Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Rozwiązanie Oracle API Gateway jest teraz ogólnie dostępne

Twórz skalowalne i bezpieczne natywne aplikacje chmurowe, które zawierają interfejsy API RESTful do komunikacji z usługami zaplecza.

Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure API Gateway jest teraz ogólnie dostępne
Zarządzanie przez Oracle

Zarządzanie przez Oracle

Oracle API Gateway to w pełni zarządzana usługa. Nie trzeba przygotowywać serwerów ani ich utrzymywać.

Tworzenie bezserwerowych interfejsów API

Tworzenie bezserwerowych interfejsów API

Używając tego rozwiązania w połączeniu z rozwiązaniem Oracle Functions, można tworzyć bezserwerowe interfejsy API RESTful. Nie trzeba przygotowywać żadnych zasobów obliczeniowych, wystarczy napisać funkcję i wdrożyć ją jako interfejs API.

Opłata za faktycznie wykorzystane zasoby

Opłata za faktycznie wykorzystane zasoby

Za usługę bramy API płacisz tylko wtedy, gdy jej używasz. Nie płacisz za żadne niewykorzystane punkty końcowe interfejsów API.

Cechy produktu

Otwórz wszystko Zamknij wszystko

Udostępnianie punktów końcowych interfejsów API

Przetwarzaj ruch z urządzeń klienckich znajdujących się w warstwie czołowej i łatwo przekazuj go do usług zaplecza. Używaj jednej bramy interfejsu API do połączenia wielu usług zaplecza, takich jak moduły równoważenia obciążenia, instancje obliczeniowe, kontenery i funkcje bezserwerowe.

Łączność z usługami infrastruktury na zapleczu

Publikuj prywatne i publiczne punkty końcowe interfejsów API połączone z usługami zaplecza w środowisku Oracle Cloud Infrastructure, takimi jak Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Functions czy dowolne wystąpienia usług Oracle Compute.

Zabezpieczanie swoich interfejsów API

Prywatne i publiczne punkty końcowe interfejsów API obsługują funkcje sprawdzania, transformacji, CORS, uwierzytelniania i autoryzacji interfejsów API. Usługa Oracle API Gateway jest w pełni zintegrowana z rozwiązaniem Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management (IAM), aby ułatwić uwierzytelnianie.

Wycena jednostkowa

Produkt Cena jednostkowa Model metryczny
API Gateway 1 milion wywołań do interfejsu API miesięcznie
Apiary — Standard Liczba użytkowników w miesiącu
Apiary — Professional Liczba użytkowników w miesiącu
API Platform Cloud Service Liczba zdarzeń użycia bramy w ciągu godziny

Roczna cena elastyczna = cena jednostkowa

Zapytania rozliczeniowe