Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Závazek společnosti Oracle vůči našim zákazníkům a partnerům během krize spojené s nemocí COVID-19

V této kritické době je důležité, abychom vám umožnili ve vašich aktivitách pokračovat a pomáhali vám reagovat na výjimečnou situaci, kterou nyní možná řešíte. Společnost Oracle již desítky let vykonává zásadně důležitou práci, která pomáhá v provozu mnoha firmám a organizacím po celém světě i napříč odvětvími. Chceme vás ujistit, že i v této náročné době se můžete spolehnout, že budeme podporovat vaše podnikání.

Tým vedení společnosti Oracle se průběžně schází, aby posuzoval kroky a odpovídajícím způsobem reagoval na vývoj krize. Zdraví a pohoda všech jsou samozřejmě prioritou, a tak většina zaměstnanců společnosti Oracle pracuje z domova. Máme rozsáhlé možnosti online spolupráce, které pomáhají zajistit kontinuitu podnikání a neúnavně pracujeme na tom, abychom všem pomohli zůstat v bezpečí a zároveň vám mohli nadále poskytovat služby.

S případnými otázkami a připomínkami se prosím obracejte na místní tým Oracle. Níže naleznete odpovědi na časté otázky ohledně našich plánů na zajištění kontinuity podnikání. Tuto stránku spravujeme a pravidelně ji aktualizujeme s ohledem na měnící se okolnosti.


Nejčastější dotazy

Aktualizováno 21. července 2020

1. Jaký je plán zachování obchodní kontinuity společnosti Oracle?
Společnost Oracle udržuje robustní program řízení obchodní kontinuity v souladu s normou ISO 22301, který je každoročně revidován. Jednotlivé oblasti podnikání v rámci společnosti Oracle mají specifické plány s ohledem na povahu možných dopadů na naše firemní procesy. Společnost Oracle přistupuje k řízení kontinuity podnikání na základě dopadů tím, že navrhuje plány připravenosti a reakce, které se zabývají dostupností našich zaměstnanců, pracovišť, technologií a kritických vzájemných závislostí. Počet zaměstnanců společnosti Oracle a její zeměpisná diverzifikace jí ze své podstaty poskytují výhodu vyšší odolnosti. A nakonec, kanceláře, které jsou od 28. ledna 2020 povinně uzavřeny, konečně zvládají zásadně důležité pracovní procesy a zákaznickou podporu, takže nedochází k přerušení služeb zákazníkům.

2. Ovlivní to moje cloudové služby?
Společnost Oracle je i nadále odhodlána plnit své smlouvy o poskytování služeb pro naše cloudové služby. Navrhli jsme naše cloudové služby tak, aby byly maximálně dostupné a odolné. Máme také k dispozici robustní proces správy kapacit, který zaručuje škálovatelnost cloudových služeb. V současné době neočekáváme kvůli onemocnění COVID-19 žádné přerušení dostupnosti cloudových služeb.

3. Dojde vlivem onemocnění COVID-19 ke zpožděním v dodavatelském řetězci společnosti Oracle?
Společnost Oracle se zavazuje dodržovat podmínky a smlouvy dohodnuté s vaší společností. U většiny našich produktů dodržujeme strategii více zdrojů a společnost Oracle se vytrvale snaží, aby nedocházelo ke zpožděním, která by měla dopad na zákazníky. U produktů nebo komponent dodávaných převážně z vysoce rizikových zemí rozšiřujeme naše alternativní zdroje tak, aby v budoucnu nedocházelo k přerušením.

4. Jaký dopad má COVID-19 na dodací lhůty hardwaru?
Pokud bude výskyt onemocnění COVID-19 nadále sílit, mohou se dodací lhůty dále prodloužit. Společnost Oracle pilně pracuje na minimalizaci možného prodloužení dodacích lhůt.

5. Jaký dopad, pokud vůbec nějaký, to bude mít na dodávky náhradních dílů?
Společnost Oracle pracuje v rámci nařízení a pokynů vlády dané země a místních vlád. Ačkoli strategie plánování a zajišťování zásob zůstávají v platnosti, přístup k náhradním dílům v rámci konkrétního místa a přeprava těchto náhradních dílů do některé země, v rámci země nebo za hranice dané země mohou být ovlivněny místními nařízeními.

6. Máte obavy ohledně podpory nebo personálního zajištění výměn hardwaru nebo instalací pro zákazníky?
Rozsáhlá základna a zeměpisná rozmanitost pracovníků podpory společnosti Oracle i partnerství se subdodavateli a dodavateli v terénu zajišťují ohromnou odolnost kontinuity naší hardwarové podpory po celém světě. Společnost Oracle pracuje v rámci nařízení a pokynů vlády dané země a místních vlád. Pokud je to podle těchto nařízení vyžadováno, společnost Oracle pracuje na získání nezbytného interního a vládního povolení k cestování do sídla zákazníka pro účely zajištění zásadně důležité činnosti na pracovišti. Společnost Oracle také bude postupovat tak, aby získala ujištění, že pracoviště zákazníka, kam mají být vysláni naši pracovníci, je bezpečné a zdravé a vyhovuje všem opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19 v dané zemi.

7. Jak od společnosti Oracle získám aktualizace v souvislosti s COVID-19?
Společnost Oracle vás upozorní na všechna důležitá oznámení o službách prostřednictvím standardních kontaktů účtu a komunikačních kanálů. V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se onemocnění COVID-19 společnost Oracle požaduje, aby byly zaslány prostřednictvím stávajících obchodních a servisních týmů, které používáte pro veškerou běžnou obchodní komunikaci. Pokud chcete získat globální informace o zákaznické podpoře, klikněte sem.

8. Jaké kroky podniká společnost Oracle na kontrolu šíření nemoci Covid-19 v rámci organizací hardwarových a softwarových služeb pro zákazníky pro zajištění dostupnosti služeb?
Všichni zaměstnanci společnosti Oracle, kteří nejsou zapojení do kritických funkcí na pracovišti, pracují z domova a mají pokyn dodržovat pokyny v oblasti veřejného zdraví, aby se chránili před vystavením viru Covid-19. Každému zaměstnanci, který má příznaky podobné chřipce, je doporučeno, aby zůstal doma, kontaktoval svého manažera a místního zástupce pro lidské zdroje a poradil se s lékařem.

9. Jak bude společnost Oracle zajišťovat podporu na mém pracovišti s ohledem na omezení cestování a přepravy?

 • Hardwarová podpora:
  Globální organizace vzdálené podpory společnosti Oracle bude zákazníkům pomáhat s nahrazováním veškerých jednotek nahraditelných zákazníkem (díl CRU), a to telefonicky i prostřednictvím požadavku na služby.

  Pracovníci technické podpory společnosti Oracle po celém světě, kteří mají nezbytné dovednosti, jsou k dispozici na řadě míst po celém světě. Tento model zaměstnávání minimalizuje jakýkoli dopad na řešení problémů. Společnost Oracle sleduje globální vládní nařízení a směrnice a spolupracuje s našimi partnery na získání autorizace (v případě potřeby) a dodávky náhradních dílů.
 • Rozšířené služby zákaznické podpory:
  Oddělení Advanced Customer Services (ACS) společnosti Oracle bude i nadále poskytovat podporu prostřednictvím vzdáleného přístupu k síti. Společnost Oracle spoléhá na to, že její zákazníci budou za tímto účelem udržovat zabezpečený přístup k síti pro její autorizované zaměstnance. V tuto dobu je softwarová podpora ACS na pracovišti schválena pouze ve výjimečných případech, kdy můžeme dodržovat místní nařízení a zdravotní směrnice.

10. Jak v případě poruchy společnost Oracle přesune hardware ze skladů náhradních dílů mimo moji zemi na mé pracoviště?
Mnoho národních, regionálních a místních vlád uznalo nutnost zachování dostupnosti kritické infrastruktury a nezbytného zboží a služeb. Organizace společnosti Oracle pro vládní záležitosti úspěšně spolupracuje s některými vládami po celém světě na uznání přispění společnosti Oracle k udržování zásadně důležitých systémů v kritických operacích infrastruktury a zabezpečení povolení k přepravě personálu a produktů. Pokračujeme v uplatňování těchto povolení tam, kde to je možné. Pro naše zákazníky Oracle, kteří mají vyhrazené zásadně důležité služby nebo kritické infrastruktury, oceňujeme jakoukoli podporu, kterou můžete poskytnout v rámci poradenství ve vaší místní jurisdikci, kde existuje nutnost možného zásahu ze strany společnosti Oracle a zajištění oprávnění k přepravě nebo podpory předem.

11. Co společnost Oracle podniká k ochraně mé sítě před hrozbami pro kybernetické zabezpečení spojenými se zvýšenou aktivitou vzdáleného přístupu?
Společnost Oracle využívá systémy detekce narušení v rámci intranetu, aby poskytovala nepřetržitý dohled pro zachycení bezpečnostních hrozeb a reagování na ně, když jsou zjištěny.

Společnost Oracle využívá přístup založený na monitorování sítě k detekci útoků na otevřené porty brány firewall v rámci svého intranetu. Události jsou analyzovány pomocí detekce podpisů, což je porovnání vzorců nastavení prostředí a aktivit uživatelů proti databázi známých útoků. Databáze podpisů jsou aktualizovány, jakmile jsou k dispozici nová vydání pro komerční distribuci. Upozornění jsou přeposílána týmu zabezpečení informací společnosti Oracle k přezkoumání a reagování na možné hrozby.

Řízení přístupu do systému zahrnuje ověřování systému, autorizaci, schvalování přístupu, zřizování a odvolávání zaměstnanců a dalších ‘uživatelů’ definovaných společností Oracle.

Upozornění: zákazník je zodpovědný za veškerou správu koncových uživatelů v aplikaci. Nespravujeme účty koncových uživatelů zákazníka.

12. Jaké kroky podniká společnost Oracle pro zajištění, že technici, kteří přistupují k mým zařízením za účelem servisu, nepřinese nákazu Covid-19 na mé pracoviště?
Všichni zaměstnanci společnosti Oracle byli poučeni, aby informovali svého manažera a oddělení lidských zdrojů, pokud se u nich vyskytnou příznaky chřipky a nebudou schopni vyrazit do terénu. Technici, kteří jsou vysíláni na pracoviště zákazníků pro zajištění servisu, byli instruováni, aby dodržovali místní směrnice v oblasti veřejného zdraví.

13. Co může moje společnost udělat, aby pomohla společnosti Oracle při poskytování služeb, které potřebujeme?
Společnost Oracle spoléhá v příslušných případech na to, že její zákazníci budou poskytovat průběžný vzdálený přístup k síti i přístup na vaše pracoviště, aby podpořili veškeré naše služby. Je nezbytné poskytnout přístupové tokeny a nástroje pro spolupráci. Vaše pozornost tomuto prvku umožní společnosti Oracle uspokojit vaše potřeby bez dalšího prodlení.

Protože některá vládní nařízení nyní vyžadují certifikaci služeb pro důležité podniky na celém světě, má partnerství společnosti Oracle a zákazníků při získávání požadovaných oprávněních vysokou hodnotu. Dále je třeba předtím, než požádáte technika společnosti Oracle o pomoc na pracovišti, ujistěte se, že jde o zásadně důležitý požadavek a že pro všechny techniky i vás samé je zajištěno zdravé a bezpečné prostředí.

14. Může moje společnost dostat zásilku s náhradními díly jako pojištění proti budoucí nedostupnosti?
Společnost Oracle nabízí možnost skladovat náhradní díly v rámci pracoviště jako možnost servisu pro kritické náhradní díly. Pokud máte zájem, může vám Account Manager poskytnout další informace.

15. Můžete mé společnosti poskytnout seznam pracovníků podpory, kteří budou vyhrazení pro zajištění podpory?
Personální strategie společnosti nezávisí na jediné skupině zdrojů podpory. Obecně pracujeme v lokalitách po celém světě a zajišťujeme školení napříč portfoliem, abychom podporovali různé scénáře pokrytí.

16. Určili jste klíčové zaměstnance a důležité dodavatele, kteří by mohli podporovat mé služby, a uzavřít smlouvy pro případ nečekaných událostí, aby byla zachována možnost servisu?
Plány obchodní kontinuity společnosti Oracle zahrnují plánování zásadně důležitých dovedností, zdrojů a personálu pro nepředvídané události. Náš program Supply Chain Resiliency je navržen tak, aby přinášel postřehy a úzké pracovní vztahy se zásadně důležitými dodavateli ze společnosti Oracle, což poskytuje další přehled pro naši kontinuitu dodavatelského řetězce.

17. Jak společnost Oracle určuje, kdy zákazníkům poskytovat služby vzdáleně, a kdy místně?
I nadále se zaměřujeme na neustálou spokojenost a úspěch našich zákazníků, naším prvořadým zájmem je ovšem bezpečnost a pohoda zaměstnanců i zákazníků Oracle. Proto jsou návštěvy našich zaměstnanců přímo u zákazníků omezeny na kritické obchodní situace, které nelze řešit vzdáleně. V případech, kdy není možné kritické situace řešit na dálku, může být schválena návštěva zaměstnanců u zákazníka s ohledem na závažnost problému, umístění a opatření přijatá k dodržení zákonných požadavků a zajištění bezpečného a zdravého prostředí pro naše zaměstnance.

Pomozte v boji s onemocněním COVID-19

Pomozte v boji s onemocněním COVID-19: Staňte se dobrovolníky pro klinické hodnocení vakcíny

Byla zahájena 3. fáze amerických klinických hodnocení vakcín. Společnost Oracle s hrdostí podporuje síť NIH Coronavirus Prevention Network (CoVPN) – vytvořenou k rychlým reakcím na globální pandemii – a jejím cílem je registrace jednoho milionu dobrovolníků pro rozsáhlé testování vakcín.

Bezplatná online školení a certifikace

Společnost Oracle rozšiřuje bezplatné online vzdělávání a certifikace pro řešení Oracle Cloud Infrastructure a Oracle Autonomous Database

S tím, jak se naši zákazníci přizpůsobují rychle se rozvíjejícímu digitálnímu prostředí, zintenzivňuje společnost Oracle své úsilí, aby pomohla vybudovat zásadně důležité technické cloudové dovednosti, které jsou potřeba pro posílení inovací. Společnost Oracle nabízí bezplatný přístup k online vzdělávacímu obsahu a certifikacím pro širokou škálu uživatelů řešení Oracle Cloud Infrastructure a Oracle Autonomous Database. Od nynějška bude mít každý uživatel, včetně vývojářů, technických odborníků, architektů, studentů a profesorů, rychlý a snadný přístup k více než 50 hodinám online školení a 6 certifikačním zkouškám.

Bezplatný nástroj pro personalistiku

Oracle nabízí bezplatný HR nástroj, který zákazníkům pomáhá udržovat zaměstnance v bezpečí

S narůstajícími obavami v souvislosti s nemocí COVID-19 čelí mnoho organizací a personalistů novým a bezprecedentním výzvám. V rámci našich snah pomoci poskytujeme bezplatný přístup k našemu řešení Workforce Health and Safety stávajícím zákazníkům produktu Oracle Human Capital Management Cloud. Náš modul Workforce Health and Safety pomáhá automatizovat hlášení incidentů na pracovišti nyní i v budoucnosti s tím, jak se přizpůsobujeme zvýšeným zdravotním a bezpečnostním obavám.

Kredity Oracle Cloud Infrastructure zdarma

Bezplatné kredity Oracle Cloud Infrastructure—Oracle pro startupy

S platností od 1. dubna obdrží platící startupy v programu kredity na tři měsíce na pokrytí nákladů na Oracle Cloud Infrastructure. Od 1. dubna do 30. června 2020 budou automaticky kredity automaticky uplatněny při úhradě těchto technologických poplatků. Startupy budou nadále dostávat faktury na využití, ale budou mít nulové náklady. Každý startup, který při platbě využívá tyto bezplatné kredity, automaticky tuto pomoc obdrží ve stejném časovém rámci.

Oracle Therapeutic Learning System

Oracle Therapeutic Learning System zaznamenává účinnost léků na onemocnění COVID-19

Společnost Oracle vytvořila a darovala americké vládě produkt COVID-19 Therapeutic Learning System, který lékařům a pacientům umožňuje zaznamenávat účinnost slibných léčivých přípravků na nemoc COVID-19. Produkt Therapeutic Learning System je výsledkem jedinečné a významné spolupráce s národními zdravotními institucemi, asociací FDA, centry pro kontrolu a prevenci chorob, centry pro zdravotní péči a služby zdravotní pomoci a ministerstvem zdravotnictví USA.