Oracle SCM-oplossingen — Manufacturing Intelligence

Uitmuntende productie
Uitmuntende productie

Stroomlijn uw volledige productiecyclus, zorg voor operationele uitmuntendheid, verbeter de inzichtelijkheid en samenwerking, beperk de risico's en dwing compliance af.

Manufacturing Intelligence

Maximaliseer de winstmarges en optimaliseer de productiviteit met een bottom-up benadering voor het bijeenbrengen en analyseren van realtime prestatiedata.

Analyse van de werkvloerdata in de fabriek

Analyse van de werkvloerdata in de fabriek

Verzamel voortdurend data van de werkvloer en synchroniseer die data met de data van uw ERP-systeem.

 • Verzamel, schoon op en verwerk data vanuit afzonderlijke bronnen en sla die data in een enkele, veilige dataopslagruimte op
 • Verzamel data van de werkvloer vanuit een reeks aan controlesystemen en sensoren
 • Bewaak de productieprestaties in realtime via vooraf opgezette analysedashboards en -rapporten
Strategisch kostenbeheer

Strategisch kostenbeheer

Transformeer uw werkzaamheden met realtime toegang tot complexe analyses van onaangeroerde en onbenutte bedrijfseconomische data.

 • Leg de hoogste winsten vast met realtime simulaties van alle kostenfactoren
 • Maximaliseer met behulp van uitgebreide 'what-if'-analyses kostenmarges voor afgewerkte goederen
 • Plan proactief voor veranderingen door de impact te simuleren van komende kosten binnen de gehele onderneming
Productieanalyses

Manufacturing Analytics

Optimaliseer uw leveringsnetwerken door data vanuit de hele value chain van het bedrijf te integreren, waardoor gebruikers goed doordachte beslissingen over de productie kunnen nemen.

 • Controleer of er niet wordt afgeweken van het plan door de werkorderdata met productieplannen te correleren
 • Maximaliseer serviceniveaus door knelpunten in het productieproces weg te nemen
 • Bewaak en controleer de kwaliteit van de productie door niet af te wijken van de vooraf gedefinieerde doelen en standaarden
Video: Ingrijpende analyses: een dag in het leven van Mike (1:08)
Operationele kosten van de productie

Operationele kosten van de productie

Voldoe aan de verwachtingen van de klant en verbeter de productiviteit met werkbare realtime data van de werkvloer.

 • Krijg een realtime weergave van de status op de werkvloer met uitgebreide en gedetailleerde weergaven van de huidige werkorders
 • Ontvang een volledige weergave van werkorders vanuit eigen en uitbestede productie-activiteiten
 • Verminder de productrisico's met waarschuwingen en een samenvatting van meetdata die mogelijke risico's bij de afronding van een project aangeven
Video: USANA Optimizes Manufacturing (2:45)


Verwante producten en bronnen


Ga aan de slag