Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a identificat niciun rezultat.

Pentru a găsi ceea ce căutați, vă sugerăm să încercați următoarele:

  • Verificați ortografia cuvintelor cheie ale căutării.
  • Utilizați sinonime pentru cuvântul cheie pe care l-ați introdus; de exemplu, încercați “aplicație” în loc de “software”.
  • Încercați una dintre căutările populare prezentate mai jos.
  • Începeți o căutare nouă.
Întrebări frecvente

Oracle Supply Chain Planning

Obțineți mai rapid rezultate mai bune, planificându-vă lanțul de aprovizionare end-to-end în Cloud. Combinați fără efort informațiile privind cererea, constrângerile de aprovizionare și aportul părților interesate și aplicați machine learning încorporată pentru a îmbunătăți profitabilitatea, accelerând în același timp asistența pentru clienți.

Oracle Supply Chain Planning
IDC thumbnail logo IDC Worldwide Supply Chain Planning Marketscape

Vedeți de ce IDC consideră Oracle ca fiind lider în Cloud Supply Chain Planning.

Link imagine video Supply Chain Planning Obțineți rezultate mai bune, mai rapide cu Oracle Cloud Supply Chain Planning

Trei clienți ne împărtășesc modul în care au reușit să îmbunătățească precizia previzionată, să reducă costurile și să inoveze folosind soluțiile de planificare a lanțului de aprovizionare Oracle Cloud.

ilustrație pictogramă în miniatură a turului Faceți un tur Supply Chain Planning

Explorați modul în care puteți obține rezultate mai bune, mai rapide, cu planificarea complet integrată a lanțului de aprovizionare.

Descoperiți de ce Oracle are rol de coordonare în planificarea lanțului de aprovizionare

Rezultate mai bune, mai rapid

Folosiți analize integrate, rezolvarea ghidată a problemelor și recomandări inteligente pentru a crește productivitatea.

Aliniați planificarea la nivel de companie

Gestionați procesele de planificare strategică și tactică printr-un sistem inteligent, integrat de planificare end-to-end.

Automatizați deciziile de planificare

Automatizați luarea deciziilor cu încredere. Transformați predicțiile machine learning în răspunsuri consecvente, de tip cauză-efect.

Noi reguli pentru rezistența lanțului de aprovizionare

IDC explorează modul în care îmbunătățirea flexibilității și vizibilității poate fi un factor cheie pentru îmbunătățirea rezistenței lanțului de aprovizionare.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

Intuiți, anticipați și influențați cererea, pentru rezultate mai bune

Managementul cererii de generație următoare care include planificare de reaprovizionare, capacități de segmentare, introducere de produse noi și machine learning pentru planificatori.

Intuiți cererea pentru a îmbunătăți vizibilitatea

Transformați semnalele calitative și cantitative primite din diverse surse în perspective comerciale.

Analizați cererea pe segmente

Grupați dinamic articolele, locațiile și clienții cu comportament similar în segmente care au un profil comun de cerere.

Anticipați cererea pentru a gestiona variabilitatea

Utilizați machine learning pentru a genera previziuni mai precise, măsurând și urmărind cauza principală a erorii de previziune.

Evaluați impactul modificărilor cererii

Analizați cauza și efectul sezonalității, ale evenimentelor promoționale, ale atributelor produsului și ale indicatorilor principali pentru a face ajustări de inventar.

Influențați cererea pentru a vă atinge obiectivele de afaceri

Simulați scenarii de previziune, colaborați cu părțile interesate și gestionați intrările de produse noi, pentru a îmbunătăți performanța afacerii.

Stabiliți un plan de cerere solid pentru strategia dvs. de producție

Urmăriți modificările, monitorizați excepțiile și sincronizați-vă cu S&OP și cu planurile de aprovizionare, pentru a asigura un proces funcțional.


Activați reaprovizionarea bazată pe cerere

Simplificați și eficientizați planificarea reaprovizionării. Susțineți o onorare mai precisă a comenzilor, cu politici de inventar și reguli de consum adaptate segmentelor de cerere.

Planificați cererea centrată pe client

Integrați consumul, inventarul și onorarea comenzilor bazate pe cerere pentru a satisface cerințele specifice clientului.

Previzionați consumul pentru a optimiza nivelurile de servicii

Previzualizați cererea pentru a anticipa modificările, tendințele și evenimentele sezoniere și pentru a menține oferta în pragurile de inventar.

Segmentați lanțul de aprovizionare folosind reguli flexibile

Atribuiți automat politici de inventar grupurilor de locații ale articolelor care presupun cerințe similare de reaprovizionare.

Adaptați politica de inventar în funcție de segmentele cererii

Selectați și comparați efectul diferiților parametri ai politicii de inventar asupra stocurilor, stocurilor în exces și costurilor de inventar.

Simulați și rezolvați problemele de reaprovizionare

Simulați grafic și reglați strategia de completare pentru articole și locații individuale, în scopul de a îmbunătăți performanța.

Automatizați reaprovizionarea continuă

Calculați cerințele de reaprovizionare și onorarea comenzilor planificate automat după necesitățile de consum.


Optimizați resursele pentru servicii și costuri

Identificați și implementați cele mai bune planuri de aprovizionare la cerere. Planificați articole în locații pe mai multe niveluri, identificați și abordați cele mai importante probleme și simulați răspunsuri potențiale pentru a optimiza serviciile pentru clienți și costurile de inventar.

Unificați procesele de planificare

Echilibrați cererea și oferta, optimizați inventarul pentru servicii și costuri și planificați mai multe scenarii de materiale și capacitate.

Planificați întregul lanț de aprovizionare

Planificați procesul, producția separată, bazată pe proiect, configurată la comandă și externalizată, precum și expedierea de la producător direct la client și onorarea back-to-back a comenzilor.

Monitorizați și acordați prioritate problemelor de aprovizionare

Utilizați analize încorporate pentru a revizui impactul asupra KPI-urilor, cum ar fi marja și cifrele de afaceri și acționați pentru a vă concentra pe zonele cu probleme.

Preziceți și răspundeți proactiv la întreruperi

Revizuiți și colaborați în direcția modificărilor planificate ale comenzilor de aprovizionare cu părțile interesate interne și externe. Utilizați machine learning încorporată sau integrarea cu sistemele IoT.


Îmbunătățiți eficiența producției

Programați producția în timpul zilei pentru a maximiza utilizarea resurselor de performanță și a componentelor disponibile. Reduceți lucrul asupra inventarului proceselor, daunele și accelerările. Vizualizați cum sunt alocate operațiunile din comenzi resurselor. Glisați și plasați pentru a simula cel mai bun răspuns la probleme sau modificări și elaborați planificările pentru execuție în timp real.

Creați programe executabile de înaltă calitate

Utilizați disponibilitatea resurselor în timp real și comenzile de lucru în Oracle Cloud Manufacturing pentru a crea programe fezabile, care iau în considerare cele mai recente constrângeri de material, capacitate și calendar.

Optimizați schimbările pentru a reduce perioadele de nefuncționare

Creșteți eficiența și utilizarea activelor prin programări care introduc schimbări eficiente pe baza atributelor domeniului dvs., reducând timpul inactiv.

Rezolvați blocajele la nivelul producției

Programați operațiuni de comandă cu secvența de atribute dorită, pentru a maximiza eficiența liniilor de producție. Reduceți blocajele descărcând resurse alternative.

Simulați impactul modificărilor din cadrul programului

Inspectați cu ușurință programele și analizați problemele de producție folosind o diagramă vizuală Gantt. Efectuați ajustări de glisare și plasare și editați listele de expediere după cum este necesar. Rulați simulări rapide în linie și de tip „cum ar fi dacă” ca să rezolvați problemele.

Reduceți efectul perioadelor de nefuncționare neplanificate

Rulați și remediați planificările în mod dinamic pentru a face față întreruperilor neașteptate ale utilajelor, penuriei de forță de muncă, întârzierilor materiale și modificărilor de la nivelul priorităților de comandă. Implementați planificările ajustate după cum este necesar în timpul zilei pentru capacitatea instantanee de execuție în secțiile de producție.

Monitorizați în mod proactiv secțiile de producție

Evaluați rapid modul în care este programată fabrica dvs., prin analize interactive care dezvăluie informații despre schimbările introduse, utilizarea resurselor și comenzile întârziate.

Aflați mai multe despre implementarea programului de producție cu Oracle Cloud Manufacturing


Gestionați inteligent comenzile deschise

Prioritizați comenzile deschise pentru a reduce întârzierile de livrare, pentru a crește vânzările sau pentru a atinge obiectivele de marjă atunci când oferta sau cererea se modifică. Simulați mai multe alternative de onorare a comenzilor și selectați-le pe cele care îndeplinesc cel mai bine obiectivele afacerii dvs.

Reacționați inteligent la modificările de cerere și ofertă

Utilizați aprovizionarea disponibilă pentru a programa noi comenzi și a reduce întârzierile, respectând în același timp promisiunile de onorare existente.

Onorați mai întâi cele mai importante comenzi

Prioritizați comenzile nefinalizate folosind reguli de afaceri flexibile, care maximizează veniturile, marja și serviciile referitoare la comenzi.

Rezolvați problemele de aprovizionare și onorare a comenzilor

Modelați modificările de tip „ce s-ar întâmpla dacă” în ceea ce privește constrângerile de aprovizionare, de tranzit și de transport pentru a reacționa rapid și a găsi cele mai bune soluții.

Efectuați planificarea comenzii de tip „ce s-ar întâmpla dacă”

Simulați impactul de planificare și disponibilitate al unei comenzi potențiale asupra celorlalte restanțe.


Aliniați compania cu planificarea continuă

Aliniați planurile de afaceri și operațiunile între organizațiile de vânzări, marketing, finanțe și lanț de aprovizionare. Urmăriți flexibilitatea în operațiunile dvs. pentru a orchestra modificările în întreaga organizație și pentru a echilibra cererea și oferta, pentru cele mai bune rezultate posibile.

Aliniați compania

Folosiți procesele integrate de planificare a afacerii și instrumentele de colaborare pentru a genera consens între părțile interesate.

Construiți un plan de ansamblu realist

Echilibrați cererea și oferta de ansamblu prin modelarea și compararea scenariilor alternative de planificare limitată.

Îndepliniți obiectivele de afaceri

Obțineți informații din tablourile de bord personalizate, bazate pe KPI, pentru a susține creșterea veniturilor și deciziile de compromis de management al costurilor.

Acționați având încredere în planul de consens

Agregați și dezagregați rapid planurile de cerere și ofertă pentru a optimiza deciziile de utilizare și investiții.


Conectați-vă planificarea, execuția, finanțele și operațiunile

Puneți planurile în execuție și monitorizați activitatea pentru a detecta evenimente neașteptate folosind IoT, AI și analize prescriptive. Simulați și evaluați răspunsul alternativ pentru a menține sau a îmbunătăți obiectivele de afaceri.

Reduceți latența deciziei

Eficientizați detaliile de planificare și execuție în timp real pentru a acționa mai rapid și mai eficient asupra tendințelor negative.

Consolidați toate planurile pe un singur hub

Îmbunătățiți planificarea strategică pe termen scurt și lung, integrând perfect planificarea și execuția într-un singur model de date.

Îmbunătățiți vizibilitatea în cadrul întregii companii

Un model de date unificat, care oferă o vizualizare unică pentru toți participanții. Utilizați analize avansate pentru a furniza proiecții ale rezultatelor afacerii, simplificând complexitatea afacerii și permițându-le managerilor să ia decizii în timp util.


Implicați partenerii comerciali în procesul de reducere a întreruperilor în lanțul de aprovizionare

Colaborați la aprovizionare și negociați angajamentele previzionate cu furnizorii strategici și producătorii contractuali. Rezolvați problemele înainte ca acestea să devină probleme de asistență pentru clienți.

Colaborați la previziunile comenzilor

Partajați previziunile comenzilor cu furnizorii, examinați modificările acestora și integrați-le în procesele dvs. de planificare a aprovizionării.

Coordonați angajamentele furnizorilor

Gestionați procesul end-to-end al negocierii angajamentelor furnizorilor și al aplicării acordurilor la nivel de servicii.

Activați inventarul gestionat de furnizor

Permiteți-le furnizorilor să impulsioneze comenzile și să confirme expedierile pentru materialele lor expediate și neconsemnate la locația dvs.

Colaborați cu producătorii contractuali

Actualizați automat starea comenzii contractuale de producție pe baza progresului producției externalizate.

Oferiți acces online furnizorilor

Oferiți-le furnizorilor acces facil și interactiv la procesele de colaborare și vizibilitate prin portalul furnizorilor.

Sincronizați mai multe niveluri de aprovizionare

Captați aprovizionarea imediată, la comandă și în tranzit de la producătorii și furnizorii contractuali pentru a îmbunătăți planurile de aprovizionare.


Răspundeți proactiv la modificările lanțului de aprovizionare

Obțineți o vizibilitate mai bună pentru aprovizionarea de bază în plan intern și cu furnizorii strategici și producătorii contractuali. Obțineți avertismente timpurii asupra așteptărilor nerealiste și valorificați capacitatea furnizorului disponibil în raport cu planurile dvs. de aprovizionare.

Analizați activitatea lanțului de aprovizionare în timp real

Utilizați Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) pentru a analiza și raporta starea în timp real a lanțului dvs. de aprovizionare.

Evaluați performanțele complete ale lanțului de aprovizionare

Vizualizați performanța generală a lanțului dvs. global de aprovizionare în Oracle Fusion Analytics Warehouse.

Automatizați vizibilitatea utilizând serviciile web

Obțineți acces programatic la starea în timp real a tranzacțiilor Oracle Supply Chain Management Cloud prin serviciile REST.

Folosiți machine learning pentru a prezice evenimente

Extindeți vizibilitatea în viitor prin aplicarea analizelor predictive la semnalele lanțului de aprovizionare de tip Internet of Things.

Urmăriți activitatea printr-un fir digital

Captați și vizualizați coregrafia tranzacțiilor din lanțul de aprovizionare într-un registru digital pe bază de blockchain.


Faceți față schimbării cu Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning

Vedeți toate realizările clienților

Realizările clienților cu soluția Supply Chain Planning

Clienții din diverse domenii din toată lumea profită de Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning pentru a impulsiona excelența operațională și rezistența.

Sigla Ballard
Sigla BISSELL
Sigla Comcast
Sigla Juniper Networks
Sigla Shaw Communications
Sigla TaylorMade
Sigla Titan International
Sigla The Wonderful Co
Sigla LiDestri Foods

LiDestri Food and Drink își îmbunătățește precizia previziunilor prin colaborarea cu clienții și furnizorii

7 iunie 2021

Planificarea lanțurilor de aprovizionare pentru a sprijini inovația continuă

Tom McDonough, Director senior, Marketing de produse, Supply Chain Planning, Oracle

Inovația produsului este adesea gândită și raportată la scară largă sau foarte specific corelată cu o nouă caracteristică a produsului. De exemplu, știm destul de multe despre introducerea Apple iPhone în 2007 și despre modul în care acest lucru ne-a transformat viața de zi cu zi.

Citiți articolul complet

Bloguri recomandate

Vedeți toate

Resurse

Disponibilitatea în cloud

Aflați ce este nou în cea mai recentă versiune Supply Chain Planning

Examinați materialul privind disponibilitatea pentru a afla ce este nou în serviciul Cloud Supply Chain Planning și a planifica actualizările trimestriale.

Documentație

Accesați o bibliotecă cu documentații

Centrul de asistență Oracle vă oferă informații detaliate despre produsele și serviciile noastre, punându-vă la dispoziție soluții direcționate, ghiduri cu noțiuni de bază și conținut pentru cazurile de utilizare avansată.

Comunitatea clienților

Alăturați-vă unei comunități de colegi

Cloud Customer Connect este cea mai importantă comunitate online a cloudului Oracle. Cu peste 200.000 de membri, este concepută pentru a promova colaborarea dintre colegi și partajarea celor mai bune practici, actualizări de produs și feedback.

Învățare în cloud

Dezvoltați-vă abilitățile de planificare a lanțului de aprovizionare în cloud

Oracle University vă oferă instruire și certificare gratuite, pe care vă puteți baza pentru a asigura succesul organizației dvs., toate acestea în formatul preferat.

Începeți acum


Solicitați o demonstrație în timp real

Parcurgeți o prezentare generală cu unul dintre experții noștri în planificarea lanțului de aprovizionare.


Faceți un tur

Faceți un tur al produselor noastre destinate planificării lanțului de aprovizionare.


Contactați departamentul de vânzări

Discutați cu un membru al echipei despre planificarea lanțului de aprovizionare.