Lepší a navíc rychlejší výsledky s řešením Oracle Supply Chain Planning Cloud

Skutečně digitální plánování by mělo bezproblémově propojit celou vaši organizaci, a zajistit tak kompletní přehlednost, a současně řešit problémy včasným způsobem. Řešení Oracle Supply Chain Planning Cloud sladí plánování v rámci všech operací správy dodavatelského řetězce s nejlepšími funkcemi ve své třídě, které podporují řízení poptávky, plánování prodeje a provozu a plánování dodávek.

 
 • Rychlejší a efektivnější reakce podpoří zlepšení v oblastech růstu, řízení nákladů a metrik zákaznických služeb.
 • Moderní a konfigurovatelné uživatelské prostředí poskytne plánovačům nové možnosti pro utváření obchodních výsledků.
 • Cloud poskytuje prostředky pro podporu mobilní a globální pracovní síly.

Produkty Oracle Supply Chain Planning Cloud

Řízení poptávky

Řízení poptávky

 • Proměna v organizaci řízenou poptávkou
 • Zpřesnění prognóz
 • Rychlejší reakce na změny na trhu
 • Předvídání a utváření poptávky
 • Segmentace poptávky pro přizpůsobené řízení dodavatelského řetězce
Plánování prodeje a provozu

Plánování prodeje a provozu

 • Osvědčené postupy plánování prodeje a provozu
 • Vyvážená poptávka a nabídka při plnění finančních cílů
 • Rychlé dosažení konsensu
 • Revize plánů digitální rychlostí
 • Dlouhodobá přehlednost dodavatelského řetězce a plánování kapacit
Plánování dodávek a distribuce

Plánování dodávek a distribuce

 • Plánování globálního dodavatelského řetězce ve více úrovních
 • Iterativní plánování a rychlejší reakce na změny poptávky
 • Snížení zásob a nákladů způsobených zastaráváním
 • Předcházení přerušení výroby a dodávek
Spolupráce a přehlednost v rámci dodavatelského řetězce

Spolupráce a přehlednost v rámci dodavatelského řetězce

 • Zlepšení spolupráce s partnery při plánování dodávek
 • Správa činností smluvní výroby
 • Sledování zasílání zpráv mezi podniky
 • Rychlejší reakce na výjimky v nabídce a poptávce
Globální přislíbení objednávek

Globální přislíbení objednávek

 • Dostupnost v reálném čase pro plánování objednávek
 • Plánovací algoritmus PTP (Profitable-to-Promise) v různých místech plnění
 • Plánovací algoritmus CTP (Capable-to-Promise) pro zajišťování dodávek
 • Interaktivní řazení objednávek podle priorit
 • Alternativní výběr prostřednictvím přístupu „co když“
 • Sestavení, konfigurace a vychystání přislíbené objednané položky
Plánování propagace

Plánování propagace

 • Sledování a řešení odpočtů a dalších vyrovnání
 • Pokročilé technologie těžby dat pro pochopení osvědčených taktik v oblasti propagace
 • Data z prodejních míst a publikované informace pro měření, předvídání a optimalizaci nárůstu v důsledku propagace
 • Maximalizace návratnosti investic do propagace
Dosáhněte provozní excelence

Upgradujte na plně digitální plánování dodavatelského řetězce

Výzva pro firmy

Využijte sílu cloudu

Získejte kompletní plánování, viditelnost a spolupráci u dodavatelského řetězce digitální rychlostí. Přesuňte svou organizaci do plánovacího cloudu, který zrychluje zhodnocení díky častým bezproblémovým aktualizacím, omezení přizpůsobení a nižším nákladům na on-premises údržbu.

Výzva pro firmy

Překročte provozní cíle

Dosáhněte provozní excelence s nejlepšími funkcemi ve své třídě a moderním uživatelským prostředím s cílem maximalizovat produktivitu plánování. Zvyšte frekvenci a přesnost plánování dodavatelského řetězce a uveďte plánování do souladu s růstem, řízením nákladů a metrikami zákaznických služeb.

Výzva pro firmy

Posuňte plánování na novou úroveň

Umělá inteligence, machine learning, Internet of Things a cloudové produkty pro blockchain jsou interoperabilní s řešením Oracle Supply Chain Planning Cloud. Využijte dlouhou historii inovací společnosti Oracle u těchto nových technologií, abyste získali konkurenční výhodu pro organizaci svého plánování dodavatelského řetězce.