Oracle Cloud för IT-chefer

Oracle Cloud för IT-chefer: Oracle Cloud Solutions för IT-chefer
Molnlösningar för IT-chefer
Kan ni reagera snabbt på nya affärsmöjligheter?
Ikon för IT med verksamhetens hastighet IT med verksamhetens hastighet

Kan ni reagera snabbt på nya affärsmöjligheter?

Leverera program och underliggande infrastruktur med snabbheten och effektiviteten hos ett moln med självbetjäning, så att du kan avlasta IT-avdelningen och fokusera på att få verksamheten att växa.


Säkerhet i molnet: Hur säkerställer du efterlevnad och säkerhet i molnet?
Ikon för Säkerhet i molnetSäkerhet i molnet

Hur säkerställer du efterlevnad och säkerhet i molnet?

Se till att molnleverantören isolerar företagets data och erbjuder marknadsledande säkerhetsteknik och bästa praxis på sina datacenter. Inför lämpliga säkerhetspolicyer i företagets interna privata moln.


Kan ni utnyttja de verkliga fördelarna med molnet bakom er brandvägg?
Ikon för Molnet i datacentret Molnet i datacentret

Kan ni utnyttja de verkliga fördelarna med molnet bakom er brandvägg?

Standardisera och samla era program, era plattformar och er infrastruktur i ett privat moln. Skapa en delad och responsiv molnmiljö på företaget och bli själva den flexibla och kostnadseffektiva molnleverantör som ni letar efter.


Hur integrerar ni lokala IT-funktioner med program och tjänster i det offentliga molnet?
Ikon för Koppla samman era molnKoppla samman era moln

Hur integrerar ni lokala IT-funktioner med program och tjänster i det offentliga molnet?

Förenkla verksamheten med en heltäckande lösning som kopplar samman era tjänster i det offentliga molnet med era lokala molndistributioner. Dra fördel av en enhetlig uppsättning komponenter som ger total insyn.


Erbjuder ni åtkomst på begäran till alla era företagstjänster?
Ikon för Övergå till IT med självbetjäning Övergå till IT med självbetjäning

Erbjuder ni åtkomst på begäran till alla era företagstjänster?

Betjäna användarna bättre genom att ge dem åtkomst med självbetjäning till alla era IT-tjänster.


Kan er IT-infrastruktur hjälpa er att få bättre affärsinformation?
Ikon för Möjliggör affärsinsikterMöjliggör affärsinsikter

Kan er IT-infrastruktur hjälpa er att få bättre affärsinformation?

Ge affärsanvändarna en gemensam infrastruktur med insyn i alla program och verksamhetsprocesser – så att de kan övervaka pågående aktiviteter, upptäcka problem och identifiera trender.


Kom igång