Što je ERP?

Pogledajte vodeće rješenje u oblaku za upravljanje resursima poduzeća (ERP) koje će vam omogućiti integrirano upravljanje poslovnim procesima i aplikacijama, pridonijeti povećanju otpornosti i agilnosti u stvarnom vremenu i omogućiti stvaranje preduvjeta za rast i razvoj.

Definicija upravljanja resursima poduzeća (ERP)

Upravljanje resursima poduzeća (ERP) odnosi se na vrstu softvera koji organizacije upotrebljavaju za upravljanje svakodnevnim poslovnim aktivnostima kao što su računovodstvo, nabava, upravljanje projektima, upravljanje rizikom i usklađenost te operacije opskrbnog lanca. Potpuni paket ERP-a uključuje i upravljanje poslovnim rezultatima, softver koji pomaže pri planiranju, budžetiranju, predviđanju financijskih rezultata organizacije i izvještavanju o njima.

Sustavi ERP povezuju mnoštvo poslovnih procesa i omogućuju protok podataka između njih. Prikupljanjem zajedničkih transakcijskih podataka organizacije iz više izvora, sustavi ERP eliminiraju dupliciranje podataka i osiguravaju integritet podataka uz jedinstven izvor informacija.

Sustavi ERP danas su ključni za upravljanje tisućama tvrtki svih veličina i u svim djelatnostima. Tim je tvrtkama ERP jednako neophodan kao i električna energija za osvjetljenje.

Cloud ERP za neiskusne

Pročitajte ovaj vodič kako biste saznali sljedeće:

 • Pronađite pravog partnera za ERP u oblaku
 • Ostvarite produktivnost i fleksibilnost
 • Steknite dosljedan uvid u poslovanje
 • Nabavite tehnologiju i poboljšanja nove generacije

Što je sustav ERP?

Kako ta rješenja upravljaju svakodnevnim poslovnim aktivnostima organizacija, uključujući računovodstvo, financije, nabavu, upravljanje projektima, opskrbni lanac i proizvodnju.

Sustavi za planiranje poslovnih resursa potpune su integrirane platforme, implementirane lokalno ili u oblaku, koje upravljaju svim aspektima poslovanja u vezi s proizvodnjom ili distribucijom. Nadalje, sustavi ERP podržavaju sve aspekte financijskog upravljanja, upravljanja ljudskim potencijalima, upravljanja opskrbnim lancem i proizvodnje putem temeljne računovodstvene funkcije.

Sustavi ERP pružaju i transparentni uvid u vaš potpuni poslovni proces praćenjem svih aspekata proizvodnje, logistike i financija. Ti integrirani sustavi djeluju kao središnje poslovno čvorište za sveobuhvatne tijekove rada i podatke, što omogućuje pristup različitim odjelima.

Sustavi ERP i softver podržavaju različite funkcije na razini velikih poduzeća, srednjih i malih poduzeća, uključujući prilagodbe za vašu djelatnost.

Koja je razlika između ERP-a i financija?

Iako se pojam „financije” često upotrebljava pri opisivanju softvera ERP, financije i ERP nisu ista stvar. Financije se odnose na podskup modula unutar ERP-a.

Financije su poslovne funkcije koje se odnose na financijski odjel organizacije i uključuju module za financijsko računovodstvo, računovodstvo pomoćnih knjiga / analitičko računovodstvo, računovodstveno čvorište, obaveze i potraživanja, upravljanje prihodom, fakturiranje, dotacije, upravljanje rashodima, upravljanje projektima, upravljanje imovinom, knjiženje zajedničkog ulaganja i naplata.

Softver za financije upotrebljava mogućnosti izvještavanja i analize koje su u skladu sa zahtjevima izvještavanja nadležnih tijela, primjerice Zaklade za međunarodne standarde financijskog izvještavanja ((Zaklada za MSFI)), Odbora za financijsko-računovodstvene standarde (FASB) za općeprihvaćena računovodstvena načela SAD-a (GAAP), kao i za druge države (HGB u Njemačkoj i PCG u Francuskoj).

Za javne organizacije financijski softver mora moći izrađivati periodične financijske izvještaje zanadležna regulatorna tijela kao što su Komisija za vrijednosnice i burze SAD-a (SEC) (s izvještajima kao što su tromjesečni izvještaji 10-Q i godišnji izvještaji 10-K), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i ostala. Za ove vrste financijskih izvještaja za upotrebljava se alat za nefinancijske izvještaje. Osoba koja je u konačnici odgovorna za financije je glavni direktor financija.

Iako se financije bave jednim područjem poslovanja, ERP obuhvaća širok raspon poslovnih procesa, što uključuje financije. Softver za ERP može uključivati mogućnosti za nabavu, upravljanje opskrbnim lancem, zalihe, proizvodnju, održavanje, upravljanje prodajom, upravljanje projektima, logistiku, upravljanje životnim ciklusom proizvoda, upravljanje rizikom, upravljanje poslovnim rezultatima (EPM), upravljanje ljudskim potencijalima / ljudskim kapitalom.

ERP se integrira i s aplikacijama za šaltersko poslovanje u cilju izrade holističkih pregleda korisnika, uključujući rješenja za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM). Osim toga, aplikacije ERP-a u oblaku često su ugrađene u tehnologije nove generacije, uključujući internet stvari (IoT), blockchain, AI, strojno učenje i digitalne pomoćnike. Te napredne tehnologije pružaju podatke i mogućnosti koje ne samo da unapređuju brojne tradicionalne funkcije ERP-a, već i stvaraju nove prilike za povećanje učinkovitosti, nove servise i bolji uvid u poslovanje u cijelom poduzeću. Budući da sustavi ERP obuhvaćaju cijelo poduzeće,upravljanje njima često uključuje partnerstvo s glavnim direktorom financija, kao i glavnim direktorom za tehniku i informacijske tehnologije, glavnim operativnim direktorom i drugim ključnim rukovodiocima.

Aplikacije ERP-a u oblaku često su ugrađene u tehnologije nove generacije, kao što su internet stvari (IoT), blockchain, umjetna inteligencija, strojno učenje i digitalni pomoćnici.

Osnove ERP-a

Sustavi ERP dizajnirani su oko jedne definirane strukture podataka (shema) koja obično ima zajedničku bazu podataka. Time se osigurava da se podaci koji se upotrebljavaju u cijelom poduzeću normaliziraju i temelje na zajedničkim definicijama i korisničkim iskustvima. Te osnovne konstrukcije potom se povezuju s poslovnim procesima koje pokreću tijekovi rada u različitim poslovnim odjelima (npr. financije, ljudski potencijali, inženjerstvo, marketing i operacije), povezanim sustavima i korisnicima koji ih upotrebljavaju. ERP je jednostavno rješenje za integraciju korisnika, procesa i tehnologija u cijelom modernom poduzeću.

Pogledajte kako analitičari u djelatnosti uspoređuju Oracle Cloud ERP s drugim davateljima softvera za upravljanje financijama.


Na primjer, uzmimo poduzeće koje izrađuje automobile nabavom dijelova i komponenti od više dobavljača. Može upotrijebiti sustav ERP za praćenje zahtjevnice i nabavu te robe i osiguravanje da svaka komponenta u cijelom procesu od nabave do plaćanja upotrebljava jedinstvene i čiste podatke povezane s poslovnim tijekovima rada, poslovnim procesima, izvještavanjem i analitikom.

U tom poduzeću za proizvodnju automobilu ispravno implementirani ERP znači da će neka komponenta, na primjer, „prednje kočione pločice”, biti ujednačeno identificirana po nazivu dijela, veličini, materijalu, izvoru, broju serije, broju dijela dobavljača, serijskom broju, trošku i specifikaciji, zajedno s nizom drugih opisnih i podatkovnih stavki.

Budući da su podaci krvotok svake moderne tvrtke, ERP olakšava prikupljanje, organizaciju, analizu tih podataka i njihovu distribuciju svakom pojedincu i sustavu kojem su potrebni kako bi najbolje ispunili svoju ulogu i odgovornost.

ERP također osigurava da se ta podatkovna polja i atributi pridružuju odgovarajućem računu u glavnoj knjizi poduzeća kako bi se svi troškovi pravilno pratili i prikazali. Ako se prednje kočione pločice zovu „prednje kočnice” u jednom softverskom sustavu (ili možda skup proračunskih tablica), „kočne pločice” u drugom ili „prednji diskovi„...” u trećem sustavu, poduzeću za proizvodnju automobila bilo bi teško utvrditi koliko se godišnje troši na prednje disk-kočnice i treba li mijenjati dobavljače ili pregovarati o boljoj cijeni.

Ključno načelo ERP-a jest središnje prikupljanje podataka za široku distribuciju. Umjesto nekoliko samostalnih baza podataka s beskonačnim brojem nepovezanih proračunskih tablica,sustavi ERP unose red u kaos tako da svi korisnici - od generalnog direktora do službenika u odjelu za obaveze mogu izrađivati, pohranjivati i upotrebljavati iste podatke dobivene zajedničkim procesima. Zahvaljujući sigurnom i centraliziranom spremištu podataka, svi u organizaciji mogu biti sigurni da su podaci točni, ažurni i potpuni. Cjelovitost podataka zajamčena je za sve zadatke koji se izvršavaju unutar organizacije, od tromjesečnih financijskih izvještaja do izvještaja o jednom nepodmirenom potraživanju, bez oslanjanja na proračunske tablice podložne pogreškama.

Trendovi u modernim financijama

Okruženje ERP-a promijenilo se zahvaljujući brzom razvoju aplikacija u oblaku za softver kao uslugu (SaaS). Zbog mobilnih platformi i decentraliziranih radnih mjesta – rad bilo gdje i bilo kada – sustavi ERP više ne mogu biti povezani sa starim lokalnim pozadinskim aplikacijama. Moderna rješenja nove generacije za ERP u oblaku podržavaju novu dinamiku djelatnosti, a istovremeno pružaju mogućnost skraćivanja vremena potrebnog za podršku kako bi organizacije mogle brzo reagirati na nestabilna tržišta i trendove u djelatnosti.

Poslovna vrijednost ERP-a

Nemoguće je zanemariti utjecaj ERP-a u današnjem poslovnom svijetu. Budući da su poslovni podaci i procesi povezani sa sustavima ERP, tvrtke mogu uskladiti zasebne odjele i poboljšati tijekove rada te tako u konačnici ostvariti znatne uštede. Primjeri određenih poslovnih prednosti uključuju:

 • Poboljšanje poslovnih uvida iz podataka generiranih putem izvještaja u stvarnom vremenu
 • Smanjenje operativnih troškova troškove zahvaljujući jednostavnijim poslovnim procesima i najboljim praksama
 • Poboljšana suradnja s korisnicima koji dijele podatke u ugovorima, zahtjevima i narudžbenicama
 • Poboljšana učinkovitost kroz zajedničko korisničko iskustvo u mnogim poslovnim funkcijama i dobro definiranim poslovnim procesima
 • Dosljedna infrastruktura, od pozadinskog do šalterskog poslovanja, s istim izgledom i ponašanjem svih poslovnih aktivnosti
 • Bolja stopa usvajanja za korisnike iz uobičajenog korisničkog iskustva i dizajna
 • Smanjeni rizik kroz poboljšanu cjelovitost podataka i financijske kontrole
 • Niži troškovi upravljanja i rada putem jedinstvenih i integriranih sustava

Kratka povijest ERP-a

Od papirnatih kartica do mobilnih uređaja
ERP ima povijest dulju od 100 godina. Inženjer Ford Whitman Harris 1913. godine razvio je model ekonomske količine naručivanja (EOQ), sustav proizvodnje u papirnatom obliku za planiranje proizvodnje. Desetljećima je EOQ bio standard u proizvodnji. Poduzeće za izradu alata Black and Decker promijenio je pravila igre 1964. godine kada je postalo prvo poduzeće koje je usvojilo rješenje za planiranje materijalnih zahtjeva (MRP) koje je kombiniralo koncepte EOQ-a sa središnjim računalom.

MRP je ostao standard u proizvodnji sve do 1983. kad je razvijeno planiranje proizvodnih resursa (koje se naziva MRP II). MRP II uključuje „module” kao ključnu softversku arhitektonsku komponentu i integrirane osnovne komponente proizvodnje, uključujući nabavu, sastavnice, planiranje i upravljanje ugovorima. Prvi put su u zajednički sustav integrirani različiti proizvodni zadaci. MRP II je predstavljao i naprednu viziju načina na koji organizacije mogu uz pomoć softvera dijeliti i integrirati poslovne podatke i povećati operacijsku učinkovitost zahvaljujući boljem planiranju proizvodnje, smanjenjem zaliha i smanjenjem otpada. Kako se računalna tehnologija razvijala tijekom 1970-ih i 1980-ih, koncepti slični MRP-u II razvijeni su kako bi se upravljalo drugim poslovnim aktivnostima osim proizvodnje, što uključuje financije, upravljanje odnosima s kupcima i podacima o ljudskim potencijalima. Do 1990. tehnološki analitičari osmislili su naziv za tu novu kategoriju softvera za upravljanje poslovanjem – upravljanje resursima poduzeća.

Modeli implementacije ERP-a: od lokalne implementecije do oblaka

Povijest ERP-a: od 1990-tih do novog tisućljeća
Od 1990-ih do početka dvadeset prvog stoljeća ERP se ubrzano usvaja. Istovremeno su počeli rasti troškovi implementacije sustava ERP. Hardver potreban za pokretanje softvera obično je bio u poslovnim prostorima, s velikim strojevima u poslužiteljskoj sobi. Za hardver i softverske licence bila su potrebna kapitalna ulaganja i amortizacija tijekom 5 do 10 godina. Osim toga, organizacije su gotovo uvijek željele prilagoditi sustave ERP svojim potrebama, što je rezultiralo dodatnim troškovima za softverske savjetnike i obuku.

U međuvremenu se razvoj tehnologije ERP-a nastavio kako bi obuhvatila internet, s novim značajkama i funkcijama, kao što je ugrađena analitika. S vremenom su mnoge organizacije otkrile kako njihovi lokalni sustavi ERP ne mogu pratiti moderne sigurnosne zahtjeve ili nove tehnologije kao što su pametni telefoni.

Cloud ERP – novi model provedbe ERP-a

Softver kao usluga (engl. Software-as-a-service, SaaS)
Stigao je oblak, odnosno točnije model softvera kao usluge (SaaS) za ERP. Kada se softver ERP pruža kao usluga u oblaku, pokreće se na mreži udaljenih poslužitelja umjesto unutar poslužiteljske sobe poduzeća. Davatelj oblaka pruža zakrpe, upravlja i ažurira softver nekoliko puta godišnje, umjesto da implementira skupu nadogradnju lokalnog sustava svakih 5 do 10 godina. Oblak može smanjiti operativne troškove (OpEx) i kapitalne troškove (CapEx) jer poduzeća ne moraju kupovati softver i hardver ili zapošljavati dodatno osoblje za IT. Ti se resursi umjesto toga mogu uložiti u nove poslovne prilike, a organizacija uvijek upotrebljava najnoviji ažurirani softver za ERP. Radnici se mogu usredotočiti na zadatke koji donose veću vrijednost, kao što su inovacija i rast i razvoj, umjesto na upravljanje IT-jem.

7 razloga za prelazak na rješenje za ERP u oblaku

Poduzeća bez obzira na veličinu, bilo velika poduzeća ili mala do srednja poduzeća, ne mogu odjednom prestati upotrebljavati lokalne sustave i u potpunosti prijeći na oblak. Odnosno, to u najmanju ruku nije nešto što žele napraviti unutar kratkog razvojnog okvira. Isto tako, nije idealan put ni samo nastaviti upotrebljavati lokalni ERP-a i zanemariti sve prednosti upravljanja resursima poduzeća kao rješenja u oblaku. Zašto biste trebali razmotriti upotrebu aplikacija u oblaku kao zamjene ili proširenja svog lokalnog sustava?

1. Brzo usvajanje novih i rastućih SaaS tehnologija

Tehnologije nove generacije, uključujući umjetnu inteligenciju (AI), pomažu sustavima u oblaku da brzo poboljšaju svoje mogućnosti bez potrebe za povremenim ažuriranjima, za razliku od postojećeg sustava. Upravljanje sustavima ERP i njihova upotreba neprestano postaje značajnije jednostavnije, pri čemu krajnji korisnik ne mora unositi dodatne ili nove informacije.

2. Proširivanje vrijednosti postojećeg sustava ERP

Proširivanjem postojećeg softvera i njegovom integracijom s aplikacijama u oblaku mogu se nadopunjavati, unaprijeđivati i dopunjavati važni zadaci. Takav pristup može udahnuti novi život postojećima sustavima ERP i poduzećima pružiti sjajnu priliku da počnu usvajati mogućnosti oblaka.

3. Pristup novim tehnologijama

Pronalaženje aplikacija u oblaku koje nadopunjavaju vaše postojeće softverske module za ERP omogućuje vam da odmah iskoristite prednosti novih tehnologija koje se brzo razvijaju i poboljšate paradigme korisnika. One predstavljaju komplementarne sustave koji odmah pružaju poslovne mogućnosti i vrijednost bez temeljnog mijenjanja vaših poslovnih operacija.

4. Smanjenje zavisnosti o trećim stranama

Izvještavanje i analitika za postojeće sustave obično zahtijevaju uključivanje dobavljača treće strane radi generiranje operativnog poslovnog izvještavanja. Upotrebom aplikacija u oblaku nekog od postojećih dobavljača ERP-a često se dobiva isto ili bolje poslovno izvještavanje bez potrebe za uspostavljanjem odnosa s dodatnim dobavljačem.

5. Razvijanje vlastitih financijskih sustava

Postojeći sustavi nikad nisu bili predviđeni kao moderni moduli za izvještavanje. Tehnologija temeljena u oblaku nastala je u posljednjem desetljeću i razvijena, kao temeljno načelo, s potpuno drugačijim načinom razmišljanja i razumijevanjem ne samo onoga što je bilo moguće, već i onog što je bilo potrebno za uspješnost platforme za ERP.

6. Robusniji sigurnosni resursi

Davatelji usluga za rješenja u oblaku imaju velike, angažirane timove koji su isključivo posvećeni proaktivnom nadzoru i praćenju sigurnosnih problema i prijetnji u oblaku 24 sata na dan.

7. Privlačenje potrebnih talenata

Sljedeća generacija mladih radnika odrastala je uz besprijekornu tehnologiju koja je mobilna, jednostavna za uporabu i uvijek aktivna. Nijedna tvrtka koja se i dalje oslanja isključivo na lokalnu tehnologiju neće moći zaposliti vrhunske talente, bez obzira na dob.

Osnovne upute za Oracle ERP

Organizacije su se uvijek borile za održavanje ravnoteže između tradicionalnih visokih troškova i složenosti ERP-a i potrebe za prilagođenim značajkama i fleksibilnošću, uz istodobno ispunjavanje zahtjeva poslovanja. Pogledajte i saznajte kako Oracle ERP Cloud povezanim timovima pruža objedinjene podatke i uvide u stvarnom vremenu kako bi vama i vašem financijskom timu pomogao donositi najbolje moguće poslovne odluke. ERP se pruža kao usluga u oblaku, a vaša organizacija može biti spremna za budućnost i hvatanje koraka s promjenama.

Pogledajte videozapis: Što je Oracle Fusion Cloud ERP? (2:06)

Jedna je od prednosti modela SaaS to što se softver ažurira najnovijim značajkama, funkcijama i najboljim praksama. Davatelji ERP-a u oblaku redovito implementiraju ažuriranja (čak jednom mjesečno u slučaju poduzeća Oracle). To znači da će najnovije nove i revolucionarne tehnologije koje se pojavljuju - kao što su umjetna inteligencija, digitalni pomoćnici, strojno učenje, blockchain, proširena stvarnost i internet stvari(IoT) –u redovitim intervalima postajati dostupne pretplatnicima.

Zahvaljujući pristupu tim novim tehnologijama organizacije mogu brzo unaprijediti svoje poslovne najbolje prakse kako se softver za ERP razvija. Mogu automatizirati procese za koje su prije bile potrebne zahtjevne ručne intervencije, primjerice usklađivanje financijskih računa. Osim toga, korisnici stječu sveobuhvatni uvid u poslovne aktivnosti poduzeća u stvarnom vremenu, ne samo u šalterskom poslovanju, već i u skladištima, u tvorničkim halama i svugdje diljem poduzeća. To je znanje tada lako dostupno svim radnicima kojima je potrebno na njihovim mobilnim uređajima, uključujući pametne telefone i tablete.

ERP u oblaku koji je izrađen za digitalno doba danas obuhvaća mobilne, društvene mreže, analitiku i najnovije nove tehnologije. Organizacija ne može napredovati bez sveg toga.

Najčešća pitanja za ERP

Što je ERP jednostavnim riječima?
ERP označava upravljanje resursima poduzeća. To je softverski sustav koji uključuje sve alate i procese potrebne za vođenje uspješne tvrtke, uključujući upravljanje ljudskim resursima, proizvodnju, lanac nabave, financije, računovodstvo i još mnogo toga.

Koje su 3 uobičajene vrste ERP-a?
Tri najčešće vrste ERP-a su lokalni, ERP u oblaku i hibridni. Lokalni sustav ERP izvodi se na lokaciji na poslužiteljima tvrtke, dok ERP u oblaku funkcionira na udaljenom poslužitelju treće strane. Hibridni ERP kombinacija je tih dviju vrsta, često s lokalnim ERP-om u sjedištu i sustavima ERP u oblaku u podružnicama.

Što je primjer ERP-a?
Jedan primjer ERP-a su sustavi ERP specifični za djelatnost koji ispunjavaju specifične zahtjeve za te vrste poslovanja i nude mogućnosti specifične za djelatnost, kao što su planiranje materijala i specijalizirano upravljanje zapisima o proizvodnji. Budući da ti sustavi nude prilagođene značajke, tvrtke ne moraju previše prilagođavati niti se integrirati s mnogim drugim vanjskim alatima.

Saznajte više o servisu Oracle Cloud ERP