Oracle Supply Chain Planning

Obțineți rezultate mai bune, mai rapid, gestionând soluția dvs. de planificare integrală a lanțului de aprovizionare în cloud. Combinați fără efort informațiile privind cererea, restricțiile de aprovizionare și contribuția părților interesate și aplicați machine learning integrat pentru a îmbunătăți rentabilitatea, accelerând totodată serviciile pentru clienți.

Vedeți cum clienții noștri obțin rezultate mai bune cu soluția Oracle de planificare a lanțului de aprovizionare (1:35)

Gartner® Magic Quadrant pentru soluțiile de planificare a lanțului de aprovizionare

Aflați de ce compania Oracle a fost desemnată lider în clasamentul Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pentru soluțiile de planificare a lanțului de aprovizionare.*

Oracle Fusion Cloud pentru planificarea lanțului de aprovizionare

Aflați cum ajută platforma Oracle dedicată planificării lanțului de aprovizionare la îndeplinirea cerințelor specifice din diverse domenii, inclusiv pentru companii de înaltă tehnologie și producție, organizații orientate către proiecte, angrosiști și distribuitori, furnizori din domeniul medical și lanțuri de aprovizionare bazate pe servicii.

Înțelegeți, anticipați și modelați cererea pentru a obține rezultate mai bune

Soluția de ultimă generație privind gestionarea cererii, care include planificarea recompletării, funcționalități de segmentare, introducerea de produse noi și machine learning pentru planificatori.

Înțelegeți cererile pentru a îmbunătăți vizibilitatea

Transformați semnalele calitative și cantitative din diverse surse în informații utile de business.

Analizați cererile în funcție de segment

Grupați dinamic articolele, locațiile și clienții cu un comportament similar în segmente care partajează același profil de cerere.

Anticipați cererea pentru a gestiona variația

Utilizați machine learning pentru a genera prognoze mai exacte, măsurând și urmărind cauza de bază a erorii de prognoză.

Evaluați impactul modificărilor la nivelul cererii

Analizați cauzele și efectele sezonalității, evenimentele promoționale, atributele produselor și indicatorii de top, pentru a efectua ajustări la nivelul inventarului.

Modelați cererea pentru a atinge obiectivele companiei

Simulați scenarii de prognoză, colaborați cu persoanele interesate și administrați noi lansări de produse pentru a îmbunătăți performanța afacerii.

Stabiliți un plan de cerere solid pentru strategia dvs. de producție

Urmăriți modificările, monitorizați excepțiile și le sincronizați cu planificarea vânzărilor și operațiunilor (S&OP) și cu planurile de aprovizionare, pentru a vă asigura că procesul decurge bine.


Activați recompletarea bazată pe cerere

Facilitați și eficientizați planificarea recompletării. Creșteți exactitatea onorării comenzilor prin politici de inventar și reguli de consum personalizate pentru segmentele de cerere.

Planificați o cerere centrată pe client

Integrați consumul, inventarul și onorarea comenzilor bazate pe cerere pentru a îndeplini cerințele specifice clientului.

Anticipați consumul pentru a optimiza nivelurile serviciilor

Prognozați cererea pentru a anticipa modificările în funcție de sezon, tendințe și evenimente și mențineți aprovizionarea în limitele inventarului.

Adaptarea politicilor de inventar la segmentele de cerere

Atribuiți automat parametrii de reaprovizionare grupurilor de articole și locațiilor pe baza comportamentului acestora, pentru a reduce epuizarea stocurilor.

Simulați și rezolvați problemele de recompletare

Simulați și ajustați în mod grafic strategia de recompletare a articolelor și a locațiilor individuale pentru a îmbunătăți performanța.

Automatizați recompletarea continuă

Calculați automat cerințele privind recompletarea și lansarea comenzilor planificate, pe măsură ce se epuizează stocurile.

Decizii mai eficiente de cumpărare a reaprovizionării

Consolidați comenzile pentru a maximiza reducerile de preț și pentru a economisi costurile de tranzit, menținând în același timp nivelurile de servicii.


Optimizați resursele pentru servicii și costuri

Identificați și puneți în aplicare cea mai bună aprovizionare pentru planurile de cerere. Planificați articolele din locații pe mai multe niveluri, identificați și abordați cele mai importante probleme și simulați răspunsurile potențiale pentru a optimiza serviciile pentru clienți și costul inventarului.

Unificați procesele de planificare

Echilibrați cererea și oferta, optimizați inventarul pentru servicii și costuri și planificați mai multe scenarii privind materialele și capacitatea.

Planificați întregul lanț de aprovizionare

Planificați producția discretă, bazată pe proiecte, de configurare la comandă și externalizată, precum și livrarea directă și onorarea consecutivă a comenzilor.

Monitorizați și prioritizați problemele cu privire la aprovizionare

Utilizați analizele integrate pentru a examina impactul asupra indicatorilor de performanță cheie, cum ar fi marjele și rotațiile și navigați pentru a vă axa pe zonele cu probleme.

Anticipați și răspundeți proactiv disfuncționalităților

Examinați și colaborați cu persoanele interesate de la nivel extern și intern în legătură cu modificările din cadrul comenzilor de aprovizionare. Utilizați machine learning integrat sau integrarea cu sistemele Internet of Things (IoT).


Îmbunătățiți eficiența producției

Programați producția în timpul zilei pentru a maximiza utilizarea resurselor-blocaj și a componentelor disponibile. Depuneți mai puțin efort pentru inventarul de producție, deșeurile și expedierile în curs. Vizualizați modul în care operațiile privind comenzile de lucru sunt alocate resurselor. Glisați și plasați pentru a simula cea mai bună reacție la probleme sau la modificări și programările de lansare pentru punerea în aplicare în timp real.

Creați programări de înaltă calitate, ușor de pus în aplicare

Utilizați disponibilitatea resurselor și comenzile de lucru în timp real în Oracle Cloud Fusion Manufacturing pentru a crea programări realizabile care să ia în considerare cele mai recente restricții privind materialele, capacitatea și calendarul.

Optimizați tranzițiile pentru a reduce la minimum perioada de inactivitate.

Creșteți capacitatea și utilizarea activelor prin programări care fac tranziții eficiente pe baza atributelor din domeniu, reducând la minimum durata de inactivitate.

Remediați blocajele din cadrul secției de producție

Programați operațiile privind comenzile de lucru care au secvența de atribute dorită, pentru a maximiza eficiența liniilor dvs. de producție. Reduceți blocajele prin descărcarea resurselor alternative.

Simulați impactul modificărilor la nivelul programărilor

Verificați cu ușurință programările și analizați problemele de producție într-o diagramă Gantt vizuală. Efectuați ajustări de glisare și plasare și editați listele de dispecerizare după cum este necesar. Rulați rapid simulări și scenarii ipotetice în serie, pentru a rezolva problemele.

Reduceți la minimum efectele inactivității neplanificate

Rulați și remediați dinamic problemele la nivelul programărilor pentru a înfrunta disfuncționalitățile neașteptate la nivelul mașinilor, deficitul forței de muncă, întârzierile materialelor și modificările privind prioritățile comenzilor. Lansați programări ajustate, după cum este necesar în cursul zilei, pentru o capacitate de punere în aplicare instantanee în secțiile de producție.

Monitorizați proactiv secția de producție

Evaluați modul în care fabrica dvs. este programată imediat, prin analize interactive care dezvăluie informații despre durata de tranziție, utilizarea resurselor și întârzierea comenzilor.

Aflați mai multe despre executarea programului dvs. de producție cu Oracle Cloud Manufacturing


Gestionați inteligent comenzile deschise

Prioritizați comenzile deschise pentru a reduce întârzierile de livrare, pentru a crește vânzările sau pentru a atinge obiectivele privind marja atunci când cererea sau oferta se modifică. Simulați mai multe alternative de onorare a comenzilor și selectați-le pe cele care corespund cel mai bine obiectivelor companiei dvs.

Reacționați inteligent în privința modificărilor cererii și ofertei

Utilizați aprovizionarea disponibilă pentru a programa comenzile noi și pentru a reduce întârzierile, respectând totodată datele promise existente.

Onorați mai întâi cele mai importante comenzi

Prioritizați comenzile restante prin reguli de business flexibile, care maximizează venitul din comenzi, marja și serviciile.

Rezolvați problemele de recrutare și de onorare a serviciilor

Modelați schimbările ipotetice în ceea ce privește recrutarea, modul de tranzit și restricțiile privind expedierea pentru a reacționa rapid și pentru a găsi cele mai bune soluții.

Efectuați planificarea ipotetică a comenzilor

Simulați impactul programării și disponibilității unei comenzi potențiale asupra registrului de comenzi restante.


Coordonați întreaga companie prin planificare continuă

Coordonați planurile de afaceri și operațiunile din cadrul departamentelor de vânzări, marketing, finanțe și lanțuri de aprovizionare. Generați flexibilitate în operațiunile dvs. pentru a coordona schimbarea în cadrul organizației și pentru a echilibra cererea și oferta, astfel încât să obțineți cele mai bune rezultate posibile.

Coordonați întreaga companie

Utilizați procesele integrate de planificare a afacerilor și instrumentele interactive pentru a stimula acordul între părțile interesate.

Creați un plan agregat realist

Echilibrați valoarea totală a cererii și ofertei prin modelarea și compararea scenariilor alternative de planificare restricționată.

Atingeți obiectivele companiei

Obțineți informații din dashboardurile personalizate, bazate pe indicatori de performanță cheie, pentru a susține creșterea veniturilor și deciziile de compromis privind gestionarea costurilor.

Acționați cu încredere pe baza planului consensual

Grupați și degrupați rapid planurile de cerere și ofertă pentru a optimiza deciziile de utilizare și investiții.


Coordonați-vă planificarea, modul de punere în aplicare, finanțele și operațiunile

Puneți planurile în aplicare și monitorizați activitatea pentru a detecta evenimentele neașteptate cu ajutorul IoT, AI, și al analizelor prescriptive. Simulați și evaluați răspunsurile alternative pentru a menține sau îmbunătăți obiectivele de afaceri.

Reduceți latența deciziilor

Utilizați detaliile de planificare și punere în aplicare în timp real pentru a acționa mai rapid și mai eficient asupra tendințelor negative.

Consolidați întreaga planificare într-un singur hub

Îmbunătățiți planificarea strategică pe termen scurt și lung prin integrarea perfectă a planificării și punerii în aplicare într-un singur model de date.

Sporiți vizibilitatea la nivelul companiei

Un model de date unic le oferă aceeași perspectivă tuturor participanților. Utilizați analize avansate pentru a oferi afacerii proiecții ale rezultatelor, simplificând complexitatea afacerii și permițând managerilor să ia decizii în timp util.


Implicați partenerii comerciali pentru a diminua disfuncționalitățile în lanțul de aprovizionare

Colaborați în privința aprovizionării și negociați angajamentele prognozate cu furnizorii strategici și încheiați contracte cu producătorii. Rezolvați problemele înainte ca acestea să ajungă la serviciul pentru clienți.

Colaborați în privința prognozelor pentru comenzi

Partajați prognozele pentru comenzi cu furnizorii, examinați modificările aduse și integrați-le în procesele de planificare a aprovizionării.

Planificați angajamentele furnizorilor

Gestionați procesul complet de negociere a angajamentelor furnizorilor și de impunere a acordurilor la nivel de servicii.

Activați inventarul gestionat de furnizor

Permiteți-le furnizorilor să declanșeze comenzi și să confirme expedierile materialelor livrate și nelivrate la sediul dvs.

Colaborați cu producătorii pe bază de contract

Actualizați automat starea comenzii de lucru de fabricație pe bază de contract, în funcție de stadiul de producție externalizat.

Oferiți acces online furnizorilor

Oferiți-le furnizorilor acces ușor, interactiv la procesele de colaborare și vizibilitate prin intermediul portalului pentru furnizori.

Sincronizați mai multe niveluri de aprovizionare

Înregistrați aprovizionarea în stoc, la comandă și în tranzit de la producătorii și furnizorii cu contract pentru a îmbunătăți planurile de aprovizionare.


Reacționați proactiv la modificările din lanțul de aprovizionare

Obțineți o vizibilitate mai bună atât asupra aprovizionării interne în amonte, cât și asupra furnizorilor strategici și producătorilor cu contract. Primiți avertismente în avans cu privire la așteptările neîndeplinite și utilizați capacitatea disponibilă a furnizorilor în planurile dvs. de aprovizionare.

Analizați activitatea lanțului de aprovizionare în timp real

Utilizați Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) pentru a analiza și a raporta în timp real starea lanțului dvs. de aprovizionare.

Evaluați integral performanța lanțului de aprovizionare

Vizualizați performanța generală a lanțului dvs. global de aprovizionare în Oracle Fusion Analytics Warehouse.

Automatizați vizibilitatea utilizând serviciile web

Obțineți acces programatic la stadiul în timp real al tranzacțiilor Oracle Supply Chain Management Cloud prin intermediul serviciilor REST.

Utilizați machine learning pentru a anticipa evenimentele

Extindeți vizibilitatea în viitor, prin aplicarea analizelor predictive la semnalele lanțului de aprovizionare Internet of Things.

Urmăriți activitatea printr-un fir digital

Înregistrați și vizualizați coregrafia tranzacțiilor din lanțul de aprovizionare într-un registru digital bazat pe blockchain.


Descoperiți soluția Oracle Supply Chain Planning.

Aflați de ce este Oracle lider în planificarea lanțului de aprovizionare

O bază mai solidă pentru planificarea lanțului de aprovizionare

Anticipați cererea, gestionați oferta și aliniați acțiunile părților interesate și ale partenerilor comerciali cu obiectivele lanțului dvs. de aprovizionare.

Planificarea fermă a lanțului de aprovizionare

Valorificați analizele lanțului de aprovizionare, soluționarea asistată a problemelor și recomandările inteligente pentru a crește productivitatea.

Automatizați deciziile de planificare a lanțului de aprovizionare

Automatizați luarea deciziilor cu încredere. Transformați predicțiile din machine learning în răspunsuri consecvente, de tip cauză-efect.

Activați lanțul de aprovizionare prin intermediul unui centru de comandă

Îmbunătățiți calitatea și viteza procesului decizional din lanțul de aprovizionare și fiți cu un pas înaintea viitoarelor probleme din domeniu.

Miniatură IDC SCP Marketscape Noi reguli pentru rezistența lanțului de aprovizionare

IDC analizează modul în care îmbunătățirea flexibilității și a vizibilității poate fi esențială pentru consolidarea optimizării și rezistenței lanțului de aprovizionare.

Miniatură IDC SCP Marketscape IDC Worldwide Supply Chain Planning Marketscape

Aflați de ce IDC clasează Oracle ca lider în domeniul software-ului de planificare a lanțului de aprovizionare în cloud.

Succesele clienților Supply Chain Planning

Clienții din diverse domenii de activitate din întreaga lume folosesc software-ul Oracle Fusion Cloud Supply Chain Planning pentru a stimula excelența operațională și reziliența.

LiDestri colaborează cu clienții

LiDestri Food and Drink își îmbunătățește precizia prognozelor colaborând cu clienții și cu furnizorii

Urmăriți-l pe John Matrachisia, director informatic al LiDestri Food and Drink, vorbind despre planificarea lanțului de aprovizionare al LiDestri și despre modul în care au reușit să reducă în mod semnificativ necesarul de stocuri și să diminueze risipa de alimente prin îmbunătățirea acurateței previziunilor cu ajutorul software-ului Oracle pentru lanțul de aprovizionare.

Țineți ritmul schimbării cu Oracle Fusion Cloud pentru planificarea lanțului de aprovizionare

Îmbunătățiți productivitatea și rentabilitatea

Aliniați operațiunile din lanțul de aprovizionare și cerințele clienților folosind cele mai bune practici pentru procese, caracteristici, analize și tehnologii emergente.

Planificarea vânzărilor și operațiunilor

Accelerați inovația cu ajutorul consultantului pentru planificare

Cu o interfață de utilizare modernă și o soluționare ghidată, vă puteți concentra pe sarcinile principale de optimizare a lanțului de aprovizionare și pe soluționarea problemelor – nu pe managementul datelor.

Aflați mai multe despre consultantul pentru planificare (2:02)

Modelați rezultatele în domeniul afacerilor

Creați strategii de dezvoltare și utilizați AI learning pentru a anticipa problemele.

Prezentarea generală a soluției de planificare a lanțului de aprovizionare

Proces de luare a deciziilor ghidat

Efectuați analize bazate pe context, configurabile, ale riscurilor.

Satisfaceți, anticipați și modelați cererea (4:23)

Îmbunătățiți comunicarea cu partenerii comerciali

Supply Chain Planning se bazează pe o infrastructură cu scenarii de utilizare zeci de ani în managementul și integrarea datelor.

Integrarea unui partener de rețea comercială

Mutați planificarea lanțului de aprovizionare în cloud? Luați în considerare cinci aspecte principale

Daniel Bachar, director de marketing pentru produs, Oracle

Organizațiile fac pași importanți înaintea concurenței investind în noi soluții de planificare a lanțului de aprovizionare, care le ajută să-și îmbunătățească operațiunile și procesele.

Mutarea planificării lanțului de aprovizionare în cloud este o schimbare dorită sau realizată de orice organizație. Indiferent cât de sincronizată este planificarea lanțului de aprovizionare on-premises, soluția în cloud vă va oferi mai multe beneficii noi.

Citiți întregul articol

Bloguri recomandate

Vizualizați tot

Resurse Supply Chain Planning

Disponibilitatea în cloud

Aflați ce este nou în cea mai recentă versiune de software Supply Chain Planning

Examinați materialul privind disponibilitatea actualizărilor în cloud, pentru a afla ce este nou în serviciul Cloud Supply Chain Planning și a planifica actualizările trimestriale.

Documentație

Accesați o bibliotecă cu documentații

Centrul de asistență Oracle vă oferă informații detaliate despre produsele și serviciile noastre, punându-vă la dispoziție soluții direcționate, ghiduri cu noțiuni de bază și conținut pentru cazurile de utilizare avansată.

Comunitatea clienților

Alăturați-vă unei comunități de colegi

Cloud Customer Connect este cea mai importantă comunitate online a cloudului Oracle. Cu peste 200.000 de membri, este concepută pentru a promova colaborarea dintre colegi și partajarea celor mai bune practici, actualizări de produs și feedback.

Învățare în cloud

Dezvoltați-vă aptitudinile pentru Cloud Supply Chain Planning

Oracle University vă oferă instruire și certificare gratuite pe care vă puteți baza pentru a asigura succesul organizației dumneavoastră, toate acestea fiindu-vă puse la dispoziție în formatul pe care îl alegeți.

Produse corelate Supply Chain Planning

Gestionarea cererii

Simplificarea planificării cererii

Planificarea aprovizionării

Creșteți eficiența operațională

Sales and Operations Planning

Aliniați planificarea și execuția în cadrul companiei

Colaborarea în lanțul de aprovizionare

Automatizați practicile business-to-business cu partenerii comerciali

Noțiuni introductive pentru Oracle Supply Chain Planning


O demonstrație live pentru Supply Chain Planning

Faceți un tur de prezentare cu unul dintre experții noștri în soluții de planificare a lanțului de aprovizionare.


Tur de produs Supply Chain Planning

Familiarizați-vă cu soluția noastră software Supply Chain Planning.


Contactați echipa de vânzări SCM

Discutați cu un membru al echipei noastre despre planificarea lanțului de aprovizionare.

* Gartner, „Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions”, Pia Orup Lund, Tim Payne, Joe Graham, Caleb Thomson, Jan Snoeckx; aprilie 2024.

Acest grafic a fost publicat de Gartner, Inc. ca parte a unui studiu mai amplu și trebuie evaluat în contextul întregului document. Documentul Gartner este oferit la cerere de compania Oracle. Gartner nu susține niciun furnizor, produs sau serviciu descris în publicațiile sale de cercetare și nu recomandă utilizatorilor de tehnologie să selecteze doar furnizorii cu cele mai înalte calificative sau alte denumiri. Studiile publicate de Gartner constau în opiniile organizației de cercetare Gartner și nu reprezintă afirmații de netăgăduit. Gartner nu oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la acest studiu, inclusiv garanții și condiții implicite de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop. GARTNER este marcă comercială și de servicii, iar MAGIC QUADRANT este marcă comercială înregistrată aparținând Gartner, Inc. și/sau filialelor sale din SUA și de pe plan internațional, fiind utilizate aici în baza unei permisiuni. Toate drepturile rezervate.