Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP)

Získejte odolnost a pružnost a připravte se na růst. Oracle Fusion Cloud ERP vám dá sílu k rychlému přizpůsobení obchodních modelů a procesů, abyste mohli snižovat náklady, zdokonalovat předpovědi a více inovovat.

Rostlina s barevnými kořeny
Získejte zdarma nástroje pro finanční plánování a modelování scénářů

Všem stávajícím zákazníků řešení Oracle Planning Cloud poskytujeme na příštích 12 měsíců zdarma přístup k řešení Oracle Financial Statement Planning, včetně strategického modelování.

Cloud ERP s předním postavením na trhu

Analytici i zákazníci trvale hodnotí společnost Oracle jako lídra z hlediska flexibility, snadného používání a nepřetržitých inovací.

Zákazníci volí Oracle Cloud ERP pro odolnost a růst

Konzistentní cloudové vedení ERP

Přejděte do cloudu rychleji, jednodušeji a s menším rizikem než u jiných poskytovatelů ERP. Analytici v oboru a více než 7 000 zákazníků trvale hodnotí Oracle jako lídra v odvětví a zkušeného a zavázaného partnera.

Přečtěte si, co říkají naši zákazníci (PDF)
Vedení ERP

Jeden cloud pro plynulou organizaci

Snadno si zobrazte úplný přehled o financích a operacích vaší společnosti. Sada aplikací pro Oracle Cloud nabízí nejširší a nejpropojenější funkce napříč dodavatelským řetězcem, financemi, personalistikou a péčí o zákazníka.

Přečíst průvodce ERP
snímek obrazovky jednotného cloudu

Závazek vůči naší komunitě zákazníků

Přední společnosti po celém světě –včetně té naší– důvěřují tomu, že jim společnost Oracle pomůže provozovat zásadně důležité obchodní funkce. Celý náš byznys běží na Oracle Cloudu a v rámci partnerství s vámi sdílíme naše zkušenosti a pomáháme vám dosahovat úspěchů.

Navštivte naši zákaznickou komunitu
Zákaznická komunita ERP

Neustálé inovace pro budoucí růst

Průběžně investujeme do výzkumu a vývoje tím, že každých 90 dní aktualizujeme cloud, abyste měli vždy k dispozici nejnovější údaje pro přizpůsobení se měnícím se podmínkám. Všudypřítomná umělá inteligence a machine learning vám pomohou identifikovat anomálie, předpovídat možné výsledky a vydávat doporučení.

Získat zprávu společnosti Gartner
Inovace v oblasti umělé inteligence

Nejvýkonnější cloud

Oracle Cloud ERP je vysoce škálovatelný a běží na naší cloudové infrastruktuře generace 2. Díky tomu získáte bezkonkurenční rychlost, zabezpečení a kontinuitu – pro organizace jakékoli velikosti.

Více informací
Nejvýkonnější cloud

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Získejte jasnou finanční představu pro lepší rozhodování

Oracle Financials vám poskytuje úplný přehled o vaší finanční situaci a výsledcích, abyste mohli rychle reagovat na neustále se měnící obchodní prostředí.

Funkce
 • Centrum účetnictví
 • Výkaznictví a analytika
 • Závazky a aktiva
 • Správa výnosů
 • Pohledávky
 • Inkasa
 • Správa výdajů
 • Správa podniku se společnou majetkovou účastí

Nastavte své projekty v souladu s obchodní strategií

Oracle Project Management vám pomůže naplánovat a sledovat vaše projekty, přiřadit správné lidi, vyrovnat kapacitu na základě poptávky a škálovat zdroje směrem nahoru a dolů v tempu měnících se potřeb.

Funkce
 • Řízení projektů
 • Řízení zdrojů
 • Řízení úkolů
 • Kontrola nákladů na projekt
 • Fakturace a smlouvy na projekty
 • Správa grantů
 • Analytika

Posílení zaměstnanců a usnadnění získávání zakázek

Usnadněte a integrujte cestu od zajištění zdrojů k platbě díky intuitivnímu uživatelskému prostředí, integrované analytice a spolupráci, která zjednodušuje řízení dodavatelů, umožňuje výběr nejlepšího dodavatele, posiluje investice vyhovující předpisům a vylepšuje ziskovost.

Funkce
 • Od obstarání po zaplacení
 • Správa dodavatelů
 • Zajišťování zdrojů
 • Smlouvy
 • Obchodní síť

Budujte důvěru a snižujte rizika pomocí automatizovaného monitorování

Oracle Risk Management využívá integrovanou datovou vědu k posilování finančních kontrol, zabránění únikům hotovosti, zefektivnění auditu a zjišťování nově vznikajících rizik – a zároveň zkracuje dobu věnovanou úlohám zabezpečení a vyhovění předpisům náročným na pracovní síly.

Funkce
 • Návrh zabezpečení při implementaci ERP
 • Automatizované vykazování souladu se segregací povinností
 • Průběžné sledování bezpečnosti uživatelů
 • Pracovní postupy certifikace přístupu uživatelů
 • Nepřetržité monitorování změn konfigurace
 • Průběžné sledování kritických transakcí a plateb
 • Pracovní postupy SOX, auditu a certifikace
 • Pracovní postupy řízení podnikových rizik (ERM)

Pružné dosahování vysokého výkonu

Naberte tempo a získejte pružnost s nejkompletnějším cloudem EPM. Modelování a plánování napříč financemi, HR, dodavatelským řetězcem a prodejem. Zefektivněte finanční uzávěrku a získejte přehled, abyste mohli lépe rozhodovat.

Funkce
 • Plánování
 • Správa ziskovosti a nákladů
 • Rekonsilidace účtů
 • Finanční konsolidace a závěrka
 • Daňové výkaznictví
 • Komentáře ve výkaznictví
 • Správa podnikových dat (EDM)

Vybudujte odolný dodavatelský řetězec

Připravte se na rychlou změnu pomocí systémů, které zlepšují odolnost, zvyšují obratnost a pomáhají vám plánovat úspěch i po dalším tahu. Oracle Cloud SCM propojuje vaši dodavatelskou síť s integrovanou sadou cloudových obchodních aplikací navržených a vytvořených tak, aby vám pomohly předběhnout změny.

Funkce
 • Plánování dodavatelského řetězce
 • Zásoby
 • Manufacturing
 • Údržba
 • Správa objednávek
 • Logistika
 • Řízení životního cyklu výrobku
 • Zásobování
 • IoT a blockchain

Optimalizujte operace s využitím umělé inteligence

Oracle AI Apps pro ERP je sada funkcí řízených umělou inteligencí, které pomáhají zlepšit finanční výkonnost, optimalizovat peněžní tok a posílit pružnost napříč závazky, pohledávkami, zásobováním a sklady.

Funkce
 • Kategorizace dodavatelů
 • Inteligentní platební slevy

Predikce a analýzy s využitím AI

Řešení Oracle Analytics for Cloud ERP doplňuje vestavěnou analytiku v Oracle Cloud ERP a poskytuje předem připravené případy použití, prediktivní analýzu a klíčové ukazatele výkonnosti na základě analýzy odchylek a historických trendů.

Funkce
 • Správa KPI
 • Knihovna metrik osvědčených postupů
 • Předdefinované analytické modely
 • Rozšiřitelná architektura
 • Oblasti obchodního obsahu
 • Samoobslužné vyhledávání dat
 • Rozšířená analytika
 • Spolupráce a publikování
 • Podniková architektura a zabezpečení
 • Mobilní průzkum

Zobrazit všechny úspěchy zákazníků

Úspěchy zákazníků s řešením Enterprise Resource Planning

Zjistěte, proč přední společnosti na celém světě důvěřují společnosti Oracle, pokud jde o provozování zásadně důležitých obchodních funkcí.

logo Air Asia
Logo FedRamp
Logo IBVI
Logo skupiny MAG property
logo Scottish Water
logo-TaylorMade
Logo TrueBlue
Logo Western Digital

Společnost Western Digital spojila 3 společnosti velikosti 500 do jediné cloudové instance ERP

Výhody Oracle Cloud ERP

 • Jednejte na základě lepších poznatků

  Získejte úplný finanční přehled o tom, kde vaše společnost stojí napříč všemi oblastmi podnikání. Modelové scénáře k pochopení vašich možností a výběru nejlepšího směru. Rychle přizpůsobte plány a předpovědi měnícím se podmínkám.

 • Zvýšení pružnosti

  Optimalizujte výnosy a hotovostní tok pro zajištění nepřetržitého provozu. Snižte riziko spojené s jediným zajišťováním zdrojů a vytvořte flexibilní, odolný dodavatelský řetězec, který zvládne vše, co přijde.

 • Efektivnější spolupráce

  Poskytněte svým týmům v oblasti financí, lidských zdrojů a dodavatelského řetězce společné uživatelské zkušenosti se sdílenými daty a obchodními procesy. Spolupracujte efektivněji s mobilním a vzdáleným přístupem.

 • Urychlení inovací

  Získejte přímo okamžitou hodnotu s integrovanou umělou inteligencí, machine learning a nově vznikajícími technologiemi. Využijte výhod ERP, který je vždy aktuální s nejnovějšími funkcemi.

 • Větší využití automatizace

  Věnujte méně času opakovaným úkolům, jako je sledování výdajů, rekonsilidace tabulek nebo uzávěrky účetních knih, a více času strategickému rozhodování.

ilustrace různých druhů ptáků na stromě
14. července 2020

Neodkládejte inovace během krize

Sandra Clarke, CFO, Blue Shield of California

Věříme ve staré přísloví: „Nikdy nenechte krizi přijít nazmar.“ Není možné ignorovat humanitární dopad současné krize, ale každá organizace, která chce zůstat životaschopná, se z ní musí poučit.

Přečtěte si celý příspěvek

Doporučené blogy

Zobrazit vše

Zdroje informací

připravenost

Podívejte se, co je nového v Oracle Cloud ERP

Projděte si část věnovanou připravenosti na řešení Cloud ERP, kde najdete aktualizace, dokumentaci a výukové kurzy.

Komunita

Závazek vůči naší komunitě zákazníků

Celý náš byznys běží na Oracle Cloudu a v rámci partnerství s vámi sdílíme naše zkušenosti a pomáháme vám dosahovat úspěchů.

vzdělávání

Rozšiřte své znalosti

Naučte se používat Oracle Cloud ERP ke správě účetnictví, projektů, nákupů a rizik.

Začínáme


Požádat o ukázku

Projděte si vše s jedním z našich odborníků.


Spustit prohlídku

Prohlédněte si Oracle Cloud ERP sami.


Kontakt na obchodní oddělení

Promluvte si s členem našeho týmu o řešení Oracle Cloud ERP.