Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Certificați controalele cu încredere

Reimaginați conformitatea pentru a lua decizii care țin cont de riscuri, a facilita responsabilizarea eficientă și a promova supravegherea financiară.

Preveniți fraudele interne și breșele de securitate
Fluidizați conformitatea

Fluidizați conformitatea

Fluidizați întreținerea controalelor și administrați conformitatea financiară cu un spațiu de stocare centralizat și securizat. Sporiți productivitatea și reduceți riscurile raportării financiare prin automatizarea activităților privind conformitatea.

Conectați rezultatele de afaceri cu riscurile
Stabiliți și actualizați matricea de riscuri și controale, planurile de testare a controlului și instrucțiunile.

Promovați o cultură a conștientizării riscurilor
Implicați deținătorii de procese în detectarea și remedierea riscurilor și în evaluarea controalelor. Automatizați testările (evaluările) periodice sau ad hoc ale controalelor, evaluările riscurilor sau sondajele, pentru a asigura actualizarea.

Remediați problemele și certificați cu încredere
Raportați problemele ca parte a fluxului de evaluare, notificați automat deținătorii problemelor și persoanele care aprobă. Creați și actualizați planuri de remediere și certificați controalele (de ex. SOX 302 și 404).

Managementul raportării integrate, al panourilor de bord și al excepțiilor

Managementul raportării integrate, al panourilor de bord și al excepțiilor

Raportarea și tablourile de bord
Utilizați funcționalitățile standard preintegrate ale platformei (OTBI) pentru raportare și tablouri de bord..

Analizați, investigați și preveniți
Alocați deținători pentru efectuarea analizelor și investigațiilor și pentru a preveni proactiv incidente.

Gestionați eficient excepțiile
Gestionați excepțiile utilizând fluxuri de lucru simple și minimizați intervenția manuală cu închiderea automată și inteligentă a conflictelor.

Accelerați auditurile și evaluările
Creați un canal de audit prin asocierea analizelor și investigațiilor privind excepțiile cu riscurile de afaceri documentate, pentru a accelera evaluările.