Oracle — rozwiązania SCM — Complex Maintenance Repair and Overhaul

Możliwości konserwacji
Zarządzanie konserwacjami

Przekazuj ważne informacje o zasobach do wszystkich działów oraz zwiększ niezawodność sprzętu i wykorzystanie możliwości fabryki.

Complex Maintenance Repair and Overhaul

Zarządzaj obsługą serwisową samolotów używanych do transportu i w działaniach obronnych oraz śledź usługi z zakresu obsługi serwisowej, napraw i remontów kapitalnych na rzecz producentów z sektora lotniczego, kosmicznego i obronnego.

Obsługa serwisowa w sektorach transportu powietrznego i obronności

Obsługa serwisowa w sektorach transportu powietrznego i obronności

Zoptymalizuj wykorzystanie sprzętu i zminimalizuj koszty przestrzegania przepisów dzięki najbardziej wszechstronnemu rozwiązaniu do obsługi serwisowej i remontów kapitalnych dla przemysłu lotniczego, kosmonautycznego i obronnego.

  • Śledzenie przez cały cykl życia i cały czas trwania obsługi serwisowej zgodności konfiguracji i części z przepisami, z uwzględnieniem wymaganych akceptacji, aby zapewnić pełną odpowiedzialność
  • Kompleksowe rozwiązanie do kontroli dokumentów obsługuje elektroniczny odbiór dokumentów, zarządzanie nimi i ich publikowanie
  • Wszechstronne i zintegrowane rozwiązanie do planowania obsługuje prognozowanie, planowanie i tworzenie harmonogramów
Artykuł: Korean Air nabiera wysokości dzięki wykorzystaniu swojego najważniejszego zasobu: informacji
Obsługa serwisowa, naprawy i remonty kapitalne w przemyśle lotniczym, kosmicznym i obronnym

Obsługa serwisowa, naprawy i remonty kapitalne w przemyśle lotniczym, kosmonautycznym i obronnym

Świadcz dochodowe usługi z zakresu obsługi serwisowej, napraw i remontów kapitalnych. Czerp dochody z dostaw części zamiennych.

  • Rozpowszechnianie olbrzymich ilości informacji do celów serwisowych dzięki zapewnieniu ich łatwiejszej dostępności dla aplikacji obsługowych
  • Zwiększenie zdolności do świadczenia usług z zakresu obsługi serwisowej, napraw i remontów kapitalnych oraz dostarczania części zamiennych
  • Zwiększenie strumieni przychodów dzięki ściślejszej integracji między systemami zarządzania materiałami i świadczenia usług w środowisku globalnym
Film: MRS osiąga większą wydajność i sprawność dzięki rozwiązaniom Oracle CMRO i EAM (2:04)

Pokrewne produkty i rozwiązania

Rozpocznij