Dlaczego aplikacje Oracle Fusion Cloud i Oracle Cloud Infrastructure działają razem jeszcze lepiej

Oracle udostępnia infrastrukturę w chmurze i chmurowe aplikacje biznesowe na bezpiecznej, połączonej platformie pomagającej zarządzać wszystkimi obszarami funkcjonalnymi firmy. Ponieważ aplikacje Oracle Fusion Cloud działają na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), można z łatwością zunifikować zabezpieczenia oraz zarządzanie działalnością i danymi w aplikacjach Fusion Cloud z innymi newralgicznymi zadaniami – takimi jak rozszerzenia Fusion Cloud, nowe aplikacje OCI oraz aplikacje innych firm, które łączą się poprzez OCI.

Aplikacje OCI i Oracle Fusion Cloud

OCI obsługuje dowolną aplikację szybciej i bezpieczniej. OCI umożliwia wdrożenia w chmurze publicznej, hybrydowej i dedykowanej oraz w środowisku wielochmurowym, a także zwiększa wydajność i niezawodność aplikacji korporacyjnych. Klienci, którzy uruchamiają swoje aplikacje w OCI, korzystają z innowacji w zakresie sieci, obliczeń i pamięci masowej; autonomicznych usług, które automatycznie zabezpieczają, dostrajają i skalują aplikacje; zintegrowanych zabezpieczeń infrastruktury i aplikacji oraz doskonałej wydajności.

Zespół programujący aplikacje Oracle używa platformy OCI do tworzenia, wzbogacania i obsługi aplikacji Fusion Cloud. Ten kompleksowy pakiet SaaS obejmuje planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie kapitałem ludzkim, usługi reklamowe i obsługę kliencką. Ponad 14 000 organizacji na całym świecie zaufało aplikacjom Fusion Cloud obsługującym najważniejsze operacje.

Przeczytaj omówienie rozwiązania Sztuczna inteligencja Oracle dla aplikacji Fusion (PDF)

Wbudowana sztuczna inteligencja

Oracle zapewnia kompleksowe usługi sztucznej inteligencji i najnowocześniejsze innowacje w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji w ramach platformy danych i aplikacji chmurowych opartych na wiodącej na rynku infrastrukturze AI. Technologia sztucznej inteligencji Oracle obejmuje cały stos technologii i jest oparta na rozwiązaniach Oracle Cloud Infrastructure, zapewniających wysokowydajną i niedrogą technologię klastrów GPU oraz szerokopasmową sieć RDMA. Doskonale nadaje się do wymagających scenariuszy, takich jak przetwarzanie dużych ilości danych językowych.

Sztuczna inteligencja wbudowana w pakiet aplikacji Fusion Cloud pomaga klientom korporacyjnym poprawiać wyniki biznesowe. Możliwości i funkcje tradycyjnej i generatywnej sztucznej inteligencji zostały zaprojektowane z myślą o generowaniu pożądanych wyników w codziennych przepływach pracy klientów. Wszystko dzieje się w wymaganym przez firmy środowisku oferującym ścisłą kontrolę nad bezpieczeństwem danych oraz ich zarządzaniem.

W jaki sposób OCI stymuluje aplikacje Oracle Fusion Cloud

Ujednolicona administracja i zarządzanie

Oracle Fusion Applications Environment Management to natywna usługa OCI zapewniająca kompleksowe zarządzanie cyklem życia środowisk aplikacji Fusion. Korzystając z usługi Fusion Applications Environment Management dostępnej w konsoli Oracle Cloud, środowisko administracyjne dla usług Oracle Cloud Infrastructure i Fusion Applications jest ujednolicone w jednym interfejsie. Użytkownicy mogą z łatwością zarządzać usługami subskrypcji Oracle Fusion Cloud Applications, udostępniać środowiska testowe, wyświetlać odwzorowania subskrypcji i zarządzać nimi, zwiększać bezpieczeństwo oraz rozszerzać funkcje aplikacji Oracle Fusion Cloud.

 • Wyświetlaj wszystkie usługi Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Fusion Applications w jednym okienku.
 • Szybko wdrażaj pracowników dzięki usprawnionemu przetwarzaniu procesu od zamówienia do udostępnienia za pomocą natywnych funkcji subskrypcji OCI, dzierżawy i zarządzania organizacją.
 • Samoobsługowe udostępnianie nowych środowisk testowych, programistycznych i produkcyjnych w ciągu kilku minut, z dotrzymaniem kroku zmianom, jakich wymaga organizacja.
 • Zarządzaj usługami OCI, które są zintegrowane i wstępnie skonfigurowane ze środowiskami Fusion Applications, takimi jak usługi integracji, Oracle Digital Assistant, Oracle Visual Builder Studio i Oracle Developer Studio.
 • Korzystaj z dostępu do natywnych usług zabezpieczeń i funkcji platformy OCI, w tym do tożsamości, zarządzania kontami (subskrypcja, faktura i użycie), tagowania, wyszukiwania, audytu, zdarzeń, ogłoszeń i dokumentów zgodności.

Wbudowane zabezpieczenia

Zabezpieczenia wbudowane w każdą warstwę Oracle Cloud, w tym infrastrukturę i aplikacje, zapewniają ciągłą i bezproblemową ochronę. Usługi zabezpieczające Oracle są proste, normatywne i zintegrowane, co zmniejsza złożoność i pozwala skupić się bardziej na swojej firmie. Dzięki autonomicznym usługom automatyzacja oparta na samouczeniu się maszyn (ML) pomaga zmniejszyć ryzyko i koszt luk wprowadzonych przez błąd człowieka.

Usługi zabezpieczeń Oracle zapewniają:

 • Spójny sposób zarządzania kontrolą dostępu do infrastruktury, podstawowych usług i aplikacji.
 • Automatyzację pomagającą wykrywać i eliminować błędy konfiguracji, naruszenia zasad i podejrzane działania.
 • Pomoc w ochronie danych i aplikacji przed szkodliwym i niepożądanym ruchem internetowym dzięki dodatkowym warstwom bezpieczeństwa, takim jak Web Application Firewall.
 • Ulepszone zabezpieczenia usług OCI, takich jak Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Vault z usługą Key Management Service, Oracle Managed Access, Oracle Data Masking, Oracle Cloud Guard oraz Virtual Private Network dostępne z usługą Oracle Fusion Applications Environments Management

Wbudowane i rozszerzone funkcje aplikacji

Jako jedyny dostawca usług chmurowych koncentrujący się jednocześnie na infrastrukturze i aplikacjach Oracle Cloud zapewnia zunifikowaną platformę, która ułatwia organizacjom dostęp do aplikacji i zarządzanie nimi we wszystkich obszarach działalności, łączenie i rozszerzanie aplikacji oraz tworzenie nowych. Dzięki Oracle Cloud możesz:

 • Zmniejsz koszty i złożoność rozwiązań IT, obniżając koszty ogólne
 • Twórz nowoczesne aplikacje, korzystając z narzędzi niewymagających umiejętności programowania
 • Zautomatyzuj kompleksowe procesy w różnych działach, od rekrutacji do wypłaty i od zamówienia do odbioru
 • Zyskaj jedno źródło wiarygodnych informacji na temat procesów finansowych, kadrowych, CX i łańcucha dostaw
 • Wspieraj sprawność biznesową dzięki rozwiązaniom wprowadzanym w trybie „push-button”, prostszym aktualizacjom aplikacji i mniejszej liczbie testów.
Przewodnik liderów IT i biznesu po Oracle Cloud Applications

Korzystaj z ciągłych innowacji, lepszej wydajności i większych zabezpieczeń. Dowiedz się więcej o 6 zasadach prowadzenia lepszej działalności z Oracle Plaform.


Interoperacyjność chmury hybrydowej i środowiska wielochmurowego

Dzięki OCI Integration Services można z łatwością łączyć aplikacje Oracle Fusion Cloud z innymi firmowymi aplikacjami lokalnymi działającymi w OCI lub u innych dostawców chmury, takich jak Microsoft Azure. Wszechstronny zestaw rozwiązań hybrydowych i wielochmurowych, obejmujący rosnącą sieć regionów globalnych, ułatwia łączenie całego ekosystemu aplikacji ze spójnymi zabezpieczeniami i zarządzanie nimi.

 • Uruchamiaj zadania przetwarzania danych w środowiskach lokalnych i chmurowych bez konieczności rezygnowania z funkcjonalności lub doświadczenia programistycznego
 • Spełniaj przepisy dotyczące zgodności dzięki uruchamianiu zadań przetwarzania w określonej lokalizacji lub kraju
 • Wybierz najlepszą chmurę dla danego przypadku

Automatyczne aktualizacje technologii

Aplikacje Fusion Cloud, uznane za najlepsze aplikacje chmurowe przez analityków branżowych, są aktualizowane co kwartał i wzbogacane o nowe funkcje, dzięki czemu uzyskujesz dostęp do najnowszych wersji aplikacji, baz danych, systemów operacyjnych i poprawek zabezpieczeń przy minimalnych przerwach w prowadzeniu działalności. Aktualizacje te zapewniają dostęp do innowacji i możliwości nowej generacji, takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Oracle Cloud Infrastructure co roku wprowadza setki ulepszeń. Te udoskonalenia OCI są stale włączane do aplikacji Fusion Cloud, aby pomóc w sprostaniu zmieniającym się wyzwaniom biznesowym. Dostosowuj się do zmian, utrzymuj konkurencyjność i zaspokajaj zmieniające się potrzeby zainteresowanych podmiotów, korzystając ze stałego strumienia innowacji bez żadnych dodatkowych kosztów.

 • Dostosowuj się do zmian, utrzymuj konkurencyjność i zaspokajaj zmieniające się potrzeby zainteresowanych podmiotów, korzystając ze stałego strumienia innowacji bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Większa niezawodność i wydajność
 • Brak długu technologicznego

Zaawansowane analizy

Wykorzystując wbudowane funkcje i możliwości OCI do przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, aplikacje Fusion Cloud dostarczają informacje operacyjne na podstawie danych przedsiębiorstwa. Jeden rozszerzalny model danych i integracja natywna umożliwiają analizę między działami bez złożoności i kosztów definiowania dużej ilości danych i wielu obiektów.

Dzięki Oracle Cloud Wendy's zapewnia wysokiej jakości obsługę klientów i pracowników (2:32)

Fusion Analytics udostępnia przedsiębiorstwom ponad 1000 gotowych do użycia chmurowych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), miar, pulpitów informacyjnych i raportów. Samoobsługowe i rozszerzone analizy skracają czas zbierania spostrzeżeń z dni do minut bez konieczności posiadania specjalistycznych zasobów IT.

 • Zwiększaj wartość sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego bez kodowania czy zatrudniania zespołu badającego dane
 • Zwiększ dokładność i bezpieczeństwo danych, udostępniając jeden model analizy danych
 • Zwiększ wydajność i wspieraj kulturę działania stymulowaną analizami dzięki ML i NLP
 • Uzyskaj jednolity obraz wydajności we wszystkich działach bez wdrażania hurtowni danych
Strategia analityczna dotycząca aplikacji Oracle Cloud

Przewodnik po analityce dla liderów biznesu.

 

Doskonała wydajność

Tylko OCI oferuje kompleksowe umowy SLA w zakresie wydajności i dostępności usług oraz możliwości zarządzania nimi. Aplikacje Oracle Fusion Cloud w OCI błyskawicznie zaspokajają zmieniające się potrzeby lub wymagania transakcyjne przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu usług.

 • Polegaj na zobowiązaniu do zapewnienia dostępności poziomu usług SaaS na poziomie 99,9%
 • Przyspiesz wdrażanie, używając gotowych adapterów i wizualnego środowiska projektowego, co 4-krotnie przyspieszy wdrożenie w stosunku do tradycyjnych sposobów integracji
 • Przeprowadzaj błyskawiczne skalowanie w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb lub popytu sezonowego przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu usług
 • Zmniejszaj dług technologiczny w celu zwiększenia wydajności i dokładniejszych prognoz kosztów
 • Połącz dane z istniejącego ekosystemu aplikacji, czujników i urządzeń, aby uzyskać scentralizowany widok
 • Wspieraj samoobsługę użytkowników i użytkowniczek końcowych, zmniejszając zależność od działów IT

Dowiedz się więcej o aplikacjach Oracle Cloud

Porównaj Oracle z konkurencją lub zamów ekspercką demonstrację aplikacji chmurowych.