Wat is Master Data Management (MDM)?

Master Data Management (MDM) is de techniek en/of technologie die een betrouwbaar beeld geeft van de gegevens van een bedrijf en die gegevens gemakkelijk beschikbaar maakt voor andere bedrijfsfuncties. Voor meer inzicht in MDM is het belangrijk eerst een definitie te geven aan masterdata. Masterdata zijn de kritieke bedrijfsgegevens van een organisatie die product-, leveranciers- en klanteninformatie omvatten.

Master Data Management-oplossingen helpen ervoor te zorgen dat de gegevens van een bedrijf correct zijn en worden beheerd in bedrijfsapplicaties, zoals Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Product Lifecycle Management (PLM), Enterprise Performance Management (EPM), en meer.

Wat is Master Data Management-software?

Master Data Management-software is de combinatie van toepassingen en technologieën waarmee deze stamgegevens worden geconsolideerd, opgeschoond, uitgebreid en gesynchroniseerd met toepassingen, bedrijfsprocessen en analysetools. De MDM-software biedt een vereenvoudigd beheerproces voor stamgegevens waarmee veel van de uitdagingen waar bedrijven mee worden geconfronteerd bij het beheren van bedrijfs-, product- en klantgegevens kunnen worden opgelost.

Waarom Master Data Management-software?

Als stamgegevens onjuist, versnipperd en onvindbaar zijn in de organisatie, kan dit een negatieve invloed hebben op alle aspecten van het bedrijf. Onnauwkeurige stamgegevens resulteren vaak in tegenstrijdige cijfers voor dezelfde metriek, overtollige voorraden, vertraagde overnames en bedrijfsreorganisaties, en onnauwkeurige vraagvoorspellingen. Kortom, zonder Master Data Management-software is er geen eenduidige focus op het afstemmen van stamgegevens op de bedrijfsbehoeften en -strategie van de organisatie.


Wat zijn de voordelen van Master Data Management?

Hoewel iedereen in het bedrijf stamgegevens gebruikt, hebben weinig mensen inzicht in de volledige levenscyclus. Belangrijke belanghebbenden weten vaak niet wat de gegevensbron is, hoe nauwkeurig deze is en hoe ze de waarde ervan kunnen verhogen. Dit gebrek aan zichtbaarheid is vaak het gevolg van de vele uiteenlopende bedrijfsoplossingen en bedrijfsfuncties die gegevens samenstellen en gebruiken.

Gezien het aantal belanghebbenden in een organisatie, zowel intern als extern, is het geen wonder dat het moeilijk is om toegang te krijgen tot actuele, nauwkeurige en volledige informatie die in het bedrijf wordt opgeslagen. Daar komen nog eens fusies, groei en globalisering overheen, dus is het logisch dat informatie terecht kan komen in meerdere losstaande systemen en databases, die elk waarschijnlijk verschillende versies van dezelfde informatie maar van verschillende kwaliteit bevatten. Hierdoor helpen rapportage- en analyseoplossingen niet om strategische en zakelijke beslissingen met zekerheid te maken. Om deze gegevens synchroon te houden, vertrouwen veel organisaties op Master Data Management-software.

De voordelen van Master Data Management-software zijn dat het kan zorgen voor transparantie, nauwkeurigheid en efficiëntie voor de handmatige processen die de meeste bedrijven gebruiken bij het beheren van bedrijfs-, product- en klantgegevens.

Wat is Master Data Management voor bedrijven?

Veel organisaties gebruiken handmatige processen die afhankelijk zijn van e-mails, spreadsheets en telefonische vergaderingen om consensus te bereiken over stamgegevens van ondernemingen. Processen als deze kunnen leiden tot lange afstemmingscycli en problemen op het gebied van afstemming en vertrouwen in de bedrijfsrapportage.

Zonder toegang tot een gemeenschappelijke referentie is het niet verrassend dat cijfers mogelijk niet in de hele organisatie overeenkomen. Zonder een manier om de stamgegevens van een bedrijf effectief te beheren, zullen bedrijven bovendien trager reageren op veranderingen - of het nu gaat om het migreren van een applicatie naar de cloud, het beheren van de effecten van fusies en overnames, of gewoon het afstemmen van verschillen in gegevens tussen bedrijfsfuncties en applicaties.

Wat is Master Data Management-software voor bedrijven?

EDM-software zorgt ervoor dat bedrijfsapplicaties op elkaar worden afgestemd door consistent gebruik van cruciale bedrijfsgegevens, zoals het rekeningstelsel. Soms worden deze kritieke gegevens "bedrijfsgegevens" of "metadata" genoemd, en vaak omvatten zij toepassingsspecifieke attributen, alternatieve bedrijfsperspectieven, bedrijfsdimensies, referentiegegevens en stamgegevensactiva. Voorbeelden van bedrijfsgegevens zijn onder meer rekeningstelsels, organisatie- of kostencentrumstructuren, marktsegmenten en productcategorieën.

EDM-oplossingen zorgen ervoor dat stamgegevens niet alleen consistent zijn in verschillende financiële systemen, zoals die voor Enterprise Resource Planning (ERP) en Enterprise Performance Management (EPM), maar ook andere systemen, zoals die voor rapportage, analyse en andere transactionele gebieden zoals inkoop-, supply chain- en klantervaringsystemen (CX).

Met een systeem voor het beheer van stamgegevens voor bedrijven werken uw medewerkers met de gegevens die ze nodig hebben in hun dagelijkse software (boekhouding, CRM, enz.). Master Data Management-software voor bedrijven zal deze activiteiten crowdsourcen en toevoegen aan een gedeeld kader. Het delen van informatie en data governance kunnen hierdoor rijpen tot formeel beleid dat gebaseerd is op hoe mensen de gegevens daadwerkelijk gebruiken in plaats van vooraf gedefinieerde, rigide regels.

Wat is Master Data Management voor producten?

Master Data Management voor producten wordt vaak aangeduid als een software die bedrijven gebruiken om hun productgegevens te beheren. De Master Data Management-software voor producten wordt geïmplementeerd omdat bedrijven worstelen met verspreide productgegevens die in heterogene systemen verborgen zijn, of die in meerdere spreadsheets en de allerbeste applicaties zijn opgeslagen.

Door productgegevens te consolideren en te centraliseren met een Master Data Management-oplossing voor producten hebben bedrijven een manier om al hun productinformatie te beheren en diezelfde gegevens te gebruiken in alle functionele afdelingen. Dit omvat iedereen, van C-level executives die de strategie van de organisatie ontwikkelen tot gebruikers die voortdurend productinformatie gebruiken voor ontwikkeling, marketing, supply chain en bedrijfsvoering.

Product Master Data Management-software kan u ook helpen nauwkeurige productgegevens te behouden. In feite vormt het vaak de basis voor bedrijfstransformatie door het leveren van één enkele bron van nauwkeurige productgegevens die nodig zijn voor uw verkoop-, marketing-, toeleveringsketen- en ERP-processen. Met Master Data Management-software voor producten kunt u een uniforme productregistratie en digitale draad voor de onderneming opzetten waarmee u productstamgegevens snel kunt commercialiseren, beheren en publiceren voor geglobaliseerde productie en omnichannelcommerce. Vervolgens kunt u die gegevens naadloos publiceren naar interne en externe toepassingen en marktplaatsen met één oplossing voor meerdere domeinen, waarmee u betrouwbare en gecommercialiseerde productinformatie levert voor een snellere time-to-market.

Wat is Master Data Management voor klanten?

Schone, consistente klantgegevens zijn essentieel voor het succes van uw organisatie. Master Data Management voor klanten helpt organisaties gegevens te consolideren, op te schonen, aan te vullen en te coördineren tussen verschillende bronnen. Met deze oplossing kunt u ook adressen standaardiseren, problemen met dubbele gegevens oplossen en ervoor zorgen dat verkopers de beste versies van klantprofielen en -gegevens hebben.

Master Data Management voor klanten helpt bij het oplossing van veelvoorkomende problemen als gevolg van inconsistente, onvolledige en onnauwkeurige klantgegevens, waaronder:

  • Slechte klantenservice als gevolg van onjuiste gegevens
  • Inefficiënte verkoopteams met meerdere vertegenwoordigers die aan dubbele accounts werken
  • Ineffectieve marketing vanwege dubbele leads

Met betrouwbare klantendossiers beschikken organisaties over een doeltreffender beheersplatform en één nauwkeurig klantbeeld dat in meerdere systemen en bedrijfseenheden kan worden gebruikt. Goede klantgegevens bieden een holistisch beeld dat een gerationaliseerde accountplanning, verbeterde verkoopuitvoering en winstgevendheid van klanten mogelijk maakt.

Wat zijn de verschillen tussen Product Information Management en Master Data Management?

Product Information Management (PIM) is een systeem dat productinformatie verwerkt via alle kanalen die te maken hebben met een bedrijf. PIM is van cruciaal belang voor de doeltreffendheid van de supply chain, de productiviteit, de marktintroductietijd, de productkwaliteit en zelfs de klanttevredenheid.

Omgekeerd omvat Master Data Management alle transactionele en operationele gegevens van een organisatie - of, eenvoudig gezegd, alle gegevens die zich binnen een bedrijf bevinden. Master Data Management is groter en breder dan alleen producten. Master Data Management omvat productgegevens en alle gegevens met betrekking tot werknemers, klanten, leveranciers, verkopers en meer.

Wanneer u dezelfde bron kunt delen van nauwkeurige productgegevens die nodig zijn voor uw verkoop-, marketing-, supply chain- en ERP-processen, kan uw bedrijf op efficiënte wijze nieuwe producten en services commercialiseren. Een MDM-oplossing zorgt ervoor dat volledige en consistente productgegevens via uw verkoopkanalen worden gepubliceerd en betrouwbare productgegevens efficiënt kunnen worden gedeeld met back end SCM-, ERP- en orderafhandelingssystemen.

Aan de slag met MDM-oplossingen van Oracle

Iedereen in uw organisatie is afhankelijk van nauwkeurige en tijdige gegevens om beslissingen te nemen - van leidinggevenden die de strategie van de organisatie ontwikkelen tot gebruikers in bedrijfsvoering. Naarmate u uw portefeuille en processen afstemt op uw strategie en groeidoelstellingen kunt u, door betrouwbare stamgegevens naadloos door de hele onderneming te laten stromen, tijd en geld besparen, uw supply chain drastisch verbeteren en de verkoopefficiëntie te verhogen, de klantloyaliteit verbeteren en een gezond bedrijfsbestuur ondersteunen. Verouderde systemen die in afzondering werken, kunnen de veranderende bedrijfsmodellen en complexere producten en diensten van tegenwoordig niet ondersteunen.

MDM-oplossingen van Oracle zijn een reeks speciaal gebouwde toepassingen die zijn ontworpen voor het consolideren, opschonen, beheren en delen van stamgegevens in het hele bedrijf. Oracle's cloud-gebaseerde oplossingen zijn gebouwd op een software-as-a-service (SaaS)-model, wat betekent dat uw organisatie up-to-date blijft met de nieuwste functies, functionaliteit en best practices.

De MDM-oplossing van Oracle voert regelmatig updates uit, zodat u voortdurend gebruik kunt maken van de laatste technologische vernieuwingen. Met MDM op een gemeenschappelijk datamodel voor ERP, Supply Chain Management (SCM), PLM en CX kunt u ervoor zorgen dat u één bron van betrouwbare stamgegevens hebt voor alle kanalen, afdelingen en regio's.