Планиране на ресурсите на предприятието (ERP) от Oracle

Непрекъснатата промяна изисква непрекъснати иновации

Лидерите на бъдещето са тези, които могат най-добре да се адаптират към промените днес. Oracle Fusion Cloud ERP е цялостен, съвременен, облачен ERP пакет, който предоставя на екипите ви усъвършенствани възможности, като например AI за автоматизиране на ръчните процеси, които забавят работата, анализи за реакция спрямо промените на пазара в реално време и автоматични актуализации, за да сте добре подготвени и да имате конкурентно предимство.

Подобрете ERP с аналитични данни от GenAI

Разкрийте пълния потенциал на вашата ERP система с помощта на GenAI. Разберете как усъвършенстваната интеграция на AI може да промени коренно вашите финансови операции.

Изтегляне на ERP for Dummies Cloud ERP for Dummies

Научете повече за това как да намерите подходящия партньор за облачна ERP система, да повишите продуктивността и гъвкавостта, да имате консистентен поглед върху своя бизнес и да се възползвате от технологии и подобрения от следващо поколение.

Демосерия: 30-минутни сесии на живо и по заявка Демосерия: 30-минутни сесии на живо и по заявка

Научете повече за това как решенията на Oracle Fusion Cloud ERP могат да ви помогнат да насърчите служителите, да посрещнете логистичните предизвикателства и да надхвърлите очакванията на клиентите.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Възползвайте се от ясна финансова картина, за да вземате по-добри решения

Oracle Financials ви осигурява цялостен изглед на вашата финансова позиция и резултати, за да можете да реагирате бързо на непрекъснато променящата се бизнес среда.

Функционалности
 • Счетоводен център
 • Отчетност и анализи
 • Плащания и активи
 • Управление на приходите
 • Вземания
 • Събираемост
 • Управление на разходите
 • Управление на съвместни предприятия
 • Федерални финанси на САЩ

Синхронизирайте проектите си със своята бизнес стратегия

Oracle Project Management ви помага да планирате и проследявате своите проекти, да назначавате подходящия професионалист, да установявате баланс между капацитета и търсенето и да мащабирате бързо ресурсите по-широко или по-тясно според нуждите.

Функционалности
 • Планиране, графици и прогнози
 • Управление на ресурсите
 • Контрол и управление на разходите
 • Управление на приходите и фактурирането
 • Управление на субсидии
 • Управление на активи на проекти

Оптимизирайте спестяванията и намалете риска с модернизирано снабдяване

Oracle Procurement опростява и интегрира процеса „от източник до плащане“ с интуитивно потребителско изживяване, вградени анализи и сътрудничество, което опростява управлението на доставчици, дава възможност за избор на най-подходящия доставчик, прилага съвместимо извършване на разходи и подобрява рентабилността.

Функционалности
 • Управление на доставчици
 • Портал за доставчици
 • Набавяне на материали
 • Договори за снабдяване
 • Снабдяване за самообслужване
 • Покупки
 • Плащания
 • Анализи за снабдяване

Изградете доверие и намалете риска с автоматизиран мониторинг

Oracle Risk Management and Compliance използва AI и ML, за да подсили финансовия контрол, така че да помага за предотвратяване на изтичането на средства, да прилага одит и да защитава срещу възникващи рискове, спестявайки ви часове ръчна работа.

Функционалности
 • Дизайн на ERP роли и защита
 • Автоматизиране на разделянето на задължения
 • Непрекъснат мониторинг на достъпа
 • Сертифициране на потребителски достъп
 • Контроли за конфигурации
 • Контроли за трансакции
 • Одит и SOX/ICFR работни потоци
 • Управление на риска на предприятието (ERM)
 • Планиране на непрекъснатост на бизнеса

Постигайте по-високи резултати с гъвкавост

Oracle Enterprise Performance Management ви дава възможност да моделирате и планирате в звената на финансите, човешките ресурси, веригата за доставки и продажбите. Оптимизирайте своето финансово приключване и се възползвайте от аналитични данни, за да взимате по-добри решения.

Функционалности

Прогнозирайте и анализирайте с AI

Oracle Analytics for Cloud ERP допълва вградените анализи в Oracle Cloud ERP, за да предостави предварително опаковани сценарии, прогнозни анализи и KPI въз основа на анализ на вариациите и хронологични тенденции.

Функционалности
 • Управление на KPI
 • Библиотека с метрики за най-добри практики
 • Предварително изградени аналитични модели
 • Разширяема архитектура
 • Области на бизнес съдържание
 • Откриване на данни за самообслужване
 • Обогатени анализи
 • Сътрудничество и публикуване
 • Защита и архитектура на предприятието
 • Разглеждане чрез мобилно устройство

Изберете доклада на анализатори за вашия отрасъл

2022 Magic Quadrant for Cloud ERP
Научете защо Gartner® нарича Oracle Fusion Cloud ERP лидер за ориентираните към услуги предприятия

Научете защо Oracle е наречена лидер в Magic Quadrant for Cloud ERP за 2023 г. за ориентираните към услуги предприятия, позиционирана най-високо за „Способност за изпълнение“ и най-вдясно за „Цялост на визията“.*

Научете защо Gartner® нарича Oracle Fusion Cloud ERP лидер за ориентираните към продукти предприятия

Научете защо Oracle е наречена лидер в Magic Quadrant for Cloud ERP за 2023 г. за ориентирани към продукти предприятия – за пети път.**

Цялостна облачна ERP система с вграден изкуствен интелект

Прогнозиране, разпознаване и действие при нови ситуации

Никой не харесва, когато има големи разлики между прогнозите и действителните резултати. Повечето модели обаче са твърде ограничени, разчитайки на примерни набори от данни или само на инстинкт. Oracle Cloud ERP въвежда машинно обучение в прогнозното планиране и прогнозирането, за да можете да използвате по-широки набори от данни, да разкривате скрити или значими отклонения и да ускорите общото си време за реакция.

Автоматизирайте и елиминирайте своите ръчни бизнес процеси

Прекарвайте по-малко време в компилиране на данни и повече време в разбиране на това какво означават те. Независимо дали подготвяте текст за публика, или оценявате потенциална дейност по сливане и придобиване (M&A), Oracle Cloud ERP предоставя на вашия екип повече време за стратегическа работа, като автоматизира най-времеемките и рутинни бизнес процеси. С помощта на AI могат да бъдат автоматизирани до 96% от трансакциите.

Опростете и ускорете ежедневната работа

Цифровият асистент с AI на Oracle опростява и ускорява често изпълняваните задачи, като ви дава възможност да задавате лесни въпроси, като например „какъв е статусът на моите отворени заявки за покупки?“ и „какви равнявания трябва да бъдат извършени днес?“ Персонализираните задачи, като например фактури или известия за надвишаване на бюджета, се доставят до вас проактивно, така че одобренията също да се придвижват по-бързо.

Въведете нови бизнес модели по-бързо

Поддържането на информираност относно клиентските тенденции и нововъзникващите конкуренти става все по-трудно всеки ден. С Oracle cloud ERP е по-лесно да идентифицирате и въведете нови бизнес модели и да наблюдавате резултати в реално време, за да можете постоянно да усъвършенствате своя подход. В комбинация с аналитични данни от машинно обучение, като например отлив на клиенти, ще прогнозирате и избегнете проблеми, преди те да могат да навредят.

Инструкция на Oracle за финансов успех

Oracle Fusion Cloud ERP ни позволява да постигаме повече с по-малко вложени средства и вие също можете.

Истории за успеха на клиенти за ERP

Вижте всички истории на клиенти

Научете защо почти 10 000 водещи корпорации по света се доверяват на Oracle за своите критично важни бизнес функции.

Ресурси за планиране на ресурсите на предприятието

Вижте защо Oracle Fusion Cloud ERP е лидерът

Нашите ERP решения са базирани в облака от самото начало. Те са интелигентни, изцяло свързани и създадени за гъвкавост.

Общност

Ангажимент към нашата клиентска общност

Осъществяваме целия си бизнес чрез Oracle Cloud и си партнираме с вас, за да споделяме своя опит и да ви помагаме да бъдете успешни.

Облачно обучение

Развийте своите умения за Oracle Cloud ERP

Oracle University предоставя решения за обучение, за да помогне за изграждане на умения за работа в облака, да валидира експертни познания и да ускори внедряването. Възползвайте се от достъп до безплатно базово обучение и акредитация с програмата Oracle Learning Explorer.

Първи стъпки с Oracle Cloud ERP


Заявка за демо за ERP

Направете кратка обиколка с един от нашите експерти.


Разгледайте ERP продукта

Разгледайте Oracle Cloud ERP самостоятелно.


Свържете се с отдела за SaaS ERP продажби

Разговаряйте с член на нашия екип относно Oracle Cloud ERP.

* Gartner, Inc., Magic Quadrant for Cloud ERP за ориентирани към услуги предприятия, 29 август 2023 г. Денис Тории (Denis Torii), Сам Гринтер (Sam Grinter), Тим Фейт (Tim Faith), Навийн Махендра (Naveen Mahendra), Неха Ралхан (Neha Ralhan), Робърт Андерсън (Robert Anderson).

** Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP за ориентирани към продукти предприятия, 2023 Публикувано: 3 октомври 2023 г.

Анализатори: Грег Лайтър (Greg Leiter), Робърт Андерсън ( Robert Anderson), Дикси Джон (Dixie John), Томас Кинсат (Tomas Kiensat), Дейвид Пени (David Penny)

Тази диаграма е публикувана от Gartner, Inc. като част от по-голям документ за проучване и трябва да бъде оценена в контекста на целия документ. Документът на Gartner е достъпен по заявка от Oracle. Gartner не препоръчва никакъв доставчик, продукт или услуга, описани в тези публикации за проучвания, и не съветва потребителите на технологии да избират само тези доставчици с най-висока оценка или друго обозначение. Публикациите за проучвания на Gartner се състоят от мненията на организацията за проучвания на Gartner и не трябва да се тълкуват като изявления на факти. Gartner отхвърля всякакви гаранции, преки или косвени, по отношение на това проучване, включително всякакви гаранции за продаваемост или пригодност за определена цел.

GARTNER е регистрирана търговска марка и марка за услуга, а MAGIC QUADRANT е регистрирана търговска марка на Gartner, Inc. и/или филиалите на компанията в САЩ и международно и те се използват тук с разрешение. Всички права запазени.