Oracle Profitability and Cost Management Cloud

Maksymalizacja zysków

Rozwiązanie Oracle Profitability and Cost Management Cloud pozwala użytkownikom biznesowym podejmować działania na podstawie szczegółowych informacji na temat zysków i kosztów.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service — zrzut ekranu 1

  Szybkie wyszukiwanie odstających wartości w zakresie zysków dzięki wstępnie przygotowanym raportom zysków i opcjom dotyczącym wyników (np. pracownicy uzyskujący najlepsze i najsłabsze wyniki przy podziale na regiony lub działy sprzedaży)

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service — zrzut ekranu 2

  Automatycznie generowana mapa śledzenia stanowi wizualne odzwierciedlenie przepływu pieniędzy pomiędzy wszystkimi elementami generującymi koszty/przychody.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service — zrzut ekranu 3

  Szczegółowe dochodzenia krok po kroku z załączonymi raportami i możliwością dokładniejszego wyszukiwania.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service — zrzut ekranu 4

  Szybkie tworzenie łatwych w obsłudze pulpitów nawigacyjnych zapewniających szybki dostęp do szczegółowych wyników w każdej chwili.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service — zrzut ekranu 5

  Łatwa weryfikacja logiki i zasad modelów dzięki automatycznie generowanym raportom równoważenia zasad i śledzenia.

 • Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service — zrzut ekranu 6

  Automatyczne generowanie dokumentacji logiki przetwarzania (zasad).


Generowanie zysków i redukcja kosztów

Generowanie zysków i redukcja kosztów

Ustalaj, którzy klienci/usługi/produkty generują największe koszty i co możesz zrobić, aby zwiększyć rentowność i zmniejszyć koszty.

 • Identyfikuj możliwości zysków i obszary oszczędności, korzystając z generowanych za pomocą jednego kliknięcia raportów i pulpitów nawigacyjnych
 • Wykrywaj ukryte obszary niskiej wydajności i usuwaj je poprzez łatwe do wprowadzenia zmiany założeń i analizy potencjalnych efektów
 • Skróć proces korekty cen transferowych z tygodni do minut
 • Szybko i wydajnie zamieszczaj w księdze głównej tylko wymagane ustawowo informacje, wykonując szczegółowe obliczenia poza nią
Blog
Zwiększ możliwości użytkowników dzięki elastyczności

Zwiększ możliwości użytkowników dzięki elastyczności

Dedykowane rozwiązanie do szybkiego tworzenia, prowadzenia, zmieniania i analizowania alokacji przez użytkowników biznesowych.

 • Zmniejsz zależność od infrastruktury IT. Użytkownicy biznesowi tworzą modele i elastyczne alokacje, wykorzystując prosty język
 • Zwiększ elastyczność działalności dzięki kompleksowemu, szczegółowemu modelowaniu biznesowemu i szybkim zmianom założeń
 • Zyskaj poparcie użytkowników biznesowych, zapewniając całkowitą transparentność na każdym etapie alokacji
 • Obniż całkowity koszt posiadania. Poświęcaj mniej czasu pozyskiwaniu danych i obsłudze arkuszy kalkulacyjnych, a więcej analizie
Blog
Usprawnienie procesu podejmowania decyzji

Usprawnienie procesu podejmowania decyzji

Określaj, jak lepiej spożytkować ograniczone zasoby i środki inwestycyjne, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

 • Szybko maksymalizuj zyski dzięki raportom z krzywą zysków i wyraźnie oznaczonymi wartościami odstającymi
 • Twórz inicjatywy, których celem jest obniżenie kosztów obsługi klienta dzięki łatwym zmianom założeń i analizie efektów
 • Lepiej zarządzaj wydatkami, mając lepszy obraz ich przyczyn
 • Udostępnij kadrze kierowniczej analizy, na podstawie których mogą podejmować decyzje, korzystając z funkcji dochodzenia przyczyn, wbudowanych narzędzi analitycznych i zaawansowanych możliwości raportowania ad-hoc

Zacznij już teraz