Oracle | Cloud Applications and Cloud Platform


News

Körber Supply Chain подобрява ефективността, мащабируемостта и надеждността чрез OCI

Чрез преместване на своите приложения за управление на складове от локални системи към OCI, компанията намалява разходите и подобрява производителността с 40%.

Körber

Oracle Red Bull Racing в шампионски сезон с подкрепата на Oracle Cloud

Екипът за световния F1 шампионат при пилотите и при конструкторите разширява своето технологично партньорство, използвайки Oracle Cloud за състезателни симулации в реално време, ангажираност на феновете, разработване на двигателя и други.

Red Bull Racing

Heathrow бележи ръст в бизнеса с Fusion Analytics за ERP и HCM

Едно от най-натоварените летища в света избира Oracle Fusion Data Intelligence Platform, за да удовлетвори изискванията на бързия растеж.

Heathrow
Diebold Nixdorf интегрира ЧР в 61 държави с Oracle Cloud
MGM Resorts впечатлява гостите с помощта на Oracle Fusion Cloud ERP
AMC внедрява облачно базирана ERP основа и предвижда бъдещи икономии с Oracle Cloud
RFDS изгражда животоспасяваща ИТ архитектура в Oracle Autonomous Database
Grant Thornton предефинира своето звено за ЧР с Oracle Cloud HCM
Skechers изработва печеливша одитна стратегия с Oracle Cloud