly a mohou zapomenout na správu IT.

Nová generace ERP

Vytvořený pro firmy všech velikostí
Zatímco pro malé a střední firmy byly starší systémy ERP často příliš drahé, cloud tuto překážku překonal. Díky řešení SaaS mohou menší firmy využít stejný osvědčený a výkonný software ERP, který velké podniky používají už roky. Řešení ERP založená na cloudu lze rychle implementovat a nejsou nutné žádné kapitálové investice. Malým a středním podnikům, které potřebují rychlé inovace a využití nových obchodních příležitostí, nabízí ERP v cloudu flexibilitu, díky které lze snadno přidávat nové uživatele a podporovat změny v obchodních potřebách.

Zajištění rozšířeného podniku na podporu příležitostí
Když ERP v cloudu rozšíří svou centrální finanční architekturu tak, aby začlenil podporu správy vztahů se zákazníky (CRM), správu dodavatelského řetězce (SCM), správu lidského kapitálu (HCM) a správu podnikového výkonu (EPM), systém dokáže hladce propojit všechny tyto aplikace do jediného datového úložiště s jednotným uživatelským prostředím. Rozšířený cloudový systém ERP umožňuje správu všech oddělení se zvýšenou viditelností a možností spolupráce, jako by byly jediná organizace. Poskytuje také celistvý přístup k pokročilým funkcím vykazování, jako jsou vizualizace dat a pokročilá analytika. Díky přístupu k novým technologiím, jako je internet věcí, mohou organizace získat komplexní přehled o obchodních aktivitách v reálném čase, který se netýká jen kontaktního místa, ale platí i pro sklady a tovární úseky. Tyto znalosti jsou zaměstnancům k dispozici na mobilních zařízeních pomocí sociálních nástrojů.

Současný ERP cloud je navržený pro digitální věk a začleňuje mobilní, sociální a analytické nástroje. Nic menšího firmu kupředu neposune.

Co je ERP? 4

Budoucnost: Trendy v ERP

Cloud ERP využívá pracovní sílu příští generace
ERP je nyní v cloudu – a je zbytečné ohlížet se zpět. Cloud není jen osvědčená platforma pro ERP — je to cesta kupředu i pro zmenšující se skupinu firem, které mají stále aktivní lokální systémy. Na rozdíl od starších systémů ERP umožňuje ERP v cloudu společnostem naplnit požadavky digitální ekonomiky. Dnešní pracovní síla vyžaduje přístup k technologiím 21. století, jako jsou mobilní a sociální nástroje s přehledným rozhraním. Díky nim mohou snadno spolupracovat a sdílet informace. Jen těžko se spokojí se zastaralými procesy, překonanými technologiemi a nepřívětivým rozhraním. Firmy, které tato očekávání nenaplňují, riskují svou budoucnost.

Nasazení ERP

Sada vždy vítězí nad samostatnými řešeními
Důležitou charakteristikou moderního cloudového ERP je jednotné řešení nebo aplikační sada. Při porovnání s nasazením samostatných softwarových aplikací — jako jsou lidské zdroje nebo automatizace prodeje — nabízí cloudová sada ERP největší výhody. Je to komplexní řešení, které začleňuje všechny hlavní funkce podnikání a integruje operační procesy napříč organizací. Zaměstnanci získávají přehled o všech aspektech podnikání. Cloudová sada ERP umožňuje společnostem rychle vybudovat základnu, která naplní okamžité potřeby a má schopnost rychle reagovat na měnící se tržní podmínky.

Další informace o moderním ERP a cloudu

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu

Kontaktujte nás
Novinky a události