Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Závazek společnosti Oracle vůči našim zákazníkům během krize COVID-19

Protože všichni lidé po celém světě zůstávají nadále v nejistotě způsobené onemocněním COVID-19, společnost Oracle je připravena podporovat vaše podnikání v průběhu této pandemie a za všech okolností zachovávat kontinuitu služeb.

Uvědomujeme si, že v této kritické době je důležité, abychom vám umožnili ve vašich aktivitách pokračovat a pomáhali vám reagovat na výjimečnou situaci, kterou nyní možná řešíte. Již několik desetiletí podnikáme v oblasti kriticky důležitých operací, které pomáhají telekomunikačním společnostem udržovat spojení mezi lidmi, maloobchodům dodávat potraviny a další potřeby, nemocnicím poskytovat péči, leteckým společnostem zajišťovat cestování, bankám pomáhat, aby jejich klienti měli přístup k finančním prostředkům, pojistitelům poskytovat výhody, vládám udržovat občany v bezpečí a informovat je, energetickým společnostem dodávat všem energie a celou řadu dalších zásadních funkcí. Chceme, abyste věděli, že v této významné době se na nás můžete spolehnout, že budeme podporovat vaše podnikání.

Vedení společnosti Oracle se neustále schází, aby krizi vyhodnocovalo a náležitě na ni průběžně reagovalo – přizpůsobovalo náš provoz tak, aby byla zachována kontinuita a abychom podporovali bezpečnost a zdraví všech, kterých se to týká. Společnost Oracle navíc po celém světě postupuje v souladu s pokyny orgánů místní správy a orgánů veřejného zdraví. Zdraví a blaho našich i vašich zaměstnanců zůstávají samozřejmě naší prioritou. Zavedli jsme mnoho opatření ke zmírnění nebezpečí virové infekce tak, abychom snížili rizika možného přenosu. Máme k dispozici rozsáhlé možnosti spolupráce online, aby naši zaměstnanci mohli komunikovat mezi sebou i s vámi a dodavateli. Vytrvale pracujeme na tom, abychom všem pomohli zůstat v bezpečí a zároveň jim umožnili být vám nadále k dispozici. S případnými dalšími dotazy a připomínkami se obraťte na místní tým Oracle. Níže naleznete odpovědi na často kladené otázky, které jsme obdrželi od zákazníků ohledně našich plánů na kontinuitu podnikání. Tuto stránku udržujeme a pravidelně ji aktualizujeme s ohledem na měnící se okolnosti.

Nejčastější dotazy

1. Jaký je plán zajištění provozu bez přerušení společnosti Oracle ?
Společnost Oracle udržuje a každý rok reviduje robustní program ochrany činnosti před přerušením. Jednotlivé oblasti podnikání v rámci společnosti Oracle mají specifické plány s ohledem na povahu možných dopadů na naše firemní procesy. Společnost Oracle přistupuje k řízení kontinuity podnikání na základě dopadů tím, že navrhuje plány připravenosti a reakce, které se zabývají dostupností našich zaměstnanců, pracovišť, technologií a kritických vzájemných závislostí. Počet zaměstnanců společnosti Oracle a její zeměpisná diverzifikace jí ze své podstaty poskytují výhodu vyšší odolnosti. A konečně, kanceláře, které musely být povinně uzavřeny, nadále zachovávají základní firemní procesy a zákaznickou podporu, což nám umožňuje poskytovat zákazníkům služby bez přerušení.

2. Ovlivní to moje cloudové služby?
Společnost Oracle je i nadále odhodlána plnit své smlouvy o poskytování služeb pro naše cloudové služby. Naši cloudovou infrastrukturu 2. generace a špičkové aplikace SaaS jsme navrhli s ohledem na maximální dostupnost a odolnost. Máme také k dispozici robustní proces správy kapacit, který zaručuje škálovatelnost cloudových služeb. V současné době neočekáváme kvůli onemocnění COVID-19 žádné přerušení dostupnosti cloudových služeb.

3. Dojde ke zpožděním v dodavatelském řetězci společnosti Oracle vlivem COVID-19?
Společnost Oracle se zavazuje dodržovat podmínky a smlouvy dohodnuté s vaší společností. U většiny našich komponent dodržujeme strategii více zdrojů a společnost Oracle se vytrvale snaží, aby nedocházelo ke zpožděním, která by měla dopad na zákazníky. U produktů nebo komponent dodávaných převážně z vysoce rizikových zemí rozšiřujeme naše alternativní zdroje tak, aby v budoucnu nedocházelo k přerušením.

4. Jaký dopad má COVID-19 na dodací lhůty hardwaru?
Pokud bude COVID-19 nadále sílit, mohou se dodací lhůty dále prodloužit. Společnost Oracle usilovně pracuje na minimalizaci možného dalšího prodloužení dodacích lhůt a o všech dopadech, které by mohly ovlivnit vaše podnikání, vás budeme průběžně informovat.

5. Jaký dopad, pokud vůbec nějaký, to bude mít na dodávky náhradních dílů?
V tuto chvíli neočekáváme problémy s poskytováním náhradních dílů. V současné době dochází k jediným zpožděním, a to v dodávkách zákazníkům, kteří mají omezený přístup na své pracoviště nebo kde dochází ke zpoždění při přepravě.

6. Máte obavy ohledně podpory nebo personálního zajištění výměn hardwaru nebo instalací pro zákazníky?
Počet zaměstnanců společnosti Oracle a její zeměpisná rozmanitost zaručují přirozenou odolnost kontinuity našeho hardwaru i služeb po celém světě. I v této situaci jsme připraveni naše závazky plnit tak, aby vaše podnikání mohlo fungovat i nadále.

7. Jak od společnosti Oracle získám nejnovější zprávy o COVID-19?
Společnost Oracle vás upozorní na všechna důležitá oznámení o službách prostřednictvím standardních kontaktů účtu a komunikačních kanálů. V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se COVID-19 společnost Oracle požaduje, aby byly zaslány prostřednictvím stávajících obchodních a servisních týmů, které používáte pro veškerou běžnou obchodní komunikaci. Pro globální zákaznickou podporu klikněte sem.