Ce este ERP?

Acronimul ERP vine de la enterprise resource planning (planificarea resurselor enterprise). Se referă la sistemele şi pachetele de software utilizate de organizaţii pentru a gestiona activităţile de afaceri zilnice, cum ar fi contabilitatea, aprovizionarea, managementul de proiect şi producţia. Sistemele ERP unesc şi definesc o multitudine de procese de afaceri şi permit fluxul de date între acestea. Prin colectarea datelor tranzacţionale partajate ale unei organizaţii din mai multe surse, sistemele ERP elimină duplicarea datelor şi oferă integritatea datelor printr-o „singură sursă veridică”.

În prezent, sistemele ERP sunt esenţiale pentru gestionarea a mii de afaceri de toate dimensiunile, din toate domeniile. Pentru aceste companii, ERP este indispensabil precum este energia electrică pentru iluminat.

Elemente de bază ERP

Sistemele ERP sunt create conform unei structuri (scheme) de date comune, definite, care are, de obicei, o bază de date comună Sistemele ERP oferă acces la date enterprise din mai multe activităţi, utilizând construcţii şi definiţii similare precum şi experienţe comune ale utilizatorilor.

Principiul de bază ERP este colectarea centralizată a datelor pentru distribuţie la scară largă.

În locul mai multor baze de date unice, cu inventare nesfârşite de foi de calcul deconectate, sistemele ERP organizează haosul, astfel încât toţi utilizatorii – de la directori la personalul administrativ – pot crea, stoca şi utiliza aceleaşi date derivate prin procese comune. Printr-un depozit de date centralizat şi sigur, orice angajat din cadrul organizaţiei poate avea încredere că datele sunt corecte, actualizate şi complete. Integritatea datelor este asigurată pentru orice activitate efectuată la nivelul organizaţiei, de la declaraţii financiare trimestriale la rapoarte extraordinare privind creanţele, fără implementarea foilor de calcul predispuse la greşeli.

Vizualizaţi toate resursele pentru ERP

Valoarea ERP pentru afaceri

Este imposibil să ignoraţi impactul ERP în lumea afacerilor din prezent. Deoarece datele şi procesele enterprise sunt corelate în sistemele ERP, afacerile pot alinia departamente separate şi pot îmbunătăţi fluxurile de lucru, rezultatul fiind economii semnificative la rezultatele finale. Exemple de beneficii specifice pentru afaceri:

  • Informaţii de afaceri îmbunătăţite—din informaţii în timp real generate de rapoarte
  • Costuri operaționale mai mici—prin procese de afaceri definite și mai eficiente
  • Colaborare îmbunătăţită Din partajarea datelor de către utilizatori în contracte, solicitări şi comenzi de achiziţionare
  • Eficiență îmbunătățită—printr-o experienţă comună a utilizatorilor în multe funcţii de afaceri şi procese de afaceri gestionate
  • Infrastructură unitară—din back-office până în front-office, toate activităţile de afaceri au aceeaşi abordare
  • Rate de adopție ridicate—datorită experienţei şi designului comune pentru utilizatori
  • Risc redus—prin intermediul integrităţii îmbunătăţite a datelor şi controalelor financiare
  • Costuri reduse pentru management și operare—prin integritate a datelor îmbunătățită și controale financiare

Vedeţi toate produsele ERP

Trecut: Istoricul ERP

De la documente pe hârtie la dispozitive mobile

Istoricul ERP depăşeşte 100 de ani. În 1913, inginerul Ford Whitman Harris a creat modelul economic order quantity (EOQ), un sistem de fabricaţie pe suport de hârtie folosit la planificarea producţiei. Timp de câteva decenii, EOQ a fost etalonul din domeniul producţiei. Toolmaker Black and Decker a schimbat regulile jocului în 1964, fiind prima companie care a adoptat soluţia material requirements planning (MRP), combinând conceptele EOQ cu un computer mainframe.

MRP a rămas etalonul în producţie până la dezvoltarea manufacturing resource planning (denumit MRP II), în 1983. MRP II conţinea module in forma unor componente software arhitecturale esenţiale dar şi componente de bază integrate pentru producţie, inclusiv achiziţii, devize pentru materiale, planificare şi gestionare a contractelor. Pentru prima dată, diferite activităţi de producţie au fost integrate într-un sistem comun. MRP II oferea şi o viziune cuprinzătoare asupra modului în care organizaţiile utilizau software-ul pentru a partaja şi integra datele enterprise totodată puteau spori eficienţa operaţională, obţinând o planificare mai bună a producţiei, inventare cu volum redus şi mai puţine pierderi (rebuturi).

Datorită evoluţiei tehnologiei computerelor în anii 1970 şi 1980, conceptele similare cu MRP II au fost dezvoltate pentru a gestiona activităţi de afaceri care nu mai ţineau doar de producţie, integrarea finanţelor, relaţiile cu clienţii şi datele privind resursele umane. Până în 1990, analiştii în tehnologie au găsit un nume pentru această categorie nouă de software pentru gestionarea afacerilor – şi anume enterprise resource planning.

Prezent: ERP în prezent

De la nivel on-premise la cloud

Din anii 1990 până la începutul secolului 21, adoptarea ERP s-a dezvoltat considerabil, deoarece numeroase organizaţii s-au bazat pe ERP pentru fluidizarea proceselor de bază în afaceri şi pentru îmbunătăţirea vizibilităţii datelor. În acelaşi timp, costul de implementare a sistemelor ERP a început să crească. Nu numai că hardware-ul şi software-ul on premise necesitau investiţii mari de capital, ci şi sistemele ERP necesitau adesea costuri suplimentare pentru codare personalizată, consultanţi şi instruire.

Între timp, tehnologia ERP a evoluat, utilizând internetul, prin funcţii şi caracteristici noi, cum ar fi analizele integrate. Odată cu trecerea timpului, multe organizaţii au descoperit că sistemele ERP on-premise nu puteau ţine pasul cu cerinţele moderne de securitate sau cu tehnologiile emergente, cum ar fi telefoanele smartphone.

Aici intră în scenă cloudul sau modelul de livrare software-as-a-service (SaaS) pentru ERP. Atunci când software-ul ERP este „în cloud”, acest lucru înseamnă că este gestionat într-o reţea de servere la distanţă şi nu în sediul companiei. Cloudul oferă o alternativă mai economică pentru ERP, care scade cheltuielile operaţionale (OpEx) şi cheltuielile de capital (CapEx), deoarece elimină necesitatea companiilor de a cumpăra software şi hardware sau de a angaja personal IT suplimentar. Deoarece nu există necesitatea cheltuielilor pentru infrastructură, resursele pot fi investite în oportunităţi de dezvoltare. Angajaţii pot să nu se mai axeze pe gestionarea infrastructurii IT, ocupându-se mai bine de activităţile cu valoare adăugată.

Următoarea generaţie ERP

Creat pentru afaceri de toate dimensiunile

Deşi sistemele ERP învechite din trecut erau prea scumpe pentru firmele mici sau medii (SMB), cloudul a rupt această barieră. Printr-o soluţie SaaS, companiile mai mici pot utiliza acelaşi software ERP dovedit, cu putere industrială, pe care organizaţiile mari îl utilizează de mulţi ani. O soluţie ERP bazată pe cloud poate fi implementată rapid, fără investiţii de capital. Pentru firmele mici şi medii, care doresc să inoveze rapid şi să profite de noile oportunităţi în afaceri, ERP Cloud oferă flexibilitatea de a adăuga rapid noi utilizatori şi de a face faţă necesităţilor unui mediu de afaceri în permanentă schimbare.

Începeţi acum cu ERP

Furnizarea unei companii extinse pentru creşterea oportunităţilor

Atunci când ERP Cloud îşi extinde arhitectura financiară de bază pentru a include customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM), human capital management (HCM) şi enterprise performance management (EPM), sistemul uneşte fără probleme toate aplicaţiile într-un singur depozit de date şi oferă o experienţă comună pentru utilizatori. Un sistem ERP extins permite tuturor departamentelor să fie gestionate prin vizibilitate şi colaborare îmbunătăţite, asemenea unei organizaţii unice. De asemenea, oferă acces fără probleme la funcţii de raportare complexe, cum ar fi vizualizarea datelor şi analizele complexe. Prin acces la tehnologiile emergente, cum ar fi Internetul lucrurilor (IoT), organizaţiile obţin o înţelegere cuprinzătoare, în timp real, a activităţilor de afaceri atât în front-office, cât şi în depozite şi în fabrici. Aceste cunoştinţe sunt disponibile pentru angajaţi pe dispozitivele mobile prin instrumentele de socializare.

Creat pentru era digitală, ERP Cloud utilizează instrumentele mobile, sociale şi de analiză din prezent. Fără acestea, nicio organizaţie nu poate avansa.

Luaţi cele mai bune decizii de afaceri cu Oracle ERP Cloud

Organizaţiile s-au străduit întotdeauna să echilibreze costurile ridicate şi complexitatea sistemelor cu nevoie de caracteristici personalizate şi de flexibilitate, îndeplinind totodată cerinţele companiei. Vizionaţi şi aflaţi cum Oracle ERP Cloud oferă echipe conectate, date unificate şi informații statistice în timp real pentru a vă ajuta pe dvs. şi pe echipa dvs. financiară să vă asigurați că sunt luate cele mai bune decizii de afaceri. Faceţi faţă provocărilor de astăzi cu soluţia ERP de a viitorului.