Oracle EPM pro viceprezidenty pro finanční plánování a analýzu

Oracle EPM pro finanční plánování a analýzu
EPM pro finanční plánování a analýzu
Vykazování výkonu a komentáře
Ikona pro vykazování výkonu a komentáře Vykazování výkonu a komentáře

Jak přehledně a snadno jste schopni vytvářet zprávy o efektivitě v podniku?

Spojte data s komentáři do jednoho zabezpečeného prostředí pro společné podávání zpráv.


Plánování a předpovědi
Ikona pro plánování a předpovědi Plánování a předpovědi

Jste schopni přesně plánovat a předvídat situaci v dnešním nestálém prostředí?

Spravujte procesy pro celopodnikové plánování společně s podrobným plánováním projektů, pracovní síly a aktiv. Předvídejte s jistotou a plánujte výnosný růst.


Ziskovost a náklady
Ikona pro ziskovost a náklady Ziskovost a náklady

Máte úplný přehled o ziskovosti jednotlivých produktů, služeb, kanálů a zákazníků z celého podniku?

Odhalte hlavní příčiny nákladů a ziskovosti a umožněte uživatelům zlepšovat přiřazení prostředků.


Obor plánování obchodu
Ikona pro obor plánování obchodu Obor plánování obchodu

Jste zaplaveni tabulkami a je pro vás obtížné shromáždit vstupní data pro plánování v celém vašem podniku?

Zapomeňte na izolované tabulky a přejděte k plánování pro všechna odvětví vašeho podnikání.


Začínáme