Oracle SCM-oplossingen — Asset Maintenance

Maintenance Management

Voorzie alle afdelingen van kritische informatie over activa en verbeter de betrouwbaarheid van uw apparatuur en de bezettingsgraad van uw fabrieksinstallaties.

Activa-onderhoud

Met Oracle Enterprise Asset Management kunnen bedrijven aan de hand van best practices de complete levenscyclus van activa beheren, met een volledige weergave van alle soorten activa en apparatuur.

Brancheoverschrijdend activabeheer

Brancheoverschrijdend activabeheer

U kunt binnen één enkele opslaglocatie alle soorten activa beheren, zowel de meest uiteenlopende activa als activa verspreid over verschillende branches.

  • Ondersteun uw vaste, mobiele, infrastructurele en lineaire activa met een sterk fundament en een flexibel framework
  • Bekijk de meetresultaten van uw activa in één enkele weergave en opslaglocatie aan de hand van zelfservicetoepassingen
  • Stap over van een reactieve onderhoudsmodus naar preventief onderhoud op basis van voorwaarden
  • Gebruik de unieke voorzieningen voor het definiëren, ordenen en bijhouden van foutmeldingen en historische overzichten
Kort overzicht: Oracle Enterprise Asset Management (pdf)
Efficiënt onderhoud en kwaliteitsbeheer

Efficiënt onderhoud en kwaliteitsbeheer

Stem uw doorvoercapaciteit en overhead op elkaar af en zorg op elke locatie voor operationele efficiency.

  • Standaardiseer de best practices en de prestatieoverzichten voor uw activa-onderhoud, voor een betere en consistentere weergave van de productiviteit van uw activa
  • Beheer de historie van activatransacties die in andere Oracle-modules plaatsvinden
Video: Unique by Design: The Noble Energy Story (6:00)
Onderhoudskosten beheren

Onderhoudskosten beheren

Verbeter het rendement op kapitaalgoederen door de fysieke en financiële aspecten te integreren en een verregaande samenhang tussen projectlevenscyclus- en servicelevenscyclusactiviteiten te ondersteunen.

  • Maak kostenramingen op basis van de vereisten voor materialen, arbeid en apparatuur
  • Genereer en volg de werkelijke kosten en leg een werkhistorie vast om goed onderbouwde beslissingen over toekomstige onderhoudswerkzaamheden te nemen
  • Voer activa-implementatietransacties uit, zoals verplaatsing, herstelling, buitengebruikstelling en overige transacties
Klantverhaal: Nuklearna Elektrarna Krško’s overstap op bedrijfssoftware van de volgende generatie (PDF)

Verwante producten en bronnen


Ga aan de slag