Przejdź z Hyperion na Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM)

Zrzut ekranu przedstawiający łatwe w użyciu działania związane z planowaniem scenariuszy w zakresie EPM

Przeobraź swoje procesy finansowe dzięki chmurze

Elastyczność polega na likwidowaniu odgradzających nas murów i jednoczesnym koordynowaniu różnych funkcji. Jest to możliwe tylko w przypadku korzystania ze zintegrowanego i kompletnego rozwiązania takiego jak Oracle Fusion Cloud EPM. Tysiące klientów Hyperion już przeniosło się do Oracle Fusion Cloud EPM, aby być na bieżąco z innowacjami, pozostać elastycznymi i skupiać się na tym, co najważniejsze.

Uzyskali oni znaczne korzyści:

45%

mniej dni w planowaniu miesięcznym

62%

Poprawa efektywności dzięki dopasowaniu transakcji

77%

szybsze definiowanie, tworzenie i udostępnianie raportów

78%

poprawa produktywności i efektywności zarządzania zmianami dzięki rozwiązaniu Oracle Enterprise Data Management

Źródło: ankieta Oracle z 2022 r. dotycząca wartości EPM

Dzięki wdrożeniu platformy Oracle Cloud EPM klienci mogą być bardziej innowacyjni i działać sprawniej

Z tej infografiki, opartej na wynikach przeprowadzonego przez nas w 2022 r. badania korzyści z wdrożenia systemu EPM, wynika, że dzięki zastosowaniu automatyzacji i opartych na najlepszych praktykach procesów rozwiązania Oracle Cloud EPM organizacje zyskały czas, który mogą przeznaczać na realizację ważniejszych celów strategicznych takich jak inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Wybierz sposób przejścia do chmury, aby osiągnąć swoje cele we własnym tempie

Przenieś procesy biznesowe na wyższy poziom dzięki chmurze

Zacznij od przejścia na aplikacje Oracle Cloud EPM w chmurze — we własnym tempie — aby wykorzystać wbudowane najlepsze praktyki i innowacje technologiczne. Zaktualizuj procesy zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa takie jak planowanie, zamknięcie finansowe, zarządzanie danymi przedsiębiorstwa itp. Wszystkie mogą być wdrożone według potrzeby.

Rozszerz zakres procesów biznesowych dzięki chmurze

Uzupełnij co najmniej jeden proces biznesowy, rozszerzając istniejące wdrożenia lokalne o takie procesy, jak raportowanie podatków, uzgadnianie kont, planowanie, zarządzanie rentownością i kosztami oraz raportowanie przedsiębiorstwa.

Połącz ludzi i procesy biznesowe na nowe sposoby

Przenieś się do Oracle Fusion Cloud EPM poprzez migrację z lokalnego EPM, aby przeobrazić sposoby łączenia ludzi i procesów. Uzyskaj wszystkie korzyści płynące z prowadzenia działalności cyfrowej: najnowsze innowacje dostarczane za pośrednictwem regularnych aktualizacji, funkcje społecznościowe i mobilne, cenne informacje i wnioski dostarczane przez spersonalizowane pulpity nawigacyjne i raporty, analizy predykcyjne, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe itp.

Planowanie w chmurze: zintegruj wszystkie swoje plany

W przypadku obecnych użytkowników lokalnego rozwiązania Oracle Hyperion Planning zintegrowane możliwości planowania w Oracle Cloud EPM pozwalają zaspokoić wszystkie potrzeby finansowe i operacyjne. Oracle Cloud EPM zawiera znaczące innowacje nowej generacji, w tym możliwości planowania najlepszych praktyk oraz wbudowane mechanizmy sztucznej inteligencji i analizy danych, co zapewnia dokładność i znacznie zwiększa wydajność. Funkcje te pozwalają na modelowanie scenariuszy, łączenie planów finansowych i operacyjnych z gotowymi modułami oraz uzyskiwanie nowych wniosków za pomocą modelowania warunkowego na dużą skalę — a wszystko to za pośrednictwem jednej kompletnej, zintegrowanej platformy planowania.

Jeśli wykorzystamy uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, by pomóc pracownikom, to analitycy finansowi przestają być konsolidatorami danych i mogą zająć się sporządzaniem prognoz finansowych. Uwielbiamy innowacje. Uwielbiamy nowe technologie. Uwielbiamy chmurę.

Bill Roy Starszy dyrektor ds. EPM i inteligencji biznesowej w Western Digital

Zamknięcie finansowe w chmurze: szybki, elastyczny i dokładny proces zamknięcia

Oracle Cloud EPM to doskonałe rozwiązanie do wszystkich procesów biznesowych EPM — niezależnie od tego, czy dotyczą one rozszerzonego zamknięcia i konsolidacji, czy też planowania i budżetowania. Oracle Cloud EPM to jedno rozwiązanie chmurowe EPM nowej generacji, które wykorzystuje ponad 30 lat doświadczeń związanych z funkcjami biurowymi i finansowymi rozwiązań Hyperion. Rozwiązanie to stało się najbardziej kompletnym pakietem EPM obejmującym wszystkie aspekty procesów EPM.

Oracle Cloud EPM zapewnia znacznie lepsze funkcje rozszerzonego zamknięcia finansowego niże oferowane lokalnie rozwiązanie Hyperion Financial Management i obejmuje teraz pełną orkiestrację zamknięcia, kompleksowe uzgadnianie kont, konsolidację, rezerwy podatkowe oraz wszystkie raporty zarządcze i ustawowe. Ponadto oferuje też wiele gotowych do użycia funkcji (np. automatyczne raportowanie przepływów pieniężnych na każdym poziomie, śledzenie źródła danych lub w pełni zintegrowaną inteligentną automatyzację procesów), które zastępują niestandardowe rozwiązania Hyperion — wystarczy po prostu je włączyć w swojej aplikacji w chmurze. Wszystkie te zalety są dostępne w nowym, uproszczonym środowisku użytkownika wraz z nowoczesnymi pulpitami nawigacyjnymi pomogą zwiększyć produktywność użytkowników i elastyczność działania, co pomaga osiągnąć zintegrowane, ciągłe zamknięcie.

Byłem zaskoczony, że tak łatwo da się przenieść z Oracle Hyperion do Oracle Cloud EPM. Teraz mam dostęp do wielu nowych funkcji. Aktualizacje są łatwe we wdrożeniu, nie przeszkadzają w pracy i nie są drogie tak jak w przypadku lokalnych rozwiązań.

Nate Shipp Kierownik ds. planowania i analizy finansowej w NCS Multistage

Przedsiębiorstwa różnych rozmiarów ze wszystkich branż odnoszą korzyści z migracji z lokalnego rozwiązania Oracle Hyperion EPM do Oracle Fusion Cloud EPM.

Jak możemy pomóc? Porozmawiaj z naszym ekspertem ds. Oracle Cloud EPM.