Oracle — rozwiązania SCM — Asset Tracking

Zarządzanie konserwacjami

Przekazuj ważne informacje o zasobach do wszystkich działów oraz zwiększ niezawodność sprzętu i wykorzystanie możliwości fabryki.

Śledzenie zasobów

Idealne dla kapitałochłonnych firm rozwiązanie Oracle do kompleksowego śledzenia cyklu życia zasobów zapewnia śledzenie zasobów rozproszonych po całym świecie, a także wgląd w te zasoby i kontrolę nad nimi.

Wgląd w zasoby i ich śledzenie

Wgląd w zasoby i ich śledzenie

Bezproblemowa integracja z aplikacjami operacyjnymi i finansowymi Oracle pozwala użytkownikom uzyskać lepszy wgląd w zasoby oraz umożliwia dokładne i terminowe aktualizowanie informacji na ich temat.

  • Kompleksowy wgląd w zasoby i ich konfiguracje w terenie i w magazynie
  • Zarządzanie szeroką gamą informacji fizycznych, takich jak ilość, numery seryjne, lokalizacja i zużycie
Film: Świadoma unikatowość: historia firmy Noble Energy (6:00)
Tworzenie zasobów i aktualizowanie informacji o nich

Tworzenie zasobów i aktualizowanie informacji o nich

Zmniejsz potrzebę ręcznej interwencji w procesie tworzenia zasobów i zadbaj o to, aby informacje o lokalizacji i stanie zasobów były zawsze aktualne i dokładne.

  • Odchylenia w rachunku kosztów można łatwo rejestrować i ustawiać, dostarczając wyczerpujące informacje finansowe
  • Śledzenie i aktualizacja historii transakcji dotyczących zasobów realizowanych w innych modułach Oracle
Historia klienta: Nuklearna Elektrarna Krško przechodzi na nowej generacji oprogramowanie dla przedsiębiorstw (PDF)
Proces „od zakupu do wycofania z użytku”

Proces „od zakupu do wycofania z użytku”

Zarządzaj całym procesem cyklu życia zasobów.

  • Przeprowadzanie operacji rozmieszczania zasobów, takich jak przenoszenie, przywracanie, recykling i wycofywanie z użytku
  • Zarządzanie przenoszeniem zasobów między wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz wymianą i wypożyczaniem zasobów
  • Obsługa procesów biznesowych COI z przepływem wysyłek dla zamówień sprzedaży
Film: Wells Enterprise przechodzi z interwencyjnego na prewencyjny tryb konserwacji (2:26)

Pokrewne produkty i rozwiązania

Rozpocznij