Řešení Oracle SCM – správa aktiv

Správa údržby

Poskytujte důležité informace o aktivech napříč odděleními a zlepšujte spolehlivost vybavení a jeho využití v závodech.

Správa aktiv

Správa podnikových aktiv umožňuje podnikům zavádět nejlepší postupy údržby, spravovat celý životní cyklus aktiv a získat úplný přehled o všech typech aktiv a vybavení.

Správa aktiv napříč odvětvími

Správa aktiv napříč odvětvími

Spravujte všechny typy aktiv v rámci jednoho repozitáře, ať už se jedná o vlastní aktiva pro několik odvětví, nebo různorodá aktiva.

  • Podporujte správu aktiv (pevná aktiva v závodech, mobilní aktiva, infrastruktura a lineární aktiva) pomocí robustního, avšak flexibilního systému.
  • Měřte výkonnost aktiv prostřednictvím jednoho okna a repozitáře se samoobslužnými aplikacemi.
  • Přejděte od reaktivního modelu údržby na preventivní a podmíněnou údržbu.
  • Stanovujte, uspořádávejte a sledujte metriky a historii selhání pomocí jedinečných funkcí.
Řešení – stručně: Oracle Enterprise Asset Management (PDF)
Snadná údržba a zajišťování kvality

Snadná údržba a zajišťování kvality

Vyvažujte produkční kapacitu a režijní náklady a zajistěte snadné fungování na všech pracovištích.

  • Standardizujte nejlepší postupy údržby a vykazování výkonnosti, abyste získali lepší a souladnější přehled o produktivitě aktiv.
  • Zaznamenávejte historii transakcí s aktivy, k nimž došlo v ostatních modulech Oracle.
Video: Unique by Design: The Noble Energy Story (6:00)
Správa nákladů na údržbu

Správa nákladů na údržbu

Zlepšete návratnost kapitálových investic pomocí integrace fyzických a finančních aspektů a podpory úzké spolupráce mezi operacemi životního cyklu projektů a životního cyklu služeb.

  • Odhadujte náklady na základě požadavků na materiál, práci a vybavení.
  • Generujte a sledujte aktuální náklady a zaznamenávejte historii práce, abyste mohli v budoucnosti rozhodovat o údržbě na základě těchto informací.
  • Provádějte transakce související s nasazením aktiv, jako jsou přesuny, opětovná nasazení, vyřazení atd.
Příběhy zákazníků: Přechod jaderné elektrárny Krško na podnikový software nové generace (PDF)

Související produkty a zdroje


Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu