Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

Certificaţi controalele cu încredere

Reimaginaţi conformitatea pentru a lua decizii care ţin cont de riscuri, a facilita responsabilizarea eficientă şi a promova supravegherea financiară.

Preveniţi fraudele interne şi breşele de securitate
Fluidizaţi conformitatea

Fluidizaţi conformitatea

Fluidizaţi întreţinerea controalelor şi administraţi conformitatea financiară cu un spaţiu de stocare centralizat şi securizat. Sporiţi productivitatea şi reduceţi riscurile raportării financiare prin automatizarea activităţilor privind conformitatea.

Conectaţi rezultatele de afaceri cu riscurile
Stabiliţi şi actualizaţi matricea de riscuri şi controale, planurile de testare a controlului şi instrucţiunile.

Promovaţi o cultură a conştientizării riscurilor
Implicaţi deţinătorii de procese în detectarea şi remedierea riscurilor şi în evaluarea controalelor. Automatizaţi testările (evaluările) periodice sau ad hoc ale controalelor, evaluările riscurilor sau sondajele, pentru a asigura actualizarea.

Remediaţi problemele şi certificaţi cu încredere
Raportaţi problemele ca parte a fluxului de evaluare, notificaţi automat deţinătorii problemelor şi persoanele care aprobă. Creaţi şi actualizaţi planuri de remediere şi certificaţi controalele (de ex. SOX 302 şi 404).

Managementul raportării integrate, al panourilor de bord şi al excepţiilor

Managementul raportării integrate, al panourilor de bord şi al excepţiilor

Raportarea şi tablourile de bord
Utilizaţi funcţionalităţile standard preintegrate ale platformei (OTBI) pentru raportare şi tablouri de bord..

Analizaţi, investigaţi şi preveniţi
Alocaţi deţinători pentru efectuarea analizelor şi investigaţiilor şi pentru a preveni proactiv incidente.

Gestionaţi eficient excepţiile
Gestionaţi excepţiile utilizând fluxuri de lucru simple şi minimizaţi intervenţia manuală cu închiderea automată şi inteligentă a conflictelor.

Acceleraţi auditurile şi evaluările
Creaţi un canal de audit prin asocierea analizelor şi investigaţiilor privind excepţiile cu riscurile de afaceri documentate, pentru a accelera evaluările.