Oracle — rozwiązania SCM — konserwacja zasobów

Zarządzanie konserwacjami

Przekazuj ważne informacje o zasobach do wszystkich działów oraz zwiększ niezawodność sprzętu i wykorzystanie możliwości fabryki.

Konserwacja zasobów

System zarządzania zasobami przedsiębiorstwa pozwala firmom realizować najlepsze praktyki w zakresie konserwacji, zarządzać całym cyklem życia zasobów oraz mieć pełny wgląd we wszystkie typy zasobów i sprzętu.

Zarządzanie zasobami w różnych branżach

Zarządzanie zasobami w różnych branżach

Zarządzanie wszystkimi typami zasobów w ramach jednego repozytorium, w tym zasobami ulokowanymi w różnych branżach i zasobami szczególnie zróżnicowanymi.

 • Zaawansowana, elastyczna platforma do obsługi zasobów, w tym instalacji, infrastruktury, urządzeń transportowych i przenośnych.
 • Pomiar wydajności zasobów w ramach jednego widoku i jednego repozytorium korzystającego z aplikacji samoobsługowych
 • Przejście z interwencyjnego modelu konserwacji na model prewencyjny i zależny od warunków
 • Definiowanie, organizowanie i śledzenie historii i danych dotyczących awarii za pomocą niestandardowych funkcji
Krótki opis rozwiązania: Oracle Enterprise Asset Management (PDF)
Efektywna konserwacja i zapewnienie jakości zgodnie z przepisami

Efektywna konserwacja i zapewnienie jakości zgodnie z przepisami

Optymalizacja kosztów ogólnych produkcji i zwiększenie efektywności działań operacyjnych w każdym ośrodku

 • Standaryzacja najlepszych praktyk w zakresie konserwacji i raportowania wydajności w celu uzyskania lepszego i spójniejszego wglądu w produktywność zasobów
 • Rejestrowanie historii transakcji dotyczących zasobów realizowanych w innych modułach Oracle
Film: Unique by Design: The Noble Energy Story (6:00)
Zarządzanie kosztami konserwacji

Zarządzanie kosztami konserwacji

Zwiększenie zwrotu z inwestycji w środki trwałe dzięki integracji aspektów fizycznych i finansowych oraz wspieraniu ścisłej współpracy w ramach cykli życia produktów i usług.

 • Szacowanie kosztów na podstawie wymagań dotyczących materiałów, robocizny i wyposażenia
 • Generowanie i śledzenie rzeczywistych kosztów oraz rejestrowanie i przechowywanie historii prac na potrzeby podejmowania decyzji dotyczących przyszłych prac konserwacyjnych
 • Obsługa operacji rozmieszczania zasobów, w tym przenoszenia, przywracania i wycofywania składników majątku z użytku
Historia klienta: Nuklearna Elektrarna Krško przechodzi na nowej generacji oprogramowanie dla przedsiębiorstw (PDF)

Powiązane produkty i zasoby

 • Oracle Supply Chain Management

  Dowiedz się, jak Oracle modernizuje globalny łańcuch dostaw.

 • Zrewolucjonizuj raportowanie

  Generuj zdefiniowane fabrycznie, wbudowane w każdą aplikację chmurową, zachęcające do dyskusji, interesujące i użyteczne raporty z bogatą grafiką, dynamicznymi analizami i treściami generowanymi w czasie rzeczywistym.


Rozpocznij