Nie znaleziono pasujących wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Country

Dlaczego aplikacje Oracle Fusion Cloud i Oracle Cloud Infrastructure działają razem jeszcze lepiej

Oracle udostępnia infrastrukturę w chmurze i chmurowe aplikacje biznesowe na bezpiecznej, połączonej platformie pomagającej zarządzać wszystkimi obszarami funkcjonalnymi firmy. Ponieważ aplikacje Oracle Fusion Cloud działają na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), można z łatwością zunifikować zabezpieczenia oraz zarządzanie działalnością i danymi w aplikacjach Fusion Cloud z innymi newralgicznymi zadaniami – takimi jak rozszerzenia Fusion Cloud, nowe aplikacje OCI oraz aplikacje innych firm, które łączą się poprzez OCI.

Aplikacje OCI i Oracle Fusion Cloud

OCI obsługuje dowolną aplikację szybciej i bezpieczniej. OCI umożliwia wdrożenia w chmurze publicznej, hybrydowej i dedykowanej oraz w środowisku wielochmurowym, a także zwiększa wydajność i niezawodność aplikacji korporacyjnych. Klienci, którzy uruchamiają swoje aplikacje w OCI, korzystają z innowacji w zakresie sieci, obliczeń i pamięci masowej; autonomicznych usług, które automatycznie zabezpieczają, dostrajają i skalują aplikacje; zintegrowanych zabezpieczeń infrastruktury i aplikacji oraz doskonałej wydajności.

Zespół programujący aplikacje Oracle używa platformy OCI do tworzenia, wzbogacania i obsługi aplikacji Fusion Cloud. Ten kompleksowy pakiet SaaS obejmuje planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie kapitałem ludzkim, usługi reklamowe i obsługę kliencką. Ponad 14 000 organizacji na całym świecie zaufało aplikacjom Fusion Cloud obsługującym najważniejsze operacje.

W jaki sposób OCI stymuluje aplikacje Oracle Fusion Cloud

Wbudowane i rozszerzone funkcje aplikacji

Jako jedyny dostawca usług chmurowych koncentrujący się jednocześnie na infrastrukturze i aplikacjach Oracle Cloud zapewnia zunifikowaną platformę, która ułatwia organizacjom dostęp do aplikacji i zarządzanie nimi we wszystkich obszarach działalności, łączenie i rozszerzanie aplikacji oraz tworzenie nowych. Dzięki Oracle Cloud możesz:

Przyjrzyj się bliżej możliwościom OCI stymulującym innowacje w aplikacjach Oracle Fusion Cloud (36:37)
 • Zmniejsz koszty i złożoność rozwiązań IT, obniżając koszty ogólne
 • Twórz nowoczesne aplikacje, korzystając z narzędzi niewymagających umiejętności programowania
 • Zautomatyzuj kompleksowe procesy w różnych działach, od rekrutacji do wypłaty i od zamówienia do odbioru
 • Zyskaj jedno źródło wiarygodnych informacji na temat procesów finansowych, kadrowych, CX i łańcucha dostaw
 • Wspieraj sprawność biznesową dzięki rozwiązaniom wprowadzanym w trybie „push-button”, prostszym aktualizacjom aplikacji i mniejszej liczbie testów.

Interoperacyjność chmury hybrydowej i środowiska wielochmurowego

Dzięki OCI Integration Services można z łatwością łączyć aplikacje Oracle Fusion Cloud z innymi firmowymi aplikacjami lokalnymi działającymi w OCI lub u innych dostawców chmury, takich jak Microsoft Azure. Wszechstronny zestaw rozwiązań hybrydowych i wielochmurowych, obejmujący rosnącą sieć regionów globalnych, ułatwia łączenie całego ekosystemu aplikacji ze spójnymi zabezpieczeniami i zarządzanie nimi.

 • Uruchamiaj zadania przetwarzania danych w środowiskach lokalnych i chmurowych bez konieczności rezygnowania z funkcjonalności lub doświadczenia programistycznego
 • Spełniaj przepisy dotyczące zgodności dzięki uruchamianiu zadań przetwarzania w określonej lokalizacji lub kraju
 • Wybierz najlepszą chmurę dla danego przypadku

Wbudowane zabezpieczenia

Zabezpieczenia wbudowane w każdą warstwę Oracle Cloud – od infrastruktury po aplikacje – zapewniają ciągłą i bezproblemową ochronę. Usługi zabezpieczające Oracle są proste, normatywne i zintegrowane, co upraszcza infrastrukturę oraz pozwala skupić się na prowadzeniu działalności. Dzięki autonomicznym usługom automatyzacja oparta na uczeniu maszynowym (ML) zmniejsza ryzyko i koszt uszkodzeń wynikających z błędów człowieka.

 • Spójne zarządzanie kontrolą dostępu do infrastruktury, głównych usług i aplikacji
 • Identyfikuj i autoryzuj każdy etap procesu biznesowego
 • Automatycznie wykrywaj i usuwaj błędy konfiguracji, naruszenia zasad i podejrzane działania
 • Ochrona aplikacji przed szkodliwym i niechcianym ruchem internetowym dzięki dodatkowym warstwom zabezpieczeń, takim jak Web Application Firewall
 • Za pomocą prekonfigurowanych i dostosowanych rozwiązań w Oracle Cloud Guard monitoruj potencjalne naruszenia zabezpieczeń
Oracle Digital Assistant wbudowany w aplikacje Oracle Fusion jest na bieżąco aktualizowany w środowiskach klienckich.

Automatyczne aktualizacje technologii

Aplikacje Fusion Cloud, uznane za najlepsze aplikacje chmurowe przez analityków branżowych, są aktualizowane co kwartał i wzbogacane o nowe funkcje, dzięki czemu uzyskujesz dostęp do najnowszych wersji aplikacji, baz danych, systemów operacyjnych i poprawek zabezpieczeń przy minimalnych przerwach w prowadzeniu działalności. Aktualizacje te zapewniają dostęp do innowacji i możliwości nowej generacji, takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Oracle Cloud Infrastructure co roku wprowadza setki ulepszeń. Te udoskonalenia OCI są stale włączane do aplikacji Fusion Cloud, aby pomóc w sprostaniu zmieniającym się wyzwaniom biznesowym. Dostosowuj się do zmian, utrzymuj konkurencyjność i zaspokajaj zmieniające się potrzeby zainteresowanych podmiotów, korzystając ze stałego strumienia innowacji bez żadnych dodatkowych kosztów.

 • Dostosowuj się do zmian, utrzymuj konkurencyjność i zaspokajaj zmieniające się potrzeby zainteresowanych podmiotów, korzystając ze stałego strumienia innowacji bez żadnych dodatkowych kosztów.
 • Większa niezawodność i wydajność
 • Brak długu technologicznego

Zaawansowane analizy

Wykorzystując wbudowane funkcje i możliwości OCI do przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, aplikacje Fusion Cloud dostarczają informacje operacyjne na podstawie danych przedsiębiorstwa. Jeden rozszerzalny model danych i integracja natywna umożliwiają analizę między działami bez złożoności i kosztów definiowania dużej ilości danych i wielu obiektów.

Zobacz, jak lotnisko Heathrow ujednoliciło swoje systemy zaplecza za pomocą platformy Oracle Cloud (2:15)

Fusion Analytics udostępnia przedsiębiorstwom ponad 1000 gotowych do użycia chmurowych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), miar, pulpitów informacyjnych i raportów. Samoobsługowe i rozszerzone analizy skracają czas zbierania spostrzeżeń z dni do minut bez konieczności posiadania specjalistycznych zasobów IT.

 • Zwiększaj wartość sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego bez kodowania czy zatrudniania zespołu badającego dane
 • Zwiększ dokładność i bezpieczeństwo danych, udostępniając jeden model analizy danych
 • Zwiększ wydajność i wspieraj kulturę działania stymulowaną analizami dzięki ML i NLP
 • Uzyskaj jednolity obraz wydajności we wszystkich działach bez wdrażania hurtowni danych
Pięć sposobów, w jakie analizy mogą zunifikować Twoją firmę

Uzyskaj całościowy wgląd w działalność firmy i szybko podejmuj lepsze decyzje.

 

Doskonała wydajność

Tylko OCI oferuje kompleksowe umowy SLA w zakresie wydajności i dostępności usług oraz możliwości zarządzania nimi. Aplikacje Oracle Fusion Cloud w OCI błyskawicznie zaspokajają zmieniające się potrzeby lub wymagania transakcyjne przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu usług.

 • Polegaj na zobowiązaniu do zapewnienia dostępności poziomu usług SaaS na poziomie 99,9%
 • Przyspiesz wdrażanie, używając gotowych adapterów i wizualnego środowiska projektowego, co 4-krotnie przyspieszy wdrożenie w stosunku do tradycyjnych sposobów integracji
 • Przeprowadzaj błyskawiczne skalowanie w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb lub popytu sezonowego przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu usług
 • Zmniejszaj dług technologiczny w celu zwiększenia wydajności i dokładniejszych prognoz kosztów
 • Połącz dane z istniejącego ekosystemu aplikacji, czujników i urządzeń, aby uzyskać scentralizowany widok
 • Wspieraj samoobsługę użytkowników i użytkowniczek końcowych, zmniejszając zależność od działów IT

Dowiedz się więcej o aplikacjach Oracle Cloud

Porównaj Oracle z konkurencją lub zamów ekspercką demonstrację aplikacji chmurowych.