Oracle EPM Planning

Ontwikkel slagvaardige prognoses—over de grenzen van bedrijfsonderdelen heen

De digitale economie vraagt om meer dan spreadsheets en planningprocessen voor afzonderlijke afdelingen. Als planning echt effectief wil zijn, moet de hele organisatie naadloos worden verbonden voor een betere visie. De oplossingen van Oracle voor planning, budgettering en prognoses brengen de planning in de hele organisatie op één lijn. Reageer sneller—en doeltreffender—op veranderingen door flexibele prognoses op te stellen voor alle bedrijfsonderdelen. Creëer langetermijnprognoses voor onvoorspelbare zakelijke ontwikkelingen met behulp van verfijnde, ingebouwde scenariomodellering. Krijg inzicht in dimensies van kosten en winstgevendheid om te bepalen waar u beperkte resources het beste kunt investeren.


Zeg vaarwel tegen geïsoleerde planningtools en spreadsheets

Zeg vaarwel tegen geïsoleerde planningtools en spreadsheets. Verbeter de prognoses. Houd rekening met onzekerheid. Profiteer van speciaal ontworpen, kant-en-klare modules die de financiële en operationele planning snel koppelen om de planning voor personeelsbeleid en kapitaalgoederen, financiële projectplanning en planning van financiële verslaglegging te verbeteren.

Met Oracle Planning Cloud-oplossingen kunt u eenvoudig:

  • Toekomstige prestaties in beeld brengen en alternatieve scenario's bedenken door operationele veronderstellingen voor financiële resultaten te koppelen aan voorspellende planningen en voortschrijdende prognoses
  • Data vanuit Oracle en andere ERP-systemen integreren om bestaande IT-investeringen in te zetten
  • De flexibiliteit van uw bedrijf verbeteren via uitgebreide, gedetailleerde financiële modellen en snelle vergelijkingen
  • Aandacht richten op de terugkerende aard van financiering en het effect van strategieën op kredietbeoordelingen en de vermogensstructuur
  • Rapporten opstellen met een intuïtieve gebruikersinterface en volledige integratie in Excel
  • Bepalen welke klanten, services en producten succesvol zijn en wat u kunt doen om de winstgevendheid te verhogen en de kosten te verlagen
  • Zakelijke gebruikers van HR, sales, finance en andere afdelingen in staat stellen hun plannen eenvoudig af te stemmen op hun behoeften—zonder ondersteuning van de IT-afdeling


On-premises producten

Hyperion

Ga aan de slag