Co je systém řízení skladu?

Co je systém řízení skladu?

Propojení globálního dodavatelského řetězce

Využijte výhody cloudu ke splnění očekávání dnešního spotřebitele.

Co je systém řízení skladu (WMS)?

Systém řízení skladu (WMS) je softwarové řešení, které nabízí kompletní přehled o zásobách podniku a spravuje činnosti komplexních služeb dodavatelského řetězce od výrobce nebo velkoobchodníka přes sklad a maloobchodníka až po regál v prodejně.

V dnešní dynamické, vícekanálové ekonomice komplexních služeb chtějí propojení spotřebitelé nakupovat kdekoliv, služby čerpat kdekoliv a kdekoliv také vracet zboží. Aby bylo možné těmto požadavkům vyhovět, potřebují podniky schopnost rychle reagovat prostřednictvím softwaru pro řízení skladu, která optimalizuje možnosti komplexních služeb. Špičkový cloudový systém řízení skladu společnosti Oracle rozšiřuje dodavatelské řetězce sladěné s řízením zásob a komplexními službami o moderní nákupní metody. Oracle Cloud WMS je systém nabízející přehled o veškerých zásobách v reálném čase prostřednictvím smartphonu a prohlížeče – jediným požadavkem je přístup k internetu.

Další informace o řešeních Oracle Supply Chain Management
Zjistěte, proč se vedoucí organizace v oblasti dodavatelského řetězce přesouvají do prostředí cloudu
Zjistěte, proč se vedoucí organizace v oblasti dodavatelského řetězce přesouvají do prostředí cloudu

Výhody moderního cloudového systému řízení skladu

S tím, jak internet a digitální technologie změnily způsob, jakým zákazníci nakupují – narušení dodavatelského trhu, změna nákupních schémat zákazníků a větší složitost dodavatelského řetězce –, musí činnosti komplexních služeb čelit změnám svým vlastním digitálně propojeným řešením.

Při přesunu do cloudu mohou systémy řízení skladu vycházet připojeným zákazníkům vstříc s připojeným řešením komplexních služeb, které nabízí přehled v reálném čase, škálovatelnost a schopnost reagovat na podněty trhu.

Rychlá implementace

Chcete-li si v nové ekonomice komplexních služeb udržet konkurenceschopnost, musíte se umět pohotově přizpůsobit. S cloudovým systémem můžete svůj systém dodavatelského řetězce rychle posílit. Velké logistické kapacity jsou teď k dispozici za několik týdnů, ne měsíců. Řešení Oracle Warehouse Management Cloud Service je připraveno k integraci s několika systémy a podporuje složité vícekanálové procesy komplexních služeb.

Poskytuje stejnou úroveň funkčnosti řízení skladu jako lokálně nainstalovaný systém, ale bez nákladů na informační technologie. Cloudová technologie eliminuje nutnost platit za hardware, software a odborníky na IT provádějící údržbu systému. Vaše služby jsou dostupné a rychlé, a to s přijatelnějšími náklady.

Žádné nutné aktualizace

U cloudového řešení máte vždy tu nejnovější verzi softwaru. Účtování za software jako službu (SaaS) zahrnuje pravidelné plánované aktualizace a žádné náklady na infrastrukturu IT. Vše se nachází v cloudu. Aktualizace fungují podobně jako u aplikací v mobilních telefonech, takže zákazníkům vždy funguje nejnovější kód.

Nižší počáteční náklady

Cloudová řešení s více tenanty mají téměř okamžitou návratnost investic a nižší celkové náklady na vlastnictví. U cloudu nepotřebujete žádný hardware, software ani odborníky na IT. Dodává se připraven na integraci s více systémy pro připojení všech vašich logistických procesů od začátku do konce.

Naproti tomu společnost s WMS nainstalovaným lokálně může za pětileté období klidně zaplatit i za několik přizpůsobení a úprav. A když přijde čas aktualizace, taková společnost musí absolvovat kompletní novou instalaci a konfiguraci.

U cloudových řešení WMS nejsou nikdy žádné poplatky za aktualizace nebo údržbu. Nejsou ani žádné náklady na infrastrukturu IT nebo na správce hardwaru, systému a databází. Vše je nainstalováno, spravováno a udržováno experty společnosti Oracle v jejích datových centrech. To, co dříve představovalo značné výdaje, je nyní nahrazeno předvídatelnými a dostupnějšími provozními náklady, které vám umožní udržet si své zisky.

Škálovatelnost a flexibilita

Dnešní globální trh vyžaduje rychlost. Cloudové řešení společnosti Oracle vám poskytuje škálovatelnost pro rychlé rozšíření vašich činností dodavatelského řetězce, abyste vyhověli měnícím se tržním podmínkám. Můžete dle potřeby rozšiřovat, abyste zvládli období špičky včetně dalších změn. Jakmile se objeví nové příležitosti, budete připraveni. Tuto obchodní pružnost získáte bez nutnosti platit za systémy na pracovišti. Kapitálové výdaje za vlastní hardware, software a práci jsou eliminovány. Takže vzácné zdroje můžete investovat do svého podnikání, ne do svých informačních technologií.

Bezproblémová integrace

Oracle Warehouse Management Cloud Service je vybudován pro integraci. Řešení podporuje integraci s hostovanými řešeními plánování podnikových zdrojů (ERP), merchandisingu (MMS) a dodavatelského řetězce (SCM) i integrovaná data od obchodních partnerů v celé rozsáhlé podnikové síti.

Řešení Oracle WMS Cloud je určeno k integraci, ne izolaci.  Data je možné odesílat a přijímat prostřednictvím webových služeb, XML a prostých souborů. Prodejci zařízení pro manipulaci s materiálem mohou tyto body integrace snadno využít k vytvoření integrací pro automatizované sklady.

Řízení skladu přechází do cloudu

Cloudový systém řízení skladu (WMS) Oracle představuje nové paradigma softwaru SCM – robustní skladové řešení nové generace, dostupné za jedinečnou cenu. Nová funkce řízení dodavatelského řetězce přináší inovativní produktové funkce, mobilní řešení a uživatelsky přívětivé rozhraní.

Společnosti investují do softwaru pro řízení skladu, aby si zjednodušily a automatizovaly procesy komplexních služeb týkajících se zásob a zároveň měly pod kontrolou náklady. Robustní, dynamický a snadno konfigurovatelný systém řízení skladu může využít cloud pro rychlou a nákladově efektivní implementaci, která uvede v život následující výhody:

  • Zvýšená provozní efektivita – se softwarem pro řízení skladu, který řídí operace komplexních služeb v cloudu, mají dodavatelské řetězce přehled o svých zásobách a operacích v reálném čase –, která odpovídá tomu, jak se jejich zákazníci zapojují do nákupů prostřednictvím příslušných technologií.
  • Nižší celkové náklady na vlastnictví – implementace cloudového systému řízení skladu pomáhá kontrolovat náklady, protože podniky již nemusí mít obavy z placení nákladné údržby a aktualizace.
  • Zvýšený komfort pro zákazníky – rychlejší časy plnění znamenají lepší komfort zákazníků a lepší obchod. Zákazníci mohou nakupovat odkudkoli a kdykoli. Systémy řízení skladu umístěné v cloudu pomáhají podnikům plnit požadavky diktované realitou trhu.

Cloud Oracle Warehouse Management

Oracle Warehouse Management Cloud (WMS) je ve svém oboru špičkový cloudový systém řízení zásob a skladu. Řešení WMS Cloud společnosti Oracle s inovativními funkcemi produktů, mobilními řešeními a snadno použitelným rozhraním kombinuje rychlost a úspornost cloudu se špičkovými možnostmi správy skladů a komplexních služeb.


Začínáme

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu