Elastyczny model kupowania i wykorzystywania usług chmury

Wprowadzenie uniwersalnych kredytów i modelu „bring your own license” (przyjdź z własną licencją).

 • Informacje ogólne
 • FAQ
 

Larry Ellison omawia usługę Oracle Cloud: Większa automatyzacja, niższe ceny.

Dwa nowe programy Oracle ułatwiają firmom kupowanie usług w chmurze i korzystanie z nich, dzięki czemu firmy uzyskują większą wartość z dotychczasowych inwestycji w oprogramowanie Oracle. Programy te, to Oracle Universal Credit Pricing (ceny uniwersalnych kredytów, Oracle UC) i Oracle Bring Your Own License (przynieś swoją licencję, Oracle BYOL) to PaaS. Oba te programy ułatwiają organizacjom przejście do chmury.

Chociaż organizacje są chętne do przejścia do chmury, wiele z nich napotkało przeszkody, które zmusiły je do dokonania wyboru między elastycznością, a niższymi kosztami. Wyzwania są następujące:

 • Stopień komplikacji chmury.
 • Niezdolność do wyrównania wydatków między różnymi usługami.
 • Ograniczenia stwarzane przez ograniczoną widoczność wydatków na chmurę i kontrolę nad nimi.
 • Pełne wykorzystanie w chmurze aktualnych inwestycji na oprogramowanie w infrastrukturze lokalnej.

Nowe programy Oracle UC i BYOL to PaaS są dostępne już dziś; obejmują one usługi Oracle Cloud i Oracle Cloud at Customer.

 

„Całkowicie przekształcamy sposób, w jaki wszystkie firmy kupują i użytkują usługi chmury, zapewniając elastyczność i wybór. Dziś łączymy najniższe ceny z najwyższą wydajnością i zwiększoną automatyzacją w celu zapewnienia naszym klientom niższego łącznego kosztu posiadania”.

– Larry Ellison, prezes i dyrektor ds. technologii firmy Oracle

Larry Ellison do klientów: „Zmieniamy sposób, w jaki kupujecie usługi chmury i ich używacie”.

Ceny uniwersalnych kredytów Oracle: Elastyczne opcje kupowania i wykorzystywania usług Paas i IaaS firmy Oracle

Dzięki programowi Oracle UC klienci mają jedną, prostą umowę, zapewniającą nieograniczony dostęp do wszystkich bieżących i przyszłych usług na platformach Oracle PaaS oraz IaaS. Klienci uzyskują dostęp na żądanie do wszystkich usług oraz korzyść w postaci niższego kosztu opłacanych z góry usług. Dodatkowo klienci zyskują:

 • Elastyczne, dostosowane do potrzeb możliwości uaktualniania, rozszerzania lub przenoszenia usług między centrami danych.
 • Możliwość zmiany użytkowanych usług PaaS lub IaaS bez powiadamiania Oracle.
 • Korzyści z używania kredytów na usługi chmury w celu skorzystania z nowych usług, gdy staną się dostępne.

Oracle ujawnia nowe programy, które zmieniają sposób kupowania i używania chmury przez klientów.

Przynieś swoją licencję do bazy danych Oracle na platformie PaaS: Dodatkowa wartość dzięki przenośności licencji

W tej chwili klienci mogą przenieść na platformę Oracle IaaS swoje licencje na oprogramowanie w infrastrukturze lokalnej. Dzięki nowemu programowi BYOL Oracle rozszerza ofertę, umożliwiając klientom ponowne użycie ich licencji na oprogramowanie Oracle PaaS, takie jak Oracle Database, oprogramowanie warstwy pośredniej Oracle, Oracle Analytics i wiele innych.

Klienci mający licencje lokalne mogą wykorzystać tę inwestycję, aby:

 • Używać usługi Oracle Database Cloud za ułamek starej ceny PaaS.
 • Dodatkowo zmniejszyć koszty zarządcze i operacyjne wymagane do utrzymania oprogramowania lokalnego, dzięki wykorzystaniu automatyzacji na platformie PaaS.
 

Zapewni to klientom swobodę „rozszerzania, przenoszenia, rezygnacji i wypróbowywania nowości”, mówi Larry Ellison, prezes i dyrektor ds. technologii firmy Oracle. „Oznacza to całkowitą elastyczność; im więcej używana, tym tańsza”.

 

Ellison mówi, że obecna strategia Oracle polega na zapewnianiu niższego całkowitego kosztu posiadania niż Amazon Web Services. „Całkowicie przekształcamy sposób, w jaki firmy kupują i użytkują usługi chmury”. „Zwiększamy ich elastyczność i opłacalność w stopniu, jakiego nie jest w stanie zaoferować żaden z naszych konkurentów”.


Zacznij już teraz