Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Právní oddělení společnosti Oracle

Materiály ke stažení od společnosti Oracle
Právní upozornění

Ochrana osobních údajů ve společnosti Oracle
Zásady ochrany osobních údajů pro služby Oracle Advertising

1. ÚVOD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů služby Oracle Advertising (také ‘Zásady ochrany osobních údajů’ nebo ‘Zásady ochrany osobních údajů služeb Marketing Cloud a Oracle Data Cloud’) obsahují informace pro spotřebitele (‘vy’) ohledně shromažďování, použití, sdílení a prodej (souhrnně také ‘zpracovávání’ nebo ‘zpracování’) jejich osobních údajů v souvislosti poskytováním marketingových a datových cloudových služeb společností Oracle určených k podpoře marketingových činností prováděných online a offline zákazníky a partnery společnosti Oracle (‘služby Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising’). V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou dále vysvětleny vaše možnosti volby ve vztahu k těmto činnostem zpracování.

Poslední změna těchto Zásad ochrany osobních údajů proběhla 13. dubna 2021. Zásady ochrany osobních údajů se mohou časem měnit, například proto, aby vyhověly požadavkům zákona nebo měnícím se potřebám podniku. Aktuální verze je na této webové stránce. Pokud by došlo k významné změně, na níž vás budeme chtít upozornit, budeme vás informovat i dalším vhodným způsobem (například upozorněním v automaticky otevíraném okně nebo prohlášením o změnách na naší webové stránce). Zobrazení předcházející verze těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená výraz „osobní údaje“ informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Ty mohou zahrnovat například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, předchozí nákupní chování nebo informace o vašich zájmech online. Vaše osobní údaje, které společnost Oracle zpracovává, se rovněž označují výrazem ‘informace o vás.’ O různých druzích vašich osobních údajů, které zpracováváme v rámci služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising, podrobněji pojednává oddíl 4 níže.

PŮSOBNOST TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další
informace
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování prováděné společností Oracle s informacemi o vás, jež naši dodavatelé dat poskytli službám Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising.

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Další
informace
 • Za zpracování informací o vás popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation a její přidružené subjekty.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle může zpracovávat osobní údaje existující online, které umožňují vaši nepřímou identifikaci, a také údaje existující offline, které umožňují vaši přímou identifikaci.

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle získává údaje od třetích stran, včetně informací od reklamních agentur, provozovatelů webových stránek, maloobchodů a třetích stran – dodavatelů dat.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising umožnili nabízet vám produkty a služby, vyvinuli a zdokonalili produkty a služby společnosti Oracle, a dále k účelům zabezpečení a plnění příslušných předpisů.

JAK MŮŽEME SDÍLET NEBO PRODÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje jsou sdíleny v rámci celé společnosti Oracle, a prodávány třetím stranám, například se zákazníky a partnery společnosti Oracle Advertising, poskytovateli služeb a s orgány veřejné správy a moci, vyžaduje-li to zákon.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Další
informace
 • U informací, které o vás zpracováváme, máte práva na ochranu osobních údajů. Můžete se rozhodnout, že se odhlásíte ze sdílení nebo prodeje třetím stranám, a vznést námitku proti našemu využívání vašich osobních údajů pro účely online behaviorálního marketingu a reklamy či požádat o odstranění vašich osobních údajů nebo přístup k vašim osobním údajům.

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Další
informace
 • Pokud si myslíte, že vaše osobní údaje byly použity v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování prováděné společností Oracle s informacemi o vás, jež naši dodavatelé dat z řad třetích stran poskytli službám Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising, aby vám mohli zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising nabízet produkty a služby podle vašich zájmů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na následující činnosti:

 • Údaje shromážděné v souvislosti s nástroji Oracle AddThis. V některých oblastech může společnost Oracle zpracovávat informace o vás, které jste službám Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising poskytli prostřednictvím partnerů-vydavatelů webových stránek s použitím nástrojů Oracle AddThis. Informace o shromažďování údajů společností Oracle a o používání postupů v souvislosti s nástroji Oracle AddThis naleznete zde https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.
 • Informace první strany, které o vás shromažďují zákazníci společnosti Oracle. Naši zákazníci nesou odpovědnost za své vlastní postupy shromažďování osobních údajů nebo použití vašich osobních údajů k marketingovým a dalším účelům, a to rovněž v případě, kdy vám online reklamu zasílají prostřednictvím služeb Oracle Marketing Cloud nebo Oracle Advertising. To zahrnuje osobní údaje zpracovávané prostřednictvím produktů Moat nebo Grapeshot služby Oracle Advertising jménem zákazníků společnosti Oracle. Další informace o tom, jak naši zákazníci používají informace první strany o vás, najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů společnosti, která vaše osobní údaje od vás shromáždila, nebo která vám zasílá reklamu. S dalšími případnými dotazy na to, jak taková společnost používá informace o vás, se prosím obraťte přímo na ni.
 • Údaje shromážděné k vlastnímu přímému marketingu společnosti Oracle. Informace o činnostech zpracování společnosti Oracle týkajících se vašich osobních údajů shromažďovaných na webových stránkách a v aplikacích společnosti Oracle a používaných k vlastnímu přímému marketingu společnosti Oracle najdete na adrese https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.

3. KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za zpracování vašich osobních údajů v rozsahu popsaném v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation and Oracle America, Inc., jejíž registrované sídlo je na adrese 2300 Oracle Way, Austin, TX, 78741, USA.

4. KTERÉ KATEGORIE A KONKRÉTNÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Některé informace o vás mohou umožnit vaši přímou identifikaci, jiné pouze nepřímou. K osobním údajům, které se shromažďují offline a umožňují vaši přímou identifikaci, mohou patřit:

 • jméno a fyzická adresa, e-mailové adresy a telefonní čísla,
 • demografické údaje, jsou-li vázané na další údaje, jež vás identifikují,
 • údaje o transakcích na základě vašich nákupů, pokud jsou svázány s dalšími informacemi, které vás identifikují,
 • údaje o obchodní společnosti, jako je firma, velikost a poloha společnosti, kde pracujete, a vaše role v ní,
 • údaje ze seznamů o udělení souhlasu s marketingem, spotřebitelských průzkumů nebo veřejně dostupné informace.
 • Pouze pro Spojené státy: údaje o zeměpisné šířce/délce odvozené z fyzické adresy.

K osobním údajům, které se shromažďují online a mohou umožňovat vaši nepřímou identifikaci, mohou patřit:

 • jedinečné identifikátory, např. identifikátor vašeho mobilního zařízení nebo ID souboru cookie ve vašem prohlížeči,
 • identifikátor připojeného zařízení, jako je například ID z chytrého televizoru nebo streamovacího zařízení (používané pro účely shody pouze v USA),
 • IP adresy a informace, které z nich lze odvodit, např. zeměpisná poloha,
 • informace o vašem zařízení, například prohlížeč, typ zařízení, operační systém, instalované “aplikace” nebo jejich používání, rozlišení obrazovky nebo preferovaný jazyk,
 • znejasněné osobní údaje, např. hash e-mailové adresy (přímé identifikátory jsou odstraněny),
 • demografické údaje, jako je pohlavní identita, věk a rozmezí příjmů, pokud nejsou vázány na informace, které vás přímo identifikují,
 • údaje o chování uživatele z počítače připojeného k internetu nebo ze zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky, do aplikací, nebo k jiným připojeným zařízením, např. reklamy, na něž jste klikli nebo si je prohlédli, webové stránky a oblasti obsahu, data a časy činností nebo prohledávání internetu použité k nalezení a přístupu na webovou stránku.

Vaše osobní údaje můžeme při poskytování služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising našim zákazníkům a partnerům propojit se zájmovými segmenty nebo profily:

 • Zájmové segmenty jsou určité skupiny spotřebitelů se stejným chováním nebo preferencemi, které naši zákazníci používají k přímému marketingu. Například: na trhu pro zvláštní nabídky cest na Havaj.
 • Profily jsou množiny atributů konkrétního spotřebitele nebo zařízení, nebo množiny několika zákazníků či zařízení se shodnými atributy, které naši zákazníci používají k přímému marketingu. Například: věkové rozmezí 25–55; dobrodružný cestovatel; nadšený surfař; na trhu pro zvláštní nabídky cest na Havaj.

5. PRO JAKÉ KOMERČNÍ NEBO OBCHODNÍ ÚČELY POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje používáme k těmto komerčním účelům:

 • a) pomáhají zajistit, aby vám zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising mohli nabízet produkty a služby na základě vašich zájmů,
 • b) pro osobní údaje shromážděné mimo EU/EHP, k analýze, rozvíjení, zlepšování a optimalizaci užití, funkcí a výkonu stránek a produktů a služeb společnosti Oracle,

Osobní údaje používáme k těmto obchodním účelům:

 • c) správa zabezpečení našich stránek, sítí a systémů,
 • d) naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání.

Uvedené účely popisují podrobněji následující oddíly.

 • a) Pomáhají zajistit, aby vám zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising mohli nabízet produkty a služby na základě vašich zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely, abychom zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising umožnili nabízet vám produkty a služby prostřednictvím marketingových činností online i offline na základě vašich zájmů. „Marketingovými účely“ se rozumí zpracování osobních údajů offline a online, jak je definováno v oddílu 4: (i) nabízení nebo přesvědčování k nákupu, pronájmu, půjčení nebo výměně produktů nebo služeb přímo spotřebitelům nebo podnikům prostřednictvím offline a online reklamních kampaní; ii) provádění průzkumu trhu nebo anket trhů nebo poskytování ověřovacích služeb marketingovým pracovníkům; (iii) vytváření, komunikování, dodávání a vyměňování nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a společnost obecně; nebo (iv) podpora bezpečných postupů a trendů a poskytování faktických informací, včetně například oznámení o stažení výrobků nebo svolávací akci automobilů.

Konkrétně může společnost Oracle zpracovávat informace o vás k těmto účelům:

 • i. Pro zájmově orientovanou online reklamu nabízenou prostřednictvím partnerů služby Oracle Advertising, kteří vám ji prezentují jménem zákazníků služby Oracle Advertising.

  Příklad: Marketingový pracovník cestovní kanceláře chce uvést na trh zvláštní nabídky kanceláře pro cesty na Havaj a oslovit skupinu lidí (označovanou také jako publikum), která by o tyto zvláštní nabídky mohla mít zájem. Proto tento marketingový pracovník vytvoří skupinu, která se zajímá o cestování na Havaj, pomocí služby Oracle Advertising. Pokud jste nějakou webovou stránku o cestování navštívili a vyjádřili zájem o dovolenou na Havaji, můžete být zařazeni do publika této cestovní kanceláře a mohou se vám poté zobrazovat reklamy na dovolenou na Havaji i na jiných webových stránkách (protože byl na váš počítač umístěn soubor cookie) nebo (v USA) prostřednictvím připojeného zařízení (v důsledku přiřazení vaší IP adresy a identifikátoru zařízení).

 • ii. Pro měření kampaní offline a online, pro účely analytiky a lepší pochopení situace pro naše zákazníky služby Oracle Advertising.

  Příklad: Pracovník marketingu cestovní kanceláře si chce ověřit, jestli marketingová kampaň cestovní kanceláře na zvláštní nabídky cest na Havaj přispěla k nárůstu tržeb za produkty. Pomocí služby Oracle Advertising bude tento pracovník zjišťovat, kolik reklam nebo reklamních videí si návštěvníci zobrazili, případně na které reklamy klikali a zda proběhl nákup.

 • iii. K zajištění toho, aby zákazníci služby Oracle Advertising mohli personalizovat své produkty a služby, včetně optimalizace stránek, personalizace e-mailů, dynamického marketingu a optimalizace reklamy.

  Příklad: Pokud jste někdy naznačili svůj zájem o cestování na Havaj, a poté navštívíte webovou stránku cestovní kanceláře, může vám tato kancelář na své domovské stránce předkládat přizpůsobené nabídky dovolené na Havaji.

 • iv. K propojování profilů a zájmových segmentů, kdy budou moci zákazníci a partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising propojovat vaše zájmové segmenty v různých prohlížečích nebo zařízeních, která používáte k účelům popsaným v tomto oddílu.

  Příklad: zaujala vás nabídka dovolené od cestovní kanceláře a klikli jste na její reklamu online. V tuto chvíli jste přihlášeni na několika zařízeních (stolní počítač, chytrý telefon a tabletu) pomocí stejných přihlašovacích údajů. Partneři společnosti Oracle uvádějí, že je na všech těchto zařízeních pravděpodobně táž osoba. Cestovní kancelář vám tak dokáže na těchto různých zařízeních zobrazit nabídky na dovolenou (prostřednictvím anonymizovaného identifikátoru souboru cookie).

 • v. Pro sestavení modelových cílových skupin online a offline pro produkty a služby zákazníků služby Oracle Advertising.

  Příklad: Marketingový pracovník cestovní kanceláře by chtěl najít další potenciální zákazníky, kteří mají stejně jako vy nejspíše zájem o návštěvu Havaje. Služba Oracle Advertising může cestovní kanceláři pomoci prostřednictvím hledání klíčových charakteristik mezi profily, kde byl vyjádřen zájem o návštěvu Havaje a dalšími profily, u nichž lze na základě těchto charakteristik odvodit podobný zájem, například zájem o návštěvu tropických ostrovů.

 • vi. K tomu, aby mohli zákazníci služby Oracle Advertising spojovat informace první strany s určitými identifikátory této služby, a díky tomu vám poskytovat marketingové a reklamní služby.

  Příklad: Cestovní kancelář má seznamy svých zákazníků, kteří si zakoupili její cestovní služby, a to včetně jmen, e-mailů a adres. Tato cestovní kancelář chce mít možnost oslovit tyto zákazníky online reklamou. Služba Oracle Advertising může cestovní kanceláři pomoci prostřednictvím převedení vlastních seznamů zákazníků cestovní kanceláře, obsahujících konkrétní jména, e-maily a adresy, anonymizované skupiny ID souborů cookie a zařízení poskytované službou Oracle Advertising postupem, který se v oboru reklamy nazývá „začlenění do týmu“.

 • vii. Pouze pro Spojené státy: K tomu, aby mohli naši zákazníci doručovat na vaši fyzickou adresu katalogy, které by vás mohly na základě vašeho předchozího nákupního chování zajímat.

 • b) Pro osobní údaje shromážděné mimo EU/EHP, k analýze, rozvíjení, zlepšování a optimalizaci užití, funkcí a výkonu produktů a služeb společnosti Oracle

  Osobní údaje můžeme zpracovávat pro vlastní výzkum a vývoj společnosti Oracle.

  Příklad: K zvyšování kvality dat, pro vývoj nových funkcí a prvků a pro statistické analýzy výkonu a provozu služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising.

 • c) správa zabezpečení našich stránek, sítí a systémů

  Ze služby Oracle Marketing & Advertising můžeme shromažďovat data o využití a provozu systémů, abychom mohli zabezpečit sítě a systémy společnosti Oracle, zákazníka a partnerů i naše produkty a služby. Můžeme také shromažďovat data o používání a provozu systému, abychom mohli vyšetřovat a předcházet kybernetickým útokům, škodlivé aktivitě nebo potenciálním podvodům, včetně podvodů s reklamou a odhalování botů.

 • d) naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání

  V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje proto, abychom splnili požadavky příslušných zákonů a předpisů. Například proto, abychom mohli reagovat na požadavek regulačního orgánu nebo hájit právní nárok. Zpracovávat osobní údaje můžeme také v rámci vedení našeho podnikání. Příkladem může být provádění auditů a šetření, správa financí, účetnictví, archivace a pojištění.

6. KATEGORIE ZDROJŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Oracle může zpracovávat informace o vás v podobě offline in online, včetně informací z veřejně dostupných zdrojů nebo od dodavatelů dat třetích stran.

 • Offline informace o vás získává společnost Oracle od svých offline partnerů, např. kamenných maloobchodů, obchodů potravinami, z jejich programů věrnostních a platebních karet, objednávek z katalogů, spotřebitelských průzkumů, a od třetích stran, se kterými možná nemáte smluvní vztah a které shromažďují offline informace od svých offline partnerů.
 • Online informace o vás mají původ ve vaší činnosti na webových stránkách provozovaných našimi online partnery, jako jsou reklamní agentury a provozovatelé webových stránek (například maloobchodní prodejny online nebo stránky pro cestování). Společnost Oracle také získává online informace od třetích stran, které s vámi možná nemají smluvní vztah a které při vašem procházení internetu a komunikaci na webových stránkách shromažďují online informace pomocí souborů cookie nebo podobných technologií, například pixelových značek a identifikátorů zařízení. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích používaných ve spojení se službou Oracle Advertising najdete níže v oddílu 12.

Naši značkoví online partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising jsou uvedeni v našem katalogu, který obsahuje komplexní seznam aktuálních dodavatelů dat EU/EHP. Upozorňujeme, že někteří z těchto partnerů poskytují informace o jednotlivých osobách pouze ve specifických regionech.

7. CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO INFORMACE O VÁS SHROMÁŽDĚNÉ V EU/EHP?

Váš souhlas je základem toho, že umožníme zákazníkům a partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising nabízet vám produkty a služby, včetně měření a analytiky výkonnosti kampaní, personalizace, modelování, začlenění do týmu a propojování (další podrobnosti o těchto účelech použití získáte výše v oddílu 5). Svůj souhlas tak prostřednictvím našich dodavatelů dat třetích stran dáváte společnosti Oracle a zákazníkům a partnerům jejích služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising.

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V oddílu 13 níže najdete podrobnosti o tom, jak odmítnout souhlas se zpracováním zájmově orientovaných osobních údajů, který váš souhlas vyžaduje.

Navíc můžeme některé informace o vás zpracovávat podle potřeb vycházejících z našeho oprávněného zájmu pro zabezpečení svých stránek, sítí a systémů a při plnění požadavků příslušných zákonů a předpisů, jako je například vyřizování odmítnutí souhlasu.

8. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Oracle dodržuje tyto lhůty pro uchování informací o vás:

 • a) Online informace o vás se uchovávají až 13 měsíců.

  Online informace se mohou výjimečně, a také v případech, kdy byly shromážděny mimo EU/EHP, uchovávat až 18 měsíců, např. pro účely kampaní zájmově orientované reklamy podle ročních období nebo v pravidelných cyklech, případně pro účely interních analýz a sestavování modelů.

 • b) Online informace o vás používané v technologiích pro účely propojování (technologie pro fungování v různých zařízeních/kontextech) se uchovávají až 12 měsíců.

 • c) Offline informace o vás se mohou uchovávat, pokud byly shromážděny v EU/EHP, až 5 let. Informace o vás uchováváme v jiných regionech v souladu s ustanoveními pro příslušné účely platnými v těchto regionech (viz také oddíl 5 výše).

 • d) Osobní údaje potřebné k zachování preferencí odmítnutí souhlasu se zpracováním se uchovávají po dobu 20 let, pokud je nevymažete nebo jiným způsobem nepředejdete jejich shromažďování, jak uvádí níže oddíl 13.

9. KDY A JAK MŮŽEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Sdílení v rámci společnosti Oracle

Protože je společnost Oracle globální organizace, mohou se informace o vás sdílet v rámci její struktury po celém světě pro obchodní účely. Viz seznam právních subjektů společnosti Oracle. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země.

Zaměstnanci společnosti Oracle mají oprávnění přístupu k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k příslušným účelům a k výkonu úkolů plynoucích z jejich pracovní pozice.

Sdílení nebo prodej se třetími stranami

Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami (nebo jim je prodávat) pro komerční účely:

 • zákazníci a partneři služby Oracle Advertising, včetně subjektů poskytujících digitální marketing, reklamních agentur, vydavatelů webového obsahu, připojených poskytovatelů televizního vysílání, systémů DSP (demand side platform), DMP (data management platform) a SSP (supply side platform) a sociálních sítí,
 • třetí strany, které společnosti Oracle poskytují služby pro realizaci služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising.

Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami pro obchodní účely:

 • příslušné třetí strany v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné operace s celým naším podnikem, jeho některou částí, našimi aktivy nebo akciemi, včetně operací v souvislosti s úpadkem nebo podobným řízením,
 • orgány veřejné moci, včetně veřejných a vládních úřadů ze zemí mimo zemi vašeho bydliště (do rozsahu vyžadovaného zákonem a v reakci na jejich povinné požadavky v souvislosti s ochranou národní bezpečnosti nebo k vymáhání práva).

Pokud dostane přístup k osobním údajům třetí strana, podnikneme příslušné smluvní, technické a organizační kroky, aby byly osobní údaje zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

10. JAK SE S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU?

Společnost Oracle je globální organizace, která působí ve více než 80 zemích, přičemž osobní údaje se zpracovávají po celém světě v souladu s těmito zásadami. Při předání osobních údajů příjemci ve společnosti Oracle v zemi, jež nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijme společnost Oracle opatření k zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů, např. zajistí, aby toto předání bylo v souladu se standardními smluvními doložkami EU, případně zajistí jiný odpovídající způsob přenosu dle příslušných požadavků zákonů na ochranu dat.

11. JAK JSOU INFORMACE O VÁS ZABEZPEČENÉ?

Společnost Oracle zavedla náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení či náhodné ztrátě, poškození, pozměnění a neoprávněnému zpřístupnění, jakož i proti ostatním protiprávním způsobům zpracování.

12. JAKÉ SOUBORY COOKIE, PIXELOVÉ ZNAČKY A DALŠÍ PODOBNÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME?

Soubory cookie a podobné technologie (např. pixelové značky a identifikátory zařízení) používá společnost Oracle a její partneři pro reklamní technologie k rozpoznávání vás nebo vašich zařízení v rámci různých služeb a zařízení, i mimo ně, k účelů uvedeným výše v kapitole 5.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které obsahují řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč na připojeném zařízení. Společnost Oracle nebo partneři služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising mohou pomocí souborů cookie např. sledovat trendy v chování uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak používáte stránky našich zákazníků nebo jak reagujete na reklamu. Většina prohlížečů je ve výchozím nastavení konfigurována pro příjem souborů cookie. Nastavení svého prohlížeče však můžete změnit, takže prohlížeč pak bude soubory cookie třetích stran odmítat nebo vás bude informovat o odesílání souboru cookie třetí strany. Další informace o nakládání se soubory cookie naleznete v části “Nápověda” svého prohlížeče.

Pixelové značky (nazývané rovněž webové signály) jsou neviditelné obrazové body 1 x 1 umístěné na webové stránky, které tuto technologii používají k marketingu a měření. Když na tyto webové stránky vstoupíte, pixelové značky vytvoří obecné hlášení o návštěvě. Pixelové značky mohou fungovat ve spojení se soubory cookie, nebo samostatně. Při použití se soubory cookie mohou pixelové značky sledovat činnost na stránce podle konkrétního zařízení a nabízet vám relevantní online reklamu. Pokud soubory cookie vypnete, nebo odmítnete souhlas s jejich umisťováním, pixelové značky pouze zachytí jedinečnou návštěvu webové stránky a vaši reakci na reklamu, ale nebudou žádného jedince sledovat za účelem nabízení relevantní online reklamy.

Umisťování souborů cookie můžete odmítnout pomocí nástrojů pro odmítnutí souhlasu popsaných v dalším oddílu.

13. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Na základě obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA) a dalších platných zákonů a předpisů mohou mít osoby v určitých jurisdikcích práva subjektu údajů, která jim umožňují odhlásit se ze sdílení či prodeje třetí straně nebo požádat o odstranění či odebrání, případně požádat o přístup k osobním údajům, které má společnost Oracle v držení nebo za které je společnost Oracle jinak odpovědná, a získat jejich kopii.

Odmítnout souhlas a vznést námitku proti tomu, abychom používali informace o vás

Společnost Oracle nabízí několik způsobů, jak můžete odmítnout souhlas se sdílením nebo prodejem třetím stranám nebo vznést námitku proti jejich používání vašich osobních údajů:

 • Odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Advertising. Přístup k nástroji odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Advertising.

  Upozorňujeme, že při použití tohoto nástroje pro odmítnutí souhlasu znemožní společnost Oracle sdílení nebo prodej informací o vás ve službě Oracle Advertising jak první stranou, tak třetími stranami. V oddílu 2 výše najdete rozdíl mezi informacemi první a třetí strany.

  Odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Advertising zabrání společnosti Oracle v doručování publiku třetích stran na připojená zařízení, jako jsou chytré televizory nebo streamovací zařízení. Můžete však také otevřít nabídku nastavení svého zařízení nebo zásady ochrany osobních údajů; kde získáte informace o tom, jak odmítnout souhlas přímo pomocí svých připojených zařízení.
 • Odmítnutí souhlasu pomocí nástrojů z odvětví digitální reklamy. Odmítnout souhlas s tím, aby služby Oracle Marketing & Advertising sdílely nebo prodávaly třetím stranám, můžete také pomocí nástrojů pro odmítnutí souhlasu od těchto oborových sdružení:
 • Odmítnutí souhlasu na mobilních zařízeních. Přestože výše uvedené postupy pro odmítnutí souhlasu obvykle fungují také v mobilních prohlížečích webových stránek, mobilní aplikace nepřijímají soubory cookie. Pro mobilní aplikace se vám proto může hodit aplikace AppChoices od Aliance pro digitální reklamu (DAA), po jejíž instalaci můžete odmítnout souhlas pro konkrétní společnosti, včetně společnosti Oracle. Viz další informace o stažení a konfiguraci aplikace AppChoices pro vaši mobilní platformu. Můžete také navštívit webovou stránku společnosti NAI, kde získáte další informace a pokyny pro odmítnutí souhlasu na mobilních zařízeních.
 • Požadavek Do Not Track (Nesledovat). Společnost Oracle respektuje požadavek “Do Not Track” (Nesledovat) v nastavení prohlížeče, což znamená, že když bude mít váš prohlížeč v nastavení zapnutou volbu „Do Not Track (Nesledovat)“, nebudeme jej sledovat pro marketingové účely.

Upozorňujeme však, že když odmítnete souhlas pomocí některého z prvních tří nástrojů, můžete i přesto dočasně dostávat zájmově orientovanou reklamu od zákazníků služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising v rámci již běžících kampaní těchto zákazníků. Nicméně tím odmítnete všechny budoucí reklamní kampaně od zákazníků využívajících služby Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising.

Upozorňujeme také, že první tři nástroje pro odmítnutí souhlasu nyní fungují na bázi souborů cookie a zamezí společnosti Oracle používat, sdílet nebo prodávat vaše osobní údaje k zájmově orientované reklamě v prohlížeči, ve kterém jsou instalované. Proto budou tyto nástroje odmítnutí souhlasu fungovat pouze v případě, že je váš prohlížeč nastaven na příjem souborů cookie třetích stran. Nemusí fungovat, pokud budou soubory cookie automaticky zakázány nebo odebrány (např. v některých mobilních zařízeních a operačních systémech). Pokud soubory cookie odstraníte, změníte nastavení prohlížeče, použijete jiný prohlížeč či počítač nebo jiný operační systém, bude potřeba odmítnout souhlas znovu. Společnost Oracle nepoužívá trvalé jedinečné identifikátory k obnovení profilu, u něhož byl odmítnut souhlas, ani k obnovení odstraněného souboru cookie.

Chcete-li odmítnout souhlas s použitím informací o vás společností Oracle pro účely služeb Oracle Advertising, ale nechcete přijímat soubory cookie třetích stran, můžete také změnit nastavení svého prohlížeče na počítači nebo jiném zařízení, ze kterého přistupujete k internetu. Většina prohlížečů také nabízí funkci, ve které lze odmítnout souhlas se všemi soubory cookie souvisejícími s reklamou, včetně souborů cookie společnosti Oracle.

Odstranění informací o vás

Veškeré online informace o vás můžete odstranit nebo vymazat odmítnutím souhlasu pro službu Oracle Advertising pomocí výše popsaného nástroje pro odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Advertising.

Pokud chcete požádat o odstranění nebo vymazání offline informací o vás, můžete využít tento formulář.

Přístup k informacím o vás

Své právo na přístup k online informacím o vás, které jsou uloženy ve službě Oracle Advertising, můžete uplatnit v registru Oracle Advertising Registry („Registr“), kde můžete prohlížet online segmenty, které společnost Oracle přiřadila k vašemu zařízení. V tomto Registru můžete prohlížet zájmové segmenty třetích stran, které jsou sdíleny nebo prodávány zákazníkům služby Oracle Advertising. Upozorňujeme, že zájmové segmenty, které máte zobrazeny v Registru, jsou informace pocházející z profilu přiřazenému konkrétnímu prohlížeči, počítači nebo zařízení, které k návštěvě Registru právě používáte. Pokud Registr zobrazíte z jiného prohlížeče, počítače nebo zařízení, mohou se vám zobrazit jiné segmenty. Chcete-li získat ucelený přehled o segmentech přiřazených ke všem svým prohlížečům a zařízením tedy doporučujeme, abyste tyto prohlížeče a zařízení používali při přístupu k Registru.

Chcete-li požádat o přístup k offline informacím, navštivte přístupový server Oracle Advertising, který je dostupný na adrese https://datacloudoptout.oracle.com/request-your-data. Většinu žádostí o přístup k offline informacím lze vyřídit rychle, ale složité požadavky mohou vyžadovat delší pátrání a čas. V takových případech budete kontaktováni ohledně povahy žádosti a příslušných kroků do 45 dnů od přijetí vaší žádosti. Při návštěvě přístupového serveru Oracle Advertising budete požádáni, abyste ověřili svou totožnost a odeslali svůj požadavek. Pokud nemůžete ověřit svou žádost prostřednictvím online portálu, můžete písemnou žádost odeslat poštou globálnímu pověřenci pro ochranu osobních údajů společnosti Oracle na níže uvedenou adresu s kopií státem vydaného průkazu totožnosti nebo jiným dokladem totožnosti pro účely ověření. Přístup k offline datům nemůžeme poskytnout, pokud společnost Oracle nemůže ověřit totožnost jednotlivce, který vznáší požadavek. Oracle Advertising zpracovává pouze offline data o obyvatelích v USA.

Offline informace první strany, které shromažďují a uchovávají naši zákazníci, poskytovat nemůžeme. Ohledně dotazů na informace první strany doporučuje společnost Oracle kontaktovat přímo tu společnost, která je od vás shromáždila.

Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony. Společnost Oracle nebude diskriminovat spotřebitele, kteří uplatnili práva na odstranění, odmítnutí souhlasu nebo přístup, jež jim byla poskytnuta v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

14. SHROMAŽĎUJE SLUŽBA ORACLE Advertising CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Oracle nevytváří žádné online zájmové segmenty na základě osobních údajů, jež považuje za citlivé. Na naší platformě jsou k dispozici také provozní postupy, které mají zabránit našim partnerům a zákazníkům v používání osobních údajů, jež jim poskytuje společnost Oracle, k vytváření zájmových segmentů, které považujeme za citlivé. V tom, co považují za citlivé osobní údaje, se spotřebitelé a příslušné zákony mohou lišit, ale my přistupujeme k následujícím informacím jako k citlivým osobním údajům:

 • přesné informace o zdravotním stavu, biometrické údaje nebo genetické informace, např. určitá citlivá onemocnění, jako jsou rakovina či cukrovka,
 • určité aspekty spojené s osobním životem, jako je náboženská, politická nebo sexuální orientace,
 • zájem o aktivity „pro dospělé“, jako je užívání alkoholu nebo drog, zájem o zbraně nebo pornografické materiály,
 • informace, které příslušné zákony považují za citlivé.

Společnost Oracle navíc zakazuje všechny segmenty v EU/EHP, Švýcarsku a Velké Británii, které spadají do některé z následujících kategorií: zdraví / biometrika / genetika, sexuální život nebo sexuální orientace, rasa nebo etnická příslušnost, náboženské/filozofické přesvědčení, politická příslušnost a názory, veškeré informace týkající se dětí mladších šestnácti let, trestné činy či přesvědčení nebo členství v odborech. V jiných oblastech mohou platit podobná nebo další omezení.

Zákazníkům ani partnerům služeb Oracle Marketing Cloud a Oracle Advertising nedovolujeme, aby využívali data, která jim společnost Oracle poskytla, k rozhodování o oprávněnosti jednotlivce k zaměstnání, úvěru, zdravotní péči, nebo k rozhodování výhradně automatickými prostředky, pokud má rozhodnutí významný vliv na jednotlivce, nebo jakýmkoli způsobem, který může diskriminovat nebo přímo diskriminuje jakékoli osoby nebo podporuje předsudky, rasismus nebo škodu. Pro tyto účely považuje společnost Oracle za škodlivé zahrnout využívání dat poskytnutých společností Oracle k zaměření zranitelných osob nebo skupin podvodnými nebo klamavými marketingovými kampaněmi.

Jak bylo uvedeno výše, Oracle Advertising nevytváří segmenty zájmu odrážející citlivé lékařské podmínky. Seznam necitlivých zdravotních a wellness segmentů služby Oracle Advertising naleznete na tomto odkazu (PDF).

15. SHROMAŽĎUJE SLUŽBA ORACLE Advertising OSOBNÍ ÚDAJE OD DĚTÍ?

Úmyslně neshromažďujeme ani nesdílíme osobní údaje u dětí mladších 16 let. Dále zakazujeme našim partnerům služby Oracle Advertising, aby poskytovali společnosti Oracle osobní údaje ze stránek orientovaných na děti mladší 16 let nebo osobní údaje spotřebitelů, o kterých tyto společnosti vědí, že jsou mladší než 16 let.

16. JE ORACLE ČLENEM NĚKTERÉ OBOROVÉ ORGANIZACE?

Společnost Oracle je členem těchto oborových organizací, jejichž samoregulační zásady také dodržuje:


Jako člen těchto organizací spolupracuje společnost Oracle se špičkami oboru na řešení důležitých problémů ochrany osobních údajů a spotřebitelů v offline přímém marketingu a online reklamě.

Iniciativa NAI sestavila program dodržování předpisů, který stanovuje kontroly ověření, postup pro stížnosti spotřebitelů, sankce a každoroční podávání zpráv. Jejich cílem je přispět k tomu, aby členové dodržovali své sliby dané vám, spotřebitelům, a dodržovaly samoregulační etický kodex iniciativy NAI.

17. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA v rámci zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii (CCPA)?

Jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete požádat, abychom:

 • 1. vás informovali o následujících údajích za 12 měsíců před vaším požadavkem:

  • kategorie a konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, a kategorie osobních údajů, které jsme prodali (viz oddíl 4),
  • kategorie zdrojů, z nichž jsme tyto osobní údaje shromáždili (viz oddíl 6),
  • obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů o vaší osobě (viz oddíl 5),
  • kategorie třetích stran, kterým jsme prodali nebo jinak odhalili osobní údaje (viz oddíl 9);
 • 2. vymazali osobní údaje, které jsme od vás shromáždili (viz oddíl 13);
 • 3. zrušili jakýkoliv budoucí prodej osobních údajů o vás (viz oddíl 13).

Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony. Pokud jste zástupem oprávněným požádat o přístup nebo smazání jménem subjektu údajů, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře dotazů a uveďte, že jste autorizovaným zástupcem. Poskytneme vám pokyny, jak jménem obyvatele Kalifornie odeslat žádost jako autorizovaný zástupce.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete získat informace o uplatňování svých výše uvedených práv na čísle 1-800-633-0748.

18. JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Společnost Oracle jmenovala globálního pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že k použití vašich osobních údajů došlo v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo vašimi zvolenými možnostmi nebo pokud máte další dotazy, připomínky či návrhy k těmto Zásadám či pokud chcete uplatnit své právo na přístup k offline informacím o sobě podle oddílu 13 výše, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím formuláře dotazů.

Písemné dotazy pro Pověřence pro ochranu osobních údajů lze zasílat na adresu:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA

19. ŘEŠENÍ SPORŮ ČI PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Máte-li nějakou stížnost ohledně toho, jak dodržujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů, obraťte se prosím nejprve na nás. Stížnosti a spory týkající se použití a sdělování osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

Máte-li nevyřešený problém týkající se ochrany nebo užití osobních údajů, kterému jsme se podle vašeho názoru adekvátně nevěnovali, kontaktujte prosím našeho poskytovatele služeb řešení sporů z řad třetích stran, který sídlí v USA (můžete tak učinit bezplatně) na webové stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek můžete použít závaznou arbitráž, pokud jsou vyčerpány jiné postupy řešení sporů. Pokud jste obyvatelem členského státu Evropské unie, máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

20. ÚSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI ORACLE

Hlavní sídlo společnosti Oracle:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel: +1.737.867.1000

Předchozí verze: 4. 1. 2021 | 20. 10. 2020 | 11. 6. 2020 | 24. 12. 2019 | 26. 7. 2019 | 17. 1. 2019 | 25. 5. 2018 | 13. 2. 2018

TRUSTe

Více informací