Oracle Tax Reporting Cloud

Jedno rozwiązanie do podatków i finansów

Oracle Tax Reporting Cloud to rozwiązanie do obsługi podatków, które współpracuje z posiadanymi systemami finansowymi, zapewniając skuteczne i wydajne zarządzanie procesami podatkowymi, w tym przepisami podatkowymi oraz sprawozdaniami dla poszczególnych państw (ang. country by country reporting, CbCR).

 • Tax Reporting Cloud Service — zrzut ekranu 1

  Rozwiązanie TRCS obejmuje gotowe do użycia funkcje dotyczące przepisów podatkowych i sprawozdań dla poszczególnych państw, wykorzystujące dane i technologie używane w systemach finansowych.

 • Tax Reporting Cloud Service — zrzut ekranu 2

  Rozwiązanie TRCS zapewnia uzupełniające narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające działom podatkowym przeniesienie do chmury – wszelkich procesów opartych na arkuszach i w efekcie wykorzystanie ściślejszych procedur kontroli oraz funkcji automatyzacji i współpracy.

 • Tax Reporting Cloud Service — zrzut ekranu 3

  Rozwiązanie TRCS obejmuje niezawodny system zarządzania przepływem pracy i zadaniami, który można wykorzystać do kierowania procesami, takimi jak daty składania zeznań podatkowych, zarządzanie sporami, procesy dla poszczególnych państw i inne zadaniowe procesy podatkowe…

 • Tax Reporting Cloud Service — zrzut ekranu 4

  Rozwiązanie Tax Reporting Cloud oferuje wstępnie utworzone pulpity nawigacyjne zapewniające szybki dostęp do kluczowych wskaźników wydajności w zakresie podatków.

 • Tax Reporting Cloud Service — zrzut ekranu 5

  Rozwiązanie Tax Reporting Cloud oferuje najlepsze funkcje do obsługi podatków oraz jedno sprawdzone źródło wszelkich informacji podatkowych i finansowych.

 

Gotowe najlepsze praktyki

Gotowe najlepsze praktyki

 • Rozwiązanie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie przepisów podatkowych obejmuje szeroką gamę funkcji automatyzacji (np. obliczanie stałych/tymczasowych różnic na bazie danych zaksięgowanych)
 • Rozwiązanie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie CbCR obejmuje gromadzenie danych, przepływ pracy, automatyzację obsługi danych, wstępnie przygotowane kluczowe wskaźniki wydajności dla flag inspekcji
 • Wstępnie przygotowane pulpity nawigacyjne i raporty pozwalają na łatwe tworzenie sprawozdań
 • Smart View zapewnia zaawansowane analizy ad hoc wszystkich raportowanych danych
 • Konfigurowalne zabezpieczenia w celu ochrony wrażliwych danych
Doskonalenie procesów podatkowych

Doskonalenie procesów podatkowych

 • Konfigurowalna platforma do zarządzania zadaniami i kalendarzem zintegrowana z systemami finansowymi
 • Konfigurowalne uzupełniające narzędzie do zarządzania danymi oferujące centralne repozytorium do ręcznego wprowadzania danych
 • Konfigurowalne pulpity nawigacyjne, m.in. do analizy sumy podatku (bezpośredni, od sprzedaży i VAT, od środków trwałych, od nieruchomości itd.)
 • Logowanie jednokrotne w zgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i podziału obowiązków
Bezproblemowa transparentność systemów podatkowych i finansowych

Bezproblemowa transparentność systemów podatkowych i finansowych

 • Raportuj dane z systemu podatkowego, uzgadniania, planowania i ERP
 • Bezpośrednia integracja danych ze źródłowymi systemami finansowymi (w chmurze i lokalnie)
 • System podatkowy wykorzystuje te same procesy obsługi metadanych i aparat przetwarzania walut, które stosowane są w systemie finansowym
 • Obejmuje zaawansowaną platformę zapewniania zgodności, w tym inspekcje, podział obowiązków i transparentne obliczenia
 • System podatkowy i finansowy wykorzystują tę samą platformę technologiczną

Zacznij już teraz