Řešení Oracle SCM – Supply and Distribution Planning

Plánování dodavatelského řetězce

Zaměřte se na zákazníky a zvyšujte nárůst výnosů. Přicházejte rychleji s lepšími rozhodnutími v oblasti plánování. Dosahujte výsledků využitím plánů odpovídajících provozu.

Plánování dodávky a distribuce

Řešení společnosti Oracle pro plánování dodávky a distribuce dokáže najít rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a umožňuje efektivně reagovat na neočekávané potíže s dodavatelským řetězcem.

Plánování dodávek v cloudu

Plánování dodávek v cloudu

Plánovači dodávek obvykle stráví polovinu času vymýšlením plánů, jak uspokojit více zákazníků, maximalizovat využití prostředků a využívat nejlepší zdroje materiálu a komponentů. Druhou polovinu pak stráví hledáním improvizovaných řešení, když se věci změní. Řešení Oracle Supply Planning Cloud s jednoduššími, rychlejšími a lepšími nástroji k překlenutí nesouladu mezi strategickou optimalizací a taktickým řešením nečekaných potíží:

 • se postará o dodací lhůty, kalendáře expedic a přejímek a kapacitní omezení v celém vašem rozsáhlém dodavatelském řetězci, abyste věděli, kdy můžete realisticky čekat uspokojení poptávky,
 • umožňuje globální opakující se plány, s jejichž pomocí je možno detekovat potíže a v případě potřeby inteligentně rušit či měnit harmonogram nebo směrování globálních dodávek téměř v reálném čase,
 • rychle simuluje dodavatelské scénáře v rámci online spolupráce, aby v budoucnu nedošlo k přerušením.
Datasheet: Oracle Supply Planning Cloud (PDF)
Pokročilé plánování dodavatelského řetězce

Pokročilé plánování dodavatelského řetězce

Docházejte rychleji k lepším rozhodnutím po celou pracovní dobu díky modelu plánování, který umožňuje řídit celý dodavatelský řetězec.

 • Vycházejte z řešení MRP a využívejte moderní integrované plánování materiálu a kapacity s velkou měrou upravitelnosti.
 • využívejte modelů komplexních bodů dodavatelského řetězce pro dosažení lepších rozhodnutí.
 • Zkracujte cyklus plánování za pomoci automatizace a optimalizace.
 • Zvyšujte produktivitu při plánování za pomoci robustního řízení výjimek a analýzy klíčového problému.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Advanced Supply Chain Planning (PDF)
Rychlé plánování

Rychlé plánování

Reagujte okamžitě na neočekávané situace díky rychlému a přesnému nástroji pro interaktivní plánování.

 • Provádějte rychlé přírůstkové plánování poptávky/nabídky vycházející z událostí v reálném čase.
 • Získejte prediktivní a interaktivní náhled díky specializované integrované analytice.
 • Proměňujte rozhodnutí ve skutky za pomoci okamžitě dostupné integrace pro výrobní systémy.
 • Zvyšujte produktivitu plánování s pomocí moderního tabulkového rozhraní.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Rapid Planning (PDF)
Plánování produkce

Plánování produkce

Maximalizujte účinnost na pracovišti a optimalizujte investice prostředků.

 • Rychle určujte nejlepší plán výroby a simultánně zvažujte kapacitu a termíny.
 • Maximalizujte propustnost kritických zdrojů.
 • Zvyšujte efektivitu na pracovištích minimalizováním počtu zásahů a prostojů.
 • Rychle určujte a řešte potíže za pomoci Ganttových diagramů a pokročilé grafické analýzy.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Production Scheduling (PDF)
Přislíbení objednávky

Přislíbení objednávky

Osvojte si rychlé a přesné přislíbení dodávky, na které se vaši zákazníci mohou spolehnout.

 • Osvojte si přesné a spolehlivé přislíbení díky přesnému modelování omezení dodavatelského řetězce.
 • Maximalizujte zisky přidělením dodávky klíčovým zákazníkům a do důležitých kanálů.
 • Podporujte všechny modely příslibů za použití kategorií Možnost přislíbit, Schopnost přislíbit a Schopnost dodat.
 • Reagujte na měnící se podmínky díky komplexnímu řízení hromadění objednávek.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Global Order Promising (PDF)
Optimalizace zásob

Optimalizace zásob

Určete skladovou strategii, která přinese rovnovážné výnosy, náklady a úroveň zákaznických služeb v rámci rozpočtu pro zásoby.

 • Vypočítejte, kdy je třeba pozastavit zásoby a zaručit tak požadovanou úroveň služeb za minimální náklady.
 • Používejte zásoby pro snižování rizika spojeného s dodavatelským řetězcem prostřednictvím správy proměnlivosti dodavatelského řetězce.
 • Maximalizujte výnosy analýzou kanálů, produktů a zákazníků.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Optimalizace skladových zásob (PDF)
Plánování servisních dílů

Plánování servisních dílů

Spravujte komplexní poservisní dodavatelské řetězce, zlepšete dostupnost dílů a zvyšte spokojenost zákazníků.

 • Předvídejte, doplňujte a přerozdělujte současně vaše servisní díly.
 • Zlepšujte přesnost předpovědí zapojením občasných, sezónních a rychlých vzorů poptávky dodavatelského řetězce služeb.
 • Optimalizujte doplňování a přerozdělování dílů napříč celou rozsáhlou sítí služeb.
 • Získejte rychle přehled o stavu dodavatelského řetězce služeb za pomoci integrované analytiky.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Service Parts Planning (PDF)
Plánování s intenzivním využitím prostředků

Plánování s intenzivním využitím prostředků

Optimalizujte využití prostředků a zvyšte návratnost investic.

 • Zlepšete využití prostředků a jejich životnost.
 • Zvyšte návratnost nákladů na prostředky.
 • Omezte skladový rozsah náhradních dílů.
 • Integrujte procesy plánování údržby a provozu s cílem dosáhnout lepší koordinace.
 • Zlepšete efektivitu údržby pro snížení nákladů a zvýšení dostupnosti.
Datasheet: Oracle Supply Chain Planning: Plánování s intenzivním využitím prostředků (PDF)

Související produkty a zdroje


Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu