Ce este un director financiar (CFO)?

Directorul financiar (CFO) este profesionistul financial cu rangul cel mai înalt dintr-o organizație, fiind responsabil pentru bunăstarea financiară a companiei. Responsabilitățile directorului financiar includ, dar fără limitare: respectarea reglementărilor, aprobarea bugetului, gestionarea fluxului de capital, planificarea și analiza financiară (FP&A), modelarea scenariilor, consilierea directorului executiv în privința selectării fuziunilor și achizițiilor (M&A) posibile, planificarea ofertelor publice inițiale (IPO), aprobarea cheltuielilor de capital, obținerea de finanțare prin credite și injecții de capital și gestionarea relațiilor cu investitorii. Pe lângă faptul că este un custode financiar, CFO oferă adesea consiliere directorului executiv și consiliului de administrație privind direcția strategică generală a companiei.

Pentru companiile tranzacționate public din Statele Unite, principala responsabilitate a CFO este asigurarea faptul că situațiile financiare trimestriale și anuale sunt întocmite exact și corect, conform regulilor impuse de Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) din SUA. Aceasta înseamnă că situațiile financiare trebuie întocmite în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP), stabilite de Comitetul pentru standarde financiare și contabile (FASB). În cazul companiilor din străinătate, CFO trebuie să se asigure că situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), stabilite de Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB).

Societățile cu capital privat sunt obligate să depună situațiile financiare la SEC doar dacă au active în valoare de peste 10 milioane de dolari și mai mult de 500 de acționari, dar multe dintre ele întocmesc situații financiare oricum, dacă doresc finanțare prin credite sau injecții de capital.

De asemenea, CFO are un rol important privind respectarea criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG) stabilite de Inițiativa de raportare globală (GRI) și de Consiliul pentru standarde de contabilitate pentru sustenabilitate (SASB). Pe măsură ce aceste standarde emergente se dezvoltă și se maturizează, directorii financiari devin tot mai proactivi pentru a implementa soluții pentru criteriile ESG.

Directorii financiari: forța motrice pentru succes în vremuri de schimbare

Calificările și aptitudinile unui CFO

Drumul către funcția de CFO poate fi lung, parcurgerea sa putând să dureze între 10 și 15 ani. Un CFO are, de obicei, experiență în contabilitate sau finanțe și o diplomă universitară în administrarea afacerilor (MBA). Pe lângă cunoștințele despre GAAP, buget, FP&A și gestionarea fluxului de capital, un CFO din ziua de astăzi trebuie să aibă abilități solide de leadership și management, să cunoască și să înțeleagă întreaga strategie de business a organizației sale și să știe cum să preia conducerea transformării financiare a companiei.

Persoanele cu acest rol trebuie să prevadă și să ofere direcția strategică organizației, atât pe baza datelor interne, cât și în funcție de condițiile externe - de mediu, de piață și macroeconomice - și să poată oferi consultanță privind provocările și oportunitățile specifice domeniului.

Acordați prioritate instruirii dvs. în domeniul financiar

Ca dovadă a cunoștințelor în domeniu, obținerea unei diplome de licență și a unei diplome de master este esențială pentru demonstrarea dedicării și capacității de a finaliza proiecte pe termen lung. Pentru a învăța cât mai multe, luați în considerare obținerea unei diplome în administrarea afacerilor sau finanțe.

Deși experiența în domeniul financiar este foarte utilă, deținerea MBA are o importanță mai mare. MBA consolidează cunoștințele financiare acumulate și oferă totodată o bază de cunoștințe puternică pentru strategie și operațiuni. MBA poate ajuta aspiranții să își înceapă călătoria către funcția de CFO.

Crearea unei cariere în domeniul financiar

Deși educația contează, experiența practică în domeniu este la fel de importantă. Deoarece rolul de CFO se concentrează asupra aspectelor fiscale ale afacerii, aspiranții pot începe prin efectuarea de stagii sau căutarea unor locuri de muncă legate de finanțe, inclusiv:

 • Servicii bancare
 • Contabilitate, impozite și audit
 • Consultanță
 • Subscriere
 • Planificare financiară

Dezvoltarea abilităților pentru managementul HR

Chiar dacă deține cunoștințe extinse și experiență în domeniul financiar, un CFO are nevoie de abilitățile adecvate pentru management. Aspiranții la funcția de CFO care își dezvoltă abilitățile esențiale, cum ar fi comunicarea, leadershipul și rezolvarea problemelor, simultan cu obținerea experienței în domeniu își vor depăși concurenții în mod sigur.

Aflați mai multe despre certificarea financiară flexibilă de la Oracle și AICPA

Echipa CFO

În numeroase companii mari, CFO are mai mulți subordonați direcți cu funcții importante.

Contabilul șef (CAO): întrucât rolul de CFO devine tot mai solicitant și extins, CAO preia, de multe ori, sarcina acestuia de supervizare a activităților tactice zilnice. Contabilul șef se ocupă adesea de raportarea SEC, de respectarea standardelor locale și internaționale, de guvernanța corporativă, de managementul riscurilor și de raportarea situației de mediu, socială și de guvernanță (ESG).

Evoluția CAO - și ce înseamnă aceasta pentru CFO

Controlorul financiar: controlorii efectuează operațiunile contabile și financiare de zi cu zi și dețin adesea certificarea pentru contabilitate publică (CPA) sau MBA. Printre responsabilitățile sale se numără crearea rapoartelor care oferă informații privind situația financiară a companiei, inclusiv creanțele, datoriile, inventarul și statul de plată. Controlorul financiar este adesea în subordinea directă a CAO și conduce, de obicei, o echipă de contabili, funcționari care se ocupă de evidența creanțelor/datoriilor și specialiști în calculul salarial.

Trezorierul: este responsabil cu lichiditățile, datoriile și activele companiei - asigurând, în cele din urmă, faptul că, întotdeauna, compania este solvabilă. Aici sunt incluse toate investițiile posibile ale companiei, fie în active fizice, cum ar fi clădirile și echipamentele, fie de natură financiară.

Directorul FP&A: în multe companii mari, directorul departamentului de planificare financiară și analiză se subordonează direct directorului financiar. Cea mai importantă responsabilitate a echipelor FP&A ar putea fi utilizarea datelor financiare, atât curente, cât și istorice, pentru elaborarea de prognoze financiare exacte privind viitoarele venituri, cheltuieli, profituri și fluxuri de capital. Echipele FP&A produc rapoarte interne și externe cu ajutorul cărora CFO poate lua decizii privind extinderea pieței, noile modele de afaceri, M&A, cesionările, bugetul și altele.

Contabilul șef față de controlorul financiar

Evoluția rolului de CFO

Rolul de CFO a evoluat extrem de mult în ultimele decenii, extinzându-se dincolo de raportare și conformitate, astfel încât, în prezent, include strategia de business și transformarea digitală. În trecut, principalele responsabilități erau reducerea costurilor, optimizarea proceselor financiare și „ținerea scorului” prin colectarea datelor, rularea rapoartelor și sumarizarea datelor. În schimb, în prezent, CFO se concentrează asupra sprijinirii transformării modelului de afaceri - nu doar prin optimizarea proceselor financiare, ci și automatizându-le. Directorii financiari de astăzi au responsabilități strategice extinse. Ei îi raportează direct directorului executiv și au o responsabilitate fiduciară față de Consiliul de administrație și cel al reprezentanților acționarilor. Directorii financiari nu sunt doar simpli administratori ai departamentului financiar, ci și catalizatorii strategici ai dezvoltării companiilor.

Aceasta nu înseamnă că sunt scutiți de responsabilitatea gestionării fluxului de capital, conformității cu reglementările sau raportării financiare. CFO este, în continuare, cel care răspunde de bunăstarea financiară a companiei - în primul rând.

Totuși, principalele sarcini ale CFO diferă în funcție de dimensiunea și domeniul organizației, dar și dacă aceasta este sau nu tranzacționată public. În general, directorii financiari acționează și au influență în trei domenii esențiale: controlarea, operațiunile și strategia plus prognoza.

Controlarea

Deși rolul de CFO s-a extins considerabil, coordonarea financiară încă reprezintă o responsabilitate centrală a acestei funcții. Multe companii mari au contabil șef, dar tot directorul financiar este cel care, în cele din urmă, este responsabil de conformitatea cu reglementările, închizând registrele la timp și corect, controlând costurile și gestionând fluxul de capital din întreaga organizație. Asumându-și, parțial, rolul de controlor financiar, CFO este responsabil pentru asigurarea bunei funcționări a contabilității și operațiunilor financiare zilnice. De asemenea, CFO examinează și aprobă rapoarte care oferă o perspectivă mai bună asupra situației financiare a companiei.

În ceea ce privește coordonarea financiară, o parte a activității CFO se referă la instalarea unui cadru adecvat de management al riscurilor, pentru protecția datelor financiare împotriva fraudelor și accesării neautorizate. Software-ul pentru managementul riscurilor ajută organizațiile să respecte conformitatea și mandatele de reglementare, precum Sarbanes-Oxley Act (SOX) și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Închiderea registrelor în mod precis și la timp este, de asemenea, esențială pentru coordonarea financiară. Directorii financiari caută în permanență modalități de a închide registrele mai rapid, iar în acest scop pot utiliza un software de reconciliere automată a conturilor. Acesta nu doar facilitează raportarea SEC mai rapidă, dar îi oferă CFO mai mult timp, în fiecare trimestru, pentru buget, planificarea scenariilor și strategiile privind M&A.

Operațiuni

Gestionarea lichidităților și trezoreriei reprezintă, de asemenea, o parte centrală a rolului de CFO. Partea legată de trezorerie a rolului de CFO include responsabilitatea pentru datoriile, activele și lichiditățile companiei. În ceea ce privește activele, acestea includ atât activele fizice, cum ar fi clădiri sau echipamente, cât și investițiile financiare. Iar cazul datoriilor companiei, CFO trebuie să identifice modalități de le reduce, asigurându-se totodată că acestea nu cresc.

Lichiditatea se referă la capacitatea unei organizații de a-și achita datoriile pe termen scurt - cele care vor fi scadente în mai puțin de un an - cu fonduri ușor accesibile sau lichide, adică numerar și valori mobiliare tranzacționabile. Lichiditatea este exprimată, de obicei, ca raport sau ca procent din activele curente față de datoriile curente. CFO măsoară lichiditatea utilizând mai multe rapoarte financiare, inclusiv raportul curent și raportul rapid.

CFO trebuie să gestioneze veniturile și încasările companiei, urmărind totodată efectuarea plăților și răspunderea pe termen scurt și lung. Analizele în timp real și prognozele exacte ale fluxurilor de capital sunt esențiale nu doar pentru planificarea pe termen lung, ci și pentru asigurarea faptului că facturile companiei pot fi achitate pe măsură ce devin scadente - la timp, de fiecare dată.

Strategie și prognoză

CFO este singurul care, în colaborare cu CEO, are posibilitatea de a influența direcția viitoare a companiei. Pe plan intern, CFO oferă consultanță departamentelor din diverse domenii, privind inclusiv dezvoltarea produselor, noile modele de afaceri, transformarea digitală și managementul capitalului uman. Pe plan extern, CFO analizează tendințele și expansiunile pieței și influențează decizii precum extinderea la nivel global, țintele M&A și structura capitalului.

CFO se bazează pe FP&A pentru a obține date complexe - istorice, actuale și preconizate - cu ajutorul cărora poate să răspundă la întrebări importante și să îl ajute pe CEO să ia decizii financiare importante, cum ar fi:

 • Care sunt produsele și liniile de produse profitabile și neprofitabile?
 • Dacă veniturile scad cu 10%, compania va mai fi profitabilă?
 • Cât trebuie investit în proprietăți, fabrici și echipamente (PP&E) și când?
 • Ar trebui să creștem finanțarea prin îndatorare sau prin injecții de capital și când?
 • Ce impact va avea o achiziție sau o cesionare asupra profitului companiei?

La crearea acestor prognoze, CFO ia în calcul o varietate de factori, inclusiv:

 • Tendințele vânzărilor
 • Prețul materiilor prime
 • Schimbările cererii pe piață
 • Datele macroeconomice
 • Concurenții emergenți
 • Progresele tehnologice
 • Riscurile pentru companie: piață, geo-politic, amenințări cibernetice și schimbarea reglementărilor
 • Criteriile de mediu, sociale și de guvernanță

CFO achiziționează adesea software de planificare specializat pentru a crea prognoze și analize ale unor cazuri ipotetice privind o varietate de evenimente: produse noi, modele noi de afaceri, achiziții, cesionări, extinderea internațională, haos în lanțul de aprovizionare, recesiune economică și altele.

CFO și tehnologia

Directorii financiari și echipele lor se bazează pe tehnologie pentru a analiza cantitățile masive de date pe care le au la dispoziție. În esență, există două tipuri de aplicații necesare unui CFO pentru a conduce în mod corespunzător departamentul financiar: software pentru managementul financiar și software pentru FP&A.

Un sistem de management financiar modern, bazat pe cloud, este o suită complet integrată de aplicații pentru contabilitatea și finanțele de bază, gestionarea cheltuielilor, managementul riscurilor și conformității, achiziții directe și indirecte, precum și pentru managementul portofoliului de proiecte (PPM). Aceste aplicații bazate pe cloud au înglobate machine learning, asistenți digitali, raportarea și analizarea. Un sistem de management financiar automatizează sarcinile manuale sau care necesită mult efort uman, astfel încât CFO să aibă timp suficient pentru a se concentra pe strategie și pe rolul său esențial de consultant. Actualizările trimestriale automate asigură faptul că aceste aplicații nu devin niciodată perimate.

Deși este legat adesea de sistemele de management financiar, o suită FP&A completă oferă informații pentru management, precum și pentru planificare, buget, modelarea de scenarii și prognozare. Cu alte cuvinte, sistemele de management financiar gestionează activitatea tranzacțională de zi cu zi, iar sistemele FP&A ajută la gestionarea planurilor financiare și strategice ale companiei - analizarea, înțelegerea și raportarea performanței companiei.

Având tehnologia potrivită, directorii financiari pot:

 • să obțină o singură sursă de informații pentru datele financiare
 • să utilizeze analizele înglobate pentru a evalua integritatea financiară generală, cum ar fi raportul de acoperire a numerarului, raportul curent, raportul rapid și raportul datorii - capital
 • să creeze și să mențină modele și prognoze financiare dinamice, care permit planificarea scenariilor ipotetice
 • să accelereze închiderea financiară prin automatizarea activităților de rutină
 • să identifice liniile de produse și produsele cele mai rentabile
 • să asigure conformitatea cu reglementările locale și internaționale prin prevenirea accesului neautorizat al utilizatorilor și impunerea separării sarcinilor (SoD)
 • să compare rezultatele istorice cu bugetele și prognozele și să efectueze analiza diferențelor

Managementul financiar și al FP&A bazat pe cloud îi ajută pe CFO să reducă decalajul tehnologic, iar cu ajutorul datelor și analizelor în timp real, CFO și echipa sa pot furniza informațiile corecte la momentul oportun pentru luarea deciziilor strategice.

Factorii succesului CFO

Oamenii - câștigarea războiului pentru talente

Conform sondajului „Bani și mașini”, profesioniștii financiari din generația Z și mileniali se așteaptă să utilizeze la locul de muncă aceleași tehnologii cu care s-au obișnuit în viața personală. Aceasta nu ar trebui să fie o surpriză pentru angajatori; la urma urmei, generația Z a crescut în epoca de aur a tehnologiei.

Acești tineri profesioniști doresc să petreacă mai puțin timp cu sarcinile contabile tradiționale, dedicând mai mult timp strategiei, precum și planificării financiare și analizei (FP&A). De aceea, software-ul modern pentru contabilitate și FP&A are încorporate AI și machine learning, care automatizează numeroase activități banale.

De asemenea, aplicațiile bazate pe cloud le permit angajaților să lucreze de oriunde, pe orice dispozitiv conectat la internet. CFO trebuie să se asigure că furnizorul de software pe care îl alege le permite angajaților să lucreze securizat de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv.

Datele - luarea unor decizii mai bune, datorită utilizării tuturor datelor

Întrucât rolul finanțelor se extinde, volumul și complexitatea datelor continuă să crească într-un ritm record, iar un CFO de succes este cel care poate folosi datele pentru a lua decizii. Dar nu este vorba doar de datele financiare. Finanțele trebuie să utilizeze toate datele: financiare, operaționale și externe.

Imaginați-vă că puteți să aflați care sunt tendințele privind preferințele clienților și comportamentul lor de cumpărare față de produsele din portofoliul dvs. în diferite zone geografice și să utilizați aceste date pentru a prognoza mai exact cererea și performanța financiară. Sistemele financiare moderne utilizează AI, machine learning și analizele predictive pentru automatizarea analizelor. Astfel, oferă informații care îl ajută pe CFO să ia decizii și să adopte măsuri mai rapid.

Raportarea - încredere, datorită informațiilor de afaceri în timp real

Sistemele de management financiar bazate pe cloud au analize preintegrate, care utilizează machine learning și alte tehnologii de ultimă generație, ajutându-l pe CFO să descopere ce factori stau la baza rentabilității, să îmbunătățească utilizarea capitalului de lucru și să țină sub control cheltuielile companiei. Cu ajutorul analizelor privind cheltuielile și achizițiile, companiile își pot gestiona resursele mai eficient. Parametrii, panourile de bord și rapoartele gata de utilizare, care se pot personaliza, le oferă liderilor de companii informații în timp real despre starea financiară a organizației lor. Deținând aceste informații în timp real, CFO poate să reacționeze rapid la schimbările pieței, să urmărească noi modele de afaceri sau să ia decizii privind fuziuni și achiziții noi.

Creșterea - o platformă cloud care se scalează odată cu afacerea

Deoarece software-ul modern de management financiar rulează în cloud, organizațiile nu trebuie să își facă griji niciodată pentru upgrade, personalizări sau întreținerea serverului. Infrastructura care stă la baza acestor aplicații se scalează ascendent și descendent în funcție de nevoile companiei. Dacă CFO adoptă această tehnologie, compania sa se poate extinde cu încredere, deoarece utilizează o platformă care poate gestiona cu ușurință dezvoltarea viitoare.

Având în vedere că rolul său este mult mai important acum în cadrul organizației, CFO va fi supus, cu siguranță, unei presiuni și mai mari pentru a-și conduce organizația către o dezvoltare durabilă și profitabilă. Dar, având tehnologia potrivită, CFO poate deveni un promotor eficient al schimbării.